Sunday, December 31, 2017

HAPPY NEW YEAR


Gott Nytt År vill jag önska er alla. Jag hoppas att ni när ni tänker tillbaka på året kan hitta de goda saker som ändå varit. Ibland är livet jobbigt och då gäller det ännu mer att hitta det som ger balans i livet. För mig är sömnad och skapande en källa till lugn och inspiration och jag hoppas att det for fortsätta att vara det även 2018.
Jag vill och passa på att tacka er som besökt min blogg och jag hoppas att jag kunnat förmedla inspiration och syglädje till er. Jag har försökt att sammanfatta något av det jag gjort i de två tillbakablickar på 2017 som jag gjort.  Tillbakablick del 1  och   Tillbakablick del 2.
Happy New Year I want to wish you all. I hope that when you think back to the year, you can find the good things that have been. Sometimes life is a hassle and then it is even more important to find what gives balance in life. For me, sewing and creation is a source of calmness and inspiration and I hope for it continue to be that also 2018.
I want to and take the opportunity to thank you who visited my blog and I hope that I have been able to convey inspiration and “sewing joy” to you. I've tried to summarize any of what I've done in the two Looking back on 2017 that I made.  Looking back Part 1 and Looking back Part 2.

Saturday, December 30, 2017

Looking back at 2017 – part 2


Looking back at a year full of projects makes me quite proud of what I actually have completed. Writing this blog is sort of a memory lane for what I have done, documenting it and also share my passion for sewing, embroidery and Embroidery Software. This part will deal with the second half of 2017. What has been in focus then? Well, the Autumn Sewing Festival of course and then this year’s big holiday – Christmas 😊 Plus the fact that I reached 800 thousand views on my blog. I am so glad for that.

Att se tillbaka på ett år fullt av projekt gör mig ganska stolt över vad jag faktiskt har genomfört. Skriva denna blogg är en slags ”memory lane” (minnesstig) för vad jag har gjort, dokumentera den och även dela min passion för sömnad, broderi och broderi-Software. Denna del kommer att handla om den andra halvan av 2017. Vad har varit i fokus då? Tja hösten Syfestival självklart och sen årets stora högtid - julen 😊 Plus det faktum att jag nådde 800 000 visningar på min blogg. Jag är så glad för det.

Juli är ju mitt i sommaren och då fick jag för mig att jag skulle sy en Trädgårdsflagga. Det kanske inte låter så svårt men vet ni vad det svåraste var? Jo eftersom detta inte är så vanligt i Sverige så var ställningen näst intill omöjlig att finna om man nu inte för dyra pengar ville beställa på nätet. Men det är då man ska börja tänka – utanför ramarna och ett besök på Plantagen räddade det hela. Vill ni se hur jag gjorde den SÅ KAN NI LÄSA OM DET HÄR.
July is the middle of the summer and then I got the idea that I would sew a garden flag. It may not sound so difficult but do you know what the hardest was? Because this is not so common in Sweden, the flag stand was almost impossible to find if you did not want to order online for expensive money. But that's when you should start thinking – outside the box and a visit to the Garden shop saved it all. If you want to see how I did it, YOU CAN READ ABOUT IT HERE. 

Ungefär en eller två gånger per år brukar jag bli så arg att jag inte kan hitta några sköna trosor som sitter bra och som är vettiga i pris. Då tittar jag vad jag har för tyg eller så köper jag på mig tyg. Hmmm pratade jag om vettigt i pris – jo det gjorde jag. Det blir det om man syr några stycken 😊
About one or two times a year, usually I get so angry that I cannot find some comfortable panties that fit well and are reasonable in price. Then I look what I have in fabric or I buy more fabric. Hmmm, I talked about the sense in price - yes I did. It will be if you sew a few pieces 😊


Så även i år och nu bestämde jag mig dessutom att ge mig ut på lite experimentäventyr vad gällde mönster och tyg, resår och hur man syr det. Först ut blev några par ROSA TROSOR. Vet ni att det går jättebra att BRODERA PÅ TROSOR. Det går även jättebra att PIFFA UPP TROSORNA MED SMÅ ROSETTER. Nej du behöver inte köpa rosetter det är hur lätt som helst att göra dessa själv.
So this year as well and now I decided to dive into some experimental adventures about patterns and fabrics, elastics and how to sew it. First up was a few pair of PINK PANTIES.  Do you know that it's perfectly possible to EMBROIDER ON PANTIESIt is also nice to EMBELLISH THE PANTIES WITH SMALL ROSETTESNo you do not need to buy rosettes it's easy to do these yourself.

NÄSTA EXPERIMENT VAR PRESSARFOTEN. Jag fick för mig att jag skulle köpa en resårfot, men det var i stort sett omöjligt. Så då gör man som Kajsa Warg sa eller inte sa (därom tvistar man)  ”Man tager vad man haver” 😊
NEXT EXPERIMENT WAS THE PRESSER FOOT. I got the idea that I would buy an Elastic Presser Foot, but it was virtually impossible. So then you do as Kajsa Warg said or did not say (that’s what they argue about) "You take what you have" 😊

En av de mest koncentrationskrävande sakerna jag gjorde i somras var en VÄGGBONAD SOM GJORDE SOM ITH (IN-THE-HOOP) OCH QAYG (QUILT-AS-YOU-GO). Plus att jag använde mitt Embrilliance Software för att göra stippling (quiltning) runt motiven i de olika blocken. Motiven på dessa är Frida Kahlo inspirerade. När jag visade dessa för min man sa han – du vet väl vem Frida Kahlo var? Ja visst sa jag en mycket berömd Mexikansk konstnär. Men sanningen är att om jag inte kommit i kontakt med dessa broderier hade jag inte vetat detta. Men det behövde inte min man veta 😊
One of the most concentration-consuming things I did this summer was A WALLHANGING THAT DID AS ITH (IN-THE-HOOP) AND QAYG (QUILT-AS-YOU-GO) Plus I used my Embrilliance Software to make stippling (quilting) around the designs in the different blocks. The motifs of these are Frida Kahlo inspired. When I showed these to my husband, he said – you do know who Frida Kahlo was? Yes, I said a very famous Mexican artist. But the truth is that if I had not come into contact with these embroideries, I would not have known this. But that my husband didn't need to know 😊

Tappar saker gör vi väl alla då och då. TAPPAR MAN ETT ÖRHÄNGE är det inte så roligt. Men om det nu är ett man broderat själv är det ju ändå ganska ENKELT ATT GÖRA ETT NYTT 😊 Inte roligt såklart – men det kunde ju varit värre.
Lose things we do well all from time to time. IF YOU LOSE AN EARRING, it is not so much fun. But if it is one you’ve embroidered yourself, it's still quite SIMPLE TO MAKE A NEW 😊 No fun of course – but it could have been worse.

BRODERA PÅ HANDDUKAR det är väl inget nytt tänker ni. Det är skillnaden med de sk Knockdown Stitches som finns i Embrilliance.
EMBROIDER ON TOWELS  – there is nothing new with that. It is really a difference with the so-called Knockdown Stitches found in Embrilliance.

Ibland vill man ha fina märken på sina kläder men om man nu inte vill ha dem hela tiden? LÄTT SOM EN PLÄTT GÖR DEM MOBILA. En hemlighet Panduros limstift och ett strykjärn 😊 ATT TA BORT DEM ÄR OCKSÅ PLÄTTLÄTT.
Sometimes you want to have nice patches on your clothes but if you might not want them there all the time? EASY AS PIE MAKE THEM MOBILE. A secret Panduros glue stick and an iron 😊 REMOVING THEM IS ALSO EASY AS PIE.

Sy reflexer är en annan sak som jag blivit vansinnigt förtjust i och här har ni ett exempel på hur det kan göras DEL 1 och DEL 2.
Sew reflectors is another thing that I have been insanely fond of and here you have an example of how it can be done PART 1 and PART 2.

NYCKELRINGAR SOM ÄR GJORDA I EMBRILLIANCE STITCH ARTIST och med BX fonter är bara helt fantastiska.
KEYFOBS THAT ARE MADE IN EMBRILLIANCE STITCH ARTIST and with the BX Fonter are just absolutely amazing.

Min man och son är ganska sparsmakade när det gäller broderade saker, men dessa enkla T-shirts med ett C funkade jättebra för min man. Han gick och köpte 4 T-SHIRTS OCH DEM VILLE HAN HA SAMMA C PÅ I SAMMA FÄRG. Nåja huvudsaken att han gillar dem 😊
My husband and son are pretty fastidious when it comes to embroidered things, but these simple T-shirts with a C worked great for my husband. He went and bought 4 T-SHIRTS AND ON THESE HE WANTED TO HAVE THE SAME C AND IN THE SAME COLOR. Oh well the main thing is that he likes them and is happy. 😊

I September började jag se fördelarna med att ANVÄNDA MYLAR – ett folieliknande papper man kan brodera på. Nu ska man väl inte sätta igång och perforera det alltför mycket för då kommer det bara samla bor, men det kan heller inte vara alltför tomma ytor. Det lilla hjärtat med den GUDOMLIGA LILLA FEN som jag hängt utanför en av våra toadörrar är bara så sött.
In September I began to see the benefits of USING MYLAR – a foil paper you can embroider on. Now you should not get started and perforate it too much because then it will only collect lives, but it also cannot be too empty surfaces. The little heart with THE DIVINE LITTLE FAIRY that I hung outside one of our bathroom doors is just so sweet.

Likaså är jag överförtjust i MR FOX SOM YLAR MOT MÅNEN. Han fick pryda mittdelen av en dörrkrans som jag gjorde av styrolit och juteväv. Här kan ni se HUR JAG GJORDE MITTDELEN AV MR FOX Jag kommer nog inte använda styrolit och juteväv på en krans igen. Fåglarna fullkomligt älskade detta och efter att ha lagat den 4 gånger gav jag upp. Sen åkte det upp ett metallhjärta 😊


Similarly, I am thrilled with MR. FOX THAT HOWLS AGAINST THE MOON. He got to embellish the middle part of a door wreath that I made from Styrofoam and burlap. Here you can see HOW I DID THE MIDDLE PART OF MR. FOX.  I do not know if I will use Styrofoam and burlap ever again for a door wreath. The birds utterly loved this and after having repaired it 4 times I gave up. Then I put up a metal heart 😊

Även dessa FINA RÖDA ÄNGLAR HAR MYLAR I SINA VINGAR och där gjorde jag dem även ”fristående” genom att lägga till en Outline
Even these FINE RED ANGELS HAVE MYLAR IN THEIR WINGS and there I made them even "standalone" by adding an Outline.

Men September blev också en Hexagon månad. Det blev RUNDA DUKAR - - HEXAGONBLOMDUK. 

But September also became a Hexagon month. There were ROUND TABLECLOTHS -  HEXAGON FLOWER TABLECLOTH,

En liten söt hexagon med en fågel som fick bli minne av EN LITEN SPARV som inte var som andra och reflexer i form av hexagoner samt ett ”GOSE-DJUR” I FORM AV EN BJÖRN 


A small sweet hexagon with a bird that had to be commemorated by A SMALL SPARROW that was not like others and reflexes in the form of hexagons plus a "CUDDLY ANIMAL" IN THE FORM OF A BEAR 

I Oktober så börjar höstsömnaden och jag gjorde Lace löv och pumpor i Embrilliance Stitch Artist 3. Det blev 4 delar som ni kan läsa om här om ni också vill göra nåt liknande.
In October, the autumn sewing begins and I made Lace leaves and pumpkins in Embrilliance Stitch Artist 3. There were 4 parts that you can read about here if you also want to do something similar.
- 1 -    - 2 -    - 3 -     - 4 -

EN SNYGG SKOPÅSE TILL MIN SON AV BEIGE LINNE från IKEA, en skodesign från en Husqvarna kollektion samt en BX all ihopsatt i Embrilliance. Enkelt och stilrent tyckte sonen. Detsamma gällde för PÅSEN FÖR SLADDAR OCH LADDARE. Jag är så imponerad av BX fonterna och deras lätthet att göra snygga texter.

A STYLISH SHOE BAG FOR MY SON OF BEIGE LINEN from IKEA, a shoe design from a Husqvarna collection and an BX font all assembled in Embrilliance. Simple and stylish, my son said. That was also the idea for the SMALL BAG FOR CHARGER AND CORDS. I just love the BX fonts – really.

Jag blev verkligen inspirerad att göra en trädgårdsflagga till Halloween. Jag gjorde applikationsbokstäver och en applikationskatt samt pumpor i Embrilliance Stitch Artist. Den har faktiskt hållit väldigt bra ute trots att det i mångt varit ett riktigt ruskväder. Nedan finns 3 inlägg som beskriver hur jag gjorde flaggan.
I was really inspired to make a garden flag for Halloween. I made appliqué letters and an appliqué cat as well as pumpkins in Embrilliance Stitch Artist. It has actually kept very good, despite the fact that it has in many respects been really bad weather. Below are 3 posts describing how I did this flag.
 - 1 -           - 2 -           - 3 -

Pumpor är väl höst – inte för att jag egentligen är förtjust i orange men pumpor tilltalar mig. Man kan göra grytlappar som denna ITH. Men även en massa små söta ”coasters” – ”SCARY” INFÖR HALLOWEEN – tycker ni inte?
Pumpkins are really autumn - not because I'm really fond of orange but pumpkins appeal to me. You can make potholders like this ITH. But also a lot of little cute "coasters" - "SCARY" FOR HALLOWEEN - don't you think?

Skrämmande är också EVELINA SPÖKE – fast egentligen är hon ganska söt. Kul effekt med glow in the dark tråd samt reflextyg. Den sitter bakpå min cykelkorg. Alltid skrämmer det väl någon 😊

Scary is also EVELINA GHOST - though she is pretty cute. Cool effect with glow in the dark thread and reflective fabric. It sits on the back of my bicycle basket. It always scares someone 😊

Oktober kan inte gås förbi utan att nämna årets andra Syfestival här i Stockholm. Som vanligt har jag gjort 3 inlägg där ni får följa med på min lilla rundtur. Hoppas det ger inspiration. Det var väldigt många fler utställare i år och som vanligt dominerar jersey i ekologiska tyger bland tygutställarna.

October cannot be passed without mentioning the second Sewing Festival of the year here in Stockholm. As usual, I have made 3 posts where you can come along on my little tour. Hope it gives inspiration. There were many more exhibitors this year and jersey in organic fabrics dominated among the fabric exhibitors.
- 1 -           - 2 -           - 3 -

November – hurra nu kan jag börja sy inför julen. Jag fullkomligt älskar den högtiden. Sy juletiketter är kul de är ofta väldigt uppskattade. Här kommer några ”köpe-exempel” alltså färdiga designs som jag sytt. FRIDA KAHLO INSPIRERADE RUNDA - FRIDA KAHLOINSPIRERADE FYRKANTIGA. Dessa är lite kul eftersom de är sydda med svart tråd sedan kan man färglägga dem själva.

November – Hooray Now I can start sewing for Christmas. I absolutely love that holiday. Sewing Christmas Labels is fun they are often very much appreciated. Here are some "purchased examples" thus finished designs that I’ve sewn. FRIDA KAHLO INSPIRED ROUND - FRIDA KAHLO INSPIRERADE SQUARE. These are a bit of fun because they are stitched with black thread then you can color them yourself with pens.

SKANDINAVISKA JULETIKETTER – enkla i form och utformning. Väldigt vackra.
SCANDINAVIAN CHRISTMAS LABELS – simple in shape and design. Very beautiful.

Inte juletiketter men väl nyckelringar som gjort i Embrilliance. Superlätta. Tutorial i två delar.  DEL 1  och DEL 2.
Not Christmas labels but well key rings that made in Embrilliance. Super. Tutorial in two parts.  PART 1 and PART 2.

Men även julkort kan sys och här skapade jag ett lite annorlunda ITH julkort i Embrilliance och arbetade med linnetyg som fick fransa sig lite. Ett JULKORT MED LITE MER SKANDINAVISK TOUCH.
But also Christmas cards can be sewn and here I’ve created a little different ITH Christmas card in Embrilliance and worked with linen that was frayed in the edges.  A  CHRISTMAS CARD WITH A LITTLE MORE SCANDINAVIAN TOUCH.

Samt ett julkort med en ängel som fick bli en tutorial i tre delar. DEL 1 och DEL 2 och DEL 3.
And a Christmas card with an angel who got to be a tutorial in three parts. PART 1 and PART 2 and PART 3.

Grytlappar blev det några – lite juliga sådana. En med SMÅ TOMTAR OCH RENAR som runt jordgloben. En med ett KLASSISKT JULIGT BALTIMORE MÖNSTER.

Of course I made some Potholders as well – a little Christmassy ones. One with SMALL GNOMES AND REINDEER like around the globe. One with A CLASSIC CHRISTMAS BALTIMORE PATTERN.

Embrilliance Stitch Artist 3 har en fantastiskt bra funktion i att man kan lägga till en outline runt ett objekt på det avstånd man vill och sen göra det till exempelvis en satinsöm och på så sätt få ETT ”FRISTÅENDE OBJEKT” SOM DENNA OTROLIGT VACKRA STJÄRNA. Den är från en gammal Husqvarna julkollektion.
Embrilliance Stitch Artist 3 has a great function in that you can add an outline around an object at the distance you want and then make it into for example a satin border and thus get A "STANDALONE OBJECT" LIKE THIS INCREDIBLY BEAUTIFUL STAR. It is from an old Husqvarna Christmas collection.

En JULSTRUMPA som jag lade till 2017 på med siffror från en BX font.
A CHRISTMAS STOCKING that I added 2017 to with numbers from a BX font.

I December upptogs tiden mest med en julkalender jag köpt och där man fick nya designs varje dag fram till julafton. Spännande eftersom man inte visste vad som skulle komma men jag kan säga att vi blev absolut inte besvikna. Jag broderade några av blocken såsom BETLEHEM, en vansinnigt söt FRIDA KAHLO INSPIRERAD ÄNGEL - ett block från psalmen ”DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN” - ”ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN” - "LO, HOW A ROSE E'ER BLOOMING", och underbart söta FÅR UNDER EN STJÄRNHIMMEL, Resten får bli en senare historia men det är så många fina designs.


In December, the time was occupied mostly with a Christmas calendar I bought and where you got new designs every day until Christmas Eve. Exciting because you did not know what would come but I can say that we were absolutely not disappointed. I embroidered some of the blocks such as BETLEHEM - an insanely sweet FRIDA KAHLO INSPIRED ANGEL - a block from the hymn ”DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN” - ”ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN” - "LO, HOW A ROSE E'ER BLOOMING" and wonderfully sweet SHEEP UNDER A STARRY SKY, the rest may be a later story but there are so many fine designs.

En julig grytlapp där jag stygnsatt ett förkviltat stycke tyg och sedan satt samman till en grytlapp. Som vanligt en tutorial i Embrilliance och uppdelat i 3 avsnitt. Se nedan.
A Christmassy potholder where I digitized a pre-quilted piece of fabric and then assembled into a potholder. As usual a tutorial in Embrilliance and divided in 3 sections. See below.
- 1 -           - 2 -           - 3 -    

Till en julklappsutdelning på jobbet sydde jag denna söta GRYTLAPP MED EN REN.
For a Christmas gift party at work I sew this cute  POTHOLDER WITH A REINDEER.

Jag blev även inspirerad av de träredskapen och tänkte att dessa skulle jag kunna göra en applikation av. Så blev det i Embrilliance Stitch Artist 3. Jag gjorde en tutorial i fyra delar så vill ni göra något liknande så får ni titta här.
I was also inspired by the wooden Kitchen tools and thought that these I could make into an appliqué. So it became one in Embrilliance Stitch Artist 3. I did a tutorial in four parts so if you want to do something like that you can look here.
- 1 -           - 2 -           - 3 -         - 4 -

En väldigt enkel sak jag gjorde till jul åt min man och son var ett par superenkla juklappsetiketter med deras namn på. Vad de blev uppskattade – jag blev så glad. Här kan ni se hur jag gjorde dem.

A very simple thing I did for Christmas to my husband and son was a couple of super simple Christmas tags/labels with their names on. They were so appreciated – I was so happy. Here you can see how I made them.
- 1 -        - 2 -

Jag hoppas att ni fått inspiration av vad jag gjort för jag får det bara genom att titta på allt igen. Detta var avsnitt 2 av tillbaka blicken. Orkar och vill ni läsa AVSNITT 1 SÅ FINNS DET HÄR.
I hope you got inspiration from what I've done because I get it just by looking at everything again. This was part 2 of the looking back. If you have time and want to read PART 1 YOU CAN FIND IT HERE..