Friday, June 9, 2017

Pink and Grey Clouds - 6

Att sy så pass stora broderier på ryggen av en t-shirt som jag gjorde kräver vanligtvis stora bågar och ett tyg som inte är så sladdrigt samt en bra stabilisering. Ofta får man även ta upp nån söm för att kunna spänna tyget rakt, men det kände jag inte riktigt för i det här fallet 😊.

To sew big embroideries on the back of a t-shirt that I did usually requires big hoops and a fabric that is not so stretchy as well as a good stabilization. Often you can pick up some stitches to stretch the fabric straight, but I did not really feel like doing that in this case 😊.


Nu var dessutom det här häftiga broderiet i två delar, för 130x180 bågen, så det var ju bra. 
Now there was also this cool embroidery in two parts, for the 130x180 arch, so it was fine. 

För att sätta samman texten använde jag mig av ett av mina Embroidery Software och infogade en sk alignment line. Detta är en linje eller en symbol som för att man kan passa in två bitar mot varandra som man placerat dem på skärmen.
To put together the text, I used one of my Embroidery Software and inserted a so-called alignment line. This is a line or symbol that allows you to fit two pieces against each other as placed on the screen.
Som ni ser så är de två delarna inte alignade om inte linjen är perfekt matchad med den andra linjen.
As you can see, the two parts are not aligned unless the line is perfectly matched with the second line.

Ytterligare en hjälp är de papperstemplates man printar ut.  Men mer om detta i nästa avsnitt.
An additional help is the paper templates that are printed. But more about this in the next section.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren FLOWER POWER
Screen shots from Embrilliance Software but this is doable in I would say most Embroidery Software

No comments:

Post a Comment