Saturday, August 3, 2013

How I made a cover for my bicycle seat – part 1


Jag tänkte att jag nu skulle visa och berätta hur jag gjorde mitt överdrag till min cykelsadel.

Jag kommer att visa hur man syr det ”manuellt”, d.v.s. enbart med symaskin och enbart med ett enfärgat tyg som quiltas. Jag kommer även visa med olika färger på tråden för att ni ska se tydligt.

I thought that now I would show and tell how I made the cover for my bicycle seat.

I will show you how to make it "manually", i.e. with the sewing machine and only with a solid color quilted fabric. I will also show you with different colors of the thread so that you will see clearly.


Det första vi måste göra är att göra ett mönster och konstigt nog kommer detta vara den jobbigaste delen J

Man kan säkert gå tillväga på olika sätt men jag valde att rita av konturerna på sadeln när jag ändå lagade punkteringen på mitt bakdäck och hade cykeln stående upp och ner.

The first thing we must do is to make a pattern, and oddly enough, this will be the hardest part J

One can certainly proceed in different ways but I chose to draw the contours of the bicycle seat while I repaired the puncture on my rear tire and had the bike standing up and down.


Jag lade ett A4 papper under sadeln och tog en penna som jag höll rakt upp mot kanten av sadelns konturer. Sedan ritade jag runt sadeln.

I put a sheet of A4 paper under the bicycle seat and took a pen that I held straight up against the edge of the seat contours. Then I drew around the saddle.


Som ni ser kommer det att se ut som linjen går lite utanför och det stämmer eftersom jag vill att själva överdelen ska gå ner en aning på sidorna.

Nu kommer det vara jättesvårt att rita lika på bägge sidor så en idé kan vara att bara rita halva sadeln. Eller så ritar man så gott det går runt hela sadeln – viker på mitten och klipper efter den största delen.

As you can see, it will look like the line goes a little off and it is true because I want the top to go down a little on the sides.

Now it will be very difficult to draw equally on both sides, so one idea might be to draw only half the bicycle seat. Or you can draw as well as possible around the bicycle seat - fold in half and cut by the largest part.


Var noga med att markera var mitten är både fram och bak.

Be sure to mark where the middle is both at the front and back.


Vik nu pappret på längden längs de markerade mittpunkterna och klipp ut ett mönster. Nästa gång ska jag visa hur jag gjorde ett första test av att mönstret passar och hur jag gjorde vissa justeringar.

Fold your paper lengthwise along the marked midpoints and cut out a pattern.
Next time I'll show you how I did a first test of how well the pattern fits and how I made some adjustments.

2 comments:

  1. Ojoj...ytterligare en anledning till att ta fram cyckeln!! Nu kan det kanske bli av...tack!

    ReplyDelete
  2. Gu så bra , jag som just börjat cykla lite igen o upptäckte att sadeln var ju stenhård :(

    ReplyDelete