Wednesday, June 14, 2017

Repairing – boring part 1


Min man har ett par shorts som jag försökt slänga flera gånger. Ja, jag vet jag är en hemsk människa 😊 Men hur många gånger ska de gå sönder? Blixtlås, revor, fransade kanter. Listan kan göras lång. Men han älskar dessa shorts så det är inte en fråga om pengar. Nåväl i helgen så kom han…Lotta kan du….Nu hade hela kanten på ena benet lossnat och flera revor. Kanske skulle jag sy på en applikation av nåt slag samt  sätta fast en ny kantremsa på bägge benen?
My husband has a pair of shorts that I tried to throw away several times. Yes, I know I'm a horrible person😊 But how many times can they break? Zippers, tears, frayed edges. The list goes on. But he loves these shorts so it's not a question of money. Well this weekend he came ... Lotta, you... Now the entire edge on one leg had loosened and there were many tears. Maybe I should sew on an appliqué of some kind and fix a new edge Strip on both legs?

Sagt och gjort – öppnar ett av mina Embroidery Software och sätter igång. Jag har mätt att applikationen bör vara ca 5x5 cm för att täcka området som är trasigt.
Men vad ska jag göra för motiv. Jag funderade och funderade men så fick jag för mig att titta bland de designs som följer med ett Embroidery Software och i detta fall Berninas Embroidery Software V8. Ett plåster kommer jag välja och därtill sygnsätta en laglapp. Men mer om det i nästa avsnitt.
Said and done - open one of my Embroidery Software and get started. I have measured that the appliqué should be about 5 x 5 cm to cover the area that is broken.
But what motif should I do. I pondered and pondered but then I decided to look among the designs that come with an Embroidery Software and in this case Bernina's Embroidery Software V8. I will also digitize a patch. But more on that in the next section.

No comments:

Post a Comment