Thursday, June 15, 2017

Repairing – boring part 2

Jag sydde inte bara på en laglapp med ett broderi i form av ett plåster.
I did not only sew on a patch with an embroidery in the form of a band aid.

Jag kantade även nederkanten på benen med samma tyg.
I also lined the bottom of the legs with the same fabric.
Sedan fixade jag knapphålet med en förstärkt laglapp eftersom det i stort sett var helt trasigt och i princip gick ända ut till linningen.
Then I tweaked the buttonhole with reinforced patch because it basically was completely broken and basically went all the way to the waistband.

Nu kan man ju fråga sig varför man lägger ner så mycket tid på ett par trasiga byxor? Jag har tyvärr inget svar på det men min man blev väldigt glad 😊 Det får kanske vara skäl nog, eller hur?
Now one can ask why we put so much time in a couple of broken pants? I unfortunately have no answer to it but my husband was very happy 😊 That may perhaps be reasons enough, right?
I mitt nästa avsnitt ska jag visa hur enkelt jag gjorde den här laglappen.
In my next section I'll show how easy I made this patch.


2 comments: