Thursday, June 30, 2016

No not again Nalla!!!!!!

När jag kom hem idag möter min man mig i trädgården och säger att du kommer inte känna igen ditt syrum eller sovrum.
Himmel har vi haft inbrott tänkte jag. Men så säger han att det var en brun varelse inne.
En råtta skriker jag. Neeej men en närbesläktad varelse. Åh Nalla. Vad har hon gjort nu då?
When I got home today my husband meet me in the garden and says you will not recognize your sewing room or bedroom.
Goodness did we have a burglary was my first thought.
But then he says there has been a brown creature inside.  A rat I scream. Nooo but a related creature. Oh Nalla. What has she done now?
Jo, hon var hungrig – hon brukar komma vid 5 tiden på morgonen nu när solen går upp tidigt, men i morse var hon inte där och jag cyklade iväg vid 7 tiden.
Så när min man vid 9 tiden skulle sätta sig vid datorn och kom ner i källaren upptäckte han en fruktansvärd oreda av nedrivna saker och papper på golven i flera rum. Sen ser han Nalla komma gående i källargången.
Nalla har hoppat in genom ett litet fönster i badrummet så min man och son fick försöka få ut henne vilket inte var det lättaste. När min son kom ner satt hon i handfatet.
Well, she was hungry – she usually come at 5 o'clock in the morning now when the sun rises early, but this morning she was not there and I cycled away at 7 o'clock.
So when my husband at 9 o’clock would sit down at the computer and came down in the basement, he discovered a terrible mess of things and paper on the floor in several rooms. Then, he sees Nalla walking in the basement. 
Nalla has jumped in through a small window in the bathroom so my husband and son was trying to get her out, which was not easy. When my son came down she was sitting in the basin.
När hon väl kom ut gick hon lugnt upp till ytterdörren och väntade på mat.
Nalla, Nalla vad ska vi göra med dig. 
When she got out she walked calmly up to the front door and waited for food.
Nalla, Nalla what shall we do with you.

Lavender Sachet – 1

Lavendel – min absoluta favoritdoft. Det doftar så ljuvligt och är underbart att ha i skåp och lådor. Dessutom sägs ju Lavendel vara lugnande och gör att man sover bättre.
Lavender - my absolute favorite fragrance. It smells so lovely and is wonderful to have in the cupboards and drawers. In addition, Lavender is said to be soothing and makes you sleep better.
När man tar i Lavendel så doftar händerna ljuvligt av lavendel.
When you touch Lavender your hands get a wonderful smell of Lavender.
Därför så har jag stygnsatt en lavendelkudde ITH och som dekoration passar det nya Lavendel alfabetet som den superduktiga Tatjana (Stickbaer.de) har gjort och som nu finns en bokstav i veckan här. Förra vecka var turen kommen till C och eftersom min mans namn börjar på C passade det utmärkt. Den här veckan kan jag sy min sons namn som börjar på D men sedan får jag vänta några veckor på L som i Lotta.
Therefore, I have digitized a small Lavender sachet ITH and decorated with the new Lavender alphabet that the talented Tatjana (Stickbaer.de) has done and now is free with one letter a week here. Last week was the C, and because my husband's name begins with a C, it works very well. This week, I can sew my son's name beginning with D, but then I have to wait a few weeks for L as in Lotta.
Jag har fyllt kudden med en lagom mängd Lavendel och den är sydd i linne.
I filled the sachet with a moderate amount of Lavender and is made of linen.
Vill ni veta hur man gör den här lilla kudden? Då tycker jag ni ska följa med i de kommande avsnitten i min blogg. Jag kommer visa hur den görs i Premier+ Ultra eftersom det är det Embroidery Software jag använder. Men jag kommer även att tala om vad jag gör och varför, så om ni har ett annat Embroidery Software så är jag säker på att ni kan göra en likadan design i det programmet.
Want to know how to do this little sachet? Then I think you should follow the next posts in my blog. I will show how it is done in the Premier+ Ultra because it is the Embroidery Software I use. But I will also tell you what I do and why, so even if you have another Embroidery Software, I'm sure you can do a similar design in that program.

Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking

Wednesday, June 29, 2016

Lavender bags

Nu har jag sytt mig en mycket speciell påse. En med Lavendel som fått ett matchande band.
Now I have embroidered a very special little bag bag. One with Lavender with a matching ribbon.
Det speciella med denna är att jag sytt den i säckväv fodrat med tunt poplintyg. Jag tror att Lavendel gillar sol och det har det varit massor idag. Tyvärr också väldigt varmt och kvavt och i morgon ska det åska.
The special thing about this is that I stitched it in burlap lined with thin Poplin fabric. I think Lavender likes sun and there have been lots today. Unfortunately also very hot and muggy, and tomorrow will be thunder.
Jag ville åstadkomma känslan av säckar fyllda med lavendel som jag tänker mig att de plockas och fraktas.
I wanted to achieve the feeling of sacks filled with lavender as I am thinking that they are picked and shipped.
Men det var inte lätt att sy i detta tyg. Jag använde både ”backing och topping” i form av organza bakom och vattenlöslig plast på ovansidan.
But it was not easy to sew in this fabric. I usede both "backing and topping" in the form of organza behind and water-soluble plastic on top.

Design: Lavendelsäckchen from Stickbaer.de

Tuesday, June 28, 2016

A preview of a lovely scent

Den närmaste tiden kommer det blir mycket lavendel här i min blogg.
For a while to come, it will be much Lavender here in my blog.
Dels för att jag gjort några projekt med lavendel..
Partly because I made some projects with Lavender …
… men också för att jag älskar den doften.
... but also because I love the scent. 
Håll till godo med några bilder på lavendel som växer i vår trädgård och en pre-view på ett av projekten.
Here are some pictures of lavender in our garden and a pre-view on one of the projects.
Men bland lavendeln växer också denna vackra pion.
But among the lavender is also this beautiful Peony growing.

A circle and some x’s – part 6

Då återstår bara att visa hur man syr denna design och har ni lite kunskap om ITH designs så kommer detta vara superlätt.
Then all that's left is to show how to stitch this design and do you have a little knowledge of ITH designs it will be super easy.
Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge.
Lägg på en bit filt. Om du vill kan du fästa med lite limstift eller tejp. Eller så utnyttjar ju ”basting funktionen” om din brodérmaskin har en sådan.
Nu är det bara att sy hjärtat och den dekorativa cirkeln.
Start by hooping tear away stabilizer in a hoop.
Put on a piece of felt. If you want you can fasten it with a little glue stick or tape. Or take advantage of the "basting function" if your embroidery machine has one.
Now you just have to sew the heart and the ornamental circle.
Därefter så lägger man på ytterligare ett lager filt på baksidan. (Är filten väldigt tunn kan två lager behövas).
Then you put on another layer of felt on the back. (If the felt is very thin, two layers may be needed).
Sist sys själva outline sömmen.
Last the outline stitch is sewn.
Klipp ut någon millimeter utanför den sömmen och fäst en öljett i överkant. Nu kan denna användas som dekoration på nyckelringen, som en tag eller varför inte som ett halssmycke.
Cut out one millimeter off the seam and attach an eyelet at the top. This decoration can for example be used on a key ring, as a tag or why not as a necklace.
Det var väl verkligen lätt – eller hur? I min trädgård finns många fler gröna saker såsom körsbär och äpplen. Ska bli - ska jag kanske tillägga :-)
It was really easy — wasn’t it? In my garden there are other green things like cherries and apples. Well to be - I might add :-)

Premier+ Ultra – Embroidery Software from Husqvarna Viking

Monday, June 27, 2016

A circle and some x’s – part 5

Nu har vi två olika designs – ett hjärta och en rundel. Men eftersom vi behöver göra en design och sedan är tanken att vi ska göra den så det blir som en ITH design med påsydd baksida så börjar vi med att öppna Premier+ Extra.
Now we have two different designs - a heart and a circle. But because we need to make a design, and then the idea is that we should do it so it becomes like an ITH design with sewn on the back, we start with the opening Premier + Extra.
1.   Sätt hoop Size till 100x100 mm Standard Hoop
1.    Set Hoop Size to 100x100 mm Standard Hoop
2.    Börja med att öppna rundeln
2.    Start by opening the roundel design
3.    Välj sedan Insert och infoga hjärtat
3.    Select Insert and insert the heart
4.    Se så att allt blir centrerat på ett bra sätt.
5.    Välj Combine all.
6.    Spara designen som dels en VP4 design men glöm inte att du även måste Exportera designen som en VP3 design. Du kan även trycka Copy och då lägger sig designen i Clip board.
4.    Make sure that everything is centered in a good way.
5.    Choose Combine All.
6.    Save your design as a VP4 design but do not forget that you also have to export the design as a VP3 design as well. You can also press Copy and that settles design in the Clip board.
7.    Öppna nu ett nytt fönster.
8.    Välj nu Quilt Block Wizard
9.    Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery
10.  Välj Shape 1 och sätt 100 mm som sida A
11.  Avmarkera Include a cut line around my Quilt Block
12.  Välj Nästa
13.  Välj Open Embroidery och öppna designen du nyss sparade, eller så klickar du på Paste så klistras designen som du har i Clipboard in
14.  Välj Nästa
15.  Ändra Outline till ett avstånd du tycker blir bra, 2 mm kan väl bli bra
16.  Välj Nästa

7.    Now open a new window.
8.    Now select Quilt Block Wizard
9.    Choose Filled Quilt Block; Inner Embroidery
10.  Select Shape 1 and 100 mm side A
11.  Uncheck include a cut line around my Quilt Block
12.  Select Next
13.  Choose Open Embroidery and open the design you just saved, or click Paste to paste the design that you have in the Clipboard
14.  Select Next
15.  Change Outline to a distance you think is good, 2 mm may well be good
16.  Select Next
17.  Välj Echo och i Options gör du följande ändringar: Sätt Gap till 20 mm och Stitch Length till 2 mm
18.  Välj Slutför
19.  Nu kommer du se att designen förutom en outline runt själva mittendelen har en linje runt bågen. Men vi ska enbart använda oss av mittenpartiet.
17.  Select Echo and the Options, make the following changes: Set the Gap to 20 mm and Stitch Length to 2 mm
18.  Select Finish
19.  Now you will see that the design in addition to an outline around the middle part has a line around the bow. But we will only make use of the middle part.
20.  Gå till Home och välj Combine All
21.  Gå till Modify och välj Box Select och dra en linje runt designen och den innersta linjen
20.  Go to Home and select Combine All
21.  Go to Modify, and select Box Select, and draw a line around the design and the innermost line
22.  Välj nu Cut och design och linje ska hamna i Clipboard
23.  Gå till Home och gör Ctrl+A på övriga designen och tryck sedan Delete.
22.  Now select Cut and the Design and the line should be in the Clipboard
23.  Go to home and do Ctrl + A on the rest of the design, and then press Delete.
24.  Klistra tillbaka designen du klippte ut. Se till att den outline du gjorde i Quilt Block Wizard ligger som sista färg. Om inte så ändrar du ordningen i Modify i menyraden.
25.  Spara designen under valfritt namn dels som en VP4 design men glöm inte att även exportera den till en broderifil – exempelvis VP3.
24.  Paste the design that was cut out back. Make sure the outline you added i Quilt Block Wizard is placed as the last color. If not change the order in Modify in the menu bar.
25.  Save the design under any name as a VP4 design but do not forget to also export it to an embroidery file - such as VP3.  
Premier+ Ultra – Embroidery Software from Husqvarna Viking

Sunday, June 26, 2016

A circle and some x’s – part 4

Nästa steg är att göra själva rundeln och här kommer jag använda mig av Premier+ Create. 
The next step is to make the roundel and here I use Premier+ Create.
1.   Jag börjar med att öppna programmet Premier+ Create.
2.   Tryck avbryt på Wizarden.
3.   Change Hoop till 100x100 mm Standard Hoop.
4.   Välj Insert Embroidery och infoga den exporterade designen av
      korsstygnshjärtat. Vi kommer enbart att ha den som en mall.
1.   I begin by opening the program Premier+ Create.
2.   Press Cancel on the wizard.
3.   Change Hoop to 100x100 mm Standard Hoop.
4.   Choose Insert Embroidery and insert the exported design of the cross stitch heart. We will only use it as a template.      

   5.   Välj Color Change och välj en annan färg än på hjärtat.     
      6.      Gå nu Quick Create och börja med att avmarkera Pattern Fill samt ändra Satin Line till Motif Line.
      7.      Välj Shape 2 och tryck sedan på ikonen Shape till vänster om där du nu har Shape nr 2. 
   5.      Select Change Color and choose a color other than the heart.
      6.      Now go Quick Create and start to clear the Pattern Fill and change the Satin Line to Motif Line.
      7.      Select Shape 2 and then press the Shape icon to the left of where you now have the Shape No. 2.     

8.   Markera nu Motif Line och högerklicka samt välj Properties. Välj nu:
      Motif Group: Husqvarna Viking 
       Category: H2 Scallop 
       Height: 4.8 mm  Width: 15 mm.
       Låt Close Border Line vara  ikryssat.
8.    Now select the Motif Line and right click and select Properties. Now choose the:
       Motif Group: Husqvarna Viking
       Category: H2 Scallop
       Height: 4.8 mm Width: 15 mm.
       Let Close Border Line to be checked.   

  
9.    Markera Motif Line och dra ut cirkeln genom att dra i ett av de blå  hörnen så den är ca 40 x 40 mm.
9.    Mark Motif Line and pull out the circle by dragging one of the blue corners so it is about 40 x 40 mm.

 10.    Centrera den och justera ev centreringen eftersom avsikten är att ha  en öljett högst upp.   Du kommer att få göra om detta sedan i Premier+ Extra.  Avsikten här är enbart för att du eventuellt kan behöva justera läge eller  storlek så kom ihåg hur det ser ut.
 10.    Center the design and adjust the centering if necessary because the  intention is to have an eyelet at the top. You will have to redo this since in the  Premier+ Extra. The intention here is simply because you may need to adjust  the position or size so remember what it looks like.


11.  Avmarkera den röda färgen i Design Panel nu ska enbart hjärtat vara kvar. Välj Ctrl+A och tryck sedan på Delete.
11.  Uncheck the red color in the Design panel - now only the heart remains. Choose Ctrl+A and press Delete. 


    12.    Välj sedan Display All Objects – du hittar den i Edit eller genom att högerklicka i den tomma Film Strip. 
    13.    Nu kan du spara designen som en EDO fil och sedan exportera den till  ett broderiformat – i mitt fall vp3.
    12.    Then select Display All Objects - you can find it in Edit or by right-clicking in the empty Filmstrip.
    13.    Now you can save the design as an EDO file and then export it to an embroidery format - in my case vp3.    
Premier+ Ultra – Embroidery Software from Husqvarna Viking

Saturday, June 25, 2016

A circle and some x’s – part 3

 
Att göra en sådan här liten tag är inte alls svårt. Nu är det ju naturligtvis beroende på det Embroidery Software man har exakt hur man går tillväga. Eftersom jag använder mig av Premier+ Ultra så har jag använt mig dels av Premier+ Cross Stitcher samt Premier+ Create som bägge ingår i Premier+ Ultra.
To make such a small tag like this is not at all difficult. Now it is, of course, depending on the Embroidery Software you have, exactly how to do it. Because I use Premier+ Ultra, I have used the module Premier+ Cross Stitcher and Premier+ Create both included in Premier+ Ultra.
Jag började med att göra hjärtat i Premier+ Cross Stitcher. Här gjorde jag helt enkelt ett hjärta på fri hand. Man kan naturligtvis använda en bild som mall.
För att få lite mer handsytt utseende så har jag gjort följande inställningar i Preferences.
Cross Size: 2 mm
Cross Threads: Double (4Threads)
Sedan sparar jag min design dels som en KRZ fil vilket gör att jag kan ändra den senare om jag vill.
I started by making the heart in Premier+ Cross Stitcher. I simply made this heart freehand. Of course you can use an image as a template.
To get a little more hand look stitches, I have made the following settings in Preferences.
Cross Size: 2 mm
Cross Threads: Double (4Threads)
Then I save my design and as a KRZ file, which means that I can change it later if I want.
Men jag vill ju även ha den i ett vanligt broderiformat och det gör jag genom att klicka på Create Stitches ikonen.
Där ser jag dels en Life View liknande bild och där det framgår att storleken på mitt hjärta är 18x16 mm. Men jag har även en hel del valmöjligheter såsom Export eller skicka direkt till min maskin.
But I would of course also have it in a normal embroidery format and I do that by clicking on the Create Stitches icon.
There I see both a Life View like image and where the size of my heart which is 18x16 mm, appears. But I also have a lot of choices, such as Export or Send directly to my machine.
Men jag kan även plocka upp den vanliga Life View där jag exempelvis kan zooma in, vrida och vända på min bild för att se den i olika vinklar. Coolt.
But I can also pick up the usual Life View where I for example can zoom in, twist and turn my image to see it in different angles. Cool.

Premier+ Ultra – Embroidery Software from Husqvarna Viking