Tuesday, May 31, 2016

Metal Hoop and creating contrasts - 2

Nu ska jag avslöja vad jag broderar. Det blir ett lite romantiskt-läskigt broderi i form av rosor och en dödskalle i toppen. Jag ska göra en kjol med kontraster och här pratar vi verkligen om kontraster. Mörkt grått och benvitt och rosor och döskallar. Kan det bli mer kontrast?
Now I will reveal what I embroider. It will be a little romantic-scary embroidery in the shape of roses and a skull at the top. I'll make a skirt with contrasts and here we're talking really about contrasts. Dark gray and off-white and roses and skulls. Can there be more contrast?

Jag kommer att använda mig av min 150x240 mm Metallbåge och brodera vardera kjoldel. Det första jag gör är att klippa ut två grå och två vita delar till kjolen enligt den beskrivning jag tidigare gett på en superenkel kjol.

I will use my 150x240 mm Metal Hoop and embroider each part of the skirt. The first thing I do is to cut out two gray and two white pieces to the skirt according to the description I gave earlier on a super simple skirt.

Jag sicksackar alla delar till kjolen och syr sedan ihop dem på mitten.

I zigzag all parts of the skirt and stitch them together in the middle.
Det är viktigt att ha en exakt rak söm på mitten så mät och rita noggrant.
It is important to have a precise straight seam on the center, measure and draw accurately.
Naturligtvis stryker jag sömsmånen så jag får ett snyggt resultat senare.
Of course, I press the seam allowance so I get a nice result later.
Sedan viker jag ner sömsmånen för midjekanalen och stryker så jag får ett veck. Nu är jag färdig att börja mäta ut var broderierna ska vara.
Then I fold the seam of waist channel, and press so I get a crease. Now I'm ready to start measuring where the embroidery should be.

Design: Engraved Skull and Roses UT7766 from Urban Threads and 240x150 mm Metal Hoop from Husqvarna Viking

Monday, May 30, 2016

Metal Hoop and creating contrasts - 1


 
På senare år har det kommit en del nya bågar till brodérmaskinerna. En av dem är Metallbågen – en magnetisk båge som man kan lägga tyget platt på och fästa med magneter. Jag har redan den som är 130x180 mm och den är mycket bra. Nu har det även kommit en som är 150x240 mm och den ska bli mycket roligt att prova till mitt nya projekt som jag tänkte visa er en steg för steg serie på.
In recent years, there have been some new hoops to the Embroidery Machines. One of them is the Metal Hoop – a magnetic hoop to put the fabric flat on and fasten with magnets. I already have the one that is 130x180 mm and it is very good. Now there is another one that is 150 x 240 mm and it will be a lot of fun to try for my new project that I thought I'd show you a step by step series on.

Men för att kunna sy med metallbågen är jag tvungen att uppdatera min designer Diamond.
Sedan måste jag dessutom ”tala om för maskinen” att jag har metallbågen som är 150x240 mm.
But to be able to sew with the new Metal Hoop I have to update my Designer Diamond.
Then I must also "tell the machine" that I have metal hoop which is 150 x 240 mm.

Här ser ni lite vad som ingår i kartongen med metallbågen.
Here you see a bit of what's included in the box with metal hoop.


En liten pre-view på vad som ska broderas. Kan avslöja att det är ett broderi från en av mina favoriter – Urban Threads. Passade på att handla lite i morse eftersom de har en ”sale” just nu. Visst är den romantisk? Eller inte – ni kommer att bli förvånade :-)
A small pre-view on what to be embroidered. Can reveal that it is an embroidery design from one of my favorites – Urban Threads. Took the opportunity to shop for a bit this morning because they have a "sale" right now. Isn’t it romantic? Or not – you will be surprised :-)

Hoop: 240x150 mm Metal Hoop from Husqvarna Viking

Sunday, May 29, 2016

Insert a Color Command - 8Så kan jag äntligen visa min färdiga grytlapp. Det fanns många saker jag kunde gjort annorlunda men jag lärde mig en hel del på detta experiment.
So I can finally show my finished Potholder. There were many things I could have done differently but I learned a lot on this experiment.

Idag skiner faktiskt solen till skillnad från i går. Även om det börjar bli lite molnigt.
Today the sun actually shines unlike yesterday. Although it's getting a bit cloudy.

Nalla blir bara tjockare och tjockare. Hennes bebisar måste nog komma snart för hon är jättetrött.

Nalla just gets thicker and thicker. Her babies must come soon because she's really tired.

Premier+ Extra and  Premier+ Modify is Embroidery Software from Husqvarna Viking

Saturday, May 28, 2016

Insert a Color Command - 7

 

Idag har regnet hängt i luften. Det är något på gång jag känner det i huvudet. Vi gjorde en tur till bland annat mitt favoritställe – IKEA. Där hittade jag de tyger som var slut förra veckan nämligen det mörkgrå och vita MINNA tyget. Jag har tänkt göra en kjol som jag hoppas ska bli precis så läcker som jag tror att den kan bli. Det kommer bli en likadan som min för tillfället stora favorit som jag beskrivit här.
Today the rain was in the air. There is something going on - I can feel it in my head. We made a trip to my favorite place – IKEA. There I found the fabrics that was out of stock last week: the dark gray and white MINNA fabric. I've been meaning to make a skirt that I hope will be just as cool as I think it can be. It will be the same as mine at the moment big favorite that I described here.
Sedan blev det ett annat gråvitt linneblandat tyg som jag har planer att sy en klänning av. Just nu hänger tygerna ute på klädstrecket och torkar efter att jag förkrymt dem.
Then there was another greyish-white linen mixed fabric that I have plans to sew a dress from. Right now the fabrics are hanging outside to dry after I’ve pre-shrunk them.
Annars så har jag fortsatt på min grytlapp, den som jag infogat färgbyten på. Det som återstår är ju kantremsan (bindingen). Här ser ni att jag skurit rent kanterna.
Otherwise, so I continued on my pot holder, the one that I inserted the color changes on. What remains is the binding. Here you can see that I’ve cut the edges.
Sedan en sicksack för att hålla ihop de olika lagren.
Then a zigzag to hold together the different layers.
Sedan en svart binding.
Then a black binding.

Friday, May 27, 2016

Rain


I ett par veckors tid så har det varit mycket fint väder. Det har varit så underbart att cykla till jobbet. På kvällarna när jag cyklat hem så har jag känt mig rent av lycklig när jag känt dofter av syrener och andra blommande träd.
The last couple of weeks it's been very nice weather. It has been so wonderful to cycle to work. In the evenings when I biked home I have felt quite happy when I felt the scents of lilacs and other flowering trees. 
Men idag så regnade det något alldeles kolosalt. Gatan hemma var nästan översvämmad.
But today it rained quite vastly. The street at home was almost flooded. 
Men det är ju bra för det blir väldigt grönt och fint i trädgården.
But it's good because it gets very green and nice in the garden.

Wednesday, May 25, 2016

Insert a Color Command - 6

Nu har jag ju valt att ha en svart och en beige sida. Det vi ska göra nu är att byta färg i mitten av grytlappen även på quiltmönstret. Jag börjar med att öppna min design.
Now, I have chosen to have a black and a beige side. What we should do now is to change the color in the middle of the potholder of the quilt pattern as well. I will start with opening my design.
Om jag provar att byta färg överst på cirkeln i mitten blir det så här.
If I try to change the color at the top of the circle in the Middle, it will be like this.
Om jag byter färg nederst på mitten blir det så här.
If I change the color at the bottom of the Center, it will be like this.
Därför kommer jag att i Premie+ Extra – Modify att markera ena sidan från mitten. Men innan dess har jag sett till att enbart linjerna är valda. Detta är det fina med vp4 designsen att man kan fortsätta att arbeta med delar.
Therefore, I will be in Premium+ Extra - Modify and select one side from the Center. But before that, I have made sure only the lines are selected. This is the beauty of the vp4 design then we can continue to work with the different parts.
Därefter gör jag en Cut…
Then I make a Cut ...
…och sedan en Paste. Jag kommer nu har 2 färger på quiltlinjerna så jag byter färg på den ena. Spara designen under valfritt namn.
... and then a Paste. I will now have 2 colors on the quilt lines so I change the color on one side. Save the design under any name.

Premier+ Extra and  Premier+ Modify is Embroidery Software from Husqvarna Viking

Tuesday, May 24, 2016

Insert a Color Command - 5


Jag har beslutat att göra den här designen till en grytlapp ITH. För att göra det så använder jag min absoluta favorit modul – Quilt Block Wizard.
I have decided to make this design into a Potholder ITH. To do so, I use my absolute favorite module – Quilt Block Wizard.
Att göra en “ITH” design med ett quiltmönster är inte svårt alls. Du behöver din design, sedan använder du Wizarden ”Quilt Block Wizard” i Premier+  Extra och en extra Basting Linje eller två. I mitt fall använde jag även en sick-sack linje – men mer om det senare. Jag kommer visa er med mina tre cirklar som exempel.
To make an "ITH" design with a quilt design is not difficult at all. You need your design, then use the Wizard "Quilt Block Wizard" in the Premier+ Extra and an extra Basting Line or two. In my case I also used a zig-zag line – but more on that later. I will show you with my three circles as an example.
1. Börja med att öppna Premier+ Extra. Sätt Hoop Size till 200x200 mm. Jag kommer att använda mig av Quilters Hoop.
2. Välj Wizards och sedan Quilt Block.
3. Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Sedan Nästa.
4. Välj Shape 1. I Enter Size anger jag side och måttet A: 200 mm. Jag inkluderar inte in klipplinje runt mitt quiltblock. Klicka sedan på Nästa.
5. Välj sedan Open Embroidery och infoga din design. Klicka på Nästa.
1. Start by opening Premier+  Extra. And set Hoop Size to 200x200 mm. I will use the Quilters Hoop.
2. Select Wizards and then Quilt Block.
3. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Then Next.
4. Select Shape 1. In the Enter Size I set side and measure (A): 200 mm. I do not include a cutting line around my quilt blocks. Then click Next.
5. Select Open Embroidery and insert your design. Click Next.
6. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery”. Margin är default 5 mm. Ändra till det du vill ha – i min orginaldesign hade jag 1 mm. Klicka på nästa.
6. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery". Margin is default 5 mm. Change it to what you want – in my original design, I had 1 mm. Click next
7. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard – Select Pattern”. Jag väljer Echo och från början ser det ut så här.
7. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Select Pattern". I select the Echo and from the beginning it looks like this.
8. Jag klickar sedan på Options och väljer Running Stitch, Gap 15 mm och sätter Stitch Length till 2.5 mm. Då kommer det se ut så här. Klicka sedan på Slutför och spara designen under valfritt namn. Nästa gång ska vi ändra färg på quiltmönstret så vi har samma färg som tyget. Det innebär att även quiltmönstret kommer bli tvåfärgat.
8. I then click on Options and select Running Stitch, Gap 15 mm and set the Stitch Length to 2.5 mm. Then it will look like this. Click Finish and save the design under any name. Next time we will change color of the quilt pattern so it has the same color as the fabric. This means that the quilt pattern also will have two colors.

Premier+ Extra and  Premier+ Modify is Embroidery Software from Husqvarna Viking

Monday, May 23, 2016

Insert a Color Command - 4

Här ser ni min färdiga design. 
Here you see my finished design. 
Jag löste alla hoppstygn i mitten genom att sy på ett sick-sack band. 
I solved all jump stitches in the middle by sewing a Rickrack trim over the threads. 
Det löste jag också lite ”ad hoc” genom att använda mig av smart save på min Designer Diamond och sedan ladda på en ny design i form av en sick-sack linje i mitten. Därefter hämtade jag återigen upp min design och fortsatte att sy. 
This I solved "ad hoc" by using smart save my Designer Diamond and then sent over a new design in the form of a zigzag line in the middle. Then I took up my “smart saved”design and continued to sew.
För att dela designen i två delar använder jag mig av Premier+ Modify. Här ser ni tre cirklar. Jag tar hjälp av mittlinjen för att få ett rakt snitt.
To split the design into two parts, I use Premier+ Modify. Here are three circles. I use the center line to get a straight cut.
Man kan göra på två sätt – antingen använder man något av ”select alternativen” såsom Box Select, Freehand Select eller Freehand Point Select. Dock tror jag att Freehand Select blir svårt om man inte är väldigt stadig på handen:-)  Sedan gör man ”cut” och därefter ”Paste as Design”.
You can do this in two ways - either you use any of the "Select options" such as Box Select, Freehand Select or Select Freehand Point Select. Although I think Freehand Select will be very difficult unless you have a very steady hand :-) Then do the "cut" and then "Paste as Design".
I Design Select rutan ser man då två delar av designen. Dessa kan man hoppa emellan.  
In the Design Select box you then see two parts of the design. These you can jump between. 
Ändra färg på den enda. Man kan använda sig av Move backward eller forward om man högerklickar på designdelen. Sedan kan man ta Combine with Previous eller Next beroende på vilken ordning man vill att de sys - så blir det en design.
Change the color of one of them. You can use Move backward or forward if you right-click the design part. Then you can take Combine with Previous or Next, depending on in what order you want them sewn – this way it becomes one design again.
Alternativet är att välja Design Separator i Modify i menyraden. Man klickar runt designen och när man högerklickar så verkställs splitten. Här tar jag en rak linje i mittlinjen. Zooma gärna in så ni ser att placera snittlinjen exakt där ni vill ha den. Därefter upprepas proceduren med att ändra fär med hjälp av delarna i Design Select.
Nackdelen med denna metod är att det kan bli många hoppstygn. Fördelen att man får ett enkelt snitt och slipper infoga massa färgbyten.
Vad jag inte tänker på när jag först sydde denna design var att jag kunde ha lagt till Trim Commands automatiskt för att fästa alla hoppstygn – och därmed undvikit att behöva ha alla långa trådar. Dessutom skulle jag kanske inte ha gjort en Color Sort på min design för att minimera längden på hoppstygnen.
The alternative is to choose Design Separator in Modify in the menu bar. Clicking around the design and when one right clicks the split is done. Here I take a straight line in the middle line. Zoom in so you can see that the cut line is exactly where you want it. Then repeat the procedure to change color with the help of the elements in Design Select.
The disadvantage of this method is that it can be many jump stitches. The advantage is that you get a simple cut and avoid inserting lot of color changes.
What I didn’t think of when I first sewed this design was that I could have put in Trim Commands automatically to fasten all jump stitches – perhaps avoiding all long threads. Also I should perhaps not have color sorted my design to minimize the length of the jump stitches.
Men det är alltid lättare att vara efterklok. Nu kanske det inte hör till vanligheterna att göra så här men det är kul att tänja på gränserna och se vad man kan göra. Meningen var nog främst att prova olika sätt att göra saker på. Tilläggas bör att dessa cirklar är väldigt enkla att arbeta med men om man som jag gjorde tog en applikation med massa detaljer så blir ju processen betydligt mer komplicerad.
But it is easy with hindsight to talk about what could or should have been done. Now maybe this is not something one does every day but it's fun to push the limits and see what you can do. The idea was mainly to try different ways of doing things. It should be added that these circles are very easy to work with but if you as I did take an appliqué design with lots of details the process will be considerably more complicated.

Premier+ Extra and  Premier+ Modify is Embroidery Software from Husqvarna Viking