Tuesday, May 30, 2017

Seagulls - 2


”Señor Manuel’s” vän från Skottland är den andra fiskmåsen som ska ingå i mobilen. Jag är verkligen imponerad över hur fina och verklighetstrogna de är. De tar ett tag att sy (inte så länge) men är verkligen värda den tiden.
"Señor Manuel's" friend from Scotland is the second gull that will be included in the mobile. I'm really impressed by how nice and realistic they are.  They take a while to sew (not that much) but are really worth the time. 

Här är de bägge två. Jag hoppas verkligen inte att de flyger iväg innan jag hittat det jag vill ska ingå i mobilen.
Here they are both. I really hope not to fly away before I found it I would like to be included in the mobile.

Det är kul med lite annorlunda broderimotiv. Som jag sagt tidigare efter ett tag så ”kan man allt” – oh det var stort sagt - men kanske har man provat det mesta och då vill man göra det lilla annorlunda 😊

It's fun with a little different embroidery designs. As I said earlier after a while "you know everything" – oh that was perhaps too much said - but maybe if you have tried most things and then you want to make it little differently 😊
Facts about designs/fabrics etc:

Monday, May 29, 2017

Seagulls - 1


”Señor Manuel” fick pryda en handduk. Det var den jag visade igår och där jag för första gången provat det som kallas ”knock-down stitches”.
"Señor Manuel" got to embellish a towel. It was the one I showed yesterday and where I first tried the so-called "knock-down stitches".

Nu har jag provat att sy en ”fristående” variant av denna fiskmås. Jag blev jätteförtjust i den mobil som ”fruBlomgren” gjort. Så nu blir det att sy två stycken fiskmåsar. En av ”Señor Manuel” som ni ser här och en av hans vän från Skottland som jag ska visa i morgon.
Now I’ve tried to sew a "stand-alone" version of this Seagull. I was impressed by the mobile that "fruBlomgren” made. So now I will have to sew two pieces of sea gulls. One of "Señor Manuel" as you see here and one of his friend from Scotland as I'll show tomorrow.Morgonen är stilla och sval, jag njuter av att bara gå omkring i trädgården och titta.


The morning is calm and not so hot. I find great pleasure just walking around in the garden looking at flowers and trees.
Facts about designs/fabrics etc:

Sunday, May 28, 2017

Stepping out of the fog

Nu ska jag ju inte påstå att det är dimma men hela trädgården är insvept i detta vita ludd. Det är ju som dimma.
Now I'm not saying that it's the fog but the whole garden is wrapped up in this white fluff. It's like fog.
Baksidan på det jag håller på med ger också en dimmig siluett.
The back on what I'm doing also provides a hazy silhouette.

Kanske är det bäst att ta ett stort kliv ut ur dimman?
Perhaps it is best to take a big step out of the fog?

Summer is here in many aspects - 2

Nu är min handduk färdig. På den har jag broderat ”Senor Manuel” – en mycket stolt spansk fiskmås. Det lustiga är att när jag var ute i trädgården i morse för att ta kort på min handduk så hörde jag fiskmåsarna nerifrån fågeldammen på ängen nedanför oss. Inte från havet tyvärr
Now my towel is finished. On it I've embroidered “SenorManuel” – a very proud Spanish Seagull. The funny thing is that when I was out in the garden this morning to take pictures of my towel I heard seagulls from below the bird pond in the meadow below us. Unfortunately, not from the sea
Som ni ser så fungerade det mycket bra att använda sig enbart av knockdown stygnen.
As you can see it worked very good making use only of the knockdown stitches.
I närbild ser ni att det är några millimeter runt designen som nästan är som embossing.
Up close you can see that there are a few millimeters around the design almost as embossing.
Baksidan är ren. Jag föredrar att inte ha klippbart mellanlägg för jag tycker helt enkelt inte det är snyggt att det syns på baksidan av handduken. Men det är klart att det är en smaksak.
The back is plain. I prefer not to have cutaway stabilizer as I simply do not think it is neat that it is visible on the back of the towel. But it is of course a matter of taste.
Jag vet inte om ni kan tänka er den underbara doften av denna magnifika syrenbuske i vår trädgård. En stilla morgon, fåglarnas kvitter, en kopp kaffe och sedan denna underbara färg med ljuvlig doft. Det är sommar 😊
I don't know if you can imagine the wonderful fragrance of this magnificent lilac bush in our garden. A still morning, chirping of the birds, a cup of coffee and then this gorgeous color with sweet fragrance. It's summer 😊
Det som inte är roligt är att man kan knappt ha fönster eller dörrar öppna för det flyger omkring vita fjun i hela trädgården. Nej det är inte maskrosornas fel utan sälgen.
What is not funny is that one can barely have windows or doors open because there are flying around white fluff all over the garden. No it's not the dandelions but the willow tree.
Nu ska jag fortsätta med några fler fiskmåsar det kommer att bli ytterligare en variant av “Senor Manuel” samt hans kompis från Skottland 😊
Now I'm going to continue with some more sea gulls that will become yet another version of "Senor Manuel" and his friend from Scotland 😊 
Facts about designs/fabrics etc:

Saturday, May 27, 2017

Summer is here in many aspects - 1

Den senaste veckan har det varit ganska varmt. Idag är det nästa 30 grader Celsius och det är varmt. Det är stilla och lugnt. Fåglarnas näbbar är öppna för det är så varmt.
The past week has been quite hot. Today it's next to 30 degrees Celsius and it's hot. It is quiet and calm. The birds beaks are open because it is so hot.
Själv sitter jag i källarvåningen och syr. Egentligen så hade jag inte tänkt det men så kom Marianne (fruBlomgren) ut med två fantastiska designs av fiskmåsar igår som jag bara måste göra. Usch och fy 😊– det är svårt för svaga broderisjälar som inte kan stå emot. Det är som värmen man blir nästan nedslagen. Nedslagen ja – knock down – det kan man bli av värmen men det är också för mig en ny term inom broderi. Knock down stitches.
I myself sit in the basement and sew. Actually, I would did not plan to do that, but then Marianne (fruBlomgren) came out with two amazing designs of seagulls yesterday that I just have to do. Not nice 😊- it's hard for weak embroidery souls that cannot stand up. It's like the heat you get almost knocked down. Speaking of knocked down - one can get out of heat but it's also a new term for embroidery. Knock down stitches.
Stygn som håller ner öglorna på en frottéhanduk. De sys nästa som ett embossinglager och omringar området för broderiet med några millimeters marginal. Ett av broderierna jag tänkt göra är ett sådant och det ska bli väldigt spännande att se hur det blir. Här ser ni början.
Stitches that hold down the loops on a terry cloth. They sew almost like an embossing layer and surround the area of ​​the embroidery with a few millimeters. One of the embroideries I intended to do is such a one and it will be very exciting to see how it turns out. Here you see the beginning.
Jag har enbart spänt frottéhandduken på ett mellanlägg som kan strykas bort. Använd annars ett vattenlösligt.
Det behöver inte vara så svårt att placera en handduk. Det spelar ju ingen roll om det är en millimeter fel så jag viker handuken på mitten på längden och sen på mitten igen.
I have only put the terry towel on a spacer that can be removed by ironing. Otherwise use water soluble stabilizer.
It does not have to be so difficult to place a towel. It does not matter if it's a millimeter error so I fold the towel at the center on the length and then in the middle again.
Därefter så placerar jag handduken på ena fjärdedelen av mellanlägget med mittpunkterna som riktmärke och viker ut den en del i taget. Därefter fäster jag med knappnålar.
Then I put the towel on one quarter of the stabilizer with the middle center points as a benchmark and fold it out a quarter at a time. Then I attach with pins.
Slutligen en Bastingram runt brodérområdet. Därefter är det bara att börja brodera. Knock down stygnen bör sys med en tråd i matchande färg mot underlaget.
Finally a basting frame around the embroidery area. Then it's just to start embroidering. The Knock down stitches should be sewn with a thread in matching color to the towel in this case.
I veckan när jag cyklade hem så doftade det ljuvligt av häggen. Det stämmer att det är som vackrast mellan hägg och syrén.
In the week when I rode home that smelled deliciously of bird cherry. It is true that it is the most beautiful between bird cherry and lilac.

Facts about designs/fabrics etc:

Friday, May 26, 2017

Trying a new software - 2

Nu ska jag berätta hur jag gjorde detta broderi i Embrilliance. Det finns säkert bättre eller ”mer rätta” metoder att göra men så här gjorde i alla fall jag. För detta ändamål så gjorde jag enklast tänkbara för mig själv. Där jag ”automatiskt” kunde göra de olika motiven gjorde jag så eftersom det inte är fråga om nån skönhetstävling utan ”good enough” är verkligen fullt tillräckligt.
Now I'll tell you how I did this embroidery in Embrilliance. There are certainly better or "more correct" methods to do this but here is how I did it. For this purpose, I made the easiest possible for myself. Where I "automatically" could make the motifs I did so as there is no question of any beauty contest, but "good enough" is really quite enough.
När jag broderar på disktrasor brukar jag använda mig av antingen min 200x200 mm eller min 150x240 mm brodérbåge. Jag använder inget mellanlägg utan antingen så använder jag en ”pre-made frame” eller så sätter jag ett inte alltför klistrigt tejp längs sidorna. Disktrasan sätter jag fast med knappnålar.

When I am embroidering on dry sponge cloth, I usually use either my 200 x 200 mm or 150 x 240 mm hoop. I use no stabilizer, but either way, I use a "pre-made frame" or I put a not-too-sticky tape along the sides. The dry sponge cloth I fasten with pins at the sides.
Storleken på broderiet bör inte överstiga ca 150x150 mm. Vidare bör man tänka på att inte ha alltför stygnintensiva broderier. Man vill inte ha alltför mycket perforering på disktrasan. Stygnlängden ska heller inte vara alltför liten och kan man så undviker man alltför mycket underlagsstygn. Därför är redwork-liknande broderier perfekta.
The size of the embroidery should not exceed approx. 150 x 150 mm. In addition, you should also consider not having too stitch-intensive designs. You don't want to have too much perforation on the dry sponge cloth. The stitch length should not be too small and you should avoid too much underlay stitches. That’s why red work type embroidery designs are perfect.
Jag börjar med att öppna Embrilliance Software. I detta fall började jag med en 100x100 mm broderbåge. Storleken på bågen ställer man in i Preferences. 
Nu klickar jag på ikonen till höger om Create Designs – det är Merge Design.  Nu kommer jag till ”Library” där det finns massor av olika ”Shapes” (former). Jag väljer Clouds and Bubbles och väljer sedan moln nr 2. När jag trycker OK hamnar den i min brodérytan på skärmen. 


I start by opening Embrilliance. In this case I have chosen a 100x100 mm hoop. Hoop size is set in Preferences.
Then I choose the icon Create Designs (It looks like a bend with a zigzag stitch. I then end up in Stitch Artist). Now I click the icon to the right of Create Designs – this is Merge Design. I now come to the "Library" where there are lots of different "Shapes". I choose Clouds and Bubbles and then select cloud # 2. When I press OK it goes to the embroidery area on the screen.
Ni ser massa små punkter. Med dessa kan man på ett helt fantastiskt enkelt sätt justera formerna på objektet.
You can see lots of small dots. With these you can in an easy way adjust the shapes of the object.
Then I move up the cloud to the top of the hoop.

Därefter väljer jag Merge Design igen och den här gången går jag till Shapes 2 och väljer ”Teardrop”. Här ser ni att den är infogad. Nu tycker jag att den är upp och ner, vilket jag fått reda på att den inte är. Tänker jag lite så är det rätt - men jag tycker att den se bättre ut åt andra hållet så jag låter min "konstnärliga frihet" bestämma 😊. Dessutom så ska jag minska storleken på den lite.
Then I choose Merge Design again and this time I go to the Shapes 2 and choose "Teardrop". Here you can see that it is inline. Now I think it's upside down, which I found out that it's not. When I think a little bit about it I can agree that it is right - but I find it looks better the other way so I let my "artistic freedom"  decide 😊. In addition, I'll reduce the size of it a bit.
För att förminska den tar jag och håller ner musknappen och drar hörnet inåt.
To reduce it, I take and hold down the mouse button and drag the corner inward.
Detta steg kan ni nu själva välja om ni vill göra eller inte 😊. För att rotera den kan jag antingen gå till Essentials (du kan exempelvis klicka på Select Objects) och använda mig av Flip Vertically eller så kan jag rotera med den blå pricken i övre högra hörnet. Sen klickar man på Create Design ikonen igen för att komma tillbaka till Stitch Artist.
You can choose this step yourself if you want to do or not 😊. To rotate it, I can either go to the Essentials (for example, you can click Select Objects) and use Flip Vertically, or can I rotate with the blue dot in the upper right corner. Then click on the Create Design icon again to return to the Stitch Artist.
Se till att droppen är vald (att den har en ruta runt sig). Gör nu en Copy/Paste. Flytta den andra droppen till en plats under molnet. Upprepa Paste och flytta den tredje droppen till sin egen plats.
Make sure the drop is selected (it has a box around it). Now make a Copy/Paste. Move the second drop to another place under the cloud. Repeat the Paste and move the third drop to its own place.
Nu har vi moln och droppar. Nu går vi till Objects och ser till att Design är vald – den ska då få en ruta omkring sig.Nu väljer jag att klicka på Run i Stitch. Därefter så går jag till Properties nedanför Objects. Design ska vara markerat. Jag ändrar Type till Double och ser till att stygnlängden är 2.5 mm. Sedan så klickar jag på Adjust Commands (rosetten) och kryssar i att jag vill ha Fäststygn (Ties) at entry (start) och at exit (slutet). Dessa fyra objekt kan ha samma färg så ni behöver inte byta färg. (Bry er inte om att dropparna är på lite olika position i bilderna – jag kompletterade med vissa bilder efteråt men det är bara för att ni ska kunna se tydligare.)
Now we have the cloud and drops. Now we go to Objects and make sure that the Design is selected – it will then get a box around them. Now, I choose to click on Run in Stitch. Then I go to Properties below Objects. Design should be selected. I change the Type to Double and make sure the stitch length is 2.5 mm. Then I click on Adjust Commands (rosette) and check that I want to secure the stitches (Ties) at entry (start) and at exit (end). These four objects can have the same color, so you don't need to change the color. (Never mind that the drops are in slightly different positions in the pictures – I supplemented with some photos afterwards but it is just for you to be able to see more clearly.)
Nu ska jag infoga texten. Jag klickar på ikonen TT – True Type Art. Jag väljer Arial Narrow och skriver nu Drip Drop.
Now I'm going to insert the text. I click the icon TT – True Type Art. I choose Arial Narrow and write Drip Drop.
Därefter flyttar jag ner texten till den position jag vill att den ska vara. Jag kan också dra ut den en aning om jag vill ha den lite större. Jag gör på samma sätt som med dropparna bara att här drar jag utåt.
Then I move the text to the position I want it to be. I can also pull it out a bit if I want it a little bigger. I do the same as with the drops only this I pull outward.
När jag är nöjd med placeringen så trycker jag på Fill i Stitch.
When I am satisfied with the placement so I click on the Fill in Stitch.
I Properties ändrar jag density till 4.2, Jag väljer adjust the underlay properties och avmarkerar både Contour och Perpendicular. Därefter så klickar jag på Adjust the Commands och väljer att kryssa i Tie at entry och Tie at exit.
In Properties, I change density to 4.2, I choose Adjust the underlay properties and uncheck both Contour and Perpendicular. Then I click on the Adjust the Commands and choose to tick the Tie at entry and Tie at exit.
Slutligen kan man om man vill justera start och stopp position. Detta är för mig en fantastisk egenskap. Jag valde att göra det på orden för att få bättre sömnadsrytm.
Finally, if you want to you can adjust the start and stop position. For me this is an amazing function. I chose to do it in order to better sewing rhythm.
Spara designen både som working file (be) och en stygnfil som din maskin kan sy. Sy gärna designen i Simulatorn (stygnfilen) för att se att allt blev som du ville.
Save the design as both a working file (be) and a stitch file that your machine can sew. Run the design in the Simulator (stitch file) to see that everything is as you wanted.
För att sy ut designen så tejpade jag tejp längs långsidorna på min150x240 mm brodérbåge och fäste disktrasan där. För att den skulle sitta på plats så fäste jag med en knappnål i vardera sidan.
To sew out the design so I taped masking tape along the long sides at my150x240 mm hoop and attached the dry sponge cloth. For that it would stay in place as I put a pin in each side.
Sedan är det bara att börja brodera. Ta gärna upp undertråden till ovansidan när du börjar brodera. Som jag nämnt tidigare har jag inget mellanlägg under disktrasan.
Then start embroidering. Bring up the bobbin thread to the top when you begin embroidering. As mentioned before I do not have stabilizer under the dry sponge cloth.
Facts about designs/fabrics etc: 
Embroidery Software from Embrilliance
Dry Sponge cloth