Friday, June 30, 2017

Re-usable frame


Jag har under en tid testat att använda en "re-usable frame" gjord på bakplåtspapper av teflon för att spara mellanlägg Funkar faktiskt ganska bra.

I have during some time now been using a "re-usable frame" made from baking sheets of teflon to save on stabilizer. Works pretty good.  

Thursday, June 29, 2017

Like the sky


För någon månad sedan när körsbärsträden blommade och himlen var väldigt blå hittade jag detta vackra turkosa tyg.
A few months ago when the cherry trees blossomed and the sky was very blue, I found this beautiful Turquoise fabric.

Wednesday, June 28, 2017

Green, green, green - 4

Nackkudden till stolen är egentligen väldigt enkel att göra. Jag gjorde det lite svårare genom att sy samman olika små bitar. För länge sedan berättade jag att jag köpte en förpackning små tygbitar på IKEA – FINURLIG. Faktiskt väldigt användbart.
The neck pillow for Chair is actually very easy to do. I made it a little harder by stitching together various small pieces. A long time ago, I told you that I bought a pack of small pieces at IKEA – FINURLIG. Actually very useful.
Jag har använt dessa bitar till många saker, bland annat grytlappar ITH, necessärer och när jag behövt en bit stadigare bomullstyg.
I have been using these pieces to many things, including potholders ITH, toilet bags and when I needed a bit more solid cotton fabric.

Nu tog jag 4 bitar av matchande tygbitar.
Now I took the 4 pieces of matching fabric.

Dessa passade jag ihop två och två med en bit mellanlägg. Sen väljer man om man vill sy ihop med en dekorativ satinsöm direkt, eller om man först vill sicksacka ihop bitarna.

These I sewed together two and two with a piece of stabilizer. Then you can choose if you want to stitch together with a decorative satin stitch directly or if you only want to zigzag the pieces together.
Dessa sys sedan ihop så det blir en fyrkant av 4 bitar. Man kan behöva jämna till måtten på dem innan man syr ihop dem.
These are sewn together so it becomes a square of 4 pieces. It may be necessary to cut the dimensions of them before you sew them together.

Därefter så mätte jag min kudde i omkrets på höjd och bredd. Jag kommer att behöva lägga till dubbla kantremsor runt om fyrkanten.
Then I measured my pillow in circumference on the height and width. I'm going to have to add a double edge strip around the square. 

Det viktiga är att måtten på höjden går upp mot den platta delen på kudden och där i sidorna sätter man kardborrband. Då hålls kuddöverdraget på plats.
The important thing is that the dimensions of the height goes up against the flat part on the pillow and that’s where you put Velcro at the sides. Then the pillow case is held in place.
Samt att måtten på längden är ca 5 cm utanför kuddens kant. Alla mått avser inklusive remsor, dvs färdiga mått.
As well as to the dimensions of length is approx. 5 cm outside edge of the cushion. All dimensions, including strips, relate to the finished dimensions. 
Dessa syr jag samman på samma sätt som de fyra mittenbitarna. Som ni ser skulle jag ju faktiskt kunnat sy en duk men det var nog inte min avsikt
These edge strips are sewn onto the pieces in the same way as the four middle pieces. As you can see, I'd actually been able to sew a table cloth but it was probably not my intention.
Facts about designs/fabrics etc:
Fabric from IKEA – FINURLIG and DITTE
Designs  fruBlomgren – Make things Happen

Monday, June 26, 2017

Green, green, green - 3

En ny nackkudde eller åtminstone ett nytt överdrag 😊
A new neck pillow or at least a new cover 😊
Tycker ni inte att skillnaden är stor?
Don't you think that the difference is big?
Det som är bra är att den går lätt att ta av och tvätta.
The good thing is that it is easy to remove and wash.
Dessutom är den ”reversibel”, dvs. jag har broderat på bägge sidor så man kan vända den andra sidan utåt och de ser likadana ut.
In addition, the "reversible", i.e. I have embroidered on both sides so you can turn the other side outwards and they look the same.
Tänk att det är så lätt att förnya något. Den gamla delen var bra eftersom den var anpassad till stolen och hade en tyngd bak som gjorde att kudden hängde bra.
Just imagine that it is so easy to renew something. The old part was good because it was adapted to the chair and had a weight back which made pillow hung great.
Den är egentligen sydd som en duk med måtten avpassade efter kudden. Sedan knäpps den i sidan med kardborrband. Lätta att sätta på och lätt att ta av och tvätta när så behövs.
It is actually stitched like a canvas with dimensions suitable for the pillow. Easy to put on and easy to remove and wash when needed.
Hur jag gjorde den? Det berättar jag i nästa avsnitt.
How I did it? That I will tell in the next part.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren – Make things Happen

Sunday, June 25, 2017

Green, green, green - 2

Jag älskar att skapa, att göra saker, tänja på gränser och få saker gjorda. Jag tror att det är lite av min personlighet. Därför så älskar jag fruBlomgrens olika ”statements” i broderier som detta ”Make things Happen”. Jag tror verkligen att om man bara vill så kan man göra så mycket mer än man tror sig klara. Det gäller att se möjligheter, lösningar och även tänka lite ”utanför ramarna”. Jag känner nästan som jag skapar en film när jag syr, skapar och dokumenterar processen med min kamera.
I love to create, to do things, push the limits and get things done. I think it's a little bit of my personality. Therefore, I love fruBlomgren’s different "statements" in designs like this "Make things Happen". I really believe that if you just want to, you can do so much more than you think you can do. To see opportunities, solutions, and even think a bit "outside the box". I feel almost like I'm creating a video when I sew, create and document the process with my camera.
Den här stolen är jätteskön att sita i och har en jätteskön nackkudde som egentligen inte är något fel på men den har som svart tyg blir – blivit väldigt solblekt.
This Chair is really nice to sit in and have a really nice neck pillow that is not really a problem but it has like black fabric do – become very sun-bleached. 
Det är då ”Make things Happen” kommer in – vi syr ett nytt överdrag och använder det vi har och förbättrar. Återkommer med mer bilder i nästa inlägg.
It is then "Make things Happen" comes in – we sew a new cover and use what we have and improve. Will be back with more pictures in the next post.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren – Make things Happen

Saturday, June 24, 2017

Green, green, green - 1

Idag är det Midsommardagen. Allt är stilla och lugnt. Jag tror att många är borta. Naturligtvis började det regna i går – det gör det nästan alltid på Midsommarafton. Det har regnat nästa hela natten och i morse var det så där grönt som det bara kan vara efter ett riktigt regn på sommaren. Jag gick runt i trädgården och tittade på allt det gröna.
Today it is midsummer day. All is quiet and peaceful. I think many are gone. Of course it started raining yesterday – it almost always does that on Midsummer's Eve. It has been raining almost all night and this morning it was so green that it just may be after a real rain in the summer. I walked around in the garden and looked at everything that was so green.
Ett träd kan gömma många hemligheter som exempelvis ytterligare ett bo av fruKoltrast. Jag har inte sett henne på några dagar så jag hoppas verkligen inte att något hänt henne.

A tree can hide many secrets, such as another nest of Mrs Blackbird. I haven't seen her in a few days so I really hope nothing has happened to her.
Något konstigt bubbligt vitt – tror att det är något snigelaktigt. Såg bara väldigt mysko ut.
Something strange bubbling white – think it is something “snail-ish”. Just looked very goofy.
Hackspetten har släppt ut sina ungar i de gröna träden och den här lilla ungen hade svårt att hålla sig fast på grenarna. De är för söta.
The Woodpecker have placed their kids in the green trees and this little kid had trouble staying firm at the branches. They are too cute.

Själv blev jag inspirerad av att lappa och laga men också att brodera i grönt. Vad det är får bli min lilla hemlighet tills i morgon. Ha det så bra!
I myself was inspired to patch pieces of fabric together but also to embroider in green. Whatever it is, be my little secret until tomorrow. Have a nice evening!
Facts about designs/fabrics etc

Designs  fruBlomgren 

Friday, June 23, 2017

Monochrome, black-and-white, gray scale - 5

Nu kan jag visa er min sommarkudde. Denna ska ingå i en liten sommartävling som fruBlomgren har i sin Facebookklubb. Det är så kul att vara med i dessa små ”sew-alongs”/”tävlingar”. Hittills har det varit två stycken. I den första sydde vi ett surfplattefodral och i den andra var det recycling/upcycling av jeans som gällde. 
Now I can show you my summer cushion. This will be part of a small summer contest that fruBlomgren, hold in her Facebook club. It's so fun to participate in these little "sew-alongs"/"competitions". So far, there have been two events. In the first we sewed a Tablet case and in the other it was recycling/upcycling of jeans. 
Det har verkligen lönat sig att vara med i dessa tävlingar för Marianne (fruBlomgren) har försett oss med underbara små broderier som ska ingå i de alster vi sedan ska skapa.
It has really paid off to take part in these competitions as Marianne (fruBlomgren) has provided us with wonderful small embroidery designs to be included in the work we will create.
När jag började fundera hur jag skulle sy kudden och hur den skulle se ut så var det ett ord som dök upp i mitt huvud och det var – KONTRASTER.
When I started thinking how I was going to sew the pillow/cushion and how it could look like it was a word that popped up in my head and it was – CONTRASTS.
Livet är kontraster – som mellan vitt och svart och däremellan finns grått. Ibland är det bra och soligt och ibland är det dåligt och mörkt. Sen finns perioder där allt är sisådär – lite grått.
Life's contrasts between white and black, and in between there are gray. Sometimes it is good and sunny and sometimes it's bad and dark. Then there are periods where everything is so-so - a little gray.
Det blev egentligen ganska lustigt att sy en sommarkudde i svart-vitt och monokromt. Men visst är det ganska effektfullt.
It was really quite funny to sew a summer cushion in black and white and monochrome. But it sure is quite striking.
En annan kontrast jag arbetat med är lite att utmana – att våga prova andra material såsom – SnapPap som jag använt till applikationerna. Det är för mig ett ganska nytt material men väldigt häftigt.
Another contrast I worked with is a bit of a challenge – to dare to try other materials such as – SnapPap that I used for the applications. It is to me a pretty new material but very awesome.
På dessa rundlar som jag enkelt stygnsatte i Embrilliance Software så sydde jag fruBlomgrens ”Whimsical Doodleflies”. Även här blev det kontraster mellan svart SnapPap och gråvit tråd.
On these plates, which I easily digitized in Embrilliance Software I sewed fruBlomgren’s ”Whimsical Doodleflies”. Also here were the contrasts between black and white SnapPap and grey-white thread.
Nästa kontrast var mellan det lite tjockare bomullstyget på den vänstra sidan och de två lager av ett tunnare bomullstyg (DITTE) på den högra. På det har jag broderat ”sommar, sommar, sommar…” – inspirerad av en låt som dök upp i huvudet.
Next contrast was between the slightly thicker cotton fabric on the left side and the two layers of a thinner cotton fabric (DITTE) on the right. On it I've embroidered "summer, summer, summer ..." – inspired by a song that popped up in my head.
Fonten heter Hustle och är en sk BX font som jag köpt och importerat in i Embrilliance och sedan kunde skriva ut i en följd.
The font is called Hustle and is a so called BX font that I’ve bought and imported into Embrilliance and then could write in one word.
På baksidan använde jag mig av två lager svart DITTE tyg (inköpt på IKEA).
On the back I used two layers of black DITTE fabric (bought at IKEA).
Därefter satte jag i ett blixtlås i botten av kudden. Faktiskt så är jag mycket nöjd med min kontrastrika sommarkudde.
Then I put in a zipper at the bottom of the pillow. Actually, I am very happy with my contrasty summer cushion.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs Whimsical Doodleflies fruBlomgren
Font – Hustle from LoveSomeEmbroidery