Sunday, April 30, 2017

Slow Sunday April 30, 2017

Idag tar vi det lite lugn. Det blev sent igår (eller jag kanske snarare ska säga i morse) efter att vi varit på middag hos några goda vänner. Dessutom är det Valborgsmässoafton och min mans födelsedag.
Dagen projekt blir ett litet som har bäring till ett annat jag gjorde förra veckan men idag ville jag prova att göra det ITH.
Today, we take it a little quiet. It was late last night (or perhaps I should say rather this morning) after we have been to dinner with some friends. In addition, it is Walpurgis night and my husband's birthday.
This day’s project becomes a little one that has bearing to another I did last week, but today I wanted to try to do it ITH.
Eftersom vi alla behöver lite glitter i våra liv så har jag valt att pigga upp det svart-vita tyget med skarp turkos mylar samt brodertråd.
Because we all need a little sparkle in our life so I've decided to brighten up the black-white fabric with vivid turquoise Mylar and embroidery thread.
Detta är vad jag tänker visa er just nu, men jag naturligtvis berätta hur ni kan göra ett liknande. Designen får ni förstås köpa för den har inte jag gjort. Jag inser att jag verkligen ”snöat in på” de här ”Dotsen”. Väldigt vanebildande 😊
This is what I am going to show you right now, but of course I’ll tell you how you can make a similar purse. The design you must buy for that I have not made. I realize that I’ve really "snowed in on" these "Dots". Very addictive.
Däremot så är jag inte helt övertygad om att göra totalt allt ITH utan kanske inskränka mig till linjer, design och syr ihop. Sy fast blixtlås samt sicksack tror jag i ärlighetens namn faktiskt är enklast att göra på vanlig maskin. Men det är ju min helt personliga åsikt.
However, so I'm not entirely convinced making a total of everything ITH but maybe limit myself to lines, design and sew together. Sewing the zipper and zigzag, I think in all honesty really is easiest to do on an ordinary machine. But that's my completely personal opinion.

Designs: fruBlomgren

Saturday, April 29, 2017

Building a necklace from Lace Dots - 4

Nu avslöjas hur halsbandet blev.
Now it is revealed how the necklace turned out. 
Gissade ni på nåt liknande?
Did you guess at something similar?
Här ser ni en närbild på sidorna där bandet sitter.
Here you see a close-up on the sides where the ribbon is fastened.
Rosett.
Rosette.
Blev faktiskt riktigt bra och vill man inte ha sidenband så kan man ju sätta dit en kedja.
I think it turned out really well. If you don't want satin ribbon you can put a chain there instead.

Designs from fruBlomgren

Building a necklace from Lace Dots - 3

Den stora utmaningen jag pratade om blir att placera de olika ”Dotsen” till halsbandet och sedan sy ihop dem. På så sätt är det enklare att göra placeringen i sitt Embroidery Software och sedan sy ihop medan allt fortfarande är på det vattenlösliga mellanlägget. Men nu ville jag prova detta sätt och det kan vara bra för er som inte kan eller vill hålla på att placera saker i ett Embroidery Software.
The big challenge I talked about will be to place the various “Dots” to the necklace, and then stitch them together. It is probably easier to make the placement in the Embroidery Software and then stitch together while everything is still on the water-soluble stabilizer. But now I wanted to try this way and it can be useful for those who cannot or will not do this in an Embroidery Software.
Till min hjälp har jag den mall jag gjorde för Bib Necklace. På den placerar jag ”Dotsen” som jag vill att de ska ligga.
To my help, I have the template I made for the Bib Necklace. I place the "Dots" on that as I want them to be.
Sedan tar jag dokumenttejp och sätter ihop dem två och två.
Then I take clear document tape and put them together in pairs.
Jag syr temporärt med några sicksackstygn över dokumenttejpen och river därefter bort den. Jag fortsätter tills jag sytt ihop alla två och två. Efter varje par som är ihopsytt så kollar jag placeringen mot mallen.
I sew temporarily with some zigzag stitches over the document tape and then I tear it away. I continue until I’ve stitched together all two and two. After each pair that is sewn together I check the location on the template.
Därefter så sys varje par samman med ett annat par. Det sker på liknande sätt. Först med tejp och en större sicksack.
Then each pair is sewn together with another pair. It is done in a similar way. First tape and a large zigzag.
När alla delar hänger samman syr man en mindre sicksack för att hålla samman delarna permanent.
When all the parts hang together sew a smaller zigzag stitch to keep the parts together permanently.
Klipp och fäst eventuellt trådarna med lite lim.
Cut and fasten the threads, possibly with some glue.
Nu är det dags att sätta smyckeswire i de översta ”Dotsen”. Jag anpassar öglan mot pärlan och bandet som ska träs i. Ja, den översta delen klipps bort :-) Är ni nyfikna på hur den blev? Det kommer i nästa avsnitt.
Now it's time to put jewelry thread at the top of the "Dots". I customize the loop towards the Pearl and the ribbon to be pulled in. Yes the top part of the thread is cut away :-) Are you curious about how it was? It will come in the next section.

Designs from fruBlomgren

Building a necklace from Lace Dots - 2

När alla hoppstygn har klippts bort så ska mellanlägget lösas upp. Som ni ser så har jag använt både den lite tjockare plasten och ett vävt vattenlösligt mellanlägg.  

When all jump stitches are cut off the water-soluble stabilizer must be dissolved. As you can see, I've used both the slightly thicker plastic and a woven water-soluble stabilizer. 
När plasten är upplöst så lägger jag ”Dotsen” på mitt korkunderlägg som jag tillverkat av 4 bordstabletter jag köpt på IKEA. Superbra – och så användbart till mycket.
When the plastic is dissolved, I put the “Dots” on my Cork mat that I made of 4 placemats I bought at IKEA. Great – and so useful.
Nu får de torka, under tiden plockar jag fram tänger, lite smyckesvajer och några pärlor samt den mall jag gjort för Bib Necklace. Jag inser att jag har en stor utmaning framför mig strax men det ska bli spännande. Det finns ju många olika sätt att nå ett mål och inget behöver vara rätt eller fel….
Now, while drying, I pick up pliers, some jewelry metallic thread and some beads as well as the template I made for the Bib Necklace. I realize that I have a big challenge in front of me soon but it will be exciting. There are many different ways to achieve a goal and no need to be right or wrong ....

Designs from fruBlomgren

Building a necklace from Lace Dots - 1

I dag tänkte jag visa er i olika steg hur man ”bygger ett halsband”. Lite i steg form eftersom jag inte riktigt bestämt exakt hur jag ska gå tillväga. Men det är ju också en del av en ”kreativ process”. Vad jag däremot vet är att jag kommer utgå ifrån de Lace Dots som jag gjort örhängena och armbandet ifrån. Jag kommer också brodera ”dotsen” en och en – eller snarare jag kommer att brodera sex stycken i en ”hooping” och sedan kommer jag att använda mig av den mall jag gjorde för ett sk ”Bib Necklace” även om detta inte kommer att bli ett traditionellt ”Bib Necklace”. Låter det obegripligt? Ni får nöja er med den informationen just nu för nu ska jag klippa lite hoppstygn.
Today I thought I'd show you the different steps of how to "build a necklace". A bit in step form because I'm not really sure how exactly I should go about it. But that's also part of a "creative process". What I do know is that I will start from the Lace Dots that I made the earrings and the bracelet from. I will also embroider the "Dots" one by one – or rather I will embroider six pieces in one "hooping" and then I am going to use the template I made for a so called "Bib Necklace" even if this will not be a traditional "Bib Necklace". It sounds unfathomable? You may be content with the information right now, for now I'm going to cut a little jump stitches.

Designs from fruBlomgren

Coin purse

För länge sedan gjorde jag en liten necessär till sedlar och har även haft mynt i den. Jag gillar den för att den tar inte så himla stor plats. Senare gjorde jag ytterligare en liten börs för mynt. Tyvärr så fodrade jag den inte för meningen var egentligen inte att det skulle bli en myntbörs utan den var för hörlurar.
När jag cyklar till och från jobbet så tänker jag en hel del – gärna på vad jag ska sy och skapa och då kom jag på idén att sy en börs med ordet MYNT. Frågan var bara vilken font jag skulle använda och hur stor börsen skulle vara.  Skulle den vara rektangulär eller rund? När jag såg det här korsstygnsalfabetet föll allt på plats och så kom jag även på att lägg bokstäverna lite huller om buller – precis som mynten kommer ligga.

A long time ago, I made a small toiletry bag for bills and also had coins in it. I like it because it does not take so much space. Later I made another small purse for coins. Unfortunately, it wasn’t lined as it wasn't meant to be a purse for coins but rather for the headphones. 
When I ride my bike to and from work I think a lot of – preferably on what to sew and create and then I came up with the idea of sewing a small purse for coins with the word “mynt” (COIN in English). The question was just what font I would use and how much the stock market would be.  Would it be rectangular or round? When I saw this cross-stitch alphabet everything fell in place, and I came to add the letters a little helter-skelter – just like the coins will be.

Bokstävernas placering gjorde även att börsen blev lite mer oval än rund. Den är superlätt att sy. Jag gjorde bara en oval i mitt Embroidery software och placerade bokstäverna inuti den. Därefter broderade jag detta på en sandwich av två tyglager och ett mellanlägg.
The placement of the letters also made the small purse a little more oval than round. It's super easy to sew. I just did an oval in my Embroidery software and placed the letters inside it. Then I embroidered this on a sandwich of two layers of fabric and a batting.

Därefter så tog jag en bit blixtlås och sydde fast två siddelar som jag hade vikt på mitten med mellanlägg emellan. Jag satte sedan i blixtlåskläppen och öppnade upp blixtlåset till mitten. Därefter la jag den broderade ovansidan så att blixtlåset hamnar på mitten med rätsidan mot blixtlåsdelen. Nåla fast. Sedan syr man bara längs den runda ovalen någon millimeter innanför ovalen som syddes i samband med att bokstäverna broderades. Klipp en sömsmån på knappt 3-5 millimeter och sicksacka. Slutligen vänder man börsen ut och in.
Then I took a piece of the zipper and sewed the two parts that I had folded in half with batting in between to each side of the zipper. I then put in the zipper puller and opened the zipper to the middle. Then I added the embroidered upper side so that the zipper ends up in the middle of the right side of the zipper part. Pin in place. Then sew it just along the round oval one millimeter inside the oval that was sewn in connection with that the letters were embroidered. Cut a seam allowance of just 3-5 millimeters and zigzag. Finally, turn it inside out.
Designs: Stickbaer.de

Friday, April 28, 2017

Bracelet from Lace Dots

Idag tänkte jag visa er ett Lace armband från de sk Lace Dots som jag gjort örhängena ifrån. Det jag gillar bäst med att göra mina egna smycken är att de blir unika och jag kan få dem i precis den färg jag vill.
Today I thought I'd show you a Lace wristband from the sk Lace Dots that I made the Earrings from. What I like best about making my own jewelry is to be unique and I can get them in exactly the color I want.
Lace broderas på vattenlösligt mellanlägg. Man kan ta ett eller två lager beroende på storlek och antal man broderar.  Jag brukar personligen ta ett lager av den lite tjockare plasten samt ett lager av det vävda vattenlösliga mellanlägget.
Lace is embroidered on water soluble stabilizer. You can take one or two layers depending on the size and number that you embroider.  I personally like to take one layer of the slightly thicker plastic and one layer of woven water soluble stabilizer.
När man löst upp det vattenlösliga mellanlägget brukar jag spänna upp motiven på en korkplatta och fästa med knappnålar. Då kommer det torka plant.
When you’ve dissolved the water soluble stabilizer I put the Lace on a cork plate and fasten with pins. It will dry flat.
Dessa ”Dots” har jag broderat på en lång rad. Nu kan jag säga att jag satte ihop dem med en liten överlappning i mitt Embroidery Software men den var inte tillräcklig på alla ställen. Men det är faktiskt inte nödvändigt för man kan väldigt enkelt sätta samman dessa motiv med en liten sicksack i samma färg så blir det i det närmaste osynligt. Här har jag satt ihop dem med sicksack när de fortfarande var på mellanlägget eftersom de egentligen var avsedda att sitta ihop. Men det väljer man hur man vill göra. Man kan lika väl göra detta när de torkat.
These "Dots", I have embroidered on one long line. Now, I can say that I put them together with a small overlap in my Embroidery Software, but it was not sufficient in all places. But it is actually not necessary because you can very easily build these designs with a small zigzag stitch in the same color so it becomes almost invisible. Here I have put them together with zig-zag when they were still on the stabilizer because they really were designed to fit together. But you can choose how you want to do. You might as well do this when they have dried.
Slutligen så sätter jag 4 trådar i ena änden och sicksackar över dem.
Finally, I put 4 threads on one end and zigzag over them.
I den andra änden sätter jag en knapp. Här kan man ju gå ”wild and crazy” med någon rolig knapp eller mer ton-i-ton.
At the other end, I put a button. Here one can go "wild and crazy" with a funny button or more tone-on-tone.
Matchande örhängen och armband – visst blev det snyggt?

Matching earrings and bracelets – sure, it looks nice?


Designs from fruBlomgren

Thursday, April 27, 2017

A very productive and creative weekend - 3

En av de saker jag gjorde i helgen som var, är denna t-shirt som jag broderade det roliga kattmotivet på ryggen. ”Weird is part of being Smart”. Ganska roligt faktiskt och jag fick en hel del kommentarer. En del gjorde sig lustiga över att jag kanske var lite udda – varvid jag snabbt replikerade att om ingen visste det så är jag faktiskt ganska smart. 😊

One of the things I did this weekend, was this t-shirt that I embroidered it funny cat design on the back. "Weird is part of being Smart." Quite funny actually, and I got a lot of comments. Some made fun of that, maybe I was a little bit odd – at which point I promptly replicated that if nobody knew it then I am actually quite smart. 😊

På framsidan broderade jag det roliga märket om att vara ”tygmissbrukare” och en officiellt certifierad sådan.

On the front I embroidered the fun patch about being a "fabric junkie" and an officially certified.

Designs: from fruBlomgren

Wednesday, April 26, 2017

Earrings from Lace Dots

Nu har fruBlomgren kommit med en ny kollektion av de fantastiska ”Dotsen” som jag säger på lite ”svengelska”. Dessa är sk Lace Dots och kan sättas samman till de mest fantastiska smyckeskreationer. Jag har broderat ett antal ”Dots” och dem ska jag göra ”smycken av”.
Now fruBlomgren has came up with a new collection of the fantastic "Dots". These are Lace Dots and can be put together into the most amazing jewelry creations. I have embroidered a number of “Dots” and from them I'll make some jewelry.
Först ut är ett par örhängen. Enkla och fastsatta i ett par örhängen. Sedan har jag prytt dem med samma rosa pärlor som jag använde till de bedårande rosa änglarna jag gjorde till Påsk. 
First up is the earrings. Simple and attached to a pair of earrings. Then I've embellished them with the same pink perls that I used for the adorable pink Angels I made for Easter. 
”Lace” brukar jag spänna upp med knappnålar på min korkplatta så blir de platta medan de torkar.
"Lace", I tend to tighten up with pins on my Cork plate so they remain flat while they dry.
Att torka dem genom att stryka på den ska man helst inte göra eftersom de kan bli platta. När man gör något har man ju väldigt bråttom och se hur de blir så på bilden ovan och nedan ligger de fortfarande lite på tork.
To dry them by ironing I rather not do because they can become flat. When you do something you really rush things to see how they become so in the photo above and below, they are still a little wet.
Ska man stryka så lägg dem mellan en frottéhandduk som ger ett skyddande hölje.
Should press/iron so put them between a Terry towel that provides a protective casing.
I går när jag cyklade hem så såg jag den här lilla krabaten ligga lugnt under ett träd. Jag kunde inte gå alltför nära och naturligtvis kom en moped åkande och skrämde den när jag skulle ta ett bättre kort.
Yesterday when I biked home, I saw this little fellow lying peacefully under a tree. I could not go too near and of course got a moped ride - and scared it when I would get a better photo.

Designs from fruBlomgren