Sunday, June 30, 2013

”Keep it simple” Potholder No. 2


Nu märks det att sommaren är här. I morse sken först solen, sedan började det regna och nu är det lite mulet blandat med sol. Så här vackra är pionerna med lite regndroppar kvar på bladen.

Now you can see that summer is here. This morning the sun was shining at first, then it started raining and now it is a little overcast mixed with sun. Look how beautiful the peonies are with little raindrops on the petals.


Gula blommor med smultron – enkelt och vackert. Visst är det så att naturen är så vacker i all sin enkelhet.

Yellow flowers with wild strawberries – simple and beautiful. It is true that nature is so beautiful in all its simplicity.


Därför tyckte jag att det var bra att fortsätta på temat enkelt. Jag gillade verkligen min andra grytlapp med texten “Keep it simple”. Så därför har jag gjort ytterligare en, men denna gång i lite mer rustika tyger och helt andra typsnitt.

Therefore, I thought it was good idea to continue on the theme “simple”. I really liked my other potholder with the text "Keep it simple". So that is why I have made another one, but this time in a little more rustic fabrics and other fonts.


Även denna gång har jag låtit texten vara det som håller samman tyglagren.

Like with the other Potholder I let the text be what holds the fabric layers together.


Texten är gjord i 5 D Embroidery Software och som ni ser har jag valt olika typsnitt på varje ord.

The text is made in 5 D Embroidery Software and as you can see, I have chosen different fonts on each word.


Använder man samma tråd i undertrådsspolen så blir texten snygg även på baksidan.


If you use the same thread in the bobbin, the text looks great even on the back.


Hängaren - enklast tänkbara. En snedslå som är hopsydd dubbelt och sedan fäst som en ögla med en knapp. Jag ska berätta lite vad ni ska göra för att göra en liknande grytlapp, även om det är väldigt likt den andra grytlappen jag gjorde en liten ”tutorial” på.

The hanger - the easiest way possible. A bias binding that is folded double and sewn together and then attached to a loop with a button. I'll tell you a little of what you should do to make a similar Potholder, even if it is very much like the other Potholder I made a small "tutorial" on.

Saturday, June 29, 2013

New Door Hanger for summer 2013


Så här använde jag den hängare jag målade svart och som jag visade i mitt förra blogginlägg.

Detta kommer vara min nya dörrkrans för denna sommar. Vad passar bättre än ett litet hus på ett hus? Även om denna design egentligen är en Mugrug :-)

This is the way I used my painted hanger I showed you in my last blog post.

This will be my new door hanger for this summer. What is better than a house on a house? Even if this design really is a Mugrug :-) 
Visst är det ett charmigt lite hus med en katt som sover framför det?

I think this is a very charming cottage with a cat sleeping in front of it. 


Friday, June 28, 2013

What can a ”Quilt hanger" look like?

   
          
När jag ska hänga upp en liten ”quilt” typ en väggbonad eller något annat - syr jag ofta en kanal på baksidan och använder en träpinne (som de man använder för blommorna i trädgården).

Men för ett tag sedan jag köpte några fina hängare. Jag tror inte de var avsedda att använda för det syfte som jag har i åtanke – men vem bestämmer vad jag ska använda dem till?

Jag ska måla den svart. Har jag någonsin sagt jag älskar svart? :-)

When hanging a small quilt like a wall hanging or something else - I often sew a channel on the back and use a wooden stick (like the ones you use for flowers in the garden).

But a while ago I bought some nice hangers. I don’t think they were intended to use for the purpose I have in mind – but who decides what I am going to use them for?

I will paint it black. Have I ever told you I just love black? :-)


Thursday, June 27, 2013

”Airplane presser foot ”


Min symaskinsåterförsäljare sa att den här pressarfoten kallar jag flygplanspressarfoten. Först förstod jag inte riktigt vad hon menade, men ju mer jag tittar på den så tycker jag – vad rätt hon hade. Den ser verkligen ut som ett flygplan med sina vingar. Fast egentligen heter den ju "Multi-line Decorative Foot".

My sewing machine dealer said that this presser foot is what I call the airplane presser foot. At first I did not really know what she meant, but the more I look at it, I think – she was so right. It certainly looks like an airplane with its wings. The real name of course is "Multi-line Decorative Foot".


Till min trekantiga lilla necessär så skulle jag ju sy dekorativa sömmar på tyget. Jag började med att dra en diagonal linje i mitten och sydde en söm ”precis som vanligt”.

For my small triangular cosmetic bag, I wanted to some decorative stitching on the fabric. I started by drawing a diagonal line in the middle and sewed a decorative seam "as usual".


Sedan för att sy en linje till höger (från mitt håll sett) så anpassade jag avståndet genom att placera en av linjerna på den vänstra delen av foten längs med den först sydda linjen.

Then to sew a line to the right (from my direction seen) I customized the distance by placing one of the lines on the left side of the presser foot along with the first sewn line.


Sedan det allra bästa – när jag ska sy en söm på den andra sidan så har jag samma linjal på den nu högra sidan av pressarfoten.

Then the very best – when I'm going to sew a seam on the other side, I have the same ruler on the right side of the presser foot.


Efter att ha "flugit över tyget" så är det nu dags att landa – sömmarna är sydda på det område som behövs.

Having "flown across the fabric" it's now time to land - the seams are sewn on the area needed.


Wednesday, June 26, 2013

Small triangular bag


För att hitta inspiration, idéer, tips och annan relevant information så brukar hemsidorna för de stora symaskinsbolagen vara en ”guldgruva”. Ofta kan man ju hitta projekt etc. som är anpassat för just den maskin man själv har.

To find inspiration, ideas, tips and other relevant information, the home pages for the 13.5pt quality sewing machine companies usually are a “gold mine”. Often you can find projects etc. that is customized for the particular machine you have.


Bilden ovan är ett sådant exempel - ett projekt med en fri design (designen är dock bara tillgänglig aktuell månad). Detta är projektet för juni 2013. Dock ska tilläggas att jag inte använt designen som följde med – jag följde bara anvisningarna för den lilla trekantiga necessären.

The image above is such an example - a project with associated design (the design is, however, only available for the current month). This is the project for June 2013. However, be added that I did not use the design that came with it – I just followed the instructions to sew the small bag.


Nu är det ju så med inspiration att jag inte tycker man behöver följa det till ”punkt och pricka”. Naturligtvis följde jag mönstret för hur jag skulle sy denna lilla necessär. Men eftersom jag ville prova en ny pressarfot och utnyttja några av alla dekorativa sömmar som finns på min symaskin så bestämde jag mig för att inte sätta dit designen. Jag kanske kommer att sätta dit den men jag har inte bestämt mig ännu. Eller så syr jag ytterligare en sådan här liten trevlig trekantig necessär.

Now I don’t think Inspiration means you have to follow a project “to the letter”. Of course, I followed the pattern to how I was going to sew this little triangular bag. But as I wanted to try a new presser foot to make use of the many decorative seams available on my sewing machine I decided not to use the embroidery design. Maybe I will add the small design later, I haven't decided yet. Or I might sew another one of this little nice triangular cosmetic bag.


Monday, June 24, 2013

Easy potholder – 3


Nu när du broderat klart grytlappen så är det bara att ta ut allt ur bågen och skära en sömsmån på 7 mm från den yttre tråckelstygnsramen räknat. Min avslutningskant (binding) kommer att vara ca 9-10 mm och det blir den eftersom jag kommer att sy ca 1-2 mm innanför tråckelstygnsramen så att den inte ska synas.

Now that you have finished embroidering the Potholder you can remove it from the hoop. Cut a seam allowance of 7 mm from the outer basting stitch frame. My binding will be about 9-10 mm and it will be that because I will sew about 1-2 mm inside the outer basting stitch frame so it will not be visible.Sy på remsan du skurit till och lämna ett utrymme så du kan sammanfoga den.

Eftersom jag syr på en ”single fold binding” med ”mitered corners” så behövs inte mer utrymme än så här. Jag har beskrivit denna metod i ett tidigare blogginlägg.

Sew on the strip you cut for the binding and leave a space so you can join them.

Because I use a single fold binding with "mitered corners" I do not need more space than this. I have described this method in a previous blog post.Vik upp ena kanten i en 45 graders vinkel. Pressa så du får ett skarpt veck. Sätt vattenlösligt limstift på den vikta kanten.

Fold up one edge at a 45 degree angle. Press so that you get a sharp fold. Put water-soluble glue stick on the folded edge.


Lägg över andra remsan. Pressa med strykjärn så att limmet från limstiftet torkar.

Fold over the other end of the strip. Press with an iron so that the glue from the glue stick dries.Nu har det skapats ett veck som vi kan sy en raksöm i.

Now it has created a crease we can sew a straight 
stitch seam in.


Gör ett litet veck i grytlappen och fast med en knappnål. Det behövs inte mycket. Du kan se vecket vi ska sy i utpekat med pilarna.

Make a small crease in the Potholder and fasten with a pin. Not much is needed. You can see the crease we'll sew the straight stitch seam in identified with the arrows.


Sy nu en raksöm i vecket. Som du ser blir det inte så krångligt att manövrera tygstycket med denna metod.

Now sew a straight stitch seam in the crease. As you can see, it is not so complicated to maneuver the fabrics with this method.


Klipp ner sömsmånen. Pressa och sy sedan den resterande sömmen. Nu fortsätter du som vanligt för att färdigställa avslutningskanten (binding).

Cut down the seam allowance. Press and then sew the remaining straight stitch seam. Now, continue as usual to complete the binding.

Designs: Alphabet from Urban Threads

Sunday, June 23, 2013

Easy potholder – 2Här kan du se där var tråckelfunktionen finns på Designer Diamond. Som ni ser har jag laddat maskinen med min design som jag satte samman i 5 D Embroidery Software.

Here you can see where the basting function is on Designer Diamond. As you can see I have loaded the machine with the embroidery design I put together in 5 D Embroidery Software.


När du öppnar den får du två val. Det som jag kommer att välja är den som tråcklar runt själva bågens storlek, dvs. 200x200 mm.


When you open it you are given two choices. The one I will choose is baste around the hoop area, i.e. 200x200 mm.


Så här ser det ut.

This is how it looks.


Bara för att visa dig hur det andra alternativet - tråckla runt broderiet - ser ut, kommer jag att använda det också.

Just to show you what the other option – baste around the design – looks like, I will use that one as well.


Här kan du se den andra linjen – tråckla runt broderiet.


Here you can see the other line - baste around the design.Sedan ska texten sys eller om man valt någon annan design. Jag satte ju samman min text i 5 D Embroidery Software och sparade som en broderifil. Sedan öppnade jag den på min Designer Diamond.


Then the text will be sewn – or the design you have chosen. I put my text together in 5 D Embroidery Software and saved as an embroidery file. Then I opened it on my Designer Diamond.Men jag sa ju att man kan göra denna grytlapp helt på Designer Diamond. Då använder man sig av någon av de broderifonter som finns i maskinen och skriver den text man vill ha. Här visas det i en annan bågstorlek men det är bara för att ni ska se vad jag menar. Vissa ord har jag mellanslag emellan och andra inte. 

Men för att maskinen ska tråckla runt bågens område så måste det finnas någon broderifil på skärmen. Så då får man börja skriva den text man vill ha. Sedan kan man använda sig av tråckelfunktionen. Min design fanns ju redan på skärmen när jag visade er hur de olika tråckelramarna såg ut. 


But I told you that you can do this Potholder entirely on the Designer Diamond. Then use one of the Embroidery fonts that are on the machine and type the text you want. Here it is shown in another Hoop size, but it was just to give you an idea of what it looks like. Some words have spaces between them and others do not. 


But in order for the machine to do the basting around the hoop area there must be some embroidery file on the screen. So start typing the text you want. Then you can use the basting function. My design was already on the screen when I showed you how the different basting frames looked.


Fortsättning följer… To be continued…

Designs: Alphabet from Urban Threads

Saturday, June 22, 2013

Easy potholder - 1


Här ska jag visa hur man kan låta tråckelfunktionen, som tråcklar runt bågstorlekens brodérområde, hjälpa dig att göra en grytlapp. Jag kommer att visa på min Designer Diamond. Om du inte har denna funktion på din symaskin kan du helt enkelt använda en "tråckelram" i form av en broderidesign och justera efter storleken på din broderbåge. 

Det spelar ingen roll om om stygnen blir för långa eftersom denna tråckelstygnsram bara har två syften.

  • Hålla samman tyglagren med vadden
  • Se till att du får en perfekt kvadratisk grytlapp.


Sedan infogar du bara den design/text du vill använda. Eftersom vi kommer sy genom alla lager av tyg/vadd så bör du kanske använda en design som blir snygg även på baksidan. Jag har valt en en design i form av text som bara består av Running Stitches.

Du kan välja om du vill kombinera texten i Embroidery Software (jag använder 5 D Embroidery Software) - eller om du vill lägga till texten som jag även kommer att visa dig kan göras på Designer Diamond.  

Så för att sammanfatta: du kan göra en “almost in the hoop potholder” som i detta fall helt på Designer Diamond - eller i kombination med Embroidery Software (som jag gjort).

Men innan vi fortsätter ska du förbereda följande:

Here I want to show you how to let the function with a basting stitch frame that surrounds the hoop area help you make a potholder. I will show on my Designer Diamond. If you don’t have that function on your sewing machine you can simply take a basting stitch frame and adjust to the size of your hoop.

It is not that important if the stitches are too long as this basting stitch frame only has two purposes.

  • Hold the fabric- and batting layers together
  • Make sure you get a perfectly square potholder.


Then you just insert a design/text of your choice. As we will sew through all layers of fabric/batting you might consider using a design that looks good on the reverse side as well. You can choose whether you want to combine the text in your Embroidery Software (I use 5 D Embroidery Software) - or if you want to add the text as I will show you can be done on the Designer Diamond. I have chosen a text that consists of Running Stitches.

So to summarize: You can make an “almost in the hoop potholder” entirely on as in this case the Designer Diamond - or in combination with Embroidery Software (as I did).

But before we continue you must prepare the following.


Spänn fast linnetyg i en 200x200 mm broderbåge.

Hoop Linen fabric in a 200x200 mm hoop.


Lägg på vadd som klarar värme – det spelar ingen roll om du 
skarvar bitar som jag gjort i bilden ovan.

Put some batting appropriate for potholders on top of the Linen fabric. 
It doesn't matter if the batting is in two pieces as shown in the picture.


Lägg sedan på ett bomullstyg på ovansidan.

Put a layer of cotton fabric on top of the batting.


Fortsättning följer...          To be continued...Designs – Alphabet from Urban Threads


Friday, June 21, 2013

Midsummer greetings


I dag firar vi Midsommarafton i Sverige. 

Till middag kommer vi att ha traditionell Midsommarmat som inlagd sill, kokt färskpotatis med färsk dill, gräddfil och gräslök. Vi kommer också att ha lite rökt lax för dem som inte gillar sill. Till dessert blir det jordgubbar och grädde.

Det finns ju en "tradition" att unga kvinnor ska plocka sju olika sorters blommor och lägga dem under huvudkudden. Sedan när de sover kommer de att drömma om sin blivande man.

Men - jag vill drömma om mer tyg så jag kan sy många fler saker så kanske borde jag lägga 7 tygstycken under min kudde?

Trevlig Midsommar önskar jag alla mina bloggläsare!


Today we celebrate Midsummer's Eve here in Sweden.

A traditional Swedish Midsummer dish consists of: pickled herring, boiled new potatoes with fresh dill, sour cream and chives. We will also have some smoked salmon for those who don’t like the herring. For dessert strawberries and cream is standard.

There is a "tradition" that young women are supposed to pick seven different kinds of flowers and put them under their pillows. Then when they are asleep they will dream of their future husband.

However – I want to dream about more fabric so I can sew many more things so maybe I should put 7 pieces of fabric under my pillow?

Midsummer greetings to my blog readers!Wednesday, June 19, 2013

Easy potholder

     
                    
I går visade jag er en liten bit av denna grytlapp med ordet simple. Här kommer nu hela grytlappen med texten ”Keep it simple”.

Jag tyckte det var en så passande text både vad gäller detta projekt samt vad gäller matlagning.

Grytlappens är gjord som ett ”nästan-in-the-hoop” projekt på min Designer Diamond, dvs texten är broderad och grytlappens alla lager är ihopsatta med den tråckelfunktion som min symaskin har antingen genom att tråckla runt en design eller runt själva bågområdet. Texten sätts dock samman i 5 D Embroidery Software.

Yesterday I showed you a “pre view” of this Potholder with the word simple. Here is the completed potholder with the text "Keep it simple".  I thought it was such a suitable text for both this project and for cooking.

The potholder is made as an "almost-in-the-hoop" project on my Designer Diamond, i.e. the text is embroidered and all the layers of the potholder is hold together with the basting function available on my sewing machine, either by basting around a design or around the hoop area. The text however is put together in 5 D Embroidery Software.


Grytlappen är gjord i linne och bomull och texten har fått agera quiltning. Eftersom jag använt samma tråd i undertråd som på framsidan så blir även baksidan fin. Nåja, man får väl lära sig att läsa baklänges.

The Potholder made of linen and cotton, and the text acts as quilting. Because I used the same thread in the upper thread as in the bobbin the back looks really neat as well. OK, we’ll just have to learn to read backwards.


Hängaren är också enkel i sin funktion. Jag ska i några kommande blogginlägg visa er hur man utnyttjar tråckelfunktionen på Designer Diamond till att få själva grytlappen hopsydd längs kanterna. Detta gör att vi kommer få en perfekt kvadratisk grytlapp.

The hanger is also simple in its function. I'm in some coming blog posts to show you how to take advantage tråckelfunktionen on Designer Diamond to get the pot holder sewn together along the edges. This means that we will get a perfect square potholder.


Alphabeth from Urban Threads

Tuesday, June 18, 2013

Simple or complicated?


Detta är en liten förhandsvisning av ett enkelt projekt jag ska visa er.

Visst är det bra när man snabbt kan sy en sak och samtidigt få lite hjälp på traven av symaskinen/embroidery software?

Enkelt eller komplicerat – blir resultatet därefter? I mitt tycke är enkelt ofta ”smarta” lösningar.

Vad det ska bli? Ja, det får ni se i morgon – men jag ska försöka "hålla det enkelt".

This is a small preview of a simple project I'll show you. 

Isn't it great when you can sew something quickly while getting a little help from the sewing machine/embroidery software?

Simple or complicated - will the result depend on that? In my opinion, simple is often “clever” solutions.

What it will be? Well, that you'll see tomorrow – but I'll try to "keep it simple".


Designs – Alphabet from Urban Threads

Sunday, June 16, 2013

Where do I find Inspiration?
Inspiration - bara ordet gör att det börjar flyga runt massa saker i mitt huvud. Ofta är det så att jag får inspiration bara genom att se saker. Problemet är bara att komma ihåg allt man tänker på eller att bestämma vilken sak man ska göra.  

Det bästa är att skriva upp det i en liten anteckningsbok. Denna har jag skapat helt i 5 D Embroidery Extra och allt i form av linjer och så, är gjort så att det nästan blir ”in the hoop”. Så det är egentligen bara att stryka efter markeringarna och sedan sy samman den med 4 små sömmar och eventuellt en sicksack söm runt kanterna på insidan. Eller så kan man vika "kantfickan" dubbelt.

Internet har ju skapat enorma möjligheter att få inspiration. Exempelvis kan nämnas bloggar och olika ”grupper på nätet”. Tidningar – både i form av E-Magazines (tidningar i digital form) och vanliga tidningar ger också idéer och inspiration. Tyvärr är det väl så att flertalet tidningar är på engelska och alla finns inte att köpa här.

Många av de stora symaskinsbolagen har ju websidor där man kan hitta många bra tips och inspiration samt även projekt. Kan man flera språk finns ju mycket att välja på – men å andra sidan finns ju översättningshjälp på nätet.

Inspiration - only the word itself means that it starts to fly around a lot of things in my head. Often I get inspiration just by seeing things. The only problem is remembering everything you consider or to determine what thing to do.   

It's best to write it down in a small notebook. This, I have created entirely in the 5 D Embroidery Extra and all in terms of lines and so, is done so it is almost “in the hoop”. It's really just to press according to the sewn lines and then sew it together with 4 small seams and an optional Zigzag stitch around the inside edges. Or you can double fold the "side pocket".

The Internet has created huge opportunities to get inspiration. For example, we can mention Blogs and different "groups on the net". Magazines – both in the form of E-Magazines (magazines in digital form) and ordinary magazines give inspiration. Unfortunately most magazines are in English and all are not available to buy here in Sweden.

Many of the sewing machine companies have websites where you can find many useful tips and inspiration, as well as projects. If you know multiple languages there's a lot to choose from – but on the other hand there are translate functions on the Web.Men om man nu inte vill hålla till i ”cyberrymden” utan vill ha lite mer handfast inspiration, träffa trevliga människor och samtidigt få en upplevelse så kan kurser vara ett alternativ. För andra året i rad arrangerar Husqvarna Viking här i Sverige, en ”Sömnads- och Inspirationshelg”. Tyvärr hade jag inte möjlighet att åka dit förra året men de jag pratat med var ”helt lyriska”.

Sen finns ju även ”Syfestivalen”, som mässan här i Sverige heter, att besöka – vanligtvis anordnas den två gånger per år och där kan man verkligen få massor av inspiration – och även köpa saker :-)

Jag skulle kunna hålla på i oändlighet men det är faktiskt lite så att ”det ena ger det andra”.

But if we don’t want to stay in "cyberspace", but want a little more “down-to-Earth” inspiration, meet nice people and at the same time get an experience, courses can be an option. For the second year in a row Husqvarna Viking here in Sweden, will have a "Sewing and inspirational weekend". Unfortunately I didn’t have the opportunity to go there last year, but the ones I talked to were "quite lyrical".

Then there is also "The Sewing Festival", as the show is called here in Sweden, to visit – usually held  twice a year and where can you get lots and lots of inspiration – and even buy things :-)

I could go on indefinitely but it is actually a bit so that "one gives the second".