Thursday, July 31, 2014

Dare to test

Ibland måste man våga testa.
Ibland lyckas det.
Ibland lyckas det inte.
Sometimes you have to dare to try.
Sometimes it succeeds.
Sometimes it fails.

I detta fall fungerade det utmärkt att tråckla samman tyg och vadd.
In this case, it worked excellent to baste together the fabric and batting.

Wednesday, July 30, 2014

Block 2 of ”Quiltedamens Julekalender” - 3


Sådär ja, nu har jag sytt färdigt mitt andra block i denna BOM. Grisens öga och mungipa ritade jag dit med en textilpenna.
There you go, now I have finished sewing my second blocks in this BOM. The Pig's eye and corner of the mouth, I drew them with a fabric pen.

Nu får detta block också rullas upp bland de andra BOM blocken. I morgon ska jag visa er en rolig nål som visade sig vara väldigt användbar för att tråckla ihop quiltblock. Jag håller ju på att testa en del för att bestämma på vilket sätt jag ska sy ihop dessa BOM:ar.
Now this block will also rolled up among the other BOM blocks. Tomorrow I am going to show you a funny needle which proved to be very useful for basting together quilt blocks. I am testing a bit to determine in which way I'm going to stitch together these BOM: s.

Quiltedamens Julekalender from AnnAKa

Tuesday, July 29, 2014

Block 2 of ”Quiltedamens Julekalender” - 2


Resultatet efter söndagens oväder blev översvämningar på många håll men också nedfallna träd och mängder av grenar. Så här såg det ut under träden längs nästan hela min cykelväg.
The result after Sunday's storm was flooding in many places but also felled trees and lots of branches. This is what it looked like under the trees along almost my entire bike path.

Jag fortsätter att sy på mitt block. Eftersom det ska broderas en text ovanför marsipangrisen och jag tänkt göra det på brodérmaskinen så måste jag passa in texten i förhållande till grisen på blocket.
I continue to sew on my block. Since it will be embroidered text above marzipan pig and I thought of doing it on the embroidery machine I have to fit the text in relation to the pig on the block.

Jag använder mig av en template (pappersmall som jag skrivit ut från mitt 6 D Embroidery Software) så jag kan markera en X och Y axel på tyget. Eller här blev det bara en del av y axeln.
I use a template (that I printed from my 6 D Embroidery Software) so I can mark an X and Y axis on the fabric. Or here, it was just part of the y axis. 

När jag är nöjd med placeringen så stryker jag fast grisen. Därefter så placerar jag linjerna mot linjerna på mellanlägget i broderbågen.
When I am satisfied with the position I will iron the pig onto the fabric. Then, I place the lines to the lines on the stabilizer in the hoop.

Men det får bli i kväll jag broderar detta. Nu nöjer jag mig med att nåla fast tyget i brodérbågen.
But it may be tonight I embroider this. Now I am satisfied with pinning the fabric in the embroidery hoop.
Quiltedamens Julekalender from AnnAKa

Monday, July 28, 2014

Show and Tell Monday July 28 2014

Veckan som varit har ju varit extremt varm med temperaturer på över 30° C. Det var bara väntat att det skulle bryta ut ett gigantiskt åskväder. Så blev det mitt på dagen i går och det åskade och regnade och blåste så det blev som slagregn. Många delar av stan blev översvämmade när ”himlen öppnade sig” och här blåste det ner grenar och ett träd. Naturens makter är enorma.
Denna vecka har jag ägnat mig väldigt mycket åt att leta på nätet rörande Quilt-As-You-Go och de olika varianter som finns.
Jag ska ärligt erkänna att jag inte är så förtjust i de remsor som oftast används för att binda samman de olika blocken. Lite kan jag tycka att det blir för klumpigt och sedan att det är lite krångligt att få ihop allt.
Dessutom så är jag inte helt bekväm med att sy för hand eftersom jag tycker att det är jobbigt för fingrarna.
Sagt och gjort så måste jag ju göra några provblock på de två sätt jag vet finns och som jag även lärde mig på en kurs för många år sedan. Dock så ville jag försöka mig på att helt sy på maskin. Först ut blev ett block helt utan remsor.
The Week in Review has been extremely warm with temperatures over 30° C. It was just expected that it would break out a gigantic thunderstorm. So it was mid-day yesterday, and it thundered and rained and blew so it was like driving rain. Many parts of the city was flooded when the "heavens opened" and here it blew down branches and a tree. Nature's powers are immense.
This week, I have done a lot of searching on the net about Quilt-As-You-Go, and the different varieties available.
I'll admit that I'm not so fond of the sashing strips that usually are used to bind together the various blocks. I think that it is too clumsy, and then it's a bit tricky to get it all together. 
In addition, I am not completely comfortable with sewing by hand because I think it is a hassle for my fingers.
Said and done, I have to make some test blocks on the two ways I know exists and that I also learned on a class many years ago. However, I want to try to sew on the machine only. First a block without sashing strips.

I övrigt fortsätter jag på AnnAKa’s BOM – Quiltedamens Julekalender och har nu snart avklarat två block. Här är det med ljusen som jag visat er hur man kan ”tillverka tyg”.
Otherwise, I continue on the AnnAKa's BOM – Quiltedamens Julekalender and have now soon completed two blocks. Here is the one with candles that I have shown you how to "make your own fabric".

Det andra blocket är en marsipangris som jag ska börja sy fast på ett rödrandigt bakgrundstyg och sedan brodera en text ovanpå. Nu har jag dock för avsikt att göra texten på svenska. Eftersom det är måndag länkar jag till BambiSyr.
The second block is a marzipan pig that I'll start to sew on a red striped background fabric and then embroider a text on top. I have however decided to make the text in Swedish. As it is Monday I link to BambiSyr.

Sunday, July 27, 2014

Block 2 of ”Quiltedamens Julekalender” - 1


Det är så varmt att man orkar nästan inte göra något. Att sy när man måste använda strykjärnet är nästan för jobbigt. Vi här uppe i Norden är inte vana vid temperaturer som 32 C :-)
Jag har i alla fall börjat på mitt andra block och detta kommer att bli med en marsipangris. Här i Sverige är det väldigt vanligt till jul. Ofta är en del av marsipangrisen chokladdoppad. Här ser ni att jag lagt samman och strukit fast bitarna på ett bakpapper av teflon.
It is so hot outside that you can hardly do anything. To stitch when you have to use the iron is almost too hard. We up here in the North are not used to temperatures of 32 C :-) 
I have started on my second block and it will be with a marzipan pig. Here in Sweden, it is very common for Christmas. Often a part of the marzipan pig is chocolate dipped.
Here you can see that I put together the pieces on a baking paper of teflon.

Mitt lilla favoritstrykjärn som jag säkert haft i 10 år ville plötsligt inte vara med längre så i går fick jag köpa ett nytt.
Likaså var det bra att införskaffa lite mer stärkspray och smörpapper som jag använder till många olika saker, bland annat när jag syr applikationer.
My little favorite iron that I’ve had for nearly 10 years, suddenly decided not to “play” anymore so yesterday I bought a new one. 
I also stocked up on some more spray starch and some grease proof paper that I use for many different things, among others when I sew appliqué.
Quiltdamens Julekalender from AnnAKA

Saturday, July 26, 2014

In two minds… - 3Nu har jag sytt ihop blocken på den andra raden och sytt fast dem i den första.
Now I have stitched together the blocks on the second row and sewn them onto the first.

Det ser ju OK ut på framsidan (ha dock i åtanke att detta enbart är ett prov och att jag inte lagt ner någon större möda på quiltning etc.).
It looks OK on the front (have in mind, however, that this is only a sample and I didn't put much effort into quilting, etc.).

Baksidan är också helt OK.
The reverse side is also quite OK.

Det som jag kan tycka är nackdelen med denna metod är att jag gärna vill ha quiltat ut i kanterna och därmed måste fylla i quiltning efter att ha sytt ihop blocken. Detta beror på att jag måste lämna ca 2.5 cm runt vardera kanten för att kunna sy ihop blocken. Men jag slipper remsorna :-)
Dessutom är det lite ”trixande” för att få raka kanter, sömmen på rätt plats etc.
Nästa gång ska jag prova på det som jag inte tycker om – remsorna. Men vem vet jag kanske kan ändra åsikt?
What I can say is the disadvantage of this method is that I would like to have quilted into the edges and thus must fill in quilting after having sewn the blocks together. This is because I have to leave approx. 25 mm around each edge to stitch the blocks together. But I avoid the strips :-)
Moreover, there is some “fiddling” to get straight edges, the seam in the right place, etc.
Next time I'll try the method I don't like – strips. But who knows maybe I can change my mind?

Friday, July 25, 2014

In two minds… - 2


Så där ja nu har jag sytt samman två block. Först sydde jag samman de två övre lagren.
So now I have sewn together two blocks. First, I sewed the two top layers together.

Därefter sydde jag en ”stitch-in-the-ditch” söm från framsidan så att den precis fångade den invikta sömmen på baksidan. Så långt ser allt bra ut men det ”svåra” blir att sy på nästa rad under dessa två – det är då det kommer visa sig om detta blir bra eller inte.
Then I sewed a “stitch-in-the-ditch" seam so that it just caught the folded seam on the back. So far all looks good but the "difficult part" is to sew on the next row below these two – that's when it will show whether this is a good idea or not.

Thursday, July 24, 2014

In two minds… - 1


Ska jag använda mig av Quilt As You Go för mina BOM:ar eller inte?
Ska jag använda remsor för att binda samman blocken eller inte?
Ska jag handsy baksidan eller inte? NEJ!!
Ska jag maskinsy baksidan eller inte? JA!!
Ska jag göra ett block i taget eller inte?
Ska jag dela upp quilten i sektioner eller inte?
Should I use Quilt As You Go for my BOM's or not?
Should I use strips to bind the the blocks or not?
Should I hand sew the back or not? NO!!
Should I machine sew the back or not? YES!!
Should I make a block at a time or not?
Should I divide the quilt into sections or not?

Ja, som ni ser så är det många funderingar och frågor så det enda raka är att prova på några små provblock. 
Ja, ja - inte är de vackra och inte är quiltningen något att skryta om :-)
Men detta är principen och bara det - för att få mig att bestämma mig och om tycker jag att det blir bra eller inte.
As you can see, there are many thoughts and questions so the only right thing is to try on some small test blocks. 
Yes, yes - they are not beautiful and the quilting is not something to boast about :-) 
But this is the principle and just that - to get me to make up my mind and if I think it will look good or not.

Wednesday, July 23, 2014

Collecting fabrics for a BOM – 8


Detta är så långt jag kommer göra på detta block nu. Men för att ni ska få en idé om hur det kommer att se ut så lägger jag på de lösa mittdelarna som jag kommer att limma på sedan. Jag kommer att sy på ytterligare en tråd av samma garn som jag lindade runt ena trådspolen, men den får bli en del av quiltningen.
Detta blir den sista delen i att göra tyger. Sedan kommer ni får se blocken allteftersom de blir färdiga. Jag hoppas att ni fått lite inspiration hur man kan skaffa sig tyger utan att behöva köpa speciella till varje enskild bit.
This is so far I will make on this block now. But for you to get an idea of how it will look like I have put on the loose center pieces that I am going to glue on later. I am going to sew a thread of the same yarn that I wrapped around one thread cone, but it will be a part of the quilting.
This is the final part in this “making fabrics” series. Then you'll see the blocks as they are sewn. I hope you got some inspiration on how to “get” fabrics without having to buy special fabrics for each individual piece.

BOM from Quiltedamens Julekalender by AnnAKA

Tuesday, July 22, 2014

Collecting fabrics for a BOM – 7


Nu har jag sytt fast applikationerna med langettstygn. I mönstret stod att man ska använda samma färg som tyget men jag tycker personligen att det är väldigt snyggt med en avvikande färg. Eftersom svart kan vara lite hårt så väljer jag en mörkt grå. När jag syr langettstygnen så har jag alltid ett rivbart mellanlägg under så tyget ligger still och har ett "stadigt underlag".
Now I've sewn the appliqués with a blanket stitch. In the pattern it said that you should use the same color as the fabric but I personally think that it looks very nice with a different color. Because black can be a little hard I choose a dark gray. When I sew the blanket stitches I always have a tear away stabilizer underneath so the fabric lies still and has a "stable backing".

Förresten, vet ni hur ni enklast får bort pappret på Vliesofixet när ni klippt ut bitarna? Ta en knapphål och rispa på pappret.
By the way, do you know how you easily get the paper off from the fusible web when you’ve cut out the pieces?  Take a pin and scratch the paper with the point of the pin.

Sedan är det bara att försiktigt stoppa in knapphålen och lyfta bort pappret. Detta fungerar jättebra.
Then gently insert the pin into the scratch and lift away the paper. This works great.

BOM from Quiltedamens Julekalender by AnnAKA

Monday, July 21, 2014

Show and Tell Monday July 21 2014

Veckan som gått har helt gått i BOM tecken. Om ni inte vet vad en BOM är så är det Block Of the Month. Vanligtvis gör man ett block i månaden och sedan fogar man samman dem till en Quilt eller väggbonad.
En av de två BOM:arna är helt gjord genom maskinbroderi och den började jag med i Juli så den kommer att vara färdig om ett år. Känns som en fruktansvärt lång tid. Jag har fortfarande inte bestämt om jag ska sy den som Quilt As You Go eller inte, men det lutar åt det hållet.
The past week has completely gone in the BOM theme. If you do not know what a BOM is , it is Block Of the Month. Usually you do a block of the month and then they are joined together to a quilt or wall hanging.
One of the two BOM: s are entirely made by machine embroidery and I started in July so it will be finished in a year. Feels like a terribly long time. I still have not decided if I'm going to sew it as Quilt As You Go or not, but it leans in that direction.

Den andra BOM:en har jag alla delar till och det är Qulitedamens Julekalender av AnnAKA. Den sys på traditionellt sätt på maskin/för hand.
Jag har precis börjar på den också och nu nästan gjort färdigt första blocket. Jag har kvar att sy langettstygn runt de applikationer som är fastsatta med Vliesofix.
The second BOM I have all the parts for and it is Qulitedamens Julekalender (Quiltlady’s Christmas Calendar) by AnnAKA. It is sewn in a traditional manner on machine/by hand.
I have just started and now almost completed the first block. I still have to sew the buttonhole stitch around the appliqués that are attached with fusible web.

Annars gick merparten av veckan åt att förbereda tyg för dessa BOM:ar.
En del tyg har jag “tillverkat” själv genom att sy och utsmycka det. Ja det är väl det jag hunnit med eftersom det även varit varmt och fuktigt så man "orkar inte så mycket". Sen finns det ju andra saker som man ”måste” göra.
Otherwise most of the week to prepare the fabric for these BOM's.
Some fabric, I have "made” myself by sewing and decoration of it. Yeah that's what I have done because it was also hot and humid so you do not have "much strength". Then there are other things that you "must" do.                                         
Här är länkar till de blogginlägg jag hittills gjort på dessa två BOM:ar
Here are the links to the blog posts I've done so far on these two BOM's

Collecting fabrics for a BOM – 6


Det verkar väl nästan lite knäppt att ”göra” lågor av eld när det är så varmt, eller hur?
Men här har jag i alla fall gjort ljuslågorna. Jag strök på lite Vliesofix på baksidan av ett bomullstyg. Innan jag gjorde det hade jag ritat av ljuslågorna på pappersidan av Vliesofix.
Sedan ritade jag av dessa på framsidan av tyget med en penna som kan strykas bort.
It seems almost a little weird to "do" flames of fire when it's so hot, right?
But here, at least I made ​​the candle flames. I fused some fusible web on the back of a cotton fabric. Before I did that I had drawn the bright flames on the paper part of the fusible web.
Then I drew these on the front of the fabric with a pen that can be ironed away.

Sedan är det bara att färglägga med gula vaxkritor. Måla gärna utanför linjerna. För att få lite verklighetstroget sken så ritade jag dit lite orange låga i mitten.
Then you only need to color with yellow wax crayons. Let the color go outside the lines.To get some realistic glow I made a little orange flame in the middle.

Fixera färgen mellan smörpapper och sedan är det bara att klippa ut från baksidan...

Fix the color between greaseproof papers and then it just cut out from the back …

… och stryka fast.
... and press into place.
BOM from Quiltedamens Julekalender by AnnAKA 

Sunday, July 20, 2014

Collecting fabrics for a BOM – 5


Usch, det är inte roligt att vakna med huvudvärk. Åska i luften idag igen och det ser ut som om det skulle kunna börja regna när som helst. Det vore nästan bättre med ett riktigt regn som rensade luften.
Yikes, it's not fun to wake up with a headache. Thunder in the air again today and it looks like it could start raining at any time. It would almost be better with a real rain that cleared the air.

Jag har färdigställt en av “trådrullarna" till ljuset. Som ni ser lindade jag en tråd runt applikations biten och tanken är att jag ska limma dem på blocket när jag satt på vadd och baksida så att det blir lite 3D effekt på min väggbonad.  För att få tråden att ligga still fäste jag dels i Vlieslinet på baksidan och satte även några små ”duttar” textillim under trådarna. 
Nästa steg blir att göra tyg för ljuslågorna. Återkommer när jag ser om min idé blev bra
I have completed one of the "thread rolls" for the candles. As you can see I wrapped a thread around the appliqué piece and the idea is that I'll glue them on the block when I've put on the batting and backing so that it will be a little 3D effect on my wall hanging. To get the thread to stay still, I stitches through the fusible interfacing on the back and put some small “dots” of textile glue under the thread.
Next step will be to make the fabric for the candle flames. I'll "return" when I see if my idea was good. 

Saturday, July 19, 2014

Collecting fabrics for a BOM – 4


Så där ja nu har jag skapat ytterligare några applikationer genom att göra om tyg jag har till att bli lite annorlunda genom att tillföra lite utsmyckning på det.
Here I have created a few more appliqués by making the fabric I have to be slightly different by adding embellishments.

Här har jag gjort ytterligare ett tyg i mitt Embroidery Software genom att använda en MultiWave Fill.
Here I have made one more fabric in my Embroidery Software by using the MultiWave Fill.

Denna består av ett vanligt tyg som jag ska dekorera med snöret när applikationerna är klara. Vi får se hur det blir.
This consists of a fabric which I will decorate with the string when the appliqués are finished. We'll see how it goes.

Till sist gjorde jag en bit rött tyg som jag klistrade lite paljetter på. Lite glamour kan man väl ha också.
Finally, I made a piece of red fabric that I pasted little sequins on. You might as well have little glamour.


Soliga blommor men åska och jättekvavt ute.

Sunny Flowers but thunderstorms and airless outside.

Friday, July 18, 2014

Embroidered BOM – Block 1


Nu har jag väl förmodligen tagit mig vatten över huvudet som man brukar säga. Jag har aldrig sytt en BOM förut och nu har jag påbörjat två stycken.
Visserligen är de olika men ändå inte. Likheten består i att de bägge är baserade på applikationer. Olikheten i att den andra sys ”för hand/maskin” och denna är helt maskinbroderad. Kul med omväxling och att kunna göra på traditionellt sätt samtidigt som man utnyttjar dagens teknik. Det bästa av två världar, eller hur?
Nåja, lite utmaningar måste man ju ha. Detta är en BOM från Stickbär som kommer att vara broderad med applikationer. När man sytt alla 12 block så ska man kunna sätta ihop detta till en Quilt.
Det kommer att bli ganska stora block, ca 40x40 cm när remsorna är påsydda så ni förstår kanske att man inte kan brodera allt på samma gång.
Now I am probably in over my head as they say. I have never sewn a BOM before, and now I've started two.
Admittedly, they are different but not really. The similarity is that they both are based on appliqués. The difference is that the appliqués in the other one is sewn "by hand/machine” and this one is completely machine embroidered. Fun with variety and be able to do things in a traditional manner while utilizing today's technology. The best of both worlds, right?
Well, one does need some challenges, don’t you agree? This is a BOM from Stickbär which will be embroidered with appliqués. When all 12 blocks are stitched you should be able to put them together into a Quilt.
It will be quite large blocks, about 40x40 centimeters when the strips are sewn so you might see that this size isn't really possible to embroider in just one hooping.

Broderierna är avsedda för 130x180 mm bågen så även om blocken ser väldigt stora ut behöver man inte så stor broderbåge för att kunna göra detta.
Men eftersom jag hittade det mest fantastiska sätt att markera och passa in broderier med hjälp av pappersmallar man kan printa ut från sitt Embroidery Software så gick de som en dans. Jag önskar att jag kommit på denna genialiska lösning själv :-)
The embroideries are designed for the 130x180 mm hoop so even if the blocks look very large you don’t need a larger hoop than this in order to do this block.
But since I found the most amazing way to mark and align the embroideries with the help of paper templates you can print from your Embroidery Software this went like clockwork. I wish I thought of this ingenious solution myself :-)

Sedan är det bara att passa in markeringarna på mellanlägg man spänt i sin brodérbåge.
Then, it is just to fit into the markings on the stabilizer you’ve hooped.

Här ser ni en närbild på den lilla fågeln.
Here you can see a close up of the little bird.

Jag valde en svart fågel eftersom vi har många koltrastar på tomten.
I chose a black bird because we have many Blackbirds in our garden.

Här är en bild på huset.
Here is a photo of the House.

 ... och här en bild på blomkrukan.
... and here is a photo of the flower pot.

Nu har jag inte bestämt mig för om jag ska göra blocken på traditionellt sätt eller som ”Quilt As You Go”, så i väntan på att jag bestämmer mig och nästa block kommer så rullar jag upp detta på några tomma hushållsrullar. Ser ni? Ytterligare ett användningsområde.
Nu ser jag med spänning fram emot nästa månads block och vilket motiv det kommer att ha.
Now, I haven't decided if I'm going to do the blocks in a traditional way or as "Quilt As You Go", so until I decide and until the next blocks are available I have rolled it on some empty household rolls. Do you see? Another use for these empty rolls.
Now I am looking to forward to next month's block and which theme that one will have.

Designs:  Little Village Quilt BOM from Stickbaer.de