Wednesday, April 30, 2014

From Easter to Paris – 3

Handdukarna jag använde för mina påskharar nu uppvikta och jag tänkte jag skulle använda dem på ett nytt sätt. Varför inte som tvätthandskar/badvantar? De handdukar som jag använde köptes på IKEA, och de är 30x50 cm i storlek. Så hur skulle jag använda dem på det mest ekonomiska sättet?
The towels I used for my Easter bunnies are now unfolded and I thought I would make use of them in a new way. Why not bath mitts? The Towels I used were purchased at IKEA, and they are 30x50 cm in size. So how would I use them in the most economical way?

Det första jag gör är att klippa av hängaren samt om ni inte redan gjort det även ta bort märklappen.
The first thing I do is to cut off the hanger and if you have not already, also remove the label.

Om jag viker den på längden och sedan på mitten igen och klipper efter den vikningen ...
If I fold it lengthwise and then fold in the middle again and then cut at the fold…

... eller så jag kan efter att den har vikts på längden mäta ut mitten med en linjal och klippa/skära ...
…or I can after it has been folded lengthwise measure the middle with a ruler and cut…
... så kommer jag få ut två vantar från en handduk, men aningen kortare än originalet, men jag bestämde att det var OK för mig.
 … I will have two mitts from one towel, though a tiny bit shorter than the original, but I decided that was OK for me.

Först av allt, jag är säker på att de flesta av er vet att frottéhanddukar är inte det lättaste att hantera - de släpper ifrån sig mängder av små bitar när man klippt/skurit dem. Det innebär att du måste sicksacka ändarna som är avklippta och att du om möjligt vill behålla så många av de stadkanter som finns på kort och långsidor av handduken. Efter att jag hade städat min maskin noggrant insåg jag att jag borde ha sicksackat två linjer parallellt med varandra innan jag klippte/skar av handduken... prata om att tänka efteråt :-)
First of all, I am sure most of you know that terry towels aren't the easiest to deal with - they ravel and there are “zillions” of small pieces once you've cut them. That means you have to zigzag the ends that are “raw” and you want to keep so many of the finished sides as possible. After I had cleaned my machine thoroughly I realized I should have zigzagged two lines closed to each other before I cut … talk about thinking afterwards :-)

Monday, April 28, 2014

From Easter to Paris – 2


Här kommer resultatet av Eiffeltorns applikationen. Ett par tvätthandskar.
Here are the results of the Eiffel Tower appliqué. A couple of Bath mitts. 

Förlagan hittade jag här i denna blogg.
The model I found here in this blog

En sak var jag dock tvungen att ändra och det var för att få ut två vantar av en handduk, men det visar jag i ett annat inlägg.
One thing, however, I was had to change and that was to get two mittens from one towel, but I will tell you more about that in another post.

Sunday, April 27, 2014

From Easter to Paris – 1Möta våren i Paris ... jo, det är säkert jättehärligt. Men faktum är att vi har ett underbart vårväder här.
Grillen har plockats fram och ikväll ska det bli grillade korvar av olika slag och majskolvar.
Meet spring in Paris ... well, it's certainly really nice. But the fact is that we have a wonderful spring weather here. 
The grill has been picked up and tonight it's going to be grilled sausages of various kinds and corn cobs.

Ekorrarna har börjat bli mer synliga…
The squirrels are more visible ...

… även om de inte är jättetama.
... even if they are a bit scared. 

Men lite Paris ska jag bjuda er på… Håll tillgodo med Eiffeltornet, men ni får vänta och se vad det ska bli och då ska jag också tala om var ni kan hitta detta trevliga projekt.
But we must have some Paris, don’t you agree? You’ll have to do with the Eiffel Tower, but you have to wait and see what it's going to be and then I will also tell you where you can find this nice project.

Saturday, April 26, 2014

Pink Dream – 6


Så kan jag då visa den färdiga grytlappen eftersom jag nu även sytt på de Motif Lines som fick utgöra quiltmönster.
So I can show the finished potholder because now I have also sewn on the Motif Lines that serves as a quilt pattern.

De sista momenten blir att infoga de två kvadrater som är 180 x 180 mm samt 100 x 100 mm. Ni ser vart pilarna pekar.
The last steps are to insert the two squares that are 180 x 180 mm, 100 x 100 mm, you can see where the arrows point.

Här syns en närbild av mönstret som består av blad.
Here is a close up of the pattern consisting of leaves.

Här ser ni det quiltmönster som är i form av 100x100 mm kvadraten. Den tjänar egentligen två syften och det är dels att vara en utsmyckning av den lite glesare satinsömmen samt att vara en quiltlinje som håller ihop tyglagren.
Here you see the quilt pattern which is in the form of the 100 x 100 mm square. It serves two purposes, and that is to be an embellishment on the slightly looser satin stitch seam as well as being a quilt motif which holds together the fabric layers.

Här ser ni hur det ser ut på baksidan.
Here you can see how it looks on the back.

Slutligen återstår bara att sätta på en kantremsa och det får ni göra på valfritt sätt. Jag har klippt/skurit en sömsmån om ca 8-9 mm från den yttersta linjen. På så sätt kan jag använda den linjen för att sy på kantremsan.
Finally, what remains is to put on a binding and that you probably know how to do and have your favorite method. I've cut a seam allowance of about 8-9 mm from the outermost line. That way I can use that line to sew on the binding.

… samt att sy på en hängare.
… and to sew on a hanger.

Visst är den som en liten ”bakelse” – en "rosa dröm".
Isn't it like a little "pastry" – a "pink dream".

The potholder is Created in 6 D Design Creator and 6D Embroidery Software from Husqvarna Viking

Friday, April 25, 2014

Pink Dream – 5

Nu ska jag visa hur linjerna som syr fast de remsor som kommer vara längst ut placeras.
Varje remsa kommer använda två linjer:
1) placeringslinjen (den streckade blå) som ligger precis på linjen av kvadraten.
2) sömnadslinjen (den rosa) som ska ligga aningen innanför den linjen. Man vill att sömmen ska täcka placeringslinjen och därför måste den linjen ligga så att placeringslinjen täcks.
Jag kommer att sy fast mina vertikala remsor först och därefter de horisontella. Detta är ju naturligtvis en smaksak. Man kan ju även gå runt likt ett ”Log Cabinblock” fast inte riktigt :-)
Viktigt här är att maskinen stannar efter varje linje och det enklaste sättet att åstadkomma detta är att helt enkelt välja en ny färg på varje linje. Detta innebär inte att man måste byta trådfärg.
Now I am going to show how the lines that will sew the strips in place as borders will be placed.
Each strip will use two lines:
1) placement line (the dashed blue) which is right on the line of the square.
2) sewing line (the pink) that should be slightly inside that line. You want the stitching to cover the placement line and the line must therefore be such that the placement line is covered. 
I am going to sew my vertical strips first and then the horizontal. This is of course a matter of taste. One can even go around like a "Log Cabin block" though not really:-).
Important here is that the machine stops after each line and the easiest way to accomplish this is to simply choose a new color for each line. This does not mean that you have to change color of the thread.

Här ser ni nu sömnadslinjen sy fast tygremsan efter det att den placerat över den första placeringslinjen med en sömsmån.
Here you can see how the sewing line sews the fabric strip in place after it is placed over the first placement line with a seam allowance.

Vik även upp och fäst varje remsa efter att den är sydd. Upprepa på alla fyra sidor. Linjerna sys och sätts samman två och två – en placeringslinje och en sömnadslinje. Så det kan vara klokt att kontrollera en extra gång vilken linje som ligger var.
Fold up and fasten each strip after it is sewn. Repeat on all four sides. The lines are sewn and assembled two by two — a placement line and a sewing line. So it might be wise to check an extra time which line is placed and where.

Ta sedan bort brodérbågen från maskinen och se till att alla remsor ligger slätt och fäst dem så att de ligger slätt.
Then remove the hoop from the machine and ensure that all strips are smooth and fasten them so that they lie flat.

På baksidan klipper man bort lösa trådar och lägger sedan på ett baksides tyg. Se till att tyget fästes så det ligger på plats.
On the reverse side, cut to remove loose threads and then put on the fabric. Ensure that the fabric is attached so it stays in place.

Nästa steg är att sätta tillbaka brodérbågen i maskinen och sy den sista kvadraten som är 200x200 mm och som därmed fäster samman alla lager tyg i form av de nyss påsydda remsorna samt tyget på baksidan.
Nästa gång ska jag visa er hur jag använder kvadraterna som är gjorda av mönstersömmar.
The next step is to put the hoop back into the machine and sew the last square which is 200 x 200 mm and thus sews together all layers of fabric, i.e. the newly sewn-on strips as well as the fabric on the back. 
Next time I'll show you how I use the squares that are made of Motif Lines.

Fortsättning följer …                     To be continued …

Thursday, April 24, 2014

Pink Dream – 4Nästa steg i processen blir att brodera det "redworkbroderi" vi stygnsatt i form av en Cupcake i mitten på det vita tyget.
The next step in the process will be to embroider the "redwork embroidery" we digitized of a Cupcake in the middle on the white fabric

Ta nu bort bågen från symaskinen och färglägg designen av Cupcake med vaxkritor.
Now remove the hoop from the sewing machine and color the design of the Cupcake with wax crayons.

Stryk med bakplåtspapper emellan strykjärn och design, på hög värme, så att vaxkritan ”sätter sig” i tyget.
Iron with baking sheet paper between the iron and the design, on high heat, to set the color of the wax crayon.

Klipp sedan det vita tyget precis med den sydda linjen och det rosa tyget med ca 5-6 mm sömsmån
The cut then the white fabric close to the stitched line and the pink fabric with about 5-6 mm seam allowance

Nästa steg i sömnadsprocessen blir att sy fast det vita tyget med en satinsöm som föregåtts av en "underlay" söm.  Som ni ser är satinsömmen ganska gles, jag har satt en densitet om 8.
Nästa gång ska jag visa er hur man använder de raka linjerna för att sy på de remsor som kommer vara längst ut mot ytterkanten.
The next step in the sewing process is to sew the white fabric with a satin stitch seam which is preceded by an "underlay" seam.  As you can see the satin stitch seam is pretty sparse, I've put a density of 8.
Next time I'll show you how to use the straight lines for stitching on the strips of fabric that will be far out toward the outer edge.

Fortsättning följer ...                             To be continued ...

Wednesday, April 23, 2014

Pink Dream – 3


OK, då tänkte jag berätta hur ni ska använda "ingredienserna" och i vilken ordning.
Ett tips när ni stygnsätter - jag använder mig ofta av den Design Player som finns i 6 D Embroidery Software. Då ser man direkt i vilken ordning allt sys och om man tänkt rätt.
Det första jag gjorde var att skapa designen som är i mitten. Jag har använt en av de cliparts som finns i 6 D Embroidery Samples. Här kan man välja om man vill stygnsätta den med 6 D Embroidery Wizard, 5 D Quilt Design Creator eller "free hand" i 6 D Design Creator. Bredden på min design är 80 mm.
Med det måttet vet jag att den kvadrat som ska omge designen kommer vara 100 x 100 mm.
Sedan stygnsätter jag en design i 6 D Design Creator som enbart består av kvadrater i olika storlek och linjer. Jag sparar sedan den designen och öppnar den i 6 D Embroidery Extra.
Sedan infogar jag Muffins designen i rätt ordning. Om man har 6 D Stitch Editor+ kan man stega igenom färg för färg och se vilka moment som kommer och i vilken ordning. Men naturligtvis går det även bra i den Design Player som finns.
OK, I will then tell you how you should use the "ingredients" and in what order.
A tip when you digitize - I always use the Design Player in 6 D Embroidery Software. Then you can see directly the order in which everything is sewn and if you have it right.
The first thing I do is to create the design that is in the middle. I have used one of the clip art's available in 6 D Embroidery Samples. Here you can choose if you want to digitize it with 6 D Embroidery Wizard, 5 D Quilt Design Creator or "free hand" in 6 D Design Creator. The width of my design is 80 mm.
With that measure, I know that the square that will surround the design will be 100 x 100 mm.
Then I digitize a design in 6 D Design Creator that solely consists of squares of different sizes and lines. I then save the design and open it in 6 D Embroidery Extra. 
Then I insert the Cupcakes design in the correct order. If you have 6 D Stitch Editor+ you can step through color for color and see which elements will come and in what order. But of course, it works equally well in the Design Player.

Jag använder mig av min 200 x 200 mm brodérbåge – min absoluta favorit. Här ser ni att jag lagt bomullsvadd samt ett tunt bomullstyg ovanpå mellanlägget jag spänt i bågen.
I use my 200 x 200 mm hoop – my absolute favorite. Here you can see that I've put cotton batting and a thin cotton muslin on top of the stabilizer I've hooped.

Den första kvadraten som är 200 x 200 mm är till för att sy fast vadden och det tunna bomullstyget på mellanlägget i bågen.
The first square that is 200 x 200 mm is used to sew the batting and the thin cotton muslin onto the stabilizer in the hoop.

Nästa kvadrat är 160 x 160 mm och det är en placeringslinje som talar om var vi ska placera den första tygbiten.
Next square is 160 x 160 mm and it is a position line that tells you where to place the first piece of fabric.

Nästa kvadrat är i samma läge och i samma storlek som den förra och den syr nu fast den tygbit som vi placerade över den förra tygbiten.
The next square is in the same location and same size as the last one and secures the piece of fabric that we placed over the last piece of fabric.

Slutligen kommer vi placera en applikationsbit som är 100 x 100 mm i mitten av quiltblocket. Först sys en placeringslinje.
Finally, we will place a piece of fabric that is 100 x 100 mm in the middle of quilt block. First a position line is sewn.

Sedan placerar vi en tygbit ovanpå den och syr ytterligare en kvadrat som mäter 100 x 100 mm ovanpå den förra.
Then we place a piece of cloth on top of it, and sew a square measuring 100 x 100 mm on top of the last.
Fortsättning följer…                           To be continued ...

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Tuesday, April 22, 2014

Pink Dream – 2

Idag tänkte jag ge er ett ”recept” på en ”Pink Dream grytlapp”. Jag tänkte inte tala om för er exakt steg för steg hur ni ska göra för jag tror att ni kommer klara av detta alldeles utmärkt ändå.
Vad jag däremot ska göra är att visa er i vilken ordning ni ska använda ingredienserna och hur ni ”blandar ihop smeten” och sedan ”gräddar” den.
Men innan vi gör det är det en del saker ni måste skaffa och plocka fram.
Ingredienser för en Pink Dream Grytlapp
2 st kvadrater av Running Stitches, 200x200 mm i olika färger
2 st kvadrater av Running Stitches, 160x160 mm i olika färger
2 st kvadrater av Running Stitches, 100x100 mm i olika färger
1 st kvadrat av Motif Line, 180x180 mm (annan färg än övriga kvadrater)
1 st kvadrat av Motif Line, 100x100 mm (annan färg än övriga kvadrater)
1 st kvardrat av en Satin Line med underlay i densitet 8
8 st linjer av Running stitches, 200 mm långa, alla i olika färger
1 st stygnsatt motiv av en Cupcake (Muffins) – gjord i ex 6 D Express Design Wizard, 80 mm bred. Den ska bara vara gjord av konturer av Running Stitches.


Today I’ll give you a "recipe" for a "Pink Dream potholder”. I will not tell you exactly step by step what to do because I believe that you will handle this just fine anyway.
What I will do however is to show you in what order you should use the ingredients and how you "mix the batter" and then "bake" it.
But before we do that, there are a few things you must get and prepare.
Ingredients for a Pink Dream Potholder
2 squares of Running Stitches , 200x200 mm in various colors
2 squares of Running Stitches , 160x160 mm in various colors
2 squares of Running Stitches , 100x100 mm in various colors
1 square, 180x180 mm, made from a Motif Line (different color than the other squares)
1 square, 100x100 mm, made from a Motif Line (different color than the other squares)
1 square, 100x100 mm, made from a Satin Line with underlay in density 8
8 Lines of Running Stitches, each 200 mm long , all in different colors
1 digitized Motif of a Cupcake - made in 6 D Express Design Wizard, 80 mm wide. It should be made of Running Stitches only.

"Gräddas" i en 200 x 200 mm Brodérbåge.
"Bake" in a 200 x 200 mm Hoop.

Fortsättning följer …                                       To be continued …

Monday, April 21, 2014

Pink Dream – 1


Jag fick lite mersmak efter att ha gjort kycklingen som jag berättat om här. En Muffins med rött bär och rosagrön muffinsform blir nog nästa projekt.
En grytlapp har jag tänkt att det ska det bli. Jag kommer att använda mig av hjälplinjer jag skapar i 6 D Design Creator.
Här kan ni se en skiss av mitt projekt som kommer att vara ITH – som står för "in-the-hoop".
I got a little taste for more having made the chicken that I told you about here. A muffin with a red berry and pink/green cupcakes form will probably be the next project.
A potholder, I have thought that it should be. I will use the help lines I create in 6 D Design Creator.
Here you can see a sketch of my project that will be ITH - which stands for "in-the-hoop".

Nu ska jag bara välja fina rosa tyger. Men under tiden få ni njuta av den bild jag tog, vid en promenad, igår på ett blommande körsbärsträd – naturligtvis i rosa.
Now I will just choose some fine pink fabrics. But in the meantime you get to enjoy the picture I took, during a walk, yesterday on a flowering cherry tree - of course in pink.
 6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Show and Tell Monday April 21, 2014

Jaha, då var det måndag igen, fast denna vecka är det Annandag Påsk och jag är ledig. Verkligen skönt med en förlängd helg. Det har varit mycket gult i Påsk när man varit ute och promenerat.
Oh well, then it was Monday again, though this week it's Easter Monday and I have the day off. Really nice having an extended weekend. There has been a lot of yellow this Easter when I have been out walking.

Påskveckan har gått väldigt mycket i Påskens tecken. Jag har visat små tvättlappskaniner, som är så söta så söta.
Easter week has been very much about Easter. I have shown some small wash cloth bunnies, that are so cute so cute.

Sedan har jag visat hur man kan färglägga broderier med vaxkritor. Detta är ju utmärkt även till Stitchery - för er som gillar att brodera för hand.
Then, I have shown how to colorize embroidery designs with wax crayons. This is excellent even for Stitchery - for those of you who like to embroider by hand.

Ytterligare ett exemplar av, min just nu, absoluta favoritpryl - mini-sladdvindan. Här kan ni läsa var ni kan hittamönstret. Här sydde jag med två olika tyger, så det är bara att välja om man vill ha små eller stora prickar på utsidan.
Eftersom Eva BambiSyr har Visa och Berätta idag så länkar jag denna sammanfattning till hennes blogg.
Another copy of my absolute favorite thing right now - the mini cord wrap. Here you can read, where you can find the pattern. Here I sewed with two different fabrics, so it is only to choose whether you want small or big dots on the outside.
As Eva BambiSyr has “Show and Tell” today, I link this summary to her blog.

Sunday, April 20, 2014

Glad Påsk – Happy Easter – 4

Färglägga broderier - Coloring embroidery designs


Det finns ju många olika sätt att färglägga tyg. Det finns färgpennor avsedda för textil och kritor. Här har jag använt mig av vaxkritor. De liknar vattenfärg när det är klart.
En sak som är viktigt är att man förtvättat tyget. Bomullstyg är att rekommendera.
There are many different ways to color fabric. There are color pens for textile and crayons. Here I have used wax crayons. They are similar to water color when it is finished.
One thing that is important is to pre-wash the fabric. Cotton fabric is recommended. 

Jag började med att brodera konturerna på kycklingen
I started to embroider the outline of the chicken

Sedan använde jag mig av vaxkritor, ni vet sådana man köper till barnen för att de ska färglägga bilder i målarböcker osv.
Then I used wax crayons, you know, the ones you buy for the kids so that they can color the pictures in coloring books, etc.

Jag låter tyget sitta kvar på mellanlägget i brodérbågen så det ligger spänt när jag målar med den gula kritan.
I let the fabric remain to the stabilizer in the hoop so it is taut when I paint with the yellow chalk.

Sedan lägger jag ett smörgåspapper eller bakplåtspapper över broderiet och använder mitt lilla ministrykjärn för att färgen ska ”sätta sig”. I detta moment kan man ta bort tyget från ramen om den inte är tillräckligt stor för att strykjärnet ska få plats.
Then I put a sandwich paper or baking sheet paper over the embroidery and use my little mini iron to set the color. In this step, you can remove the fabric from the hoop if it is not large enough to put the iron inside it.

Så här ser kycklingen ut när den är klar.
This is the chicken when it's finished.

Men hur håller det då om man tvättar det? Här är före …
But how is it then if you wash it? Here is the before picture …

… och här är efter tvätt med flytande tvättmedel. Det gula ni ser lysa igenom beror på att tyget är ganska blött och ligger på mitt gula strykunderlag. Men jag tycker det ser bra ut.
... and here is it after washing with liquid laundry detergent. The yellow you see shine through is because the fabric is quite wet and is lying on my yellow ironing surface.But I think it looks good.

Det är mycket gult nu till Påsk förutom kycklingar och ägg. Påskliljorna blommar…
It's very yellow now for Easter besides chickens and eggs. The daffodils are blooming ...

… så även maskrosorna. Nu vet jag ju inte om jag förknippar just maskrosor med Påsk :-)
... even the dandelions. I don’t know if I associate dandelions with Easter :-)