Sunday, June 11, 2017

Pink and Grey Clouds - 8


När pappersmallarna placerats på t-shirten så kommer vi enbart att använda oss av den del som ska sys först. Detta eftersom vi sedan har en alignment line som hjälper oss att positionera resten.
When the paper templates are placed on the t-shirt, we will only use the part to be sewn first. This because we then have an alignment line that helps us position the rest.
Jag spänner ett mellanlägg som är tunt och smidigt men som är klippbart och kan sitta kvar på baksidan. Det heter Stiffy 2040.
I hoop a thin, smooth stabilizer that is a cut-away type and can be left on the back. It's called Stiffy 2040.
Jag ritar dit mittlinjerna. Som ni ser så har jag även använt en premade frame som gör att jag klan spara på mellanlägg.
I draw the middle lines. As you can see, I have also used a pre-made frame that allows me to save on stabilizer.
Därefter sätter jag limstift på mellanlägget och passar in t-shirten med hjälp av den första mallen så linjerna matchas. Låt gärna detta ta några minuter och låt det sedan torka så tyget ligger på plats. För att få en perfekt placering använder jag långa knappnålar och har bågen liggande på min strykbräda med metalnät så nålen kan gå rakt igenom.
Then I put some glue stick on the stabilizer and fit the t-shirt with the first template so the lines are matched. Please let this take a few minutes and then allow it to dry when the fabric is in place. To get a perfect alignment, I use long pins and the hoop is lying on my ironing board with metal “mesh board” so the needle can go straight through.
Jag använde dessutom den tjockare varianten av vattenlöslig plast som ”topping”. Därefter så var det bara att börja brodera. Använd gärna klämmor som håller undan överflödigt tyg. Jag syr en Basting Line för att hålla tyg och vattenlösligt mellanlägg på plats.
I also used the thicker variant of water-soluble plastic as "topping". Then, just start embroidering. Use clips to hold surplus fabric when embroidering. I sew a Basting Line to keep fabric and stabilizer in place.
När första delen är klar så avslutas den med en alignment line.
Once the first part is complete, it ends with an alignment line.
Nästa del börjar med att brodera den identiska alignment line som inleder del nummer 2 på mellanlägget. På denna del behöver du inte rita mittlinjer men när alignment linjen är sydd stryker du lite limstift på mellanlägget.
The next part begins by embroidering the second identical alignment line that starts part number 2 on the insert. On this part, you do not need to draw centerlines but when the alignment line is sewn, apply a little glue stick on the stabilizer.
Passa nu in alignment line nummer 1 med alignment line nummer 2 på mellanlägget.
Now fit alignment line number 1 with alignment line number 2 on the stabilizer.
För att få en perfekt placering använder jag långa knappnålar och har bågen liggande på min strykbräda med metallnät så nålen kan gå rakt igenom. Fördela ut tyget så det ligger jämt och låt torka.
To get a perfect alignment, I use long pins and the hoop is lying on my ironing board with metal mesh board so the needle can go straight through. Distribute the fabric so that it stays flat and allow to dry.

Därefter broderas den andra delen med en topping av den tjockare varianten av det vattenlösliga mellanlägget. Jag syr en Basting Line för att hålla tyg och vattenlösligt mellanlägg på plats. När allt är klart så är det bara att riva bort plasten efter det att alla Basting Stitches är borttagna. Klipp överflödigt mellanlägg från baksidan.
Then embroider the other part with a topping of the thicker variant of the water-soluble insert. I sew a Basting Line to keep fabric and stabilizer in place. When everything is embroidered you tear away the water solouble stabilizer after removing the Basting Stitches. Cut away surplus stabilizer from the back.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren FLOWER POWER
Templates and alignemnts made in Embrilliance Software

No comments:

Post a Comment