Sunday, September 30, 2012

Cover for small notebook – part 4Innan vi börjar mäta ut var vi ska placera broderiet, ska vi medan knappnålarna fortfarande håller fast sidfickorna, rita en linje längs över- och underdel på anteckningsboken. Detta för att vi sen ska veta hur vi ska placera anteckningsboken i dess ursprungliga position.
Before we start measuring where to place the embroidery, we will while the pins are still holding the side pockets, draw a line along the top and bottom of the notebook. This is because we then know how to place the notebook back into its original position.Nu ska vi mäta framsidan och bestämma mittpunkten så vi kan placera “template” (pappersmallen) för broderiet. Känn efter var över- och underkant är och ta måtten från dessa. Mät sedan från sida till sida.

Now we will measure the front and determine where the center is so we can place the "template" for the embroidery. Locate the top- and bottom line of the notebook with your finger and take the measurements from them. Then measure from side to side.


Placera pappersmallen i mitten med lite vattenlösligt limstift. Strykorka på låg värme så klistret torkar. (Nu har jag använt en tom pappersmall och bara vikt den så jag har horisontella och vertikala linjer).
Place the paper template in the center with a little water soluble glue stick. “Iron dry” on low heat so that the glue dries. (Now, I have used an empty paper template and just folded it so I have horizontal and vertical lines).


Lägg över tyget i en broderbåge ovanpå rivbart mellanlägg. Med hjälp av pappersmallens horisontella och vertikala linjer passar man in tyget på det rivbara mellanlägget. Det underlättar om man ritat motsvarande linjer på mellanlägget. 

Börja med att sätta en knappnål i mitten på pappersmallen och positionera den i motsvarande punkt på mellanlägget. Sen gör man lika med övriga linjer. Fäst tyget med knappnålar.
Place the fabric in the embroidery hoop on top of the tear-away stabilizer. Using the paper template's horizontal- and vertical lines the fabric is positioned on top of the tear away stabilizer. It helps if you've drawn the corresponding lines on the stabilizer prior to placement. 

Start by putting a pin in the middle of the paper template and position it in the corresponding point on the stabilizer. Then do the same with the other lines. Fasten the fabric with pins.  


Brodera den design du valt. Du kan naturligtvis hoppa över detta steg om du vill.

När broderiet är klart tar man bort tyget från broderbågen och river bort mellanlägget.

Embroider the design you have chosen. Of course you can skip this step if you want.

When the design is finished, remove the fabric from the hoop and tear away the stabilizer. 


Se till att vika tillbaka allt i de ursprungliga linjerna och pressa så att det fortfarande är enligt de mått du valt. När allt är ”hopvikt” kan man pressa hela tygstycket.

Fortsättning följer…

Make sure to fold the notebook cover back into the original lines and press so that they are still in accordance with the measurements you've selected. When everything is "folded", you can press the entire piece of fabric.
To be continued…
Saturday, September 29, 2012

Cover for small notebook – part 3Vik nu tyget på mitten längdmässigt och pressa så det blir ett veck. Lägg ryggen av anteckningsboken mot mitten.
Vik in tyget runt pärmarna och pressa med nageln så du ser ett litet veck längs sidorna. Gör det inte för precis utan låt det vara ca 2 mm tillgodo. Ta bort tyget och pressa med strykjärnet och vik sen in ytterligare en gång. Gör likadant på andra sidan.

Fold your fabric in half lengthwise and press so there is a fold. Place the back of the notebook to the middle.
Fold the fabric around the covers and press with your fingernail so you see a small crease along the side. Do not do it too precise, but allow it to be a "space"  of about 2 mm. Remove the fabric and press with the iron and fold in once again. Repeat on the other side.

Vik upp "sidfickan" och pressa fast den första vikta delen av "sidfickan" med snabbfållband. Jag köper mitt på IKEA som jag tycker har ett jättebra band till bra pris och som inte blir för stelt. Lägg in det under tyget som på bilden och pressa fast. Gör likadant på andra sidan.
Unfold the "side pocket" and press the first folded part of the "side pocket" with “Iron-on hemming tape”. I buy mine at IKEA which I think has a great bond, a good price and do not get too stiff. Put it under the fabric as shown in the photo and press until set. Repeat on the other side.

Vik in "siddelen" en gång till och lägg sedan in anteckningsboken och kontrollera att den får plats och att det är ca 2 mm tillgodo i varje sida. Anledningen till att det ska vara ett litet extrautrymme är för att dessa pärmar är mjuka och är det då för precis orkar de inte håll emot tyget utan det kommer att ”bukta ut”.
Sätt sedan ett par knappnålar på vardera sidan av höjden på anteckningsboken. Jag har markerat med blå pilar och små blå streck där knappnålarna sitter. Likaså här bör man ha några mm tillgodo. Se även till att du har lika mycket tyg över uppe och ner. Jag kommer ha ca 2,5-3 cm så jag får klippa lite på nederdelen. Gör likadant på andra sidan av boken. 

Fold in the second side part of the "pocket" again and put in the notebook and make sure it fits and that it is about 2 mm "extra space" on each side. The reason for the "extra space" is that these binders are soft and if it is too precise they can not hold against the fabric, and it will "bulge".
Then put a couple of pins on each side of the height of the notebook. I have marked with blue arrows and little blue bars where the pins sit. Also, let there be a few millimeters “extra space” here as well. Also make sure that you have equal amount of fabric left at the top and the bottom. I will have about 25-30 millimeters left on each side so I will cut off some at the bottom. Do the same on the other side of the book. Medan du väntar på nästa del, varför inte baka några "smarriga" cookies?

Jag gjorde tre olika sorter från samma smet, alla med nötter. 
Sen delade jag smeten i 3 delar och lät en del bara vara med nötter, en del med russin och den sista med mörk choklad istället för russinen. 

Nu blir det något gott att mumsa på till kaffet. Jag kan säga att det doftar underbart i huset nu. 

While you wait for the next part, why not bake some "yummy" cookies?

I made 3 different oatmeal cookies from the same "batter", all with nuts. 
Then I divided the batter into three parts and had one part just with nuts, the second part had raisins as well and the last part had pieces of dark chocolate instead of the raisins. 

Now we will have something good to munch on to the coffee. I can tell you that it smells wonderful in the house now.


Iron on hemming tape/Snabbfållband: SY from IKEAFriday, September 28, 2012

Cover for small notebook – part 2
Det första vi ska göra är att mäta anteckningsboken. På bilden ligger inte måttbandet från "0" eftersom det är av papper och en bit har lossnat. Vidden på min anteckningsbok är ungefär 11,5 centimeter.

Bredd:

Jag mäter bredden runt om, alltså från sida till sida. För min del blir det måttet 23 cm.

Sen lägger jag på bredden på insidan av ”pärmen” x 2.
Detta kommer att bli de invikta fickorna och ungefär hälften av bredden på "pärmen" tycker jag kan bli bra. Vill ni ha bredare ”fickor” lägger ni bara till ytterligare bredd.

Höjd:

Höjden mäter jag bara från kant till kant och lägger på ca 3-4 cm på bägge sidor.

Detta är alltså minsta mängd tyg vi måste ha.

Klipp nu ut en tygbit i det måtten. Kom ihåg det är bättre att kunna skära bort än att det blir för snålt tilltaget.

Fortsättning följer...


The first thing we should do is to measure the notebook. In the photo the tape measure isn't starting from "0" because it is made of paper and one piece is broken. The width of my notebook is approximately 11.5 centimeters (about 4 ½ inches).
Width:
I measure the width across, i.e. from side to side. In this case it will be 23 centimeters (about 9 inches).
Then add the width of the inside of the "book cover" x 2.
This will be the folded pockets and measure about half the width of one side of the "book cover". If you want to have wider pockets you must add additional width.
Height:
The height, I measure from edge to edge and add on about 30-40 mm on each side.
This is thus a minimum amount of fabric we must have.
Cut a piece of fabric in the measurements calculated. Remember it is better to cut away than to have too little fabric.
To be continued...


Thursday, September 27, 2012

Cover for small notebook – part 1
Som jag nämnde i mitt förra blogginlägg så sydde jag två fodral till ett par av mina anteckningsböcker.
Utseendemässigt är det ingen större skillnad om man tittar på utsidan och öppnar pärmen. Skillnaden består i att denna inte är fodrad på insidan.
Men det gör faktiskt inte så mycket för dessa anteckningsblock har mjuka ”pärmar” och är inte så stora heller så det blev alldeles utmärkt.

As I mentioned in my last blog post, I sewed two cases for a couple of my notebooks.
It isn’t that much difference if you look on the outside and open the cover. The difference is that this is one isn’t lined on the inside.
But it doesn’t matter that much for these notebooks have soft "covers" and aren't that large in size either, so that it is just fine.OK då J - denna är röd och har ett par stövlar på utsidan. Så en viss skillnad är det allt.
Vill ni sy ett liknande?
Jag tänkte visa er hur man gör ett sådant fodral (utan foder på insidan), men det börjar vi med nästa gång. Broderi får ni själva välja om ni vill ha eller inte. Jag har valt ett från samma kollektion som Ugglan jag visade i mitt förra blogginlägg.

OK then J - this one is red and has a pair of rubber boots on the outside. So I guess there is a difference.
Do you want to sew a similar one?
I was planning to show you how to make such a notebook cover (without lining on the inside), but we start with that next time. You choose if you want to embroider something on the front or not. I have chosen a design from the same collection as the owl I showed in my last blog post.

Tuesday, September 25, 2012

Small notebook cover 1


Jag har alltid en liten anteckningsbok i väskan. Det är så bra att snabbt kunna anteckna idéer man får. Även om jag tror att jag ska komma ihåg så gör jag inte det J
I always have a small notebook in my handbag. It is so good to be able to quickly jot down ideas you get. Although I think I will remember, the fact is - I do not J


Men de små anteckningsböckerna blir ganska illa åtgångna i väskan så därför har jag sytt ett fodral i tyg som kanske gör att det håller lite bättre.

But the little notebooks are quite badly affected in the handbag so therefore I have sewn a cover of fabric which might make it last a little better.


Jag har vändsytt detta fodral så det även har ett innerfoder. Tyvärr blev det kanske lite väl tjockt för denna tunna anteckningsbok. Jag har även sytt en annan variant som är lite enklare och som jag ska visa i ett kommande blogg inlägg.
I have sewn this cover so it also has an inner lining. Unfortunately, it was perhaps a little too thick for this thin notebook. I have also sewed another version that is a bit simpler and that I'll show in a coming blog post.The owl is a ”Raw Edge Appliqué”.

Monday, September 24, 2012

Autumn house door wreath
Eftersom jag tycker att sydda och broderade hus är så fina, föll jag genast för de gulliga huset i ”Herbsthaus in the hoop”.
Dock så fyllde jag inte huset med vadd eller andra fyllningar som föreslogs utan lade ”plattvadd” emellan.
Det hus jag sytt här är för en 130x180 mm broderbåge. Men det finns ett större hus i en annan design där man behöver en broderbåge som är 200x300 mm.

As I love sewn and embroidered houses I was delighted when I saw the  “Herbsthaus in the hoop” (autumn house).
However, I didn’t fill the house with polyester wadding or other fillings suggested, instead I used ordinary synthetic batting.
The house I made for this wreath was for the 130x180 mm hoop. There is however a larger house in another design which requires a hoop of at least 200x300 mm.


Sen penslade jag på decoupagelim för textil så de ska tåla att vara utomhus.

Then I “painted” the house with decoupage glue for textiles so that they will withstand being outdoors.Några kanelstänger fullbordar det hela. Visst ser det höstlikt ut med pumpan? ...och visst är det vackert med en röd dörr? 

A couple of cinnamon sticks complete the look. Doesn’t the pumpkin give you an autumn feeling? ...and it certainly is beautiful with a red door, isn’t it? 


Sunday, September 23, 2012

Autumn Leaf Brooch - part 7 (final part)


Embellishing the broochJag har valt att använda små vita pärlor, men här väljer du helt själv.
Eftersom jag inte vill att klistret ska synas använder jag ett lim avsett för smycken som blir genomskinligt när det torkat. Jag sätter små prickar av lim längs stjälken på lövet. Sen lägger jag dit en pärla och ser till att det blir en jämn linje av pärlor. Låt det hela torka.
I have chosen to use small white pearls, but this is up to you what you want to use.
Since I don't want the glue be visible, I have used a glue meant for jewelry that becomes transparent when it dries. I put small dots of glue along the stem of the leaf. Then I put a pearl on that dot and make sure there is a smooth line of pearls. Let it all dry.


På baksidan kan man limma dit en broschnål. Lim från limpistol fungerar utmärkt. Personligen använder jag oftast bara en lång vanlig knappnål som jag fäster broschen med från baksidan. Eftersom denna brosch är vadderad så göms nålen bra inuti broschen. 
On the back, you can glue a brooch pin. Glue from a glue gun works great. Personally, I usually just use a long plain pin to which I attach the brooch from the back. Since this brooch is padded the pin hides good inside brooch.Så här ser alltså broschen ut från framsidan. Jag hoppas ni nu sett hur lätt det är att skapa sina egna ”accessoarer”. Det fina är att man kan anpassa dem helt till sin egen smak. Storlek och färg kan varieras. Likaså utsmyckningen. Lycka till i skapandet av egna accessoarer.
This is how the brooch looks like on the front side. I hope you have now seen how easy it is to create your own "accessories". The beauty is that you can customize them completely to your own taste. Size and color can be varied. Likewise the embellishments. Good luck in creating your own accessories.

The Leaf is digitized in 5 D Embroidery Software 
(from Husqvarna Viking) – using the 5 D Express Design Wizard.

Saturday, September 22, 2012

Autumn Leaf Brooch - part 6


Making the Brooch - 2Så här ser baksidan ut. Det rivbara mellanlägget är fortfarande kvar.
This is the back of the embroidery. The tear away stabilizer is 
still there.Riv bort mellanlägget runt lövet. I mitten kan det vara kvar.
Tear away the stabilizer around the leaf. The part inside 
the leaf can be left. Klipp bort vadden som du skulle göra med tyget på en applikation. 
Dvs. så nära sömmen du bara kan.

Cut away the batting like you would cut away the fabric on an appliqué. 
In other words, as close to the seam as you possibly can.Lägg ytterligare en bit ullfilt ovanpå vadden på baksidan av lövet.
Put another piece of wool felt on top of the batting on the back of the leaf.
Sy nu med en vanlig symaskin runt konturerna på lövet. Använd en tråd i matchande färg och håll ett avstånd om ca 1-1.5 mm från sick sack sömmen.

Sew a straight stitch seam with a regular sewing machine around the contours of the leaf. Keep a distance of about 1-1.5 mm from the zig zag stitch seam.Klipp ut lövet ca 1 mm utanför den sist sydda raksömmen.
Cut out the leaf with a seam allowance of 1 mm from the last sewn seam.


The Leaf is digitized in 5 D Embroidery Software (from Husqvarna Viking) –
 using the 5 D Express Design Wizard. 

Friday, September 21, 2012

Autumn Leaf Brooch - part 5


Making the Brooch


Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en båge. Lägg på en bit volym vlieseline eller tunn syntet vadd.
Hoop tear away stabilizer and put a piece of thin batting on top of it.


Lägg en bit ullfilt ovanpå volymvlieselinet. Fäst med knappnålar utanför själva broderområdet.
Put a piece of wool felt on top of the batting and fasten with some pins outside the embroidery area.


För över den sparade designen till din brodermaskin. Börja att sy designen. Använd den ljusare tråden.
Transfer the design to your Embroidery machine and start embroidering the design. Start with the contrasting thread.


Så här ser det ut när broderiet är färdigsytt. Nästa gång ska jag visa hur jag gör med baksidan.
This is how it looks when the design is sewn. Next time I will show you how to do with the back of the brooch.Thursday, September 20, 2012

Autumn Leaf Brooch - part 4


I denna del kommer jag att visa dig hur du kan förfina designen ytterligare. Kom ihåg att det sätt på vilket designen är zoomad gör att de små bristerna ser värre ut än de i verkligheten är. Men så här kan du redigera designen. 
In this part I will show you how you can perfect the design further. Remember that the way the design is zoomed in makes the small imperfections look even bigger. But here is how you can edit the design.
Jag kommer att göra justeringar på de utstickande stygnen i mitten och flytta två Zig Zag stygn en liten bit för att få en jämnare kurva (markerad med vita prickar).
Öppna den design som du sparat som "Leaf".
Först kommer jag att flytta vissa stygnpunkter vid sidan av bladet.
Jag börjar genom att gå till fliken ”Edit” i 5 D Embroidery Extra.
I will make adjustments on the odd stitches in the middle and move two Zigzag stitches a tiny bit to get a smoother curve (marked with white dots).
Open the design you saved as “Leaf”.
First I will move some stitch points at the side of the leaf.
I start by going to the Edit Tab in 5 D Embroidery Extra.

Jag klickar på den plats där jag vill redigera stygnpunkten. Det kommer nu att vara en kvadrat där.
Jag har satt en liten vit prick till den plats jag kommer att dra "rutan". Jag sätter bara markören på "rutan" och håller ner vänster musknapp medan jag drar den till den vita pricken.
I click on the spot where I want to edit the stitch point. It will now be a square there.  
I have put a small white dot on the place to which I will drag the square. I simply put the cursor onto the square and hold down the left mouse button while I drag it to the white dot.
Jag gör likadant på andra stygnet bredvid och sedan justerar jag också placeringen på "toppen av sicksack stygnen".
I do so with the other stitch beside and then I also adjust the stitches on the “top of the Zigzag stitches” as well.
I mitten finns några spretiga stygn. Här kommer jag klicka på slutet av ett sådant stygn och sedan trycka ”delete”. Man kan behöva göra så några gånger.
Then in the middle there are some odd stitches. Here I will simply click at the end of a stitch and press “delete”. I do so once or twice more.
Nu kommer det att se ut så här. Lite jämnare, men ärligt talat detta var så små förändringar att jag tvivlar på att någon skulle ha lagt märke till det. Spara ändringarna.
Inte så svårt, eller hur? Naturligtvis är Stitch Editor delen mer avancerad när det gäller att redigera designs.
Now it will look like this. A bit smoother, but to be honest these were so minor changes that I doubt anyone would have noticed. Save the changes.
Not that difficult, was it? Of course, the Stitch Editor part is more advanced when it comes to editing designs.

Tuesday, September 18, 2012

Autumn Leaf Brooch - part 3
Om du har ”5 D Embroidery Extra”, kan du göra en del ”stygnsättning” med "Express Design Wizard" som ingår.

Innan jag berättar hur man gör så ska jag säga att detta är en form av ”automat stygnsättning”. Själva kvalitén på bilden spelar väldigt stor roll för det slutliga resultatet. Om man väldigt noga med att allt ska vara perfekt så bör man kanske göra detta ”på fri hand” dvs. i ”5 D Design Creator” där man har full kontroll över själva processen. Men jag tycker att ibland kan detta vara fullt tillräckligt och det är också ett sätt att kunna göra en stygnsättning även om man inte har hela ”5 D Professional” med alla ”moduler”. Det går även att göra lite editering i ”5 D Embroidery Extra”. 


 • Jag väljer en 100x100 millimeters båge.
 • Jag klickar på ikonen för ”Express Design Wizard”.
 • Jag väjer ”Create Express Trace” som broderimetod - sen går jag vidare genom att trycka på ”Nästa” (”Next”).
 • Jag klickar på ikonen ”View picture” och letar fram cliparten i ”Samples - Pics2 – Motifs – 1MMo25”.
 • Sen trycker jag på ”Nästa” (”Next”) ända tills en sida som heter ”Express Trace Options” kommer upp.
 • Här kommer jag välja “Quick Trace Constant Width Satin”.
 • På samma sida väljer jag sedan ”Stitch Options”. Det är nu vi ska använda oss av ”Densitet” som jag berättade om i mitt förra inlägg. Jag kan sätta ”Densitet” mellan 2-15 i 5 D Embroidery Extra. Jag väljer 11.
 • Jag tar även bort ”Underlay” och sätter ”Width” (bredd) till 2 mm. Tryck OK.
 • Vill jag så kan jag även ändra färg men det är inte nödvändigt.
 • Sen fortsätter jag att klicka ”Nästa” (”Next”) och trycker slutligen på ”Slutför” (”Finish”).

If you have “5 D Embroidery Extra”, you can make some digitizing with the "Express Design Wizard".


Before I tell you what to do - I want to say that this is a form of “automatic digitizing”. The final result of the “digitizing” is very much dependent on the quality of the clipart. If you're very particular about everything to be perfect, you should maybe do this "free hand", i.e. in the “5 D Design Creator” - where you have full control over the process itself. But I sometimes think that this may be enough and this is also a way to be able to do some digitizing even if you do not have the “5 D Professional” software with all modules. You can also do some "editing" in the “5 D Embroidery Extra”.


 • I choose a 100x100 millimeter hoop.
 • I click on the icon of “Express Design Wizard”.
 • I choose ”Create Express Trace” as embroidery method, then I click "Next".
 • I click on the "View picture" and are choose the clipart in ”Samples - Pics2 – Motifs – 1MMo25”.
 • Then I continue to press “Next” until I get to a window called "Express Trace Options".
 • Here I choose “Quick Trace Constant Width Satin”.
 • In the same window I choose “Stich Options”. Here I will change the “Density” I told you about in my previous blog post. I can choose a “Density” between 2-15 in 5 D Embroidery Extra. I will choose 11.
 • The Width will be set to 2 mm. I also uncheck “Underlay”. Click OK.
 • If I want, I can also change the color.
 • Then I continue to click “Next” and then finally "Finish".Designen dyker då upp i ”Design fliken” i 5 D Embroidery Extra. Spara designen som exempelvis ”Löv”. Vill man så kan man gå till ”Edit fliken” och justera eventuella smådefekter, men det ska jag visa nästa gång. Nu är dessa små justeringar egentligen inget att bry sig om men bara för att visa hur man kan göra så ska jag justera på de 2 ställen pilarna visar.
Annars är broderiet klart.

The design will now appear in the “Design Tab” in “5 D Embroidery Extra”. Save the design as “Leaf”.
If you want to you can go to "Edit tab" and correct small imperfections – otherwise the embroidery design is done. The small areas shown with red arrows are really not necessary to adjust but just for the sake of it and to show how easy it is to adjust I will show that in my next blog post.

5 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking