Monday, June 5, 2017

Pink and Grey Clouds - 4


Nu har jag sytt den tredje fjärilen och det var en stor applikation som placerades på axeln på ryggen.

Now I have sewn the third butterfly and that was a large appliqué that was placed on the shoulder on the back.
Jag är verkligen nöjd med hur allt blev och speciellt efter att ha kört broderierna genom Density Repair och använt den tjockare vattenlösliga plastvarianten.
I am really pleased with how everything turned out and especially after having run the embroideries through the Density Repair and used the thicker plastic water soluble stabilizer.
Jag tycker också att ton-i-ton färgerna ser fantastiskt ut.
I also think the ton-on-tone color scheme looks fantastic.

Nästan lika fantastisk som Rhododendron som har fler och fler blommor varje dag. Igår fick vi en liten chock när ett rådjur kom och började äta dem.
Almost as fantastic as the Rhododendron which has more and more flowers each day. Yesterday we got a small chock as a deer came and started eating them.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren COLOURFUL APPLIQUE BUTTERFLIES

2 comments: