Tuesday, February 28, 2017

Baby Bib - 2


Att göra något ITH är inte så mycket svårare än att rita upp ett mönster och sedan lägga de stygn man annars skulle gjort på en vanlig maskin.
Det svåra är att man är begränsad av storleken på broderbågen men om detta är till en liten person så går 360x200 mm bågen bra.
Det är ju egentligen bara raksömmar vi pratar om vilket i Embroidery Software blir Running Stitches.
Doing something ITH is not much more difficult than to draw a pattern and then digitize the stitching which would otherwise be done on a regular machine.
The hardest part is that you are limited by the size of the hoop, but this is for a little person so the 360x200 mm hoop is good.
It's really just straight stitch seams, we're talking about, which in the Embroidery Software is Running Stitches.

Jag börjar med att spänna tyget till ovansidan tillsammans med en tunn vadd på mjukt mellanlägg i brodérbågen.
I start by putting the fabric together with a thin batting on top of a soft stabilizer hoop in the 360x200 mm hoop.

Därefter sys en rektangel som fäster tyg och vadd på mellanlägget. Att jag gör så beror på att då slipper jag göra den sista sömmen runt haklappen lite mindre för att inte den första ska synas.
Then sew a rectangle that attaches fabric and batting to the stabilizer. I do so because then I will not have to make the last seam around the bib a little smaller than the first so it will not be visible.

Därefter sys den gulliga katten som finns i denna kollektion hos Stickbär.


Slutligen lägger jag på bakstycket som är en gosig mjuk flanell. Den sys fast med en Dubbel Running Stitch med en öppning i ena sidan. Det är denna söm som även syr ihop fram och bakstycke.
Finally, I put on the back cover which is a cuddly soft flannel. It is sewn with a double running stitch with an opening in one side. It is this seam that sews together the front and back.

När det är klart tar jag bort bågen från maskinen och klipper ut haklappen med 1 cm sömsmån, förutom vid öppningen där får det vara kvar lite mer.
Once that is done, I take away the hoop from the machine and cut the bib with 10 mm seam allowance, except at the opening where it may remain a little more.

Sedan till det tråkiga men som kommer att löna sig. Jacka sömsmånen. Detta gör att du får en rund fin linje på haklappen.
Then the tedious part but which will pay off. Make small cuts in the seam allowance. This enables you to have a round fine line on the bib.

Därefter så vänder man haklappen ut och in och pressar sedan haklappen så framsidan i princip täcker baksidan. Öppningen klistrar jag igen.

The the bib is turned inside out and the bib is then pressed so that the front basically covers the back. The opening is closed with glue.

För att få en ännu mer proffsig finish sydde jag en kantstickning runt om.
To get a more professional finish, I sewed a topstitching around the bib.

Sedan är det bara att sätta dit tryckknapparna. Tänk lite innan så ni inte gör som jag – just det satte den ena tryckknappen åt fel håll :-) Ni kan ju välja färg - först provade jag med gröna med fastnade sen för de röda.

Then, just to add the push buttons. Think a little before so you do not do as I did - set one button in the wrong direction :-) You can choose color - first I tried the green ones but then I decided to use the red ones.

Design from Stickbaer.de - Font made in Premier+ Ultra and Bib pattern and stitch file made in Premier+ Ultra

Monday, February 27, 2017

Fun and not so fun and to see the positive


Livet består av både roliga och tråkiga saker, Men det är väl just det som är livet. De senaste veckorna har kantats av många tråkiga saker så man får försöka ta tillvara de roliga för att hålla humöret uppe. Till de tråkiga hör en nära anhörigs död. Med det i perspektiv så kanske inte punkteringen på min cykel i fredags var så mycket att orda om. Även om jag tyckte att det var jobbigt att behöva dra cykeln med en massa kassar på på väldigt hala och isiga vägar i ca 7.5 kilometer. Nåja that’s life.
Life consists of both fun and sad stuff, but it's well precisely what is life. The last few weeks have been marked by some sad things so it is important to take advantage of the fun to keep your spirits up. As for the sad things is the sad death of a close one. With that perspective, maybe the flat tire on my bike last Friday was so much to talk about. Although I thought it was a pain to have to walk with the bike with a lot of bags on the very slippery and icy roads for about 7.5 kilometers. Well that's life.

Ni kan se hur det ser ut på vägarna och det är inte alla ställen det är sandat eller grus. Hade jag kunnat cykla hade dubbdäcken tagit det mesta.
You can see how it looks on the roads and it is not all places it is sanded or gravel. Had I been able to ride the bike the studded tires had taken most.

Till de roliga sakerna hör bland annat att jag efter att ha vänt ut och in på både lådor och skåp faktiskt hittade min charmpack av Tildatyger i lådan som stått på strykbrädan hela tiden. Nåja jag fick bra rensat och städat.
Likaså att jag faktiskt vann en tygpacke i en utlottning jag inte visste om.
For the fun things belong among other things, that after having turned inside out both drawers and cabinets actually found my charm pack of Tilda fabrics in the box which stood on the ironing board all the time. Well I got good order among my fabrics.
Likewise, I actually won a Charm pack in a draw I didn't know about.

Samt att tidningen Fat Quarter äntligen kom.
And that the quilt magazine Fat Quarter finally arrived.

En annan rolig sak är att jag efter workshopen jag var med på mässan börjat leka i mina Embroidery Software och hittat bra och effektiva saker både i Premier+ Ultra och Bernina Designer Plus V8. Så visst finns det positiva saker om man bara tänker efter.
Another funny thing is that after the workshop I attended at the Sewing Festival I’ve started playing in my Embroidery Software and found good and effective things both in the Premier+ Ultra and Bernina Designer Plus V8. So there are positive things if you just think about it.  

Sunday, February 26, 2017

Baby Bib - 1


Här kommer bilden på en av de gulligare sakerna jag gjort på länge. En liten baby haklapp.
Here comes the image on one of the cuter things I've done in a long time. A little baby bib.
Men själva haklappen som är en ITH design har jag gjort själv i Premier+ Ultra Create. Baksidan är av mjuk gosig flanell.
But the bib is a ITH design I've made myself in Premier+ Ultra Create. The back is soft cuddly flannel.


Design from Stickbaer.de - Font made in Premier+ Ultra and Bib pattern and stitch file made in Premier+ Ultra

Saturday, February 25, 2017

Sneak Peak of tomorrow


I morgon ska ni få se något alldeles bedårande sött. Dels en jättesöt design som jag broderat på en sak jag gjort som en ITH design. ”Stay tuned”, som man säger på engelska. Eller som vi skulle säga – håll ögonen öppna :-)
Tomorrow you will see something quite adorable sweet. Partly a really cute design that I embroidered on something I've done as an ITH design. "Stay tuned".

” All you need…” Potholder - 4

Nu är det dags att ta pusselbit nummer 2 och addera till den första ni fick i går. Idag tänkte jag nämligen visa hur ni syr de linjer vi gjorde igår. Mina tygbitar ligger redo.

Now is the time to take the piece of the puzzle number 2 and add to the first you had yesterday. Today I will show how you sew the lines we did yesterday. My fabric pieces are cut and ready to use.

1.    Det första vi ska göra är att ta fram en broderbåge som är 200x200 mm och spänna mellanlägg i den. Jag valde ett mjukt ”cut-away” mellanlägg.

2.    Därefter så placerar jag ett lager vadd som klarar värme och ovanpå det tyget som ska vara på ovansidan.
1.    The first thing we'll do is bring up a hoop which is 200 x 200 mm and hoop a stabilizer. I chose a soft "cut-away" stabilizer.
2.    Then I put a layer of batting that can withstand heat and on top of that  the fabric that will be on top.

3.   Första färgen som sys är den linje som går runt brodérytans område (200x200 mm).
3.    First color to be sewn is the line that goes around the embroidery area (200 x 200 mm).


4.    Därefter sys själva broderiet ”All you need”.

4.    Then the embroidery itself, "All you need", is stitched.

5.   När det är klart så tar jag brodérbågen från maskinen och klipper lite hoppstygn. Sedan placerar jag den tygbit jag har som är 200x200 mm i kvadraten som syns på baksidan. Här är lämpligt att använda limstift samt även några tejpbitar.

5.    Once finished I will take the hoop from the machine and cut some jump stitches. Then I place the piece of fabric I have that is 200x200 mm in the square that appears on the back. It is advisable to use glue stick and even a few pieces of tape.

6.    Nu ska den andra kvadraten som vi satte 5 mm från den första kvadratens kanter sys. Den kommer att fästa bakstycket på grytlappen. Eftersom jag även hade den tredje kvadraten i samma färg så kommer även sicksacken att sys.
6.    Now the second square we put 5 mm from the edges of the first square will be sewn. It will attach the back cover of the pot holder. Since I also had the third square of the same color the zigzag will also be sewn.

7.    Nu är faktiskt grytlappen klar. Det som återstår är att skära kanterna utanför sicksacken och däreftersy fast kantremsa och hängare. Det gör ni på valfritt sätt. Jag väljer att sy på maskin.

7.    Now the potholder is actually finished. What remains is to cut along the edges of the zigzag and then sew the binding and the hanger. You can make it the way you want. I choose to sew on the machine.

Trevlig present eller bara en färgklick i köket.

Nice gift or just a splash of color in the kitchen.

Friday, February 24, 2017

” All you need…” Potholder – 3


Det vi nu ska göra är att lägga till 3 kvadrater runt vår design. Dessa kvadrater kommer att vara en som går runt brodérytans area, i detta fall 200x200 mm. Stygnen på denna kan vara lite längre, 4 mm. Sedan ska vi göra ytterligare en rektangel som syr ihop fram och bakstycke med vadden emellan. Den sista kommer att vara en sicksacklinje. Men vi börjar från början och stegen nedan avser Premier+ Embroidery Extra.

What we'll do is add 3 squares around our design. These squares will be one that goes around the embroidery area, in this case 200x200 mm. The stitches on this may be a bit longer, 4 mm. Then we'll make another rectangle that sew together the front and back with the batting in between. The last one will be a zigzag line. But let's start from the beginning and the steps below refer to Premier+ Embroidery Extra.

1.   Öppna Premier+ Embroidery Extra
2.   Sätt Hoop Size till 200x200 mm, detta görs i Change Hoop
3.    Öppna 18x18 cm designen i Premier+ Ultra Embroidery Extra
1.    Open Premier + Embroidery Extra
2.    Set Hoop Size to 200x200 mm, this is done in Change Hoop
3.    Open the 18x18 cm design in Premier + Ultra Embroidery Extra
4.    Gå till Border i menyraden
5.    Vi ska nu göra Running Stitch linjen runt arean om 200x200 mm. Designen är lite olika stor så vi kommer inte kunna göra det helt exakt men vi tar höjden som är ca 174 mm och då är skillnaden 26 mm till 200 mm. Därför kommer jag att sätta en Margin till 13 mm
6.    Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
7.    Välj Running Stitch.
8.    Klicka på Options och sätt längden till 4 mm
9.    Tryck Apply
10.  Byt färg på den sista linjen. Nu ser ni att linjen är lite för stor på bredden men det ska vi justera


4.     Go to the Border menu bar
5.    We will now make the Running Stitch line around the area of 200x200 mm. The design is a bit different in size so we will not be able to do it quite accurately, but we take the height that is approximately 174 mm, and then the difference is of 26 mm to 200 mm. Therefore, I will put a Margin to 13 mm
6.    Neither Group nor Rounded Corners must be marked
7.    Select Running Stitch.
8.    Click Options and set the length to 4 mm
9.    Press Apply
10.  Change the color of the last line. Now you see that the line is a bit too large in width but we will adjust that

11. Gå till Home i menyraden och klicka först på Resize så hörnen blir blå   sedan på Modify Design.
11. Go to Home on the menu bar, click Resize so the corners turn blue then click Modify Design.

12. Ändra på måtten så de blir i det närmaste 200x200 mm. Du måste avmarkera Proportional. Om allt nu är centrerat ska hörnen var fyrkantiga. Du kan ev behöva klicka på Alignment - Center in Hoop
12. Change the dimensions, they should become nearly 200x200 mm. You must uncheck Proportional. If everything is now centered the corners will be square. You may possibly need to click Alignment - Center in Hoop

13. Gå till Border i menyraden. Den sista fyrkanten ska vara markerad.
14. Nu ska vi göra en Sätt Margin till -5 mm
15. Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
16. Välj Running Stitch.
17. Klicka på Options och sätt längden till 2.5 mm
18. Tryck Apply
19. Byt färg på den sista linjen
13. Go to Border in the menu bar. The last square will be highlighted.
14. Now we'll set Margin to -5 mm
15. Neither Group nor Rounded Corners must be marked
16. Select Running Stitch.
17. Click Options and set the length to 2.5 mm
18. Press Apply
19. Change the color of the last line

20. Sätt Margin till 0 mm. Den kvadrat du nyss gjorde ska vara markerad.
21. Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
22. Välj Motif Line.
23. Klicka på Options och Välj Husqvarna Viking – A1 Utility – Nr 14 - H: 5.0 W: 6.0
24. Tryck Apply
25. Gå nu till Home i menyraden
26. Tryck på Combine All
27. Gå till Modify i menyraden och se till att den linje som ligger längst ut och är i det närmaste 200x200 mm ligger först
28. Därefter så flyttar vi den kvadrat som ligger innanför till slutet
29. Slutligen flyttas sicksacklinjen till den sista platsen.
30. Spara designen som en vp4 design och exportera den sedan till valfritt broderiformat som din maskin syr i. I mitt fall blir det en vp3 design.
20. Set Margin to 0 mm. The square you just made should be highlighted.
21. Neither Group nor Rounded Corners must be marked
22. Select Motif Line.
23. Click on Options and select Husqvarna Viking - A1 Utility - No. 14 - H: 5.0 W: 6.0
24. Click Apply
25. Now go to Home in the menu bar
26. Press Combine All
27. Go to Modify in the menu bar and make sure the line is furthest out and is almost 200x200 mm is first
28. Then, we will move the square located inside the square surrounding the 200x200 mm area to the last position
29. Finally, move the zigzag line to the last place.
30. Save design as a vp4 design and export it to any embroidery format your machine sews in. In my case, it becomes a vp3 design.


Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Thursday, February 23, 2017

” All you need…” Potholder - 2


Jag tänkte att jag skulle visa er hur man enkelt kan göra en ”almost ITH” grytlapp som jag brukar kalla det. Almost=nästan för att det är ett moment man får göra ”traditionellt och i detta fall kantremsan. Men man skulle faktiskt kunna göra den helt ITH om man skippar kantremsan och lämnar en vändöppning. Men den varianten tar vi en annan gång. Jag kommer att gå igenom hur jag gör detta i Premier+ Ultra Embroidery Extra. Har ni andra Embroidery Software är jag säker på att ni kan göra liknande bara att det kan ske på andra sätt. Vi börjar med vad ni behöver för material för att göra en grytlapp som den jag gjort.

I thought I would show you how to easily make an "almost ITH" potholder as I call it. Almost because it is a step you must do "in a traditional way”, this case the binding. But one would actually be able to do it completely ITH if you skip the binding and leave a reversible opening. But that version we can go through another time. I will go through how I do this in the Premier+ Ultra Embroidery Extra. If you have other embroidery software, I am sure that you can do similar just like that it can be done in other ways. We start with what materials you need to do a potholder as I have done.

Vad behöver ni då:
Design: “All you need” från Stickbär – jag har valt storleken 18x18 cm men det ingår ju 5 olika storlekar.
Tyg till grytlappen: Bomullstyg, gärna lite tjockare. Jag har valt tyger från IKEA – det beigea tyget heter LENDA och baksidan är från en rulle – FINURLIG -  med tyglappar som är just 20x20 cm.
Tyg till kantremsan/binding+ hängare: Här halt jag valt ett lite tunnare bomullstyg från Tilda
Vadd: Värmetålig vadd avsedd för grytlappar.
Brodérbåge/Hoop: Jag har använt 200x200 mm Quilters Hoop
Embroidery Software: Jag har använt Premier+ Ultra Embroidery Extra
Mellanlägg, brodértråd och sytråd

What you need:
Design: All you needfrom Stickbär – I have chosen the size 18 x 18 cm, but it included 5 different sizes.
Fabric for the potholder: Cotton fabric, a little thicker. I chose fabrics from IKEA – the beige fabric is called LENDA and the back is from a roll - FINURLIG - with fabric pieces that are 20 x 20 cm.
Fabric for the binding + hanger: Here I selected a little thinner cotton fabric from Tilda
Batting: Heat resistant batting for potholders.
Sewing/Hoop: I have used the 200 x 200 mm Quilters Hoop
Embroidery Software: I have used Premier+ Ultra Embroidery Extra
Stabilizer, Embroidery thread and sewing thread

Wednesday, February 22, 2017

” All you need…” Potholder - 1


”All you need….” är ett ganska sant uttryck. Denna Flower Power inspirerade grytlapp är gjord som ett ITH projekt i Premier+ Ultra Embroidery Extra.  Designen är ifrån Stickbär.
"All you need…." is a true statement. This Flower Power inspired pot holder is made like a ITH project in Premier+ Ultra Embroidery Extra. The design is from Stickbär.

Det är enkelt att utgå ifrån en design och göra den till en ITH design. Men det ska jag berätta om i nästa inlägg.

It's easy to take a design and make it into an ITH design. But I'll tell you more about that in the next post.