Wednesday, September 30, 2015

Love baking… - 3


Idag tänkte jag visa hur man enkelt kan editera designen i en modul som heter 6 D Stitch Editor+. En fantastiskt ”powerful” modul.
Eftersom jag tänkt brodera detta hjärta på en disktrasa vill jag inte ha alltför mycket stygn.
Därför tänkte jag göra två olika modifieringar på hjärtat. Den första tänkte jag visa idag och det är att ta bort den running stitch linje som ligger under satinsömmen.
Enklast går man tillväga genom att ”isolera” färgen för det yttre hjärtat så att enbart den var vald.
Sedan drar jag pilen vid Visible Stitches Slider åt vänster så att jag nästan tagit bort alla satinstygn.
Today I thought I'd show how to easy it is to edit the design in a module called 6 D Stitch Editor +. A fantastic "powerful" module.
Because I meant embroidering this heart on a sponge washcloth, I don't want to have too many stitches.
Therefore, I thought I'd make two different modifications on the heart. The first I thought I’d view today and that is to remove the running stitch line which is located in satin stitch seam.
The easiest way to go about it through to "isolate" the color of the outer heart so that only that is selected.
Then I drag the arrow at Visible Stitches Slider to the left so that I almost removed all satin seam stitches.
De sista tar jag bort genom att stega tillbaka i stygnantalet längst ner till vänster.
The last stitches I remove by stepping back in the number of stitches at the bottom left. 

Sedan är det bara att göra en Make Block from Visible Area (ctrl+a) och ta bort den linjen. Kvar blir då själva satinsömmen. Glöm inte att spara ändringen.
Nästa gång ska vi göra ytterligare en ändring på satinsömmen.
Then just do a Make Block from Visible Area (ctrl + a) and delete that line. Left is the satin stitch seam. Don't forget to save the change.
Next time we'll make another change on the satinsömmen.

Tuesday, September 29, 2015

Love baking… - 2

I dag när jag cyklade till jobbet var det en hiskelig dimma - man såg knappt 5 meter framför sig. Det är faktiskt lite otäckt att cykla i dimma.
När jag kom till bron som jag brukar åka över var det nästan spöklikt vackert över vattnet.
Today when I biked to work, it was a frightful fog - I saw just under 5 meters in front of me. It's actually a bit scary to bike in mist.
When I got to the bridge that I usually go over; it was almost spooky beautifully over the water.
På själva broräcket fanns ett spindelnät.
On the bridge railing, there was a spider's Web.
Det är nästan så att hjärtat med bokstäverna ser ut så. Att göra ett sådant här hjärta är inte så svårt. Börja med att infoga en superdesign från 6 D Embroidery Extra i form av ett hjärta för att skapa konturen.
Sedan skriver man en text och provar olika fonter, storlekar och typer. Det är helt enkelt bara att bygga på tills man är nöjd. Slutligen bör man kanske ändra färgordningen så att man inte får alltför mycket hoppstygn.
It's almost as if the heart with the letters look like. To make such a heart is not that hard. Start by inserting a super design from 6 D Embroidery Extra in the shape of a heart to create the contour.
Then write a text and try out different fonts, sizes and types. It is just to go on placing the words until you are satisfied. Finally, you may change the color order so that you don't get too many jump stitches.

Monday, September 28, 2015

Love baking…-1

Idag hittade jag den mest gulliga slickepott jag sett. Rosa med texten I love baking.
Today I found the most adorable spatula I've seen. Pink with the text I love baking.
När jag såg den visste jag bara att den måste jag ha och direkt slog mig tanken att göra någon matchande design i 6 D Embroidery Extra där jag skulle använda Superdesigns och bokstäver.
When I saw it, I knew just that I must have it and direct hit me the idea to make a matching design in 6 D Embroidery Extra where I would use Super designs and letters.

Sunday, September 27, 2015

Organza and Tulle - 2

Det jag visade igår var väl inte så svårt att se att det var sytt med tyll och organza. Däremot är nog detta svårare att se.
Det är helt vanliga broderier som jag sytt på flera lager tyll och sedan bränt bort kanterna med en lödpenna.
What I showed yesterday was not so difficult to see that it was stitched on tulle and organza.
On the other hand, this is probably this more difficult to see. It is a quite ordinary embroidery design that I stitched on several layers of tulle and then burned off the edges with a soldering iron.

Saturday, September 26, 2015

Organza and Tulle - 1

Organza och tyll är väl kanske inte det vanligaste man broderar på. Men faktum är att man kan göra mycket fint med det. Smycken och andra dekorationer blir alldeles utmärkt att använda det till. Här ser ni två blommor – accessoarer – jag gjort med organza och tyll.
Organza and tulle, well maybe not the most common to embroider on. But the fact is that you can do very nice things with that. Jewelry and other decorations will be perfect to use it with. Here you see two flowers – accessories – I made with organza and tulle.
Den grå blomman är broderad enbart på organza.
The grey flower is embroidered exclusively on organza.
Medan den vita blomman är broderad på både tyll och organza.
While the white flower is embroidered on both tulle and organza.

Friday, September 25, 2015

Welcome – Autumn

Nu märks det att hösten verkligen är här. Kvällarna blir mörkare och det är mycket kyligare. Att göra en ny dörrbonad med höstmotiv känns verkligen rätt.
Now you can tell that autumn is really here. The evenings get darker and it is much cooler. Making a new door wall decoration with an autumn motif feels really right.
Ser ni pumpan,
Do you see the pumpkin.
Den vita duvan.
The White Dove.
…och naturligtvis texten ”Welcome – Välkommen. Ett bra sätt att välkomna hösten.
... and of course the text Welcome. A great way to welcome autumn.
Designs: Autumn Welcome House from Stickbaer.de

Thursday, September 24, 2015

A,B,C,D……………….

Nej det är ingen barnvisa eller bokstavsvisa. Det är en del beteckningar på mina symaskinfötter. En har till och med R och det är den fot jag brukar använda till broderi. Nu var det nämligen som så att jag lyckats ha bort min R fot. Det skulle inte förvånat mig om jag lagt den på bordet och den kan ha glidit ner i papperskorgen, eller så hittar jag den väl nu när jag fått den jag beställt.
No it is not a children's song or an alphabetical song. These are some “names” on my sewing machine feet. One even has a R and it is the foot I usually use for embroidery. Now it was like this that I managed to loose my R foot. It wouldn't surprise me if I put it on the table and it may have slipped down into the trash, or perhaps I’ll find it now that I got the one I ordered.

Wednesday, September 23, 2015

Odd things in my garden plus a delicious cake


I vår trädgård finns många tallar och många stenar i formationer som jag faktiskt tror är från järnålderstid eller liknande.
Häromdagen såg vi denna lustiga svamp vid roten av en hög tall. Det är en blomkålssvamp. Enligt svampboken ska den gå att äta men det tänker jag inte göra.
In our garden, there are many pine trees and many stones in formations that I actually think is from the iron age period or similar.
The other day we saw this funny looking mushroom at the root of a tall pine tree. It is a Sparassis crispa – in Swedish it is called cauliflower mushroom . According to the mushroom book, it should be eatable but I am not going to do that.
Istället bakade jag en utsökt Toscakaka.
Instead I baked a delicious Tosca cake.

Monday, September 21, 2015

Looks Vintage…

I helgen var jag och handlade lite saker och bland annat blev det (naturligtvis) ett besök på Panduro Hobby samt IKEA. På Panduro köpte jag en fatquarter av ett nytt Tildatyg. Jag tycker det är så vackert med röda prickar. Ser lite gammaldags ut.
Last weekend I went and bought some things and among other things it was (of course) a visit to Panduro Hobby and IKEA. At Panduro I bought a fatquarter of a new Tilda fabric. I think it is so beautiful with red dots. Looks a bit old-fashioned.
Så här ser prickarna ut i närbild.
Here you can see the dots in close-up.
På IKEA såg jag denna urhäftiga svarta papperssax - FULLFÖLJA. Också den tycker jag har ett gammaldags utseende.
At IKEA, I saw this cool black Paper scissors - FULLFÖLJA. Also feels like it has a vintage look.
Däremot vet jag inte vad jag ska säga om denna svamp som växte på gräsmattan intill en sluttning. Prickar ja. Gammaldags, nja det skulle väl vara att den skulle vara gammal för att den är trasig…men nej, den är inte gammal. Däremot tyckte jag, ve och fasa, att den såg ut som en döskalle eller kanske ett spöke.
However I do not know what to say about this fungus that grew on the grass next to a slope. Dots yes. Old/Vintage, well, it could well be that it would be old because it is broken ... but no, it is not old. However, I thought, woe and horror, that it looked like a skull or perhaps a ghost.

Sunday, September 20, 2015

Another pair of shoelaces


Mina svartvita skosnören har nu torkat och det blev faktiskt ganska bra med decoupage-limmet också även om det tog längre tid att torka. Däremot slapp man ju den obehagliga lukten av nagellack.

My black and white shoelaces have now dried and it was actually pretty good with decoupage glue although it took longer time to dry. On the other hand, there wasn't this unpleasant smell of nail polish.
Däremot ska de inte användas på dessa ”skor” – som är något jag tänkt köpa länge. Nämligen överdrag till cykelskor.
On the other hand, they should not be used on these "shoes" – which is something I thought about buying some time. Namely covers for cycling shoes.

Men visst skulle de bli fina till mina vita sneakers som kanske blir bättre att använda nästa sommar.
But it sure would look nice to my white sneakers that might be better to use next summer.

Eller så kan jag ju välja de röda. Som ni ser så är det jättesnyggt med lite färggladare skosnören.
Or I can choose the red one. As you can see, it looks really nice with some more colorful shoelaces.

Saturday, September 19, 2015

Custom made shoe laces

Nu är mina röda skosnören klara.
Now my red shoe laces are finished. 
Ändarna är sydda och lackade med klart nagellack.
The ends are sewn and painted with clear nail polish. 
Men fy så det luktade - de fick torka utomhus under tak. Sedan har det blåst så nu är det OK. De svarta är under färdigställande, här har jag provat att doppa ändarna i decoupage lim. Det ska bli spännande att de hur det blir. Vill ni göra likadana skosnören - så hittade jag beskrivningen här.
But oh what it smelled - they had to dry outdoors under cover. Then it has blown so now it's OK. The black ones are under completion, here I tried dipping the ends in decoupage glue. It will be exciting to the how it will be. Do you want to do shoe laces as well - I found the description here.

Friday, September 18, 2015

It never ends….

Just nu går dagarna bara förbi. Det regnar, jag cyklar, jag jobbar, jag cyklar igen. Nästan som långa remsor man syr och som aldrig tar slut.
Right now the days just past. It's raining, I cycle, I work, I cycle again. Almost as long strips to stitch and that never ends.
Det är ett antal meter remsor som jag gjort med min snedslåvikare. Praktiskt verktyg det där.
There are a number of meters strips that I made with my bias tape maker. Handy tool that.
Nu är jag inte färdig så ni kan ju inte se vad det ska bli, tror jag i alla fall. Rött och grått – rött för att pigga upp och grått som vädret är just nu.
Now I've not finished so you cannot see what it will be, I think, anyway. Red and gray - red to brighten up and gray as the weather is right now.
… jo och så ska jag använda nagellack ...
... well and I will also use Nail Polish ...

Wednesday, September 16, 2015

Italian inspiration - 5

För att lägga till text eller en design så tar jag nu och öppnar designen I 6 D Embroidery Extra.
Jag går till Letter Tab och skriver den text jag vill ha eller så infogar jag en design.
Gör en Color Sort på texten.
Sedan gör du en Combine All.
Det som är viktigt att tänka på är att ändra på ordningen på färgerna så att texten sys där du vill att den ska sys.
Texten ska alltså sys efter quiltmönstret men innan man syr på baksidestyget.
Flytta färger gör du lättast i Edit fliken genom att markera färgen du vill flytta och använd sedan pilarna under färgrutan Move Color Up eller Move Color Down.
Exportera sedan designen som en VP3 fil.
To add text or a design I now open the design in 6 D Embroidery Extra.
I go to the Letter Tab, and type the text I want or insert a design.
Make a Color Sort of the text.
Then, you must use Combine All.
The important thing to keep in mind is to change the order of the colors so that the text is sewn where you want it to be sewn.
The text should therefore be sewn after the quilt pattern but before you sew the fabric on the back.
Moving colors is most easily done in the Edit tab, select the color you want to move, and then use the arrows under the Color Box and use Move Color Up or Move Color Down.
Then export the design as a VP3 file.

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

Tuesday, September 15, 2015

Italian inspiration - 4

Nu har ni sett hur själva underlägget syddes och vilka olika moment som var inblandade. Men hur gör man så?
Instruktionen kommer att baseras på 6 D Design Creator och 6 D Embroidery Extra, eftersom jag använder dessa.
Now you have seen how the coasters were sewn and the different steps that were involved. But how do you do so? 
The instruction will be based on the 6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra, because I use these.

1. Börja med att öppna 6 D Design Creator.
2. Avsluta Wizarden som kommer upp.
3. Se till att du är i Create fönstret.
4. Ändra Hoop Size (storleken på broderbågen) till 100x100 mm.
5. Gå till rutan som heter Shape och välj motiv nr 2.
6. Klicka sedan på ”Shape As Fill”. Du kommer nu ha en liten cirkel omgiven av en ruta.
1. First, open 6 D Design Creator.
2. Finish the wizard that comes up.
3. Make sure you are in the Create window. 
4. Change Hoop Size (the size of the embroidery hoop) to 100 x 100 mm.
5. Go to the box named Shape and select motif No. 2.
6. Then click "Shape As Fill". You will now have a small circle surrounded by a box.

7. Dra ut den så att cirkeln är nästan 100x100 mm. Det går lätt om man håller ner Shift och samtidigt drar i ett av hörnen. Eftersom det är en satinsöm runt så kan du inte dra själva rutan ut till kanten på 100x100 mm. Högerklicka för att slutföra.
7. Pull it out so that the circle is almost 100 x 100 mm. It is easy if you hold down Shift while dragging a corner. Because it is a satin seam around you cannot pull the box out to the edge of the 100 x 100 mm hoop. Right click to complete.

8. Markera nu Pattern Fill i Film Strip till vänster.
9. Gå till Object och välj ”Break Apart”. Du kommer nu se 2 objekt – Pattern Fill och Satin Line.
10. Markera nu Satin Line i Film Strip – högerklicka och välj Copy/Paste. Du ska nu ha två Satin Line.
11. Flytta den ena av de två Satin Lines till position nummer 1. Du gör det genom att markera den och dra den till önskad plats. Alternativt markerar du den och väljer pilen ”Move Backwards” och flyttar upp den till position nummer 1.
8. Now select Pattern Fill in the Film Strip on the left.
9. Go to Object and select "Break Apart". You will now see 2 items – Pattern Fill and Satin Line.
10. Now select Satin Line in Film Strip – right click and select Copy/Paste. You should now have two Satin Lines.
11. Move one of the two Satin Lines to position number 1. You do this by selecting it and then dragging it to the desired location. Alternatively, select it and choose the arrow "Move Backwards" and move it to position number 1.

12. Infoga nu färgbyten mellan det första Satin Line och Pattern Fill respektive Pattern Fill och den sista Satin Line.
12. Insert a colour change between the first Satin Line and Pattern Fill as well as between Pattern Fill and the final Satin Line.

13. Markera nu första Satin Line och högerklicka. Välj Properties och gör om denna till en vanlig Running Stitch Line.
13. Now select the first Satin Line and right-click. Select Properties and turn this into a plain Running Stitch Line.

14. Gå sedan vidare till Pattern Fill och ändra Properties på denna. Men här ska vi istället välja Quilt Stipple Fill – No Border Line. Jag har valt Curved Style med 5 mm Gap och Running Stitch med en längd om 1,8 mm. Men här är ju fritt att prova olika avstånd och motiv. Varför inte en Crosshatch Fill?
15. Slutligen ändrar vi Properties på den sista Satin Line. I Line har jag följande uppgifter angivna:
Width: 4.0 mm
Density: 4
Underlay: Markerat
Sedan klickar jag på Appliqué fliken och väljer Double Stitch – Stop – Border. Bekräfta sedan med OK. Du ska nu i stället för Satin Line ha Satin Line Appliqué. Den kommer att sy en dubbel Running Stich linje och sedan stanna. Den kommer jag utnyttja för att sy fast baksides tyget. När den stannar för det infogade stoppet så kommer jag göra ett manuellt trådklipp och ta bort bågen och klippa tyget längs sömmen på både fram och baksida.
Naturligtvis kan man göra ett ”Break Apart även på detta objekt. Man kommer då se att det består av Double Stitch – STOP – Satin Line.
Vill man ha ett automatiskt klipp i och med färgbyte kan man byta ut STOP mot ett färgbyte. Men detta är ju en smaksak. Ni vet i alla fall att möjligheten finns.
16. Spara Designen som en EDO fil.
17. Sedan kan man göra ”Copy Embroidery” och klistra in i 6 D Embroidery Extra där vi ska infoga text. Alternativt omvandlar ni den redan nu till en VP3 fil.
Nästa gång kommer vi att vara i 6 D Embroidery Extra och infoga text.
14. Then go on to the Pattern Fill and modify Properties on this. But here we shall instead choose Quilt Stipple Fill – No Border Line. I have selected Curved Style with 5 mm Gap and Running Stitch with a length of 1.8 mm. But this is of course free to try different distances and motif. Why not a Crosshatch Fill?
15. Finally, we change the Properties on the last Satin Line. In Line I have the following information:
Width: 4.0 mm
Density: 4
Underlay: Selected
Then I click on the tab Appliqué and choose Double Stitch – Stop – Border. Then confirm with OK. You should now instead of Satin Line have Satin Line Appliqué. It will sew a double Running Stich line and then stop. This I will use to sew the fabric on the reverse side. When it stops for the inserted stop I will do a manual thread cut and remove the hoop and cut the fabric along the seam on both front and back. Of course, it is possible to make a "Break Apart for this object. You will then see that it consists of Double Stitch – STOP – Satin Line. If you want an automatic cut, you can replace the STOP with a color change. But this is of course a matter of taste. You know that the possibility exists.
16. Save the design as an EDO file.
17. Then you can do "Copy Embroidery" and paste in 6 D Embroidery Extra, where we're going to insert text. Alternatively convert the design to a VP3 file. Next time we will be in 6 D Embroidery Extra and insert text. 

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

Monday, September 14, 2015

Italian inspiration - 3

Så här ser själva sömnadsmomenten ut. Vi börjar med att sy fast tyget på ovansidan tillsammans med vadden.
This is what the sewing steps look like. We start to sew the fabric on the top along with the batting.

Därefter kommer själva quiltningen.
Next comes the actual quiltning.

Sedan sys texten.
Then the text is sewn.

När texten är sydd så tar man bågen från maskinen och sätter fast en bit tyg på baksidan. Jag har fäst med tejp.
When the text is sewn you remove the hoop from the machine and attach a piece of fabric on the back. I have attached with adhesive tape.
En dubbel running stitch syr samman tyglagren.
A double running stitch sew the fabric layers together.

Sedan klipper man tyget längs sömmen på fram- och baksidan
Then we cut the fabric along the seam on the front and back

Därefter kommer själva satinsömmen. Eftersom jag valt en tråd som blir trefärgad blir effekten väldigt ”italiensk”.
Then, the satin stitch is sewn. Because I chose a thread that becomes three colored the effect is very "Italian".

När man är klar är det bara att trycka ut underlägget från det vattenlösliga mellanlägget.
When you're finished, just push out the coaster from the water-soluble stabilizer.

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking