Saturday, June 3, 2017

Pink and Grey Clouds - 2


Idag har det varit mulet väder så för att hålla mig till den färgskala jag köpt på de två T-shirt jag visade igår borde jag egentligen börjat på den grå. Men nu blev det den rosa. Jag kommer att sy fjärilar på T-shirten från en kollektion som heter COLOURFUL APPLIQUE BUTTERFLIES. Det är 3 olika typer av fjärilar i 3 storlekar och jag har bestämt mig för att sy 3 stycken. Två medium och en stor.
Nu kommer det här bli en rejäl utmaning dels för att:
-      T-shirten är väldigt töjbara
-      T-shirten är inte jättetjocka
-      Jag vill inte använda Vliesofix under applikationerna
-      Jag vill ha en ”ren baksida”
Today, it has been overcast weather so to keep to the color scale I bought at the two t-shirt I showed yesterday I actually should have started on the gray. But now it was the pink. I am going to sew some butterflies on the t-shirt from a collection called COLOURFUL APPLIQUE BUTTERFLIES. There are 3 different types of butterflies in 3 sizes and I have decided to sew 3 pieces. Two medium and one large. Now this will become a real challenge and partly because:
-      The t-shirt is very stretchable
-      The t-shirt is not really thick
-      I will not use fusible web for the appliqués
-      I want a "clean back"

Det kan inte annat än gå fel eller hur – men vi gör ett försök och tutar och kör som man säger. Jag kommer att behöva olika typer av mellanlägg samt ett matchande tyg.
It can only go wrong or how should we say – but we do a try and see what happens. I will need several types of stabilizer and a matching cotton fabric.

Jag kommer att använda mig av ett mjukt mellanlägg som jag senare kan ”stryka bort”. Jag spänner det i en båge med en ram så jag sparar mellanlägg.
I will use a soft stabilizer that I later can "be ironed away". I hoop it in a hoop with a frame so I save on stabilizers.

Jag printar ut mallar på broderiet och ritar dit linjer på mellanlägget.
I print out the templates of the embroidery and draw the middle lines on the stabilizer

Sedan stärker jag T-shirten med stärkspray.
Then I starch the T-shirt with spray starch.

Jag stryker fast mallen där jag vill ha den med lite vattenlösligt limstift på baksidan. Sedan sätter jag en lång knappnål i mitten och passar in den mot mitten av mellanlägget. Jag har dessutom dragit några drag med limstiftet på mellanlägget.
I iron the template where I want it with a little water-soluble glue stick on the back. Then I put a long pin in the middle and fit it to the center of the stabilizer. I have also put some strokes with the glue stick on the stabilizer.

Jag passar in linjerna mot varandra, slätar ut med handen och låter torka några minuter. Man kan även stryktorka på svag värme. Viktigt sedan är att ha klämmor som kan hålla ihop tyget från t-shirten.
I fit the lines against each other, smooth out with my hand and allow to dry for a few minutes. You can also iron dry on low heat. It is important to use clips that can hold the fabric from the t-shirt together.

Därefter så syr jag placeringslinjen och lägger på tyg. Man kan dutta några tunna drag med ett snabbtorkande textillim på tyget.
Then I sew the placement line and put on the fabric. You can put some thin touches with a quick-drying textile glue on the fabric.

Därefter är det bara att sy fast tyget, ta bort bågen från maskinen och klippa rent efter kanterna.
Fast jag broderat så många år så är inte ”huvudet med” alltid. Jag borde använt en tjock vattenlöslig plast som ”topping” på själva mittendelen – kroppen. Det blev lite tjockt längst ner.
After that, simply sew the fabric, remove the hoop from the machine and cut the fabric along the tack-down line.

Though I have embroidered so many years, it's not always the "head is in line with the process". I should have used a thick water-soluble plastic as "topping" on the very part of the body. It got a bit thick at the bottom.

När allt är klart så är det bara att klippa hoppstygn och stryka bort mellanlägget på baksidan. Faktiskt ganska nöjd. Men min nästa fjäril ska få gå igenom ”DRK” från Embrilliance.  Detta för att broderier i allmänhet inte är anpassade för trikåtyger med massa stretch. Mer om det i nästa del.
When all is finished, just cut the jump stitches and press away the back stabilizer. Actually quite satisfied. But my next butterfly will go through "DRK" from Embrilliance.This because embroideries in general are not adapted for jersey fabrics with a lot of stretch. More about that in the next part.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren COLOURFUL APPLIQUE BUTTERFLIES
Embrilliance Software used for density adjustment and templates

No comments:

Post a Comment