Saturday, April 30, 2016

Circles - 1

I går visade jag er en väldigt bra funktion i mitt Embroidery Software Premier+ Extra, nämligen Remove Overlap.
Men hur gör man då cirklarna i Premier+ Extra? Jo, som följer nedan.
Yesterday, I showed you a really good feature in my Embroidery Software Premier + Extra which was Remove Overlap.
But how do you do the circles in the Premier + Extra? Well, as follows.
1. Välj en brodérbåge som passar ditt projekt. Jag har valt 200x200 mm Quilters Hoop
2. Välj sedan Frame i menyraden
3. Välj Frames och Classical 2 nr 1
4. Välj sedan Size Options och sätt storlek på din ring
5. I Stitch Type kan du välja bredd på din Satinsöm. Jag tycker den här processen blir mycket lättare om jag avmarkerar Group.
6. Tryck sedan på Apply. Nu får du upp en ring som du kan placera som du vill.
1. Select an embroidery hoop that fits your project. I have selected 200x200 mm Quilters Hoop
2. Select Frame in the menu bar
3. Select Frames and Classical 2 No. 1
4. Then select Size Options and set the size of your ring
5. In Stitch Type, you can select the width of your Satin stitch. I find this process much easier if I uncheck Group.
6. Click Apply. Now you get a ring you can place as you wish.
7. Sedan är det bara att fortsätta med olika storlekar av ringarna tills du har så många du vill ha. Vill du ha olika färger så är det bara att byta färg på de efterföljande ringarna.
7. Then just continue with various sizes of the rings until you have as many as you want. If you want to have different colors, you just have to change the color of the subsequent rings.

8. Sedan är det bara att gå till Home i menyraden och välj Combine All så kommer Remove Overlap att ske. Om du gör detta i steg vill du förmodligen spara din design.
8. Then simply go to Home in the menu bar and select Combine All and Remove Overlap will happen. If you do this in steps you might want to save the design.
Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

Thursday, April 28, 2016

Remove overlap


Att arbeta i ett Embroidery Software som mitt Premier+ innebär att man kan göra en massa unika designs. Inte nödvändigtvis svåra utan unika. Som dessa cirklar.
To work in an Embroidery Software as my Premier + means that you can do a lot of unique designs. Not necessarily difficult but unique. As these circles.
Eftersom de går i varandra vill man gärna att området där de korsar varandra rensas från lite stygn. Det kan se ut så här.
As they go into each other one would like that the area where they intersect is cleared from some stitches. It might look like this.

Wednesday, April 27, 2016

Wednesday – continuing with my skirt project 4


I kanalen så trär jag in ett resårband som jag syr fast med en söm precis invid blixtlåset. Vill man kan man ju peta in blixtlåset i själva linningen. Jag tycker inte det behövs, men det är ju en smaksak.

In the channel, I put in elastic that I sew with a seam right by the zipper. If you want to, you can poke the zipper into the waistband. I do not think it necessary, but it's a matter of taste.

Sedan provar jag kjolen och anpassar resårbandet så att midjan sitter bra – men inte för hårt. Jag vill egentligen bara att midjan hålls in. 

Then I try the skirt and adjust the elastic so that the waist is and feels good – but not too tight. I really just want the waist to be kept in. 


 Därefter sys resårbandet fast vid andra sidan av blixtlåset.

Then the other side of the elastic is fastened with a seam at the other side of the zipper.
Till sist är det bara att fålla upp kjolen. Superlätt kjol och en jätteskön passform.
Finally, just hem the skirt. Super easy skirt and a really nice fit.

Tuesday, April 26, 2016

Tuesday – continuing with my skirt project 3

Efter det att sidsömmarna sytts så är det dags att vika ner en kanal i midjan. Jag syr en söm nertill och upptill på kanalen.
After the side seams are sewn it's time to fold down a channel in the waist. I sew a seam at the bottom and at the top of the channel.
Sedan kommer ett blixtlås infogas i sidan. Jag lägger blixtlåset med tänderna mitt för sömmen på baksidan. Nålar fast och sedan syr jag med en blixtlåsfot.
Then a zipper is inserted in the side. I put the zipper with the teeth in the middle of the seam on the back. I pin it in place and sew with a zipper foot.

Sedan är det bara att sprätta upp tråckelsömmen mitt på blixtlåset.
Then it's just tearing up the basting stitches on the zipper.


Monday, April 25, 2016

Monday – continuing with my skirt project 2

Som jag sa denna kjol var helt ett infall och experiment om min idé skulle fungera. Nu råkade det ju bli så att jag ändrade approach under resans gång. Men det är ju lite av charmen med att arbeta helt fritt.
As I said this skirt was just a whim and experiment if my idea would work. Now it just happened that I changed the approach along the way. But that's the charm to work freely.
Tyget köpte jag på IKEA för en billig peng så det var inte hela världen om jag skulle misslyckas. Det går inte åt mycket tyg. Längden plus 5 cm för linning och 5 cm för fåll.
Dessutom behöver man ett blixtlås samt resår för midjan. Ja, och så naturligtvis en symaskin och tråd.
The fabric I bought at IKEA for a cheap price so it was not the end of the world if I were to fail. You don’t need a lot of fabric. The length plus 5 cm for the waist and 5 cm for the hem.
In addition, you need a zip and elastic for the waist. Well, and of course a sewing machine and thread.
Jag började med att förkrympa tyget.
I started with pre-shrinking the fabric. 
Sedan mätte jag den bredaste delen av höften och lade till lite för rörelsemån och sömsmån. Därefter så mätte och klippte jag tyget till det mått jag bestämt. 
Then I measured the widest part of my hip and added a bit extra plus a seam allowance. Then I measured and cut the fabric to the dimensions I had decided. 
Sedan sicksackades alla kanter runt om.
Then all the edges around were zig-zagged.
En raksöm i vadera sidan och på ena sidan mäter jag ut var blixtlåset ska sitta. På det stället styr jag med tråckelstygn.
A straight stitch at each side and on one side I measured where the zipper would be. There I sewed with basting stitches. 

Fortsättning följer                         To be continued

Sunday, April 24, 2016

Sunday – continuing with my skirt project 1

Idag har jag fortsatt på mitt kjolprojekt. Jag beslutade mig för att ändra lite på modellen jag visade i går och istället för att sy in sidorna och sedan passa in kjolen efter mina mått så fick jag idén att göra linningen i midjan lite annorlunda. Här ser ni min kjol.
Today I continued on my skirt project. I decided to change a little on the model I showed yesterday, and instead of sewing the sides and then fit the skirt for my standards, I got the idea to make the waistband at the waist a little different. Here you see my skirt.
Så här blev mönsterförlagan. Jag ska visa er lite olika steg hur jag gjorde, men det får bli i nästa blogginlägg.
This is how the model pattern turned out. I'll show you some steps how I did, but it will be in the next blog post.
Idag snöade/haglade det igen. Visserligen heter det Aprilväder, men snö och 2 grader C…. Har ni sett hagelkornen?
Today it came snow/ hailstones again. Although it is called the April weather, but snow and 2 degrees C .... Have you seen the hailstones?

Stackars mina violer. 
My poor violets.

Saturday, April 23, 2016

Saturday

Idag har vi varit och köpt en ny dammsugare och en lampa. Naturligtvis blev det även lite tyg. Jag fick nämligen en idé som jag tänkte prova – för att se om teori och verklighet stämmer ihop.
Nu var det inte riktigt min dag eftersom det började hagla och regna något alldeles förskräckligt.
Today we went and bought a new vacuum cleaner and a lamp. Of course it also became some fabric. I had an idea that I was going to try - to see if theory and reality match up.
Now it was not really my day as it began to hail and rain something terrible.
Tyget som jag förkrymt och hängt ut blev om möjligt ännu blötare.
The fabric that I pre-shrunk and hung out was if possible even wetter.
Så här hade jag tänkt. En dubbel rektangel anpassad efter bredaste höftmåttet och lite rörelsemån.
This is how I had thought. A double rectangle adapted to the widest hip measurement and some extra for movement.
Nåla och ta in lite vid midjan. Sedan ska ett blixtlås in i sidan och en infodring. Kanske även några inprovningsveck, men jag måste ha ett torrt tyg först.
Pin and take in a bit at the waist. Then a zipper in the side and lining. But I must have a dry fabric first.
En annan som var dyngsur var vår lilla ekorre som kom för en sen lunch.
Another who was soaking wet was our little squirrel that came for a late lunch.

Thursday, April 21, 2016

Calm morning

Jag älskar morgonen. Jag kliver oftast upp ganska tidigt och avnjuter en lugn och stilla frukost. På sommaren eller när det blivit ljust går jag gärna ut i trädgården ett tag. Ibland ser man koltrasten som går på gräsmattan och letar mask.
I love the morning. I usually go up pretty early and enjoy a peaceful and quiet breakfast. In the summer or when it is lighter I go out into the garden for a while. Sometimes you can see the Blackbird on the lawn looking for worms.
Rödhaken är också en liten återkommande gäst.
The Robin is also a recurring guest.
I morse öppnade jag en av mina tyglådor och hittade då detta tyg. Det var ett av de allra första jag köpte när jag började med quiltning. Tänk vad tiden går.
This morning I opened one of my drawers and then found this fabric. It was one of the very first things I bought when I started quilting. Imagine what time flies.


Wednesday, April 20, 2016

Beige but not ”beige” – 8

Hooping/Aligning without stabilizer

Det är egentligen väldigt sällan jag spänner fast tyget i bågen utan jag brukar för det mesta spänna mellanlägg i bågen och sedan markera mittlinjerna på det och passa in tyget på mellanlägget. Men i fallet med byxorna så ville jag inte ha mellanlägg kvar på baksidan. Jag började med att printa ut pappermallar och placerade i bågen för att se om jag kunde kombinera ihop de tre blommorna i mitt Premier+ Software.
It is, in fact, very rarely I hoop the fabric in the hoop, I mostly tend to hoop stabilizer in the hoop, and then select the center lines on it and fit the fabric onto the stabilizer. But in the case of my pants I did not want to have stabilizer left at the back. I started to print templates and placed them inside the hoop to see if I could combine the three flowers in my Premier + Software.
Sedan markerade jag mittlinjerna genom att vika tyget.
Then I marked my lines by folding the fabric.
Därefter så passade jag in den inre brodérbågen mot de vikta linjerna och fäste med maskeringstejp.
Then I took in the inner hoop and matched the lines and fasten it with masking tape.
Sedan sköt jag in den yttre bågen och passade in de bägge bågarna i varandra.
Then I slide the outer hoop under the hoop with the fabric and fit the two frames in one another.
Till sist var det bara att börja brodera.
Finally, it was only to start embroidering.

Design: Fancy Fabric from Pfaff

Tuesday, April 19, 2016

Beige but not ”beige” – 7

The second beige project – a pair of pants

Mitt andra beige projekt som jag slutförde i söndags var ett par beige byxor. Det är samma modell som de svarta linnebyxor jag sydde för ett tag sedan. På dem broderade jag ett roligt slingrande blommönster från ett Pfaff kort jag haft ett tag – Fancy Fabric.
My other beige project that I completed this Sunday was a pair of beige pants. It is the same model as the black linen pants I sewed a while ago. On them I embroidered a fun winding floral design from a Pfaff card I've had for a while – Fancy Fabric.
Broderiet placerades längst ner på byxbenen - framsidan såväl som på baksidan. Här ser du byxorna i helbild - svårt att se broderierna dock...
The embroidery I placed at the bottom of the trousers’ legs – front and rear. Here you see the pants in full view – hard to see the embroideries though...
Eftersom jag ville att tyget nertill på byxorna skulle falla lika normalt som resten så valde jag att sy utan mellanlägg. Jag kunde i och försig valt vattenlösligt men vad vore livet utan lite experiment :-) Hur jag gjorde ska jag berätta i mitt nästa inlägg.
Because I wanted the fabric at the hem of the pants to fall as normal as the rest I chose to sew without stabilizer. I could of course have chosen water soluble but what would life be without a little experimentation :-) What I did I'll tell you in my next post.

Design: Fancy Fabric from Pfaff

Monday, April 18, 2016

Beige but not ”beige” – 6

The first beige project – a skirt
Nu börjar mina beige projekt bli färdiga. Först ut att visas är min kjol som jag visat er smakprov på i ett antal olika blogginlägg.
Now my beige project starts to be completed. First to be shown is my skirt I’ve shown you a taste of in a variety of blog posts.
Här är den från andra sidan. Jag tycker att den är lite sportig samtidigt som den är elegant, så kanske passar den både till mina beige Converse skor likaväl som till ett par svarta skor.
Here is the other side. I think that it is a bit sporty at the same time as it is elegant, so maybe I can wear it both to my beige Converse sneakers as well as to a pair of black shoes.

Design: Chronos by Amanda Murphy at Embroideryonline.com