Saturday, August 31, 2013

”Circle Necklace” – part 1Jag berättade ju i ett tidigare blogginlägg att jag fick en ny höstkatalog från Stoff & Stil. Men har ni sett att de har en del ”gratismönster” också?

Bland annat har de – Stoff & Stil - en mall för att göra ett sk. ”Bib Necklace”

I told you in a previous blog post that I got a new fall catalog from Stoff & Stil.  But have you noticed that they have some "free patterns" as well?

Among other things, they – Stoff & Stil - have a template for a so-called "Bib Necklace". 

Nu råkar det vara så att jag gillar cirklar och eftersom jag nyligen även haft en liten tutorial på hur man gör cirklar med olika ”fyllnadsmönster” i 5 D Embroidery Software/5 D Design Creator så var detta mönster bara ”pricken över i”.

Now it happens to be that I like circles and since I recently had a small tutorial on how to make circles with different “fill patterns” in 5 D Embroidery Software/5 D Design Creator, this pattern was just the "icing on the cake".


Men jag skulle också kunna tänka mig cirklar med knappar eller pärlor. Ja, egentligen är det ju bara fantasin som sätter gränser.

Dessa halsband är faktiskt väldigt trevliga. Ni kommer kanske ihåg att jag gjorde ett liknade halsband för ett tag sedan och det har jag haft väldigt mycket glädje av.

But I could also imagine circles with buttons or beads. Actually it is only the imagination that sets the limits. 

These necklaces are actually very nice. You may remember that I made a similar necklace a while back which I have had so much use of.


Följ med i hur jag gjorde halsbandet i några kommande blogginlägg. 

I will show you how I made the necklace in some coming blog posts.


5 D Embroidery Software/5 D Design Creator is from Husqvarna Viking

Wednesday, August 28, 2013

New ironing board


Nåja, kanske inte helt nytt men ett nytt överdrag gör ju att det blir som nytt. Vad kan vara mer perfekt för någon som älskar att sy än dessa jag köpte på IKEA i helgen?

Well, perhaps not new but a new cover and it is like new. What could be more perfect for someone that loves to sew than these I bought at IKEA this weekend?


Eftersom jag gillade mönstret passade jag på att köpa två stycken.

As I liked the pattern I bought two of it.

Tuesday, August 27, 2013

One single apple


Ett enda äpple är vad vi har på äppelträdet min man fick i födelsedagspresent för tre år sedan. Förhoppningsvis kommer det att finnas gott om dem inom ett par år. Men det ser verkligen vackert ut.

One single apple is what we've got on the apple tree my husband got for his birthday three years ago. Hopefully, there will be plenty of them in a couple of years. But it sure looks beautiful.

Monday, August 26, 2013

Autumn reading...and inspiration


I fredags hade jag två efterlängtade tidningar i brevlådan. Den svenska Quilt tidningen ”Fat Quarter”, men även höstens kataloger från "Stoff & Stil" där jag köper tyg och andra sybehör.

Jag blev helt betagen i deras ”Jul katalog”. Så många fina tyger och färger. Suck…….

Nu kan jag bläddra, läsa, njuta och bara absorbera en massa nya idéer.

Last Friday I had two most awaited magazines in the mailbox. The Swedish Quilt Magazine "Fat Quarter", but also the autumn catalogs from “Stoff & Stil” where I buy fabric and other sewing notions.

I was totally enchanted by their "Christmas catalog".  So many nice fabrics and colors. Sigh .......

Now I can browse, read, enjoy and just absorb a lot of new ideas.


Sunday, August 25, 2013

Applesauce and Labels – 2


Här är burkarna – alla försedda med fina etiketter.

Here are the jars - all embellished with nice labels.


Jag misstänker att ni är lite fundersamma nu eftersom ni säkert trodde att jag skulle brodera mina etiketter. Eller hur?

Men ni förstår att när jag satt och tittade på etiketten så kom jag på att jag kunde ju spara en bild av mitt skapade broderi i 5 D Organizer.

…och kan jag spara en bild kan jag också skriva ut den :-) 

I suspect that you are a bit confused now because you probably thought I would embroider my labels. Don’t you?

But you see when I looked at the label I realized I could save a picture of my created embroidery in 5 D Organizer. 

... and if I can save a picture I can also print it out :-) 


Sagt och gjort - jag gjorde en stor och en lite mindre etikett eftersom mina burkar var av olika storlek. 

För att spara papper så kopierade jag in min bild i ett Word dokument och kunde sedan klistra in ett antal på varje papper. Sedan skar jag helt enkelt ut etiketterna.

Jag och limmade fast etiketterna med limstift på burkarna. Vi får hoppas att de inte lossnar, för som sagt detta var ett experiment :-)

Said and done I made a large and a smaller label because my jars were of different sizes. 

In order to save paper I copied my picture into a Word document and then pasted a number of labels onto each paper. Then I cut them out.

Then I took and glued the labels onto the jars with glue stick. Let us hope that they will not loosen, for as I said this was an experiment :-)

5 D Organizer is from Husqvarna Viking

Saturday, August 24, 2013

Applesauce and Labels - 1


Hösten närmar sig och nu kommer äpplena. Vi har tur och får massa äpplen av min bror.

Autumn is approaching and now comes the apples. We are lucky and get lots of apples from my brother.


Så då brukar jag göra äppelmos så vi har för kommande år. Jag kokar alltid äpplena med ett par kanelstänger. Jag tycker det blir så god smak. Men man måste komma ihåg att ta bort dem innan man puréar äpplena med stavmixern.

I år blev det 22 burkar. Nu kom jag på att jag skulle göra etiketter till dem och då tänkte jag att jag skulle använda mig av 5 D Embroidery Software.

So then I make applesauce so we have for next year. I always cook the apples with a couple of cinnamon sticks. I think it tastes so good. But you have to remember to remove them before making puree of the apples with the hand blender.

This year it became 22 jars. Then I got the idea that I should do the labels in 5 D Embroidery Software.


Vad tror ni om denna? Jag visar hur det blev på burkarna i mitt nästa blogginlägg i detta ämne.

What do you think about this? I will show you how they look on the jars in my next blog post in this topic.

Thursday, August 22, 2013

Circles – part 5


 • Öppna 5 D Embroidery Software.
 • Öppna 5 D Design Creator.
 • Avbryt Express Design Wizard.
 • Gå till Draw Tab.
 • Kontrollera att Hoop Size är 100x100 mm.
 • Öppna den bild du sparat i del 1 som Circle 35 mm.
 • Gå till fliken Create.
 • I Fill Area välj sedan följande:
 • Välj en ”Fill” (fyllnadsyta) som du gillar. Jag har valt Crosshatch Fill.
 • Välj ”No Border Line”. 
 • Välj Options (fortfarande i Fill Area).
 • I Spacing sätts Gap till 5 mm.
 • I Style väljs Diamond.
 • I Stitch Type väljs Double Stitch
 • Jag har valt 2.0 mm i Stitch Length.
 • Tryck OK.
 • Välj Quick Stitch Fill ikonen .
 • Flytta markören till linjen på cirkeln tills den förvandlas till en pil.
 • Klicka och en streckad linje visas nu runt cirkeln.
 • Klicka på OK i ”Color Tolerance”  Box och cirkeln kommer nu att ”stygnsättas”.
 • Högerklicka.
 • Välj Tie Offs ikonen och infoga ett fäststygn. Jag valde att klicka på pilen bredvid Tie Off ikonen och valde där ett Auto Tie Off Stitch.
 • Välj Color Change ikonen och välj en ny färg. Jag har valt röd.
 • Gå till Line.
 • Välj Double Stitch som ”Border”.
 • Välj Quick Stitch Border Line ikonen och flytta markören till linjen på cirkeln tills den förvandlas till en pil.
 • Klicka och en streckad linje visas nu runt cirkeln.
 • Klicka på OK i ”Color Tolerance”  Box och cirkeln kommer nu att ”stygnsättas”.
 • Högerklicka.
 • Välj Tie Stitch - om du vill ha en annan Tie Stitch än standard - tryck på pilen bredvid Tie Stitch Ikonen. Jag har valt Tie Stitch Auto.

Eftersom Quick Stitch funktionerna automatiskt sätter en standard Tie Off Stitch kanske du vill gå till fliken Edit och ändra egenskaper för de första satta Tie Off Stitches.
 • Markera den Tie Stitch du vill ändra egenskap på.
 • Högerklicka
 • Välj Properties. Om du har flera Tie Off Stitches du vill ändra egenskap på kan du istället välja Global Properties. Då sätts alla Tie Off Stitches om till samma sort.
 • Välj denTie Stitch du vill ha. Jag har valt Auto här också.

Om du glömmer att lägga till en Tie Stitch i fliken Create kan du alltid lägga till den i fliken Edit.
 • Markera objektet före den plats du vill infoga ett Tie Off Stitch på.
 • Högerklicka och välj Insert Tie Stitch
 • Välj en Tie Stitch som passar din ”Fill och Border”.  Jag valde Auto.
 • Klicka på OK.

Min Film Strip ser nu ut så här
 1. Färg - blå
 2. Tie Stitch
 3. Crosshatch Fill
 4. Tie Stitch
 5. Färg - röd
 6. Tie Stitch
 7. Double Stitch
 8. Tie Stitch

Kontrollera i Life View och zooma in för att se om du behöver redigera några av stygnpunkterna. Det kommer förmodligen inte att märkas, men du har möjlighet i så fall gå till fliken Edit, zooma in och göra eventuella justeringar.

 • Open 5 D Embroidery Software.
 • Open 5 D Design Creator.
 • Cancel the Express Design Wizard.
 • Go to the Draw Tab.
 • Make sure Hoop Size is 100x100 mm.
 • Open the Drawing you saved in part 1 as Circle 35 mm.
 • Go to the Create Tab.
 • In the Fill Area choose the following:
 • Select a Fill that you like. I have chosen Crosshatch Fill.
 • Select  ”No Border Line”.
 • Select Options (still in Fill Area).
 • In Spacing set Gap to 5 mm.
 • In Style select Diamond.
 • I Stitch Type select Double Stitch.
 • I have chosen 2.0 mm in Stitch Length.
 • Click OK.
 • Select the Quick Stitch Fill icon and move the cursor to the line of the circle until it transforms into an arrow.
 • Click and a dotted line will now appear around the circle.
 • Click OK in the Color Tolerance Box and the circle will now be finished.
 • Right click.
 • Select the Tie Offs Icon – if you want another Tie Off Stitch than the default – press the arrow beside the Tie Offs Icon. I have chosen the Auto Tie Stitch.
 • Select the Color Change icon and choose a new color. I have chosen red.
 • In the Line Area make the following choice.
 • Select Double Stitch as ”Border” icon and move the cursor to the line of the circle until it transforms into an arrow.
 • Click and a dotted line will now appear around the circle.
 • Click OK in the Color Tolerance Box and the circle will now be finished.
 • Right click.
 • Select the Tie Offs Icon – if you want another Tie Off Stitch than the default – press the arrow beside the Tie Offs Icon. I have chosen the Auto Tie Stitch.

As the Quick Stitch Fill automatically sets a default Tie Stitch you might want to go to the Edit Tab and change the Properties for the Tie Off Stitches.
 • Select the Tie Off Stitches that was set originally with the Quick Stitch functions. You select one at a time.
 • Right click.
 • Choose Properties. If you have several Tie Off Stitches you need to change Properties of you can choose Global Properties. Then all Tie Off Stitches will be set to the same.
 • Select the Tie Stitch of your choice. I have chosen Auto here as well.
If you forget to insert a Tie Stitch in the Create Tab you can always insert it in the Edit Tab.
 • Select the object prior to the place you want the Tie Stitch to be.
 • Right click and Insert Tie Stitch
 • Choose a Tie Stitch that fits your Fill and Border – I have chosen Auto
 • Click OK

My Film Strip now looks like this
 1. Color - blue
 2. Tie Stitch
 3. Crosshatch Fill
 4. Tie Stitch
 5. Color - red
 6. Tie Stitch
 7. Double Stitch
 8. Tie Stitch

Check Life View and Zoom in to see if you need to edit some of the stitch points. It will probably not be noticed but you have the option in that case go to the Edit Tab, Zoom in and make adjustments.


Här är ytterligare ett exempel på hur en cirkel kan se ut med en Motif Fill.

Here is another circle - with a Motif Fill.


5 D Embroidery Software and 5 D Design Creator are from Husqvarna Viking

Wednesday, August 21, 2013

Circles - part 4


Att använda Quick Stitch funktionerna är ibland mycket praktiskt, men vad händer om du vill ha separata färger på kontur och fyllning?

Jag kommer att visa dig två sätt att göra det. Först ska vi börja med det vi redan har:
 • Öppna 5 D Embroidery Software.
 • Öppna 5 D Design Creator.
 • Express Design Wizard öppnas.
 • Välj Load Existing Design.
 • Nästa.
 • Klicka på View Design.
 • Öppna .can filen som du sparade som "Multi Wave Fill 35 mm".
 • Slutför.
 • Gå till fliken Edit.
 • Välj Multi-Wave Fill.
 • Gå till Edit på menyraden och välj Break Apart.
 • Nu ser du Multi-Wave Fill och Triple Stitch (Outline).

Nu ser min ”Fim Strip” ut så här efter att jag använt Break Apart funktionen:
 1. Färg - blå
 2. Tie Stitch
 3. Multi Wave Fill
 4. Triple Stitch
 5. Tie Stitch

Det första jag ska göra är att se till att maskinen stannar efter att ha sytt fyllnadsytan (Fill). Det enklaste sättet att göra detta är att infoga ett färgbyte. Markera alltid objektet före den plats du vill infoga ett färgbyte på.
 • Välj Multi Wave Fill.
 • Högerklicka.
 • Insert Color Change.
 • Välj en annan färg. Jag har valt rött.
 • Klicka på OK.

Nu ser min ”Fim Strip” ut så här efter att jag infogat ett färgbyte.
 1. Färg - blå
 2. Tie Stitch
 3. Multi Wave Fill
 4. Färg - röd
 5. Triple Stitch
 6. Tie Stitch

Så vad jag ska göra härnäst är att se till att både mitt Fill-objekt och Outline objekt är försedda med ett Tie Off Stitch före och efter. För att infoga ett Tie Off Stitch måste vi välja det objekt som är före det objektet vi vill infoga ett Tie Off Stitch framför. Du kan se att vi behöver lägga till ett Tie Off Stich efter Multi Wave Fill och före Triple Stitch.
 • Välj Multi Wave Fill
 • Högerklicka
 • Infoga Tie Stitch
 • Välj en Tie Off Stitch som passar - Jag valde Auto
 • Klicka på OK
 • Välj färg - röd
 • Högerklicka
 • Infoga Tie Stitch
 • Välj en Tie Off Stitch som passar - Jag valde Auto
 • Klicka på OK

Nu ser min Film Strip ut så här efter att jag infogat Tie Off Stitches.
 1. Färg - blå
 2. Tie Stitch
 3. Multi Wave Fill
 4. Tie Stitch
 5. Färg - röd
 6. Tie Stitch
 7. Triple Stitch
 8. Tie Stitch

Nästa gång jag kommer att visa dig ett annat sätt att uppnå samma resultat, men då kommer vi att "stygnsätta" på ett lite annat sätt.

Using the Quick Stitch functions are sometimes very handy, but what if you would like to have separate colors on the outline and the fill?
I will show you two ways to do it. First we will start with what we already have:
 • Open 5 D Embroidery Software.
 • Open 5 D Design Creator.
 • The Express Design Wizard opens.
 • Select Load Existing Design.
 • Next.
 • Click on View Design.
 • Open the .can file you saved as “Multi Wave Fill 35 mm”.
 • Finish.
 • Go to the Edit Tab.
 • Select the Multi-wave Fill.
 • Go to Edit it the Menu Line and choose Break Apart.
 • Now you will see the Multi-wave Fill and the Triple Stitch (Outline).

I my case my Film Strip looks like this after applying the Break Apart feature.
 1. Color – blue
 2. Tie Stitch
 3. Multi Wave Fill
 4. Triple Stitch
 5. Tie Stitch

The first thing I will do is make sure the machine stops after sewing the Fill – so the easiest way to do this is to insert a Color Change. Always select the object before the place you want the color change to be placed.
 • Select the Multi Wave Fill.
 • Right click.
 • Insert Color Change.
 • Choose another Color. I have chosen red.
 • Click OK.

Now my Film Strip looks like this after inserting a Color Change.
 1. Color – blue
 2. Tie Stitch
 3. Multi Wave Fill
 4. Color - red
 5. Triple Stitch
 6. Tie Stitch

So what I will do next is to make sure both my Fill object and Outline object is secured with a Tie Off Stitch before and after. In order to insert a Tie Off Stitch we must select the object that is prior to the place where we want the Tie Off Stitch to be placed. You can see that we need to add a Tie Off Stich after the Multi Wave Fill and before the Triple Stitch.
 • Select the Multi Wave Fill.
 • Right click.
 • Insert Tie Stitch.
 • Choose a Tie Off Stitch – I have chosen Auto.
 • Click OK.
 • Select the Color – red.
 • Right click.
 • Insert Tie Stitch.
 • Choose a Tie Off Stitch that fits your Border Line – I have chosen Auto.
 • Click OK.

Now my Film Strip looks like this after inserting the Tie Off Stitch.
 1. Color – blue
 2. Tie Stitch
 3. Multi Wave Fill
 4. Tie Stitch
 5. Color – red
 6. Tie Stitch
 7. Triple Stitch
 8. Tie Stitch

Next time I will show you the other way to achieve the same result, but then we will do the “digitizing” it in a little bit different way.


5 D Embroidery Software and 5 D Design Creator are from Husqvarna Viking


Monday, August 19, 2013

Circles – part 3


OK vi har precis avslutat vår första cirkeln. Men det finns ingen anledning att göra en ny bara för att du vill ha ett annat mönster eller kontur. Låt oss se hur vi kan ändra fyllnadsmönster på samma design.
 • Öppna 5 D Embroidery Software.
 • Öppna 5 D Design Creator.
 • Express Design Wizard öppnas.
 • Välj Load Existing Design.
 • Nästa.
 • Klicka på View Design.
 • Öppna .can filen som du sparade som "Multi Wave Fill 35 mm".
 • Slutför.
 • Gå till fliken Edit.
 • Välj Multi Wave Fill.
 • Högerklicka.
 • Välj Properties.
 • Gör dina val för "Fill och Outline".

OK we've just completed our first circle. But there is no need to make a new one just because you want another pattern or outline. Let’s see how we can change the fill pattern using the same design.
 • Open 5 D Embroidery Software.
 • Open 5 D Design Creator.
 • The Express Design Wizard opens.
 • Select Load Existing Design.
 • Next.
 • Click on View Design.
 • Open the .can file you saved as “Multi Wave Fill 35 mm”.
 • Finish.
 • Go to the Edit Tab.
 • Select the Multi Wave Fill.
 • Right click.
 • Choose Properties.
 • Make your choices for Fill and Outline. 


Här har jag använt en ”Spiral Fill” med densitet 20 och en vanlig Running Stitch outline.

Here I have used a “Spiral Fill” with Density 20 and a plain Running Stitch outline
  

Här har jag använt en ”Shape Fill” med densitet 20 och Shape no 6 och en Double Stitch outline.

Here I have used a “Shape Fill” with Density 20 and Shape no 6 and a Double Stitch outline. 


Här har jag använt en ”Motif Fill” från Husqvarna Viking Söm N3 mönster 1 och samma för ”outline” som här är en ”Motif Line”.

Det finns så många möjligheter att ändra utseendet på en cirkel i 5 D Design Creator, så länge du har .can filen.

... och glöm inte att "spara som" och under ett nytt namn.

Jag brukar börja med att spara den ursprungliga filen under ett nytt namn innan jag börjar redigera. Så jag har fortfarande den ursprungliga filen intakt. Fråga mig inte varför jag gör det :-)

Nästa gång kommer jag att visa dig hur vi kommer att använda en funktion som heter ”Break Apart” så att vi kan förändra de objekt som ingår i Quick Stitch Fill + Border. Vi kan till exempel vilja ha olika färger på ”outline” och fyllnadsmönstret.

Here I have used a “Motif Fill” from Husqvarna Viking Stitches N3 pattern 1 and the same one for the outline which here is a “Motif Line”.

There are so many possibilities to change the appearance of a circle in 5 D Design Creator, as long as you have the .can file.

…and please don’t forget to “save as” and under a new name.

I usually start by saving the original file under a new name before I start editing. That way I still have the original file intact. Don’t ask me why I do that :-)

Next time I will show you how we can use a function called Break Apart so that we can alter the objects that are part of this Quick Stitch Fill + Border. For example we might want to have different colors of the border or fill.


5 D Embroidery Software and 5 D Design Creator is from Husqvarna Viking