Sunday, March 31, 2013

The one hour dress – 2
Den här klänningen är så enkel att göra - allt du behöver är en färdigköpt t-shirt. Sedan behöver du lite bomullstyg för kjoldelen. Det är allt som behövs.

I det här fallet använde jag en t-shirt som inte var alltför snäv runt höfterna - men inte för lös heller. Anledningen till detta är att den här gången ville jag använda ett lapptäckstyg i bomull jag hade köpt.

Detta bomulltyg är också smalare än "vanligt bomullstyg" så jag var tvungen att använda 2 bredder à 110 cm.

This dress is so simple to make - all you need is a ready bought t-shirt. Then you need some cotton fabric for the skirt part. That’s all there is.

In this case I used a t-shirt that wasn't too tight around the hips – but not too loose either. The reason for that is that this time I wanted to use some quilt cotton fabric I had bought.

This cotton fabric is also less wide than “ordinary cotton fabric” so I had to use 2 widths at 110 cm.


Jag började med att klippa till två rektanglar av bomullstyget. Jag har uppskattat längden, men det kommer att behöva justeras senare. Jag använde inte att full bredd på tyget. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket jag klippte bort i sidorna. Hur som helst det bästa är att rynka tyget och kontrollera att den passar bredden på t-shirten plus att den är lössittande runt höfterna. 

Nu kanske du förstår varför jag ville att t-shirten skulle vara lite lösare - eftersom bomullstyget inte har någon "stretch" i sig. Du skulle kunna sträcka t-shirten lite när lapptäckstyget sys på om den inte är nog lössittande - men sträck inte för mycket.

I started by cutting two rectangles of the cotton fabric. I have estimated the length, but that will have to be adjusted later. I didn't use the full width – I don’t exactly recall how much I cut off. Anyway the best is to gather the fabric and make sure it fits the width of the t-shirt plus that it is loose around your hips. 

Now you might understand why I wanted the t-shirt to be a bit looser as the cotton fabric doesn't have any “stretch” in it. You could stretch the t-shirt fabric a bit if it isn't loose enough – but don’t overdo it.Sicksacka alla sidor utom den nedre delen som du kanske vill justera längden på. Däremot sicksackade jag alla fyra sidorna eftersom jag var ganska säker på längden. Men det värsta som kan hända är att du kommer att behöva sy ytterligare en sicksack-söm på fållen.

Zigzag all the sides except from the bottom as you might want to adjust the length. However I did zigzag all four sides as I was pretty sure about the length. But the worst thing that could happen is that you will have to sew another zigzag stitch on the hem.Därefter sys en raksöm längs sidorna.

Then sew a straight stitch seam along the sides.Sedan sys kjoldelen fast mot nederdelen av t-shirten. Här kan du se hur det ser ut. Jag brydde mig inte att klippa av något av fållen på t-shirten heller, men jag sydde där fållen slutade så jag inte får några synliga sömmar på framsidan.

Then you will sew the skirt part to the t-shirt part. Here you can see how it looks like. I didn't bother to cut off any of the hem on the t-shirt either, but I sewed where the hem stopped so I didn't get any visible seams on the front.


Som ni kan se använde jag bara en sicksack söm och det fungerade mycket bra. I själva verket var detta den "försökssöm" men den blev så bra att jag inte brydde mig om att ta bort den ... vilket innebär att den förblir beige.

As you can see I only used a zigzag stitch and it worked very well. In fact this was the “trial seam” but it turned out so well that I didn't bother to remove it …which means it stays beige.


Slutligen justeras längden på kjolen och fållen sys upp med en osynlig fållsöm som är enkel och snabb att sy.

Finally, adjust the length and hem the skirt using a blind hem stitch which makes the hemming quick and easy.


Part 1        Part 2        Part 3       Part 4


Här kan du läsa en mer komplett ”tutorial” på hur man syr en klänning som denna. Denna är sydd helt i jersey.

Lycka till med sömnaden av en väldigt enkel och användbar klänning.

Here you can read a more complete tutorial on how to sew a dress like this. This one is sewn in jersey all together.

Good luck in sewing a very useful and quick dress.
Flower design: Raising Flowers #225 from Husqvarna Viking 


Saturday, March 30, 2013

The one hour dress - 1Den här klänningen blev så bra och jag vågar nästan säga att det inte tog mer än en timme att göra den.

This dress turned out so well and I can almost say that it didn't take more than an hour to do it.


Ser ni blomman jag berättade om här?

See the flower I told you about here?


Färdigköpt och ”egengjord” blomma. Jag kan välja vilken som.

ready bought  and a “me-made” flower. I can choose either.


Här är ett foto på klänningen med blomman. 

Nästa gång ska jag berätta hur jag gjorde den. Men egentligen har jag gjort en liknande förut och berättat hur jag gjorde den. 

Vet du vilken jag menar? Ja? Nej? Om inte, ska jag berätta mer nästa gång och även berätta vad jag gjorde annorlunda med den här.

Here is a photo of the dress with the flower. 

Next time I will tell you how I made it. But actually, I have made a similar one before and put up a tutorial on the blog. 

Do you know which one I mean? Yes? No?  Well, I will tell you more next time and also tell you what I did different with this one.Designs: Raising Flowers #225 from Husqvarna VikingFriday, March 29, 2013

Flowers - 2Jag broderar alla delar till blomman i både tyg och organza. Dock väljer jag att brodera den minsta blomman i mitten enbart i tyg. 

Av dessa blomdelar är det tänkt att jag ska göra en blomma - en accessoar - som jag kan ha på en klänning, jacka eller vad som.

Organzan spänner jag i broderbågen som den är och här använde jag enbart ett lager organza. För att hålla den på plats spände jag remsor av halkskydd för mattor i sidorna. Sedan klipper jag ut blommorna med ca 2 mm marginal till den sydda kanten. Jag bryr mig inte om att försegla de klippta kanterna.

I embroider all the parts for the flower in both fabric and organza. However, I choose to embroider the small part for the middle flower in fabric only. 

From these flower parts, I intend to do a flower - an accessory - that I can wear on a dress, jacket or whatever.

I hoop the organza as it is in the hoop and here I have used only one layer organza. To keep it in place I hooped strips of "anti-slip underlay" at the sides. Then I cut out the flowers with at 2 mm margin to the sewn edge. I do not care to seal the cut edges.


Blombitarna i tyg broderade jag på tyg spänt med vattenlösligt mellanlägg i brodérbågen. När jag klipper ut dem gör jag det från baksidan så jag ser linjerna. Även här ser jag till att ha ca 2 mm marginal till den sydda kanten.

The flowers parts embroidered on fabric are hooped with water soluble stabilizer. When I cut them out, I do it from the back so I can see the lines. Again, I cut with a 2 mm margin to the sewn edge.


Sedan lägger jag dem försiktigt i vatten med lite sköljmedel så att det vattenlösliga mellanlägget försvinner. Jag lägger dem mellan frotté och stryker så de torkar. Lite är det meningen att blomman ska fransa eftersom jag valt varianten med Raw Edge kanter.

Then I put them in water with a little fabric softener so that the water-soluble  stabilizer disappears. I put them between a Terry towel and press with an iron to make them dry. The edges may fray a little but that is how it will be with these “raw edges”.


Sedan är det bara att börja lägga blomdelarna på varandra. Jag börjar med en del tygblomma, sedan lägger jag samma storlek av organzablomma ovanpå. Man kan förskjuta positionen lite så att blombladen inte ligger helt på varandra. Fortsätt sedan att ”varva” tygblommor och organza blommor. Den sista blomman som kommer att vara mittenbit blir en tygblomma. 

Har du nu lagt dem på ett sätt att du kan fästa med nål och tråd genom alla lager gör du det. Jag tyckte dock att det var lättare att ”börja om från början” och fästa lager för lager med tråd.

Then just start adding the flower parts on top of each other. I begin with a fabric flower, then I put the same size of organza flower on top. One can shift the position a bit so that the petals are not completely on top of each other. 

Then proceed to add fabric- and organza flowers. The last flower that will be the “center part” is a fabric flower. 

If you've now put them in a way so that you can put a needle with thread through all layers – do so. However, I found it was easier to "start over" and attach layer by layer with the thread needle.


På baksidan limmade jag fast två filtbitar där jag kan fästa en knappnål eller broschnål.

On the back, I glued two felt pieces which I can fasten a pin or a brooch pin at.


Snygg eller hur. Den är gjord för att matcha en speciell ”Entimmesklänning” som jag ska visa er nästa gång.

Nice, isn't it? It is made to match a special "one hour dress" which I'll show you next time.Designs: Raising Flowers #225 from Husqvarna Viking


Thursday, March 28, 2013

Flowers

Vad jag längtar efter våren. Lite värme så att all is och snö försvinner. Blommor som kommer upp. Nåja, det verkar som det dröjer så i brist på annat får jag väl brodera några blommor.

Broderikollektionen till dessa blommor -  ”Raising Flowers”  - köpte jag för nästan 2 år sedan men nu så tänker jag brodera några blommor. Blommor på organza…

What I am longing for spring. A little warmth so that the ice and snow go away. Flowers that come up. Well, it seems that it will take a while so I guess I'll have to embroider some flowers.

The Embroidery collection for these flowers - "Raising Flowers" - I bought almost 2 years ago but finally I have decided I will make some flowers. Flowers on Organza ...


…blommor på tyg. Naturligtvis kunde jag inte låta bli att göra en liten förändring eftersom det bara är ”Running Stitches” i kanterna. Jag kopierade helt enkelt designen och lade dem på varandra, lite ”off” så jag skulle få den där lite ”frihandssydda looken”. På så sätt får jag mer accentuerade kanter.

... flowers on fabric. Of course I could not resist making a small change because there are only "Running Stitches" at the edges. I simply copied the design and placed them on top of each other, a little "off" so I'd get that little "free-motion look". This way I get more accentuated edges.


Jag fick även tillfälle att prova det nya ”halkskyddet för mattor” jag köpte på IKEA för en tid sedan.

Då var jag ju lite fundersam över hur det skulle fungera för att hålla "glatta tyger" på plats i broderbågen – idag säger jag bara FANTASTISKT BRA!

I also got the opportunity to try the new "anti-slip underlay" I bought at IKEA a while ago.

Then I was a little concerned about how it would work to keep slippery fabrics in place in the hoop - today I just say AMAZINGLY GOOD!


Designs: Raising Flowers #225 from Husqvarna Viking


Wednesday, March 27, 2013

Small case for Earbuds – 3Passa in genom att markera mittpunkten i bägge cirklarna. Vill man kan man ju även markera mittlinjerna likt på rundeln. Kontrollera genom att sticka ner en knappnål i den yttre linjen så att den ligger rätt i förhållande till rundels ytterlinje. En annan variant är att rita en rundel på baksidan av den broderade rundeln. Då slipper man allt detta passande. Problemet för mig var att pennan inte syntes ordentligt och jag hade ingen penna som försvann hemma. Men som sagt – en sak kan göras på flera olika sätt.

Align by selecting the midpoint of the two circles. If you want to, you can even mark the middle lines like on the circle. To check, insert a pin in the outer drawn line to check that it is right in relation to the outline of the embroidered circle. Another option is to draw a circle on the back of the embroidered circle. This would avoid all this matching. The problem for me was that the pen could not be seen properly and I had no pen that disappeared at home. But as I said - one thing can be done in several ways.


Lägg dem räta mot räta och sy två varv runt cirkeln.

Put them right sides together and sew a straight stitch seam 
twice around the circle.


Klipp och sicksacka runt kanterna.

Cut close to the line and secure with a small zig zag stitch around the edges.


Vänd ut och in och du har ditt fodral.

Turn inside out and you have your case.
Tuesday, March 26, 2013

Small case for Earbuds – 2Börja med att brodera en ”rundel” – denna är ca 10x10 cm.

Start by embroidering the circle – this one is approximately 100x100 mm.


Mät rundeln.

Measure the circle.


Markera mittlinjerna.

Mark the middle lines.


Klipp till två bitar tyg som du viker dubbelt. Jag har använt ett ganska stadigt bomullstyg så det ska bli lite styrsel i fodralet.

Cut two pieces of fabric that you fold in half. I have used a fairly steady cotton fabric so it will be a bit of stability and control in the case.


Lägg dem omlott ca 10 mm. För att få tyget att ligga still har jag fäst den överlappande mittdelen med limstift som jag torkat genom att stryka på den.

Put them on top of each other, overlapping about 10 mm. To get the fabric to lie still, I have secured the overlapping middle part with glue stick that I dried by ironing it.Här har jag ritat en cirkel som har samma mått som den broderade rundeln, dock med lite marginal för att inte sy i de yttersta dekorsömmarna.

Here I have drawn a circle that has the same dimensions as the embroidered roundel, but with little margin to avoid sewing in the outer decorative stitches.Fortsättning följer…                                               To be continued…Sunday, March 24, 2013

Easter Door Wreath – part 3Gör små bollar av ull. Fukta ullen med lite såpvatten och rulla mellan handflatorna tills en liten boll bildats. Låt torka.

Make small balls of wool. Moisten the wool with a little soapy water and roll between your palms until a small ball is formed. Let dry.


Limma fast ståltråd med lim från limpistol på baksidan. Detta kommer nu att ersätta de bortklippta morrhåren.

Glue the wire with glue from the glue gun on the back. This will replace the removed trimmed whiskers.


Limma fast svansen och jämna till morrhåren.

Glue the tail and smooth the whiskers.


Sedan är det bara att placera kaninerna på kransen och 
dekorera med några små ägg.

Then, just place the rabbits on the wreath and decorate with some eggs.


Saturday, March 23, 2013

Easter Door Wreath – part 2
Så här gjorde jag för att göra applikationerna “free standing”.

This is how I made the appliqués “free standing”.


Börja med att spänna mellanlägg och tyg i en broderbåge. Brodera applikationerna som ”vanligt”.

Start by hooping stabilizer in the hoop. Embroider the appliqué designs.När broderiet är klart klipper man ut applikationerna. Morrhåren kommer att klippas bort men det löser vi senare.

When the embroidery is finished the appliqués are cut out. The whiskers will be cut off but we'll solve that later.Placera de utklippta applikationerna på en bit stelt tyg. Jag har valt jeanstyg. Limma fast dem med vanligt hobbylim och låt torka.

Place the cut-out appliqué designs on a piece of stiff fabric. I have chosen denim. Glue them with ordinary hobby glue and let dry.
Pensla på decoupagelim för textil på framsidan. Var noga med att pensla lim på kanterna så de blir täckta. Låt torka.

Brush decoupage glue for fabric on the front. Be sure to brush the glue on the edges so they are covered. Allow to dry.


Klipp ut kaninerna. Bry dig inte om att morrhåren klipps bort. Pensla på ytterligare ett lager decoupage lim på framsidan.

Cut out the rabbits. Do not worry about the whiskers being cut off. Brush on an additional layer of decoupage glue on the front.Pensla på decoupagelim på baksidan och låt torka.

Brush on decoupage glue on the back and let dry.
Fortsättning följer...                                 To be continued...Friday, March 22, 2013

Small case for EarbudsJag är så trött på att mina sladdar till hörlurarna alltid hamnar där de inte ska vara. På något sätt verkar de alltid vira upp sig och hamna någonstans i väskan. Så när jag såg dessa designs så fick jag en ide. Det fick inte vara alltför komplicerat (läs ta för lång tid) men samtidigt skulle det fylla sin funktion.

I'm so tired of my wires to the ear buds always end up where they should not be. Somehow they always seem to unfold themselves and end up somewhere in the bag. So when I saw these designs I got an idea - a little bit in the direction if you remember the case for the pocket tissues I made. It could not be too complicated (read take too long) but it would fulfill its function.


Jag började med att brodera rundeln. Jag valde att bara sy den med trådar och skippa själva applikationstyget så den tog den inte så lång tid att sy. Sedan sydde jag på en bottendel i två delar. Jag följde rundels form.

Jag ska visa er hur jag gjorde, men först ska jag visa er hur jag gjorde haren i ägget till påsk kransen – annars får ni väl inte se det innan Påsken är slut.

I started to embroider the roundel. I chose to just embroider it with thread only and skip the appliqué fabric so it did not take so long to embroider. Then I sewed on a two-part base. I followed the shape of the roundel.

I'll show you how I did it, but first I'll show you how I did the bunny in the egg for Easter wreath - otherwise you may well not see it before Easter has passed.Thursday, March 21, 2013

The finished dress – A Linen Dress 4Här är den färdiga klänningen. En enkel rak, lite ”loose-fit” modell.

Here it is, the finished dress. A simple straight, loose fit linen dress.


Jag gillar verkligen designs från Urban Threads. De är ”förtjusande” om man nu kan säga så. Jo, det kan man. De känns nya, fräscha och inte som en “i mängden”.

I happen to find the designs from Urban Threads adorable – well if one can say so. But yes you can. They are new, fresh and unique - not the everyday design.


Nu när ni sett designen som jag broderade på framsidan så förstår ni säker kopplingen till texten på baksidan.

So now that you’ve seen the design I have embroidered on the front of my dress you’ll probably see the connection with the text on the back.


Här är en närmare bild av baksidan. Ska jag veta avslöja vad som gick fel? Tja, om jag säger ordet "sprättare" ... Ni kan säkert gissa...

Jag hade sytt en osynlig dragkedja i ryggen och jag var inte nöjd med sömmen så jag tänkte sprätta upp den och sy i det igen. Jag tog sprättkniven och helt plötsligt hade jag skurit en skåra i tyget. För långt in bara för att sy igen. 

Så med dessa broderade band tänkte jag att jag kan lika gärna använda en svart dragkedja och låt den synas.

Here is a closer view of the back. Should I now reveal what went wrong? Well, if I say the word "seam ripper"… You might guess…

I had sewn an invisible zipper in the back and I wasn’t pleased with the seam so I was going to rip it open and sew it on again. I took the seam ripper and all of a sudden I had cut a slit in the fabric. Too far in to just sew the zipper again.  

So with these embroidered strips I thought I might as well use a black zipper and let it show.Design: Wordy Bird from Urban Threads