Saturday, January 31, 2015

Another Bib Necklace - 1


Som jag väntade på att detta design-pack skulle komma. Tyvärr kom de inte före jul men det hindrar ju inte att jag faktiskt kan göra något annat av dem än just julsaker?
As I waited for this design-pack to come. Unfortunately, it didn’t come before Christmas but that doesn’t mean I cannot actually do something other than just Christmas decorations, does it?

Jul och jul  jag tänkte att jag åtminstone skulle ha lite snö att fotografera denna design-pack med. Men ack så jag bedrog mig. Visst snöar det ...
Christmas and Christmas – well, I figured I should at least have some snow to photograph this design pack with. But oh so I wrong I was. Sure it is snowing ...

... men samtidigt töar det något alldeles förskräckligt. Ni ser kanske så geggigt det blir.
... but also thawing at the same time something quite terrible. You can maybe see how gooey it becomes.

I rännorna rinner det vatten. Det otäcka är om det fryser på innan de hunnit få bort all snö – då händer det som hände för en vecka sedan – nämligen kompakt blankis som gjorde att man knappt kunde ta sig fram.
In the gutter the water is draining. The nasty is if it freezes on before they had time to get off all the snow — then will happen what happened a week ago – namely compact ice with water on top with the result that one could barely get around.

För ett bra tag sedan sydde jag ett sk ”Bib Necklace” i ullfilt och fuskmocka. Ett halsband som jag burit många gånger och tycker är underbart vackert.
For a good while ago I sewed a so called "Bib Necklace" in wool felt and faux suede. A necklace that I had worn many times and think is beautiful.

Nu tänkte jag göra ytterligare ett men inte med mockablommor utan med små spetsfigurer. Kanske något i grått och vitt som jag sedan kan dekorera med små pärlor.
Now I thought I'd do another but not with faux suede flowers but with small lace shapes. Maybe something in grey and white which I can then decorate with beads.

Designs: Christmas Lace Kit from Husqvarna Viking

Friday, January 30, 2015

My favorite shop


Ni har nog redan gissat vad mina favoritaffärer är. Jovisst hör de hemma i kategorin symaskiner, sytillbehör, tyger och andra hobbyartiklar.
You have probably already guessed what my favorite shops are. Yes, they belong in the category of home sewing machines, sewing accessories, fabrics and other crafts related things.

Idag är ju våra syrum moderna, funktionella och vi har tillgång till massa hjälpmedel man inte hade för ca 100 år sedan.
Om detta är en syaffär för 100 år sedan vet jag inte men visst är den bedårande. Nu är detta i och för sig en Mug Rug som heter “My little Sewing Store” från Stickbär – men jag tänkte faktiskt ha den som en liten tavla i mitt syrum.
Today our sewing rooms are modern, functional and we have lot of accessories that weren’t around for about 100 years ago.
If this is a sewing store 100 years ago, I don't know, but it sure is adorable. Now, this is in itself a Mug Rug called “My little Sewing Store” from Stickbär – but I actually thought to have it as a small “wall hanging” in my sewing room.

Mycket var ju i järn och svart metall förr i tiden, så även våra symaskiner.
Much was in iron and black metal in the old days, so even our sewing machines.

Men även saxar...
But even scissors ...

… och provdockor.
… and manikins.

Trådrullarna var i trä ...
Thread spools were made from wood ...

... och knapparna var nog i annat material än plast som idag är det vanliga.
... and buttons were probably in other materials than plastic, which today is the standard. 


Däremot så har jag sett att de hjärtformade knappnålarna kommit på modet igen.
However, I have seen that the heart-shaped pins have become modern again.

Visst ser det välkomnande ut med en sax på dörren och skylten som säger öppet.
Doesn’t it look welcoming with a pair of scissors on the door and a sign that says open.

Designs: My Little Sewing Store Mug Rug from Stickbaer.de

Which is your favorite shop?


Vi har alla vår favoritaffär. Vilken är din?
We all have our favorite shop. What's yours?

Wednesday, January 28, 2015

Freestanding Lace Butterfly - 3


Vad blev det då av min fjäril?
What became of my Butterfly?

Jo, den blev en dekoration på en lampskärm.
Well, it became a decoration on a Lampshade.

 
Riktigt fint tycker jag. Svårt att ta en bild där man ser det lysa.
Really nice, I think. Hard to take a picture where you see the shine.

Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

Tuesday, January 27, 2015

Freestanding Lace Butterfly - 2


När fjärilen sytts färdigt ska man lägga den i lite ljummet vatten och lösa bort det mesta men inte allt av det vattenlösliga mellanlägget.
Det ska ju inte vara kladdigt men om vi inte har något vattenlösligt mellanlägg kvar så blir inte fjärilen så stel som vi vill ha den.
When the butterfly is finished you should put it in a little lukewarm water and dissolve away most but not all of the water-soluble stabilizer.
It should not be messy, but if we don't have any water soluble stabilizer left the Butterfly will not be as stiff that we want it.

När den torkat så vill jag kanske ändå pressa lite på den och det gör jag genom att vika en frottéhandduk dubbel och lägga fjärilen med rätsidan neråt.
When it has dried, I might still want to press it a bit and I do that by folding a Terry towel double and put the Butterfly with the right side down. 

Vik sedan över handduken ...
Then I fold over the towel  ...

... och ångpressa ett litet tag.
... and steam press for a little while.

Som du ser är det väldigt varmt och det ångar fortfarande. I nuläget är fjärilen mjuk så låt den svalna.
As you can see, it's very hot and it still steams. At present, the Butterfly is soft so let it cool.

Så här blev den och nästa gång ska jag visa vad jag använde den till.
This is how it looks and next time I'll show what I used it for.

Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

Monday, January 26, 2015

Freestanding Lace Butterfly - 1


En annan design som nu börjar sys från kortet “Most Popular Butterfliesär denna free standing Lace design.
Another design that is now starting to be sewn from the card "Most Popular Butterflies" is this free standing Lace design.

Min idé är att använda den till något jag aldrig tidigare gjort så vi får se hur det fungerar. Ja, fungerar och fungerar lär det ju göra – men blir effekten den jag tänkt?
Gult är ju heller inte en av de färger jag brukar använda men ibland kan det kanske vara bra att prova något nytt – förutom svart och grått :-)
Jag känner i alla fall att efter en helg i förkylningens tecken kan lite ”sol färg” vara på sin plats.
My idea is to use it for something I never done before so we'll see how it works. Well, works and works, of course it will do – but is the effect the one I meant?
Yellow is also not one of the colors I normally use but sometimes it might be good to try something new – in addition to black and grey :-)
At least I think it will be in place with some “solar color” after a weekend with a cold

Det är i alla fall en faslig massa stygn i denna design och enligt min maskin ska det ta någonstans mellan 45-50 min att sy den.
Men det går ju att dela upp en design i ”delmoment” bara man låter arbetet sitta kvar i bågen.
På min Designer Diamond har jag en funktion som heter Smart Save som gör att jag kan stoppa var jag vill och sedan lagrar maskinen det i minnet och det är bara att plocka upp där man slutade.
Men man kan ju också komma ihåg vilket stygnantal man var på och sedan stega fram till det när man ska fortsätta. Eller som jag kan göra bara ta upp en ruta och skriva numret. Mycket smidigt.
Är det olika färger i en design är ju färgens nummer ett bra riktmärke.
Men man kan ju även ”köra designen” i 6 D Stitch Editor Plus och när man kommer till ett "bra ställe" så stannar man och klipper ut den delen. Sedan klistrar man in den som design igen. Man kan behöva sortera om delarna så de kommer i rätt ordning. Antingen byter man färg på den andra halvan eller så låter man helt enkelt bli Color Sort.
Men oavsett hur man gör så ska man som jag skrev välja ett "bra ställe". Vad är då ett "bra ställe"? Jo, ett som företrädesvis kommer att sys över. I fallet med fjärilen kan ju några stygn in över mitten vara lämpligt för där kommer fjärilens kropp att sys.
It is a “scary bunch of stitches” in this design and with my machine it will take somewhere between 45-50 min to sew it.
But it is possible to split a design in "parts" as long as you do not remove it from the hoop. On my Designer Diamond I have a function called Smart Save which allows me to stop where I want and then the machine stores it in-memory and you just pick up where you left off.
But one can also remember which stitch number you stop at and then step up to it to continue.
Or I can type in the number on my Designer Diamond. Very neat.
If there are different colors in a design the color number a good benchmark.
But one can also "run design" in 6 D Stitch Editor Plus and when you come to a “good place” you stop and cut out the part. Then paste it as design again. You may need to reorder the design parts so they will be in the right order. Either change the color of the other half or simply don’t do any Color Sort.
But no matter how you do so you should as I wrote choose a “good place”. What is a "good place"? Well, preferably somewhere the stitches will be sewn over. In the case of the butterfly it is a few stitches beyond the middle as the butterfly's body will be sewn there.

Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

Sunday, January 25, 2015

Embroidery on a cardigan – 5

Då var det bara det färdiga resultatet kvar. Jag tycker faktiskt det blev ganska fint.
Then it was just the final result to be shown. I think it turned out quite nicely.

Framsidan har 3 hela fjärilar i olika lägen.
The front has 3 whole butterflies in different positions.

Baksidan har 3 fjärilar sedda från sidan på diagonalen över ryggen.
The back has 3 butterflies seen from the side diagonally across the back.

Det är faktiskt lite coolt med melerad tråd eftersom ingen fjäril är den andra helt exakt lik eftersom färgerna kommer på olika ställen.
It's actually quite cool with variegated thread because no butterfly is the other exactly like as the colors come in different places.

Det blir ju mera som tråd och kofta är ett.
It is more like the thread and the sweater is one.

Sedan eftersom jag använde vattenlösligt mellanlägg så får jag stryka på broderiet efter tvätt. Men eftersom det är bomull i koftan så måste jag ändå göra det. Men baksidan blev fin.
Then because I used water soluble stabilizer I must iron the embroideries after washing. But since it's a cotton sweater I must do it anyway. But the back looks really nice.

Det ska bli kul och se om jag kommer att använda koftan mer eller om den fortfarande kommer vara grå :-)
It'll be fun to see if I will use the sweater more or whether it will still be gray:-)
På måndag länkar jag detta inlägg till BambiSyr.
Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

Saturday, January 24, 2015

Embroidery on a cardigan – 4


Jag måste bara visa er den andra fjärilen också. De blev så fina.
I just have to show you the other Butterfly also. They were so nice. 
Nu återstår bara att ta bort det vattenlösliga mellanlägget och låt koftan torka.
Now all that remains is to remove the water-soluble stabilizer and let the sweater dry.

Designs: 283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

Embroidery on a cardigan – 3


Det ser riktigt bra ut broderiet. Här ser ni början och ni ser också att jag lagt ett lager tunnare vattenlösligt mellanlägg ovanpå det stickade tyget för att stygnen inte ska sjunka ner i det.
The embroidery looks really good. Here you can see the first stitches and you can also see that I added a layer of thinner water-soluble stabilizer on top of the knitted fabric so that the stitches won't sink into it.
Jag tycker att det blir riktigt fint med den melerade svart-vit-gråa tråden.
I think it will be really nice with the marbled black-white-grey thread.
Det blir liksom lite mer liv i broderiet utan att man behöver hålla på att byta tråd flera gånger.
It'll be a little more life in the embroidery without having to keep changing the thread several times.
Här ser ni den första fjärilen avklarad. Under tiden denna broderades förberedde jag ytterligare en bit vattenlösligt mellanlägg på det sätt jag beskrev i första delen.

Here you see the first butterfly. In the meantime, this embroidered I prepared another piece of water-soluble stabilizer in the way I described in the first part.

Designs: 283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

Friday, January 23, 2015

Embroidery on a cardigan – 2


Eftersom jag vill skapa en illusion av att fjärilarna bara flyger omkring så får inte placeringen av broderierna vara alltför exakt.
Det kan både vara bra och svårt eftersom man inte egentligen vet hur det ska blir.
Because I want to create the illusion of the butterflies just flying around it should not be overly precise positioning of the embroideries.
This can be both good and difficult because you don't really know how it’ll be.
Ett tips är att skriva ut mallar på broderierna och placera dem på jumpern som du vill ha dem. Mallarna placerar jag flera på samma blad så slipper jag så mycket papperssvinn.
One tip is to print templates of embroideries and place them on the jumper as you want them. I also put several templates on the same sheet, so I won't have so much paper waste.
Men innan jag börjar stryker jag på jumpern lite för att få bort alla veck. Sen behöver jag inte vara supernoga med exakt placering i bågen så kommer det någon millimeter fel så är det faktiskt inte hela världen.
But before I start I iron the cardigan a little to get out all the creases. Since I do not need to be overly precise with the exact position in the hoop it is actually no big deal if it there will be some millimeters error.
Som ni ser så har jag även klippt i mallarna men bevarat lite at mittlinjerna. Slutligen så är det bara att bära bort allt till maskinen och börja brodera.
As you can see, I have also cut the templates but left a small piece of the middle lines. Finally, I can now carry the hoop with the cardigan to the machine and start embroidering. 
Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

Thursday, January 22, 2015

Embroidery on a cardigan – 1

Mitt nästa projekt kommer att bli en jumper jag sällan använder för att den känns så grå och trist.                  
Nu vet jag inte om den kommer att bli färggladare precis men kanske lite roligare för jag hade tänkt brodera några fjärilar på den från en kollektion med de allra mest populära fjärilarna.     
My next project will be a cardigan I rarely use because it feels so grey and dull.                  
Now I don't know if it's going to be more colorful to be exact but maybe a bit more fun because I’m going to embroider some butterflies on it from a collection of the most popular butterflies.

Men först till det tråkiga – förberedelser. Jag har tänkt brodera på vattenlösligt mellanlägg.
Jag använder mina ramar för att spara på det dyra mellanlägget. Här en ram för 100x100 mm broderbågen. Här har jag först spänt tygvarianten av det vattenlösliga mellanlägget.
But first to the boring - preparation. I've planned to embroider on water-soluble stabilizer.
I use my frames in order to save on the expensive stabilizer. Here a frame  for the 100 x 100 mm embroidery hoop. Here I first hooped the fabric version of the water soluble stabilizer.

Sedan klistrar jag fast en bit av plastvarianten på baksidan.
Then I glue a piece of the plastic version on the back.

Eftersom vattenlösligt inte går att stryka på så låter jag det helt enkelt torka över natten. Tanken är att jag ska få en lite krispigare yta.
Since water-soluble cannot be ironed on I simply let it dry overnight. The idea is to get a little crispier coating.

Dessa två fjärilar tänkte jag göra.
These två butterflies, I have planned to do.

Så jag förbereder även 120x120 mm bågen.
So I also prepare the 120 x 120 mm hoop.

Tråkigt grått kan man inte säga om vädret ute – titta så underbart med snön på träden.
Dull gray cannot be said about the weather outside — look so wonderfully with the snow on the trees.