Friday, June 16, 2017

Repairing – boring part 3

Att göra en sån här laglapp är egentligen ganska enkelt. Du behöver
-      En design
-      Ett stygnsättningsprogram i form av Embroidery Software
To make this kind of patch is really quite simple. You need
-      A design
-      A digitizing programme in the form of Embroidery Software

Börja med att mäta området som laglappen ska täcka.

Begin by measuring the area the patch should cover.


Börja att markera ett områden runt designen med en running stitch
Start by selecting the areas around the design with a running stitch

Kopiera den rektangeln och omvandla den linjen till en sicksack söm.

Duplicate the rectangle and convert the line to a zigzag stitch.

Beroende på Embroidery software kan man gå lite olika tillväga. I mitt Premier+ Ultra Software kan jag välja mellan en Motif Line som jag sätter till en sicksack söm eller att ändra densiteten på en satinlinje och dessutom ta bort underlay stitches. I mitt Bernina V8 program finns en speciell sicksacksöm man kan använda till typ applikationer. Även här kan man ta bort underlay stitches.

Depending on the Embroidery software, you may have to have a little different approach. In my Premier + Ultra Software can I choose between a Motif Line that I set to a zigzag stitch or to change the density of a satin line and also remove underlay stitches. In my Bernina V8 applications there is a special zigzag stitch one can use for these types of appliqués. Even here you can remove underlay stitches.

Därefter så printar man ut pappermallar på broderiet.
Then you’ll print paper templates of the embroidery

Spänn mellanlägg av typen Stiffy 2040 i en liten båge.
Hoop stabilizer of the type Stiffy 2040 in a small hoop.

Jag sätter limstift på mellanlägget och placerar byxbenet däri med hjälp av pappersmallen.

I put the glue stick on the stabilizer and place the pant leg oin that using the paper template.

Därefter så sätter jag bågen i maskinen. Även här använder jag mig av en Basting linje för att hålla byxorna på plats. Se till att passa tyget under brodering eftersom det är jättelätt att tyg åker under bågen och broderas fast. När den första Running Stitch linjen sytts så klipper man längs den linjen.

Then I put the hoop in the machine. Here, I use a Basting line to keep the pants in place. Make sure to watch the fabric during the embroidering as it's really easy for fabric go under the hoop and be embroidered into stitches. When the first line of Running Stitch is sewn you must cut along that line.

Därefter sys sicksack linjen
Then the zig zag line is sewn.

No comments:

Post a Comment