Friday, July 31, 2015

Iron Mouse

Strykjärn, vad gjorde man utan dem? Ett bra strykjärn är värt sin vikt i guld och nu har man kanske inte bara ett strykjärn.
Jag gillar mitt lilla ministrykjärn som får plats i de flesta av mina brodérbågar, som är så bra till små detaljer och till applikationer.
Irons, what was done without them? A good iron is worth its weight in gold and nowadays we might even have more than one iron.
I like my little mini iron very much as it will fit in most of my hoops, it is also good for small details and appliqués.
Men av någon anledning fastnar det alltid något kladd eller vliesofix eller dylikt på min stryksula och naturligtvis så kladdar det alltid av sig där man minst av allt vill ha det.
But for some reason it always get stuck something like glue or fusible web on my soleplate and, of course, so smudging it off where you least want it.
Därför är jag så himla nöjd med min nya lilla strykjärnsmus. Visst ser det ut som en mus?
That is why I am so amazingly happy with my new little iron mouse. Sure, it looks like a mouse?
Perfekt att stryka på exempelvis en hexagonblomma eller annat som man absolut inte vill ha en fläck på.
Enkel att göra är den också – man behöver teflonbakpapper, öljetter och ett resårband.
Perfect to iron a hexagon flower or something else that you certainly don't want a spot on.
It is so easy to make – you need Teflon baking sheet, eyelets and elastic.

Thursday, July 30, 2015

A mouse in my house?Är det en mus i mitt hus? Eller vad är det? Kan ni gissa?

Is it a mouse in my house? Or what is it? Can you guess?

Wednesday, July 29, 2015

Oskar in Paradise

Det finns så mycket fint att titta på i trädgården och i naturen. Som den här lilla krabaten vi döpte till Oskar.
En dag när min man skulle fylla på fågelmatarna så hade tydligen Oskar suttit och tittat och han var inte sen att inse att han faktiskt funnit Paradiset :-)
Tänk er att vara en liten ekorre och ha en hel låda med frön och nötter som bara finns där.
There is so much nice to look at in the garden and in the nature. Like this little fellow we named Oskar.
One day when my husband would refill the bird feeders Oskar had apparently been sitting in a tree watching and he was not slow to realize that he actually found the Paradise :-)
Just imagine being a little squirrel and have a whole box of seeds and nuts just waiting for you.
Först lite avvaktande. Är det någon som ser mig? Måste smaka det ser så gott ut.
First a little cautious. Does anybody see me? Must try - it looks so good.
Hur mycket solrosfrön som helst.
So much sunflower seeds.
Sitter jag bekvämt?
Am I sitting comfortably?
Oj - nu kommer någon.
Oh - someone is coming.
Jag måste nog gå. Nu var det så att vi faktiskt lät Oskar sitta och äta ett tag. För att vara riktigt ärlig så lyckades han även pricka in ytterligare några matstunder i sitt lilla Paradis.
I should probably go. Now it was so that we actually let Oskar sit and eat for a while. To be really honest, he also managed to have a few more food moments in his little paradise.

Tuesday, July 28, 2015

Good to have


Nu när snart juli månad är slut så börjar man se att bären på buskarna kan plockas av. Kanske frysas in eller göra kräm eller saft. Sådant är alltid bra att ha. Visst är de vackra på busken – röda vinbär.
Now that soon the month of July is over one begins to see that the berries on the bushes can be picked and may be frozen or made into cream or juice. That is always good to have. Of course, they are beautiful on bush – the red currants.
Svarta vinbär.
Black currants.
Krusbär.
Gooseberries.
Bra att ha är också blixtlås i metervara. Här i lite klara färger som kan bli en vacker kontrast mot ett mörkare tyg. Jag har lite idéer för blixtlås som jag måste prova.
Good to have is also zipper by the meter. Here in a bit of bright colors that can be a beautiful contrast against a darker fabric. I have some ideas for zippers that I must try.
Resår är också bra att ha hemma – om man skulle vilka sy underkläder eller bara ha som resårlinning i en kjol eller ett par byxor. 
Elastics is also a good idea to have at home – if you would like to sew lingerie or just have elastic in the waist of a skirt or in a pair of pants.


Monday, July 27, 2015

Sewing Machine with a Motif of your choice – 4


För att lägga till text i detta fall tänkte jag helt enkelt använda mig av ”Letter” i 6 D Embroidery Extra.
Man behöver ju inte alltid uppfinna hjulet om det redan finns där. Faktum är att det finns massor av fina alfabet i programmet.
26. Börja med att öppna symaskinsbroderiet, du sparat som en VP3 fil, i 6 D Embroidery Extra.
27. Se till att “Hoop” är satt till 150x150 mm.
28. Gå till “Letter” i meny raden. Skriv det du vill ska stå överst på disktrasan – jag har skrivit ”SKA JAG SY”.
29. I Font väljer jag ”Line Block 3-20 mm”. Det innebär att storleken på fonten är mellan 3-20 mm. Men man brukar kunna gå lite högre också – det är bara att prova sig fram.
30. Jag satte 15 mm vilket jag tycker blev ganska bra. Om man inte är nöjd med storleken kan man medan bokstäverna fortfarande är valda i ”Letter” högerklicka och välja ”Properties”. Då kan man ändra storlek, mellanrum med mera.
To add text in this case I will simply use "Letter" in 6 D Embroidery Extra.
You do not always reinvent the wheel if it's already there. The fact is that there are lots of nice alphabets in the program.
26. First, open the embroidery file, saved as a VP3 file, in 6 D Embroidery Extra.
27. Make sure "Hoop" is set to 150x150 mm.
28. Go to ”Letter" in the menu bar. Write what you want to be top of the dishcloth - I have written "Shall I sew" (in Swedish).
29. The font I choose is “Line Block 3-20 mm”. This means that the size of the font is between 3-20 mm. But you will probably be able to go a little higher too - just to try things out.
30. I put in 15 mm which I think was quite good. If you are not satisfied with the size you can, while the letters are still selected in “Letter”, right-click and choose “Properties”. Then you can change the size, spacing and more.
31. Därefter upprepar jag med texten som ska stå nedanför symaskinen.
32. När jag är klar så går jag tillbaka till ”Home”. Här gör jag en ”Combine All” samt en ”Color Sort”.
33. Sedan får du avgöra om du vill att texten eller symaskinen ska sys ut först.  För att justera detta går du till ”Edit” och markerar färgen du vill flytta upp eller ner. För att göra detta använder du dig av pilarna under rutan ”Color Select”.
34. Spara sedan den färdiga designen i en 240x150 mm brodérbåge.
35. För att se hur man gör för att brodera på diskduken så har du en beskrivning här.
31. Then I repeat the text that should stand beneath the sewing machine.
32. When I'm done, I go back to "Home". Here I make a "Combine All" and a “Color Sort”.
33. Then you can decide whether you want the text or the sewing machine to sew the first. To adjust this, go to "Edit" and select the color you want to move up or down. To do this, you use the arrows under the "Color Select".
34. Then save the finished design in a 240x150 mm hoop.
35. To see how to do to embroidery on the dishcloth you have a description here.

6 D Embroidery Software (6 D Premiere) from Husqvarna Viking

Sunday, July 26, 2015

Sewing Machine with a Motif of your choice – 3

Om ni nu följt med i denna ”lektion” avsnitt för avsnitt då har ni sparat en ny ”bild” på er redigerade symaskin – den vi ritade dit en nål på.
För att fortsätta så öppnar ni nu den bilden i 6 D Design Creator genom att följa steg 1-8 i förra avsnittet med ett undantag – välj den mapp som ni sparat den redigerade bilden i. Bilden ska nu öppnas i Paint fönstret.
Now, if you followed this "lesson" section for section then you have saved a new "image" of your edited sewing machine - the one we added a needle to.
To continue, you now open the image in 6 D Design Creator by following steps 1-8 in the previous section, with one exception - choose the folder that you saved the edited image. The image should now open in the Paint window.
15. Gå nu till Design fönstret
16. Det första vi ska göra är att välja ett mönster eller Motif Fill som det kallas i 6 D Design Creator.
17. I Fill Area ska du nu ändra från Pattern Fill till Motif Fill och dessutom ändra Satin Line till Running Stitch.
18. Klicka nu på ikonen Quick Stitch Fill och klicka med markören i området för den övre delen av symaskinen. På bilden markerat med orange.
15. Now go to the Design window
16. The first thing we should do is to choose a pattern or Motif Fill as it is called in 6 D Design Creator.
17. In the Fill area - change from Pattern Fill to Motif Fill and also change from Satin Line to Running Stitch.
18. Now click on the Quick Stitch Fill icon and click with the cursor inside the area of ​​the upper part of the sewing machine. In the photo marked with orange.
19. Klicka OK i rutan Color Tolerance. Du kommer då få ett stjärnmönster.
20. Nu börjar det roliga – att välja ett mönster, storlek på det osv. I Filmstrip markerar du Motif Fill. Högerklicka och välj Properties. Sedan är det bara att börja välja mönster bland alla de olika som finns. Prova dig fram med storlek, mellanrum etc. Detta är en liten övning som gör att du kommer se alla de möjligheter som faktiskt finns att variera de mönster och fyllytor som finns.  Själv valde jag följande:
Group – Husqvarna Viking
Category – G2
Pattern – 19
19. Click OK in the Color Tolerance box. You will then get a star pattern.
20. Now the fun begins - to select a pattern, the size of it and so on. In the Filmstrip, select the Motif Fill. Right-click and select Properties. Then just start selecting patterns among all the various available. Experiment with size, spacing, etc. This is a little exercise that allows you to see all the possibilities that actually exist to vary the pattern and Fill Motifs available. Myself, I chose the following:
Group - Husqvarna Viking
Category - G2
Pattern - 19

21. Därefter ska vi göra en konturlinje runt hela symaskinen, inklusive nålen. Hade ni haft olika färger på nål och den övriga konturlinjen så hade inte nålen tagits med. Välj nu i Line en Triple Stitch.
22. Välj Quick Stitch Border Line och klicka nu på den yttre linjen på symaskinen. Du ska då se en röd-turkos linje som går runt hela symaskinens kontur inklusive nålen.
23. Klicka OK i rutan Color Tolerance. Du kommer då få en Triple Stitch linje.

21. Next, we'll make a contour line around the sewing machine and needle. Had you had different colors on the needle and the rest of the contour line the needle wouldn’t have been included. Now select Line and a Triple Stitch.
22. Select Quick Stitch Border Line and click on the outer line on the sewing machine. You should then see a red-turquoise line running around the sewing machine contour including the needle.
23. Click OK in the box Color Tolerance. You will then get a Triple Stitch line.
24. Välj Triple Stitch i Film Strip och högerklicka. Välj Properties och ändra längden på stygnen. Just när det är Triple Stitch vill jag inte ha mindre än 2 mm. Men det är naturligtvis en smaksak och lite beroende på vad man broderar på. Men disktrasan vill jag inte ha alltför korta stygn på.
25. Nu är det bara att spara designen som en stygnsättningsfil med filändelsen .EDO samt exportera den som en broderifil med filändelsen VP3.
Nästa gång ska jag visa hur ni enkelt gör texten – men denna gång använder vi oss inte av manuell stygnsättning.
24. Select Triple Stitch in the Filmstrip and right-click. Select Properties and change the length of the stitches. When it's Triple Stitch I do not want it to be less than 2 mm. But it is of course a matter of taste and a bit depending on what you embroidering. But on a dishcloth I do not want to have too short stitches.
25. Now just save the design as a digitizing file with the extension .EDO and export it as an embroidery file with the extension VP3.
Next time I'll show you how to easily make the text - but this time we will not use manual digitizing.

6 D Embroidery Software (6 D Premiere) from Husqvarna Viking

Saturday, July 25, 2015

Sewing Machine with a Motif of your choice – 2

Den här gången tänkte jag inte använda mig av Wizarden annat än att öppna en bild i 6 D Design Creator. Bilden på symaskinen finns i 6 D Design Creator i samma folder som trådrullen i förra avsnittet
Jag har även använt mig av samma storlek på båge som när vi gjorde den förra disktrasan. Läs gärna på och använd de måtten. Ni hittar avsnitten till höger i min blogg under ”Blog Archive”.
1. Öppna 6 D Design Creator
2. I Wizarden som kommer upp markerar du Load Picture into the Paint Window.
3. Tryck Nästa.
4. Välj View Picture.
5. I fönstret som öppnas väljer du symaskinen som du hittar i samma folder som trådrullen i förra avsnittet
6. Välj sedan Nästa tills du kommer till fönstret som heter Design Size. Se till att Fit Design to Hoop är markerat. Sedan ska du ändra brodérbågens storlek till 150x150 mm. Du gör detta genom att klicka i Change Hoop. Bry dig inte om att du eventuellt inte har den bågen. Just nu vill jag bara ha ett mått jag mätt ut på disktrasan. Själv kommer jag använda 240x150 mm bågen.
7. Välj sedan Nästa.
8. Därefter Slutför. Vi behöver inte bry oss om antalet färger här eftersom vi bara vill åt själva konturen.
This time I will not use the Wizard other than to open an image in 6 D Design Creator. The picture of the sewing machine is available in 6 D Design Creator in the same folder as the thread spool in the previous tutorial.
I have also used the same size of the hoop that we used with the previous dishcloth. Please read those blog posts and use those measurements. You will find the sections to the right of my blog under "Blog Archive".
1. Open 6 D Design Creator
2. In the Wizard that opens select Load Picture into the Paint Window.
3. Press Next.
4. Select View Picture.
5. In the window that opens, choose the sewing machine that you find in the same folder as the thread spool in the previous tutorial. 
6. Then select Next until you get to the screen called Design Size. Ensure that Fit Design to Hoop is checked. Then, change the hoop size to 150x150 mm. You do this by clicking the Change Hoop. Do not worry that you may not have that hoop. Right now I just want to have the same area I measured on the dishcloth. Myself, I will use the 240x150 mm hoop.
7. Choose Next.
8. Then press Finish. We do not care about the number of colors here because we only want the actual outline.
9. När du nu fått upp symaskinen i bild så tycker åtminstone jag att det saknas något. Ser ni vad? Jo, just det - nålen. Men det är lätt fixat.
10. Till höger i “Paint rutan” finns en ikon som heter Line. Välj den och så drar du helt enkelt ett streck som en nål på maskinen där den ska sitta.
9. Now, when you got the sewing machine in the Picture Window I, at least, think that there is something missing. See what? Well, just that - the needle. But it is easily fixed.
10. To the right of the "Paint box" is an icon called Line. Select it, and then simply drag a line like a needle on the machine where it should sit.
Before adjustment of the line
After adjustment of the line
11. Zooma in och se till att du har en jämn linje. Som ni ser ovan så är det ett litet hack i linjen och det kommer att synas på stygnen så fyll bara i en liten fyrkant där med samma Linje du använde tidigare. Du får klicka på linjen och kanske behöver du försöka några gånger innan du märker hur du ska placera markören.
12. En annan sak att tänka på är att det ditritade strecket måste vara samma färg som den andra konturlinjen. Nu har jag svart här men låt säga att jag hade haft mörkt blå eller mörkt grå – då skulle vi inte få den effekt vi vill ha när vi sedan ska göra en Running Stitch linje runt konturen. Vad du kan göra är att i rutan Color Select till höger väla det lilla dropp verktyget som heter Pick Foreground Color. Sedan tar du en liten droppe av linjen så kommer den linje du använder för vänster musknapp bli samma som konturlinjen.
13. Zooma in och ut och se till att du är nöjd med filen.
14. Om du vill kan du nu spara din bildfil under ett annat namn än originalfilen. VIKTIGT! Om du glömmer det - då kommer ju inte originalfilen se likadan ut som den ska. När jag började använda Embroidery Software så sparade jag alltid en kopia i en ”arbetsmapp”.
Nästa gång ska vi börja stygnsätta symaskinen.
After adjustment of the line
Before adjustment of the line
11. Zoom in and ensure that you have a smooth line. As you can see above is a small notch in the line, it will appear on the stitches. You just fill out a small square with the same line tool that you used earlier. You just click on the line and might have to try a few times before you notice how you should position the cursor.
12. Another thing to consider is that the added line must be the exact same color as the second contour line. Now I have a black line, but let's say I had had dark blue or dark gray - then we would not get the effect we want when we then do a running stitch line around the contour. What you can do is in the box Color Select to the right - use little drip tool called Pick Foreground Color. Then you “take a little drop of line”, then the line using the left mouse button will be the same as the contour line.
13. Zoom in and out and make sure you are satisfied with the file.
14. If you wish, you can now save your image file under a different name than the original file. IMPORTANT! If you forget that, the original file is no longer the original file. When I started using Embroidery Software I always started by saving a copy of the file in a “Working folder” so I wouldn’t destroy the original file.
Next time, we'll start to digitize the sewing machine.
6 D Embroidery Software (6 D Premiere) from Husqvarna Viking

Friday, July 24, 2015

Sewing Machine with a Motif of your choice – 1


Ibland undrar jag hur min symaskin skulle se ut om jag själv fick bestämma motiv, utsmyckning och färg.
Med största säkerhet skulle den vara svart och vit men vilket mönster – ja det vet jag inte just nu. Men jag tänkte att vi skulle designa vår egen symaskin och det genom att utnyttja lite av de färdigheter som ni lärt er om ni följt min blogg den senaste tiden.
Vad tycker ni om den här disktrasan med en alldeles unik symaskin som jag till och med gjort ett tillägg på.
Allt detta är gjort i 6 D Embroidery Software. Närmare bestämt i modulerna 6 D Design Creator och 6 D Embroidery Extra.
Vill ni också designa er symaskin? Då hoppas jag att ni följer nästa avsnitt i denna serie.
Sometimes I wonder how my sewing machine would look like if I myself could choose motive, ornamentation and color. Almost certainly it would be black and white but the pattern – well I do not know right now.
But I thought we were going to design our own sewing machine and that by using some of the skills you learned if you followed my blog recently.
What do you think about this dishcloth with a very unique sewing machine that I even made an alteration to. All this is done in 6 D Embroidery Software. In the modules 6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra.
Would you also design your own sewing machine? I hope that you follow the next part in this series.

6 D Embroidery Software (6 D Premiere) from Husqvarna Viking

Thursday, July 23, 2015

Do not ignore a Zig zag stitch - 4

Så då har du säkert kombinerat ihop dina två VP3 filer så att de får plats i en 150x150 mm brodérbåge. Vad jag gjort är att jag istället använt min 240x150 mm båge eftersom disktrasan faktiskt är mer än 150 mm hög. Nåja, bågen är ju större men man vill kunna fästa disktrasan ordentligt.
Så gör nu som så att du nu sparar den i en 240x150 mm båge. Om du inte har den bågen så kan du spara den i 260x200 mm bågen eller 200x200 mm bågen.
So then you certainly have combined together your two VP3 files so that they can fit in a 150x150 mm hoop. What I've done is that I instead used my 240x150 mm hoop because the dishcloth is actually more than 150 mm high. Well, the hoop is bigger but you want to attach dishcloth properly.
So now save it in a 240x150 mm hoop. If you do not have that hoop, you can save it into a 260x200 mm hoop or a 200x200 mm hoop.
Nu tänkte jag visa hur jag fäste disktrasan. Det funkade faktiskt riktigt smidigt även om det var första gången jag använt denna metod.
Jag började med att mäta ut mittpunkterna på disktrasan med en penna som går bort med värme. Man kan ju använda en som går bort med vatten också, men ska man ge bort disktrasan så är den snyggare om den inte har blivit blött.
Now I will show how I hooped the dishcloth. It actually worked really welly even though it was the first time I used this method.
I started by measuring the midpoints of the dishcloth with a pen that goes away with heat. One can use a pen that disappears with water too, but if you should give away the dishcloth is the prettier if it hasn’t become wet.
Jag tog en bit rivbart mellanlägg som i längd var längre än höjden på min båge. Eftersom bredden på mitt mellanlägg var tillräckligt för att kunna dela det på hälften och sedan ändå vika det dubbelt så gjorde jag så.
Ni får anpassa vidden så att det passar den båge ni har.
I took a piece of tear away stabilizer that in length was longer than the height of my hoop. Since the width of the stabilizer was enough to be able to divide it in half and still fold it twice I did so.
You may adjust the width to fit the hoop you have.
Sedan nålade jag fast mellanlägget i kanterna på disktrasan. Se till att mellanlägget inte går in i den 150x150 mm yta som kommer att broderas.
Then I pinned the stabilizer at the edges of the dishcloth. Make sure that the stabilizer does not go into the 150x150 mm area that will be embroidered.
Sedan är det bara att passa in markeringarna mot markeringarna på bågen och spänna fast. Som ni ser har jag överfört mittmarkeringarna på sidorna till mellanlägget.
Then, all you have to do is to fit the marks against marks on the hoop and hoop the dishcloth and stabilizer. As you can see, I have transferred my markings on the sides to the stabilizer.
Sedan är det bara att brodera. Ha gärna samma tråd i över och undertråd så blir det fint även på baksidan.
Then, you can start to embroider. Please use the same thread on top and in the bobbin so it will look fine even on the back.
Ett annat tips – stäng av det automatiska trådklippet vid hoppstygn så blir baksidan snyggare.
Another tip - turn off the automatic thread cutter for jump stitches and the back will look prettier.

Wednesday, July 22, 2015

Do not ignore a Zig zag stitch - 3

Eftersom vi redan gjort själva trådrullen och vi gjorde den i 6 D Design Creator Paint Window så tänkte jag nu visa er ett sätt att göra texten i Draw Window.
Vi kommer inte kunna infoga den stygnfilen utan vad vi ska göra är att med hjälp av en bakgrundsbild simulera själva broderiet.
Det är viktigt att ni ser till att ni har 6 D Design Creator inställt på en 150x150 mm brodérbåge.
Since we have already made the thread spool and we did it in 6 D Design Creator Paint Window I thought I’d show you a way to make the text in Draw Window.
We will not be able to insert the stitch file, but what we should do is using a background picture to simulate the actual embroidery.
It is important that you make sure that you in 6 D Design Creator have set the hoop size to a 150x150 mm.
1. Öppna 6 D Design Creator
2. I Wizarden som kommer upp markerar du Load a Background Picture into the Draw Window.
3. Tryck Nästa.
4. Välj View Picture.
5. I fönstret som öppnas väljer du Trådrullen som du hittar i 6d embroidery\samples\6demb\pics2\motifs.
6. Om du inte har brodérbågen satt till 150x150 mm så ändrar du det nu genom att välja Hoop.
1. Open 6 D Design Creator
2. In the Wizard that opens, select Load a Background Picture Into the Draw Window.
3. Press Next.
4. Select View Picture.
5. In the window that opens, choose the thread spool that you find in 6d embroidery \ samples \ 6demb \ pics2 \ motifs.
6. If you have not set the hoop to 150x150 mm, change it now by selecting Hoop.
7. Utanför  området som jag markerat så kan vi nu infoga text.
7. Outside the area I have marked, we can now insert the text.
8. Markera ikonen ”A” (Text) i Create blocket till höger.
9. Klicka sedan i brodérytan. Nu kommer en ruta på där du kan välja Font och storlek. Du kan välja större storlek än 144 men vi låter den stå så och sedan har jag låtit Arial vara kvar som Font.
10. Sedan skriver jag den text jag vill ha. Jag har skrivit DISK med stora bokstäver. Jag tycker OK och då kommer texten upp. Markera texten genom att klicka på Select-rutan.
8. Select the icon "A" (Text) in the Create the block to the right.
9. Then, click in the embroidery area. Now a box in which you can select the font and size opens. You can choose a larger size than the 144, but we let it be as it is and then I have let Arial remain as Font.
10. Then you write the text that you want. I have written it in capital letters. I click OK and then the text appears. Select the text by clicking the Select box.
11. Sedan är det bara att flytta upp ordet och förstora det så att det ligger där du vill ha det.
12. Upprepa med ordet TRASA eller vad du nu vill skriva och lägg det nedanför trådrullen.
13. Spara bilden som en bildfil genom att välja Save as Drawing (4QB fil).
11. Then you can move it up to its position and enlarge it so that it is the size you want it to be.
12. Repeat with the other word you want to write and put it below the thread spool.
13. Save the image as an image file by choosing Save as Drawing (4QB file).
14. Gå sedan till Design Window. Nu ska vi göra detta väldigt basic och lite annorlunda. Eftersom det inte är så många bokstäver vi kommer att göra så tänkte jag sätta stygnpunkterna manuellt.
15. Zooma in
14. Then go to the Design Window. Now we will do this very basic and a bit different. Because there are so few letters we're going to do I thought I would do the digitizing free hand.
15. Zoom in.
16. I Line rutan väljer du Satin Line och väljer sedan Freehand Point Line.
17. Nu är det bara att följa mitten av bokstäverna. Om du vill ha spetsiga raka hörn så håller du ner ctrl knappen samtidigt som du vänsterklickar med musknappen. Stygnpunkterna blir då fyrkantiga. För rundade linjen klickar man bara och då blir punkterna runda. Om du tittar på ”D” så har jag gjort så här. Sedan kan man alltid finjustera punkterna lite mer om man vill.
16. In the Line box, select Satin Line and then choose FreeHand Point Line.
17. Now just follow the middle of the letters. If you want to have pointed straight corners, hold down the Ctrl key while left-clicking the mouse button. The stitch points will then be square. For a rounded line you simply click and then the point become round. You can see the difference on the "D" I have done so here. Then you can always fine-tune the points a little more if you want.
18. Högerklicka och D ser ut så här.
18. Right click and “D” looks like this.
19. ”I” kommer naturligtvis bara bli 2 rutor fyrkantiga har jag valt. Sedan är det bara att fortsätta tills alla bokstäver är gjorda. Men nu är det ju inte sick-sack – det stämmer och det fixar vi nu när bokstäverna är klara.
19. The “I” will only get 2 squares points. Then just continue until all the letters are made. But now it's not zig zag - that's right, and we’ll now change that when all the letters are done.
20. Titta i Film Strip till vänster. Där ska du nu ha en massa objekt (ett för varje bokstav) och alla de borde vara en Satin Line.
21. Markera nu ett av dessa objekt och högerklicka sedan. Markera Global Properties. Skillnaden mellan Properties och Global Properties är att med Global kan du ändra alla, i detta fall, Satin Lines på en och samma gång till något annat.
22. Ändra nu siffrorna i rutan ”Area” till följande:
  • Width 2 mm
  • Density 15
  • Avmarkera Underlay
23. Tryck sedan OK. Då ser ni att vi fått våra sick-sack bokstäver.
24. Sedan är det bara att spara texten dels som en stygnsättningsfil med filändelsen .EDO samt exportera den som en broderifil - VP3 - och ge dem ett namn.
25. Därefter är det bara att öppna de bägge broderierna i 6 D Embroidery Extra. Den första designen använder du ”Open” för att öppna men du måste använda ”Insert” för att öppna den andra i samma brodérbåge. För att få filerna i rätt läge så använder du ”Center in Hoop”. Sedan gör du en Combine och eventuellt en Colorsort om du liksom jag enbart syr i en färg.
26. Jag har valt att sy ut broderierna i en 150x240 mm broderbåge.
20. Look in the Filmstrip to the left. The should now be a number of objects (one for each letter), and all should be a Satin Line.
21. Now select one of these items and then right click. Select Global Properties. The difference between Properties and Global Properties is that the Global can change all, in this case, Satin Lines at the same time to something else.
22. Now change the numbers in the "Area" to the following:
  • Width 2 mm
  • Density 15
  • Uncheck Underlay
23. Press OK. Then you will see that we now have our zigzag letters.
24. Then you'll save the text as a stitch file with the extension .EDO and export it as an embroidery file - VP3 - and give them a name.
25. Then it is just to open the two designs in 6 D Embroidery Extra. For the first design, use the "Open" button to open. Then you must use the "Insert" to open the second in the same hoop. To get the files in the correct position, use the "Center in Hoop." Then you do a Combine and optional Color Sort if like me you only sew in one color. 
26. I have chosen to sew the embroidery design in a 150x240 mm hoop.

Design and lettering is done in 6 D Embroidery Software