Sunday, August 31, 2014

When thing don’t go as planned – the second day in a row


Söndag – sista helgdagen den här veckan. Jag trodde nog att jag skulle tillbringa den på annat sätt än att installera om min sons dator…
Nåja, i och för sig en god gärning – men det tar ju ganska lång tid. Under tiden lekte jag lite med att programmera sömmar på min symaskin. Blev väldigt inspirerad av de ”Ribbon Stitches” som finns på de nya ”större” Pfaff maskinerna. Nog måste det gå på min Husqvarna Designer maskin också även om jag inte har de stygnen.
Detta är resultatet. Kanske inte riktigt lika snyggt som originalet men det blev en ganska kul flätad effekt.
Sunday - the final day in the weekend this week. I thought that I would spend it in some other way than re-install my son's computer ...
Well, in and of itself a good thing - but it takes quite a long time after all.
Meanwhile, I played a little with programming stitches on my sewing machine. I was very inspired by the "Ribbon Stitches" available on the new "larger" Pfaff machines. Surely it must go on my Husqvarna Designer machine too although I do not have the stitches.
This is the result. Perhaps not quite as good as the original but it was a pretty fun braided effect.

Lite mindre äpplen växer utanför vår trädgård. Kanske är det vildäpplen.
Smaller apples growing outside our garden. Maybe it's wild apples.

Saturday, August 30, 2014

When thing don’t go as planned – a complete disaster

Lördag och två dagars ledighet. Skönt efter första veckan efter semestern. Jag hade så stora planer för den här helgen. Jag hade två fleeceplädar jag tänkte sy lite av och tänk att man aldrig ska avvika från en plan.
Nåväl det var vad jag gjorde och det gick fullkomligt åt skogen. Egentligen hade jag tänkt göra en ”cape” av denna pläd men så satt jag och surfade och såg så roliga projekt på ponchos av två rektanglar. Så jag bestämde mig för att göra en sådan.
Saturday and two days of leave. Nice after the first week after the holidays. I had such great plans for this weekend. I had two fleece throws I was going to sew a little from and remember that you should never deviate from a plan. 
Well that's what I did and it went totally wrong. Actually, I had thought about doing a "cape" from this fleece throw but as I surfed around I found some fun projects of fleece ponchos made from two rectangles. So I decided to make one.
Jag klippte bort nederkanten…
I cut off the bottom...
…mätte…
…measured…
…klippte.
…cut.
Vilken tur att jag inte broderade innan jag nålade ihop bitarna för se det blev absolut inte bra.
How lucky that I didn’t embroider before I pinned the pieces together. You see it was definitely not good.
Nu ser mitt projekt ut så här. Ibland blir det bara inte som man tänkt sig. Så nu får jag nog sy lite handledsvärmare, mössor och halskragar. Ja inte på en gång men jag kan ju inte bara slänga fleecen.
My project now looks like this. Sometimes things just don’t turn out as expected. So now I’ll have to sew some wrist warmers, beanies and neck collars. Well not all at once but I cannot just throw the fleece away.
Äpplena börjar nu anta en lite röd färg och det känns verkligen att hösten är här. I morgon får jag ta nya tag och fortsätta på min ursprungliga plan.
The apples are now starting to adopt a slightly red color and it really feels that autumn is here. Tomorrow I get to start over and continue on my original plan.

Friday, August 29, 2014

One of my favorite sewing notions – a glue stick


En av mina absoluta favoriter inom sömnad, quiltning och maskinbroderi är – limstift.
Helt ovärderligt när det gäller att hålla sömmar på plats istället för att använda knappnålar.
Hålla tyg på plats i brodérbågen.
Jag vet inte hur jag skulle klara av kantremsor på quiltar etc. utan limstift.
Går att stryktorka även om ett tunt lager torkar på några minuter.
Försvinner med vatten och det skulle bli några fläckar.
Kort och gott – helt oersättlig.
One of my absolute Favorites in sewing, quilting and machine embroidery is – glue sticks.
Absolutely priceless when it comes to keeping seams in place instead of using pins.
Hold the fabric in place in the embroidery hoop.
Attaching stabilizer in my "reusable frame" for stabilizer.
I don't know how I would manage to do bindings on quilts etc. without glue sticks.
You can iron dry the glue although a thin layer dries in a couple of minutes.
Disappears with water if there would be some spots.
In short – completely irreplaceable. 

Wednesday, August 27, 2014

Temptations


Livet är fullt av frestelser – sanna mina ord.

Life is full of temptations – mark my words.


Det är svårt att gå in på Panduro Hobby när de nya Tilda kollektionerna kommit.It is difficult to go into Panduro Hobby when the new Tilda collections have arrived.


Nu blev det tyg från en av de två olika kollektioner som kommer i höst - Tiny Treasures. Något som även lockar är den nya Tilda boken som snart kommer.


Now, I got some fabric from one of the two collections that appear this autumn - Tiny Treasures. Something that also attracts is the new Tilda book that arrives soon. 

Tuesday, August 26, 2014

Door Signs - 4

Nu är det naturligtvis upp till var och en om man vill göra som jag gör. För jag kommer att tejpa fast tyget på baksidan. Detta eftersom den ändå inte kommer att synas. Man behöver ju faktiskt inte komplicera saker mer än nödvändigt.
Now it is of course up to each one if you want to do as I do. For I will tape the fabric on the back. This is because it will not be visible. You do not actually need to complicate things more than necessary.

Allra först ser jag till att det inte är några lösa trådar eller ludd som kan lysa igenom.
First of all, I make sure there are no loose threads or lint that may shine through.

Jag börjar med att tejpa en sida och därefter motstående sida.
I start by taping one side then the opposite side.

Sedan kortsidorna.
Then the short sides.

Så där ja det blev inte så ”pjåkigt”. Då är det bara att hänga upp dem på dörrarna, men det behöver jag ju faktiskt inte visa er.  Hängare fixas enklast genom att tejpa fast en tråd eller annan fästanordning beroende på hur ni vill hänga upp skylten på baksidan.

See, it was not so "bad". Then it's just to hang them on the doors, but that, I actually do not have to show you. Hangers can be fixed easily by taping a thread or other fastening device depending on how you want to hang the door sign on the back.

Så här blev slutresultatet även om de naturligtvis inte kommer att ligga ute i det gröna. Toalett skylten…
So this the final result, even if they course are not going to lie out in the countryside. Toilet door sign ...

…och skylten för tvättstugan.
... and the door sign for the laundry room.
Designs:  Bathroom View and Traveller from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Monday, August 25, 2014

Door Signs - 3


Nu har jag pressat och stärkt mina tygbitar med text och broderi. Här är den ena…
Now I have pressed and starched my pieces of text and embroidery. This is one of them ... 
…och här den andra.
…och här den andra.

Nu ska jag göra skyltarna. För det behöver jag något stabilt som exempelvis kartong eller något annat styvt material. Eftersom jag var på mitt favorit shoppingställe - IKEA - igår så hittade jag naturligtvis en del bra saker där. På köksavdelningen bland bordstabletter hittade jag flera bra saker. I detta fall så blev det den mest ”neutrala” bordstablett i plast jag kunde hitta. Blommig på ena sidan men i ett lugnt milt mönster…
Now I'll do the door signs. For that I need something stable, such as cardboard or other stiff material. Because I was at my favorite shopping place - IKEA - yesterday I found some good stuff there. In the kitchen area among placemats, I found several good things. Like this, it was the most "neutral" placemat in plastic I could find. Blooming on one side but in a soft pattern ...


…och vit på den andra.
... and white on the other.

Den kommer jag nu skära till i bitar som är ca 2-3 cm större än själva texten runt om. I mitt fall blir det ca 27-28x10-11 cm. Ni ser att det blir ganska bra som jag lagt min quiltlinjal.
This I will now cut into pieces that are about 2-3 cm larger than the text itself around. In my case it will be about 27-28x10-11 cm, you can see that it is pretty good the way my quilt ruler is.

Jag börjar med att skära till rektanglarna av bordstabletten. Var försiktig när du skär. Jag har använt en hobbykniv.
I start by cutting rectangles from the table tablet. Be careful when you cut. I have been using a hobby knife.

Här ser ni hur jag ritat runt broderiet för att få en någorlunda riktlinje att gå efter.
Here you see how I’ve drawn a line around the embroidery in order to get a fair guideline to go by.

Sedan fingerpressar jag tyget efter de linjerna. Det går lätt eftersom tyget redan är stärkt. Jag börjar med en linje.
Then I finger press the fabric after the lines. It is easy because the fabric already is starched. I start with one line.


Sedan lägger jag in plastmallen och viker de andra linjerna.
Then I insert the plastic template and fold the other lines.


Om så behövs pressa.
If necessary, press.

Därefter så klipper/skär jag rent kanterna på tyget.  Nästa gång visar jag hur jag gör färdigt dörrskyltarna och hur jag fäster tyget på baksidan.
I then cut the edges of the fabric.  The next time I'll show how I complete the door signs and how I attach the fabric on the back.

Designs:  Bathroom View and Traveller from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Sunday, August 24, 2014

Door Signs - 2

Toilet/Bathroom sign

Nästa skylt blir den för den lilla toaletten. Nu undrar ni kanske varför jag har livbojar? Jo, för att det är en ”livräddare”/”räddare i nöden” – och visst är det så med en toalett om man verkligen är i behov av den så är det ”värt mycket” och kan vara som en 
”räddare i nöden”.
Next is the door sign for the small bathroom. Now you may wonder why I have lifebuoys. Well, because it is a "lifesaver" / "savior" - and it is so with a toilet if you are really in need of it, it's "worth a lot" and be as a "lifesaver". Do you see the symbolism?

Broderiet ovan kommer ifrån en kollektion jag visat förut – ”Bathroom View”. Då hade jag broderat några gulliga fötter på en handduk. Det som är gemensamt med kollektionen ”Traveller” är att det i mångt och mycket är "sketchbroderier" och att det går fort att brodera. Nu innehåller ju ”Traveller” även en del ”in-the-hoop” broderier så visst är det skillnad. Men bägge två är mycket användbara. Texten är som den andra dörrskylten gjord av fonten "Kids" i 6 D Embroidery Extra.
The embroidery above comes from a collection I have shown before - "Bathroom View". Then I embroidered some cute feet on a towel. What is similar to the collection "Traveller" is that in many respects there are "sketch designs" and those are fast to embroider. Now the "Traveller" collection also includes some "in-the-hoop" embroideries so of course there is a difference. But both of them are very useful. The text is as with the previous door sign made from the font "Kids" in 6 D Embroidery Extra.

Eftersom bägge broderierna var för sig ryms inom ett område av 240x75 mm så kan jag alltså få in två broderier i samma ”hooping”. Men det ska vara två olika tygstycken så därför ska jag nu visa hur ni sätter samman detta i bågen.

Since both the designs individually fit within an area of 240x75 mm I can then get two designs in the same "hooping." But there should be two different pieces of fabric so therefore I will now show you how to assemble this in the hoop.


Börja med att vika undan den del av tyget på det först broderade tygstycket som går över den ”verkliga” mittlinjen. Rita även dit en ny ”mittlinje i den andra halvan.
Start by folding away the part of the fabric of the first embroidered piece of fabric that goes over the "real" center line. Draw a new “middle line” in the other half.

Fäst med maskeringstejp.
Fasten with masking tape.

Lägg på det andra tygstycket på samma sätt som det första.
Add the second fabric piece in the same way as the first.

Vik ut och fäst med knappnålar eller några duttar limstift.
Unfold and fasten with pins or some dots of glue stick.

Brodera det andra broderiet.
Embroider the second embroidery.

När det är klart kommer du har två tygstycken som möts i mitten, men ändå inte sitter ihop.
Once that is done you will have two pieces that meet in the middle, but not stuck together.

Sedan är det bara att ta ut tygbitarna ur bågen och ta bort mellanlägget på baksidan. Nästa gång ska jag visa hur jag gör själva dörrskyltarna.
Then remove the fabric pieces out of the hoop and remove the stabilzer on the back. Next time I'll show how I make the actual door signs.

Designs:  Bathroom View from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Saturday, August 23, 2014

Door Signs – 1

Laundry room sign


Då ska jag visa hur jag broderar min dörrskylt – eller kanske ska jag säga skyltar? Det kommer nämligen bli två stycken.
Till min tvättstuga hade jag tänkt en dörrskylt med dessa broderier i form av tvättsymboler. Texten är gjord i 6 D Embroidery Software och heter Kids.
Then I'll show how I am embroidering my door sign – or should I say door signs?
To my laundry room I will do a door sign with these laundry symbol embroideries. The text is made in 6 D Embroidery Software and called Kids.

Det som är speciellt med detta är att var och en av de två skyltar som kommer att broderas får bägge plats i 240x150 mm bågen. Det gäller bara att placera dem rätt.
Jag börjar rita upp mittlinjerna – horisontellt och vertikalt. Sedan delar jag varje sida en gång till på mitten.
What is special about this is that each of the two signs that will be embroidered can both be placed in 240x150 mm hoop. You just have to position them correctly.
I start drawing up my lines - horizontal and vertical. Then I divide each side again in the middle.

Det går lätt om man även på tyget markerar ut mittlinjerna genom att vika först på mitten och sedan på mitten igen.
It is easy if you also on the fabric mark the center lines by folding first in half and then in half again.

I den första halvan placerar jag nu det första tyget. Sedan sätter man några duttar limstift på det rivbara mellanlägget och placerar först den ena halvan. Matcha de vertikala och horisontella linjerna på halvan.
In the first half I will now place the first fabric. Then you put some dots of glue stick on the tear away stabilizer and place the first half. Match the vertical and horizontal lines on the half.

Sedan viker man över den andra halvan.
Then you fold over the other half.

Vill man kan man fästa med några nålar.
If you want you can attach with some needles.

Därefter är det bara att börja brodera. Så här blev det. I morgon ska jag visa hur man placerar nästa halva som kommer att broderas och vad det är.
Then, just start embroidering. This is how it looks. Tomorrow I'll show you how to place the next half of which will be embroidered and what it is.

Designs:  Traveller from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking