Friday, June 29, 2012

Time for tea? - part 1


Originalidén till detta lilla te-fodral föddes när man skulle ta med sin kaffe- eller tekopp till Quilt-träffen. Alla hade sytt varsin tygpåse till koppen.

Vissa hade med sig sitt favoritte och hade sytt en liten ask till tepåsarna.

Men om man nu bara ville ha med sig en tepåse? Hur förvarar man den i handväskan?

Jo, naturligtvis syr man ett litet fodral som man kan ha en tepåse i.

Den första ”prototypen” sydde jag för hand och den var i filt tyg. Sen blev den liggande och det var först nu jag kom att tänka på den när jag såg alla dessa inspirerande ”Teatime Doodles” designs.

Sedan har jag även gjort en som jag kan brodera ”in-the-hoop”. Jag vet inte om det går fortare J

Men allt som har med stygnsättning att göra är ju roligt och i 5 D Embroidery Software som jag arbetar i går det väldigt lätt – så jag tar gärna det ”lilla omaket” JThe original idea for this little tea pouch was born when you were to take you coffee- or tea cup to the Quilt meeting. All had sewn a fabric bag to keep their cup in.

Some brought their favorite tea and had made a little box to keep the tea bags in.

But what if you just want to bring a single tea bag? How do you keep it in your handbag?

Well, of course sew you a small pouch that you can have a tea bag in.

The first "prototype" I sewed by hand and it was made of felt fabric. Then it was the lying around and it was only now I came to think of it when I saw all these inspiring "Teatime Doodle” designs.

I have also made an “in-the-hoop” tea pouch. I do not know if it takes less time J

But everything about Digitizing is fun and the 5 D Embroidery Software that I work in is very easy - so I don’t mind that "little inconvenience" J

 
Jag blev ”eld och lågor” när jag såg de urcharmiga broderierna i ”Teatime Doodles” kollektionen. Applikationer med ”råa kanter” och bara en massa linjer som om de är frihandsapplicerade eller kanske skulle jag kalla det målade med tråd. Verkligen jätteläckert. Det finns hur många idéer och användningsmöjligheter som helst.

Först insåg jag inte att den lilla designen som förmodligen ska vara en tepåse kunde bli som snöret med etiketten på tepåsen om jag broderade den utanpå det lilla fodralet. Jag fick rotera det så det kom i den vinkeln. Men visst ser även fodralet till tepåsen ut som en tepåse med snöret och etiketten hängande på utsidan?

Jag ska i några kommande inlägg visa er hur enkelt man kan sy ett sådant fodral till en tepåse.

Här kan man ju välja om man;

 • vill sy på maskin eller för hand
 • vill brodera på maskin eller för hand
 • vill använda ett broderi eller applikation
 • vill använda tyg eller filt
 • enbart vill använda ett snyggt tyg

Det finns inga måsten - bara massor av idéer.
 

I was really excited when I saw the charming embroideries in "Teatime Doodles” collection. Appliqués with "raw edges" and just a bunch of lines as if they were freehand sewn or perhaps I should call it “thread painted”. Really awesome.

At first I did not realize that the little design that probably should be a tea bag could be used as the string with the label of teabag if I embroidered it on the outside of the small pouch. I had to rotate the design so I had that angle. But don’t you think it looks like the string with the label hanging out of the small pouch?

I'll show you in a couple of coming blog posts how easily you can sew such a pouch to a tea bag. Here you can choose if you;

 • want to sew on the sewing machine or by hand
 • want to embroider on the machine or by hand
 • want to use an embroidery design or appliqué design
 • want to use fabric or felt
 • simply want to use a nice fabric

There are no musts - just lots of ideas.
Time for tea?Embroidery design information

Designs from “Der Stickbär” and the lovely artwork from "Mäde! – by Kasia"

5 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Wednesday, June 27, 2012

Make a small "bow" for underwear

För ett bra tag sedan visade jag en liten rosett jag gjort till mina underkläder. Visst kan man köpa rosetter men ibland kanske man glömt det, eller så finns det inte i den färg man vill ha. Sidenband finns i betydligt fler färger. Det är heller inte svårt att göra en liten rosett och åtgången av band är försumbar. 

A while ago I showed you a small bow I made for my underwear. Of course you can buy small bows but maybe you have forgotten it, or there are no in the color you want. Silk ribbon is available in far more colors. It is not difficult to make a small bow and the consumption of the ribbon is negligible.


 

Jag börjar med att klippa till ca 15 cm sidenband som är ca 9-10 mm brett. Lägg ihop det som på bilden. Måtta så att du tycker att bredden på rosetten blir bra. 

First I cut to about 15 centimeters (6 inches) silk ribbon that is about 9-10 millimeters wide. Put it together as shown in the photo above. Size so you think that the width of the bow will be good.


 

Trä en synål med dubbel tråd och knyt en knut i ena änden. Stick in nålen från baksidan där bandet möts. Nu använder jag en tråd i kontrasterande färg för att ni ska se, annars använder jag naturligtvis en tråd ton-i-ton. 

Thread a needle with double thread and tie a knot in one end. Insert the needle from the back where the ribbon comes together. Now I use a thread in a contrasting color to make you see, otherwise I use a thread tone in tone.


 

Stick nu igenom nålen från framsidan och genom bakre delen på rosetten, se bilden ovan. Sy sen fram och tillbaka några gånger till och passa på att forma rosett delen så att den ligger snyggt. 

Insert the needle from the front and through the back of the bow, as shown above. Sew back and forth a few times and take the opportunity to shape the bow portion so that it looks neat.


 

Sen tar man tråden och börjar vira den runt mittdelen av rosetten samtidigt som man drar till, se bilden ovan.

Samtidigt som man snurrar runt mittdelen med tråden formar man de två ”ändarna” så de ligger snyggt. 


Then you take the thread and start wrapping it around the middle portion of the bow, pulling the middle part together, see picture above.

While wrapping the thread around the middle part with the tread you will adjust the two "ends" so they look stylish.
Fäst tråden. Nu har det börjat likna en rosett. Allt som är kvar är nu att klippa av de två ”ändarna” av bandet som hänger ner. Som ni ser så har jag valt att inte ha alltför precis längd utan jag klipper hellre av det som är "för mycket" på varje sida. 

Secure the thread. Now it has started to resemble a bow. All that is left now is to cut the two “ends” of the ribbon that hang down. As you can see, I have chosen not to be too precise in length, but I'd rather cut of "the excess" on each side.


 

Så där ja nu var rosetten färdig. Slutligen kan man försegla kanterna om man har ett band som fransar upp sig väldigt lätt. 

There you go now the bow is completed. Finally, seal the edges if you have a ribbon that unravels very easily.


 

Här kan ni se en köpt rosett jämförd med den jag gjort själv.

Here you can see a ready-bought small bow and the one I made myself.
Monday, June 25, 2012

Potholder quilted with appliqué”Hotdog bag” visade jag er i ett tidigare blogginlägg. Vill man inte sy en necessär så finns de charmiga broderierna i en kollektion som heter ”Hotdog Doodles”.
Här har jag valt att brodera ett träd. Jag gjorde det på en grytlapp som jag håller på att provar ut ett nytt sätt att sy "in-the-hoop".

I showed you the “Hotdog bag” in a previous blog post. If you don’t want to make a bag the charming designs are also available in a collection called “Hotdog Doodles”.
I have chosen to embroider a tree on a potholder which I am experimenting to do in a new way “in-the-hoop”.Det som är bra med dessa applikationsbroderier är att de täcker framsidan med ett minimum av stygn, eftersom det bara är raksömmar. Just för att det bara är raksömmar runt kanterna så är de också utmärkta att använda som ”Quilt broderier”, exempelvis på en grytlapp.
Glöm inte att sätta på Vliesofix på baksidan av applikationstyget. Applikationen kommer att se mycket bättre ut och dessutom hålla sig snygg lägre. Efter det att man klippt bort tyget och broderiet är klart så pressar man på applikationerna så de fäster mot tyget.

What’s so good with these appliqué designs are that they cover a large area without a lot of stitches. These kinds of appliqué designs with running stitches are perfect as "quilting designs", for example as on this potholder.
Don’t forget to add a fusible web to the fabric that is going to be used for the appliqué. Your design will have a much better appearance and for a longer time. Press in place after the fabric is cut and the embroidery is finished.… och baksidan blir enbart som ett frihands quiltat mönster.

… and the back just shows the running stitches – just like freehand quilting.


Embroidery design information 
"Hotdog Doodles" - designs by Kasia+Stickbaer.de

Saturday, June 23, 2012

How do you make an embroidery design fit into a pattern piece? 

På necessären med duvan så broderade jag först designen på tyg och sen lade jag på mönsterdelen och klippte ut.
Nu var i och för sig broderierna anpassade till mönsterdelarna i storlek – men inte placering, eftersom detta inte var ett ”in-the-hoop” broderi.
Hur gör man då lättast om man vill brodera något på en bit tyg som ska vara i en speciell form eller som här en mönsterbit?
Det första man bör tänka på är storleken på broderiet jämfört med mönsterbiten – får den plats?
Sen kan man göra på olika sätt – beroende på tyg och design. 

 • Man kan exempelvis från början markera mittlinjer på tyget.
 • Man kan klippa ut mönstret i tyget - men då gäller det att det ligger helt stilla under själva broderiprocessen och att det inte drar ihop sig.
 • Man kan även rita ut konturerna på mönstret på en tygbit och sen markera mittlinjerna. Sen broderar man på det.

Ja, det finns naturligtvis ett flertal olika lösningar och rätt eller fel?
Man får faktiskt välja det som känns bäst för en själv och som man tycker fungerar bäst.
Jag tog i alla fall hjälp av de funktioner som finns på min Designer Diamond, d.v.s. att brodera en ram som precis omringar designen.


On the pencil case with the embroidered dove I first embroidered the design on a piece of fabric. Then I positioned the pattern piece on top of it and cut it out.
Now, the embroideries were suited to the pattern pieces to size - but not position, since this wasn’t an “in-the-hoop" embroidery.
What options do we have if we want to embroider a design onto a pattern piece?
The first thing to consider is the size of the embroidery design compared to the pattern piece - will it fit?
Then there are several different ways to accomplish it depending on fabric and design.


 • One can for example from beginning mark the center lines on the fabric.
 • One can cut out the pattern on the fabric to be used - but then it is very important that it lies perfectly still during the embroidery process and that it will not move or pull together due to the number of stitches.
 • One can also draw out the outlines of the pattern on a piece of fabric and then mark the center lines. Then embroider the design.

Of course there are a number of different solutions. Which is right and which is wrong?

Well, you actually get to choose what feels best for you and that you find works best.

I chose to use a function available on my Designer Diamond, which is to embroider a basting frame exactly surrounding the design area.Här är mönstermallen. Jag kommer bara visa på en rektangel.
Here is the pattern piece. I will just show you on a rectangle.Se till att tyget som ska användas räcker för mönsterbiten. Man behöver inte ta fullt så stor bit som jag visar här, men lite spelrum är alltid bra. Nu valde jag i och för sig att spänna tyget i broderbågen så därav behövde jag "lite extra".

Make sure the fabric used is sufficient for the pattern to be cut out. I have used a bit too much here but then I chose to hoop the fabric itself. But don’t cut to exact, because you will need some flexibility.Spänn fast tyget i ramen eller spänn enbart mellanlägg och lägg tyget ovanpå.

Hoop the fabric or hoop stabilizer alone and put the fabric on top of the stabilizer.


Jag började med att använda den ram av ”Basting Stitches” (tråckelstygn) som finns på min Designer Diamond och lät ramen gå runt broderiet.

I started using the frame of "Basting Stitches” that are on my Designer Diamond and let stitches go around the area of the design.

Sen broderade jag designen.

Then I the embroidered design.

 

 
Dra nytta av den ruta som nu omger broderiet. Det är lätt att ta ut mittpunkterna genom att mäta sidorna.

 

As you now have a square that surrounds the design perfectly you can simply measure the length on the sides to determine the center points.
Mittlinjerna är nu markerade. Jag har markerat med en bläckpenna så ni ska se linjerna men i verkligheten skulle jag naturligtvis valt en kritpenna som går lätt att ta bort.

Center lines marked. I have used a pen here just so that you can see. Otherwise I would have used a chalk pen that is easy to remove.

 


Mönsterbiten viker man på mitten – rätsidan inåt – både på längden och på höjden. Sätt lite vattenlösligt limstift på baksidan av de halvor som kommer ligga mot tyget. Placera den första fjärdedelen på linjerna - som på bilden.

Fold pattern piece in half – right sides together - both in length and in height as shown in the photo above. Put some water-soluble glue stick on the back of the first two “quarters”. Put the first “quarter” along the top right lines as shown in the photo above.Sen viker jag ner andra halvan. Jag fäster limmet genom att stryka på pappret på låg/medelvärme så att limmet torkar. Ni ser att mittenlinjerna ska mötas.

Then I fold the other half. I attach the glue by ironing on the paper on low/medium heat so that the glue dries. You can see that the lines will meet.

 


Sen sätter jag en lite ”dutt” lim på de andra två halvorna och viker över så att även den andra mittlinjen möts.

Stryktorka limmet. Om det behövs kan man sätta lite lim i kanterna (stryktorka igen) eller nåla så mönsterbiten ligger still.


Then I put a little "dab of" glue on the other two halves and fold over so that the second center line meet.

Dry the glue with the iron on low/medium heat. If necessary you can put some glue stick on the edges of the pattern piece (“iron dry”) or fasten with pins so that the pattern piece is secured to the fabric.
Så där nu är det bara att klippa ut efter mönstret. Tråckelstygnen kan vi ta bort när vi sytt ihop delarna, speciellt om de skulle ligga väldigt nära kanterna.

Now we just have to cut the fabric according to the pattern. Basting stitches can be removed once we sewed the pieces together, especially if they would be very close to the edges.

Tygbiten utklippt efter mallen.

Fabric cut after the pattern piece.

Den färdiga biten. Ja, det tog väldigt mycket längre tid att skriva och förklara detta än vad det tar att göra det J

Den vackra Redwork blomman är jättelätt att göra. Jag använde mig av 5 D Embroidery Software och använde funktionen ”Express Design Wizard” som stygnsätter en bild helt automatiskt – ja, några parametrar måste man ange men i övrigt så behöver man inte göra så mycket J

Den görs på likande sätt som jag beskrivit i inlägget om äggen till Påsk.

The finished cutout pattern piece. It took a lot longer to write and explain this than it actually takes to do it J

The lovely Redwork flower embroidery is very quick to make. I made it in 5 D Embroidery Software using the Express Design Wizard. The process is almost automatically – well, you have to set some parameters but you don’t have to do so much more J

It is done in a similar way as the eggs I showed you for Easter.5 D Embroidery Software and Designer Diamond are from Husqvarna Viking

Friday, June 22, 2012

Pencil CaseDet här pennfodralet är inget ”in-the-hoop” projekt. Det är sytt efter instruktionerna i en sk ”E-book”. 

Broderiet jag valde att göra, var anpassat för mönstret i ”E-boken”. Det är en vit duva följt av texten ”Peace” – en vit ”fredsduva”?

Broderiet är en sk ”Raw Edge Appliqué” med en massa linjer runt om. Jag tycker det är så snyggt med denna typ av applikationer. Sen är det snyggt med alla dessa linjer som inte är helt perfekta på varandra, det ger verkligen mer liv åt designen.

För att få applikationerna att förbli snygga så stryker jag på ”Vliesofix” på baksidan av applikationstyget. Sen stryker jag fast det efter att broderiet sytts klart och man klippt ut det runt linjerna. Vill man så kan man även försegla kanterna med lite decoupage lim för textil.This pencil case is not an "in-the-hoop" project. It is sewn after the instructions in an "E-book".

The embroidery I chose to do was adapted for the size of the pattern in the "E-book". It is a white dove followed by the text "Peace" - a white "peace dove"?

The embroidery is a "Raw Edge Appliqué" with lots of lines around the design. I think it looks so good with this type of appliqué. Then it's nice with all these lines that are not quite perfect on top of each other, it really gives more life to the design.

In order to get the appliqué to remain nice looking, I iron some fusible web to the back of the appliqué fabric. Then I press it in place after the embroidery has been sewn and cut around the lines. If you want you can also seal the edges with a little decoupage glue for fabric.
Som ni ser så är detta pennskrin lite bredare. Det har en bottendel, sidstycken och en överdel.  Jag har även sytt dit små ”handtag” i sidorna så det ska bli lättare att öppna och stänga blixtlåset.

Kanske kommer jag ha lite smink i det eller så kanske jag förvarar mina textil färgpennor däri.

Men hur passar man då enklast in broderierna på en mönsterbit när man inte gör det som en ”in-the-hoop” design?

Jag ska visa er hur jag gjorde dock på några helt andra bitar i ett kommande inlägg.


As you can see, this pencil case is a little wider. It has a bottom, side panels and a top. I have also sewn some small "handles" on the sides so it will be easier to open and close the zipper.

Perhaps I will have some cosmetics in it or maybe I will keep my textile color pens there.

But how do you place an embroidery design on a pattern piece when you don’t embroider it as an "in-the-hoop” design?

I'll show you how I did, however, on some completely other fabric pieces in a coming blog post.Embroidery design information
http://www.stickbaer.de/product_info.php?products_id=717
http://www.stickbaer.de/product_info.php?products_id=725

Wednesday, June 20, 2012

How did this happen? – part 5


När man lagat bägge byxbenen så nålar man ihop dem och syr innersömmarna. Sedan syr man ihop grensömmen. Detta förfarande är precis som om man skulle sy ett par byxor. Det underlättar om man pressat/strukit tyget innan man syr J.

When both legs are mended you pin them together and sew the inner leg seam. Then the crotch seam is sewn. This procedure is exactly as if you were to sew a pair of pants. It will be so much easier if you’ve pressed/ironed the fabric before you sew J.Här kan ni se hur grenpartiet ser ut med lagning och efter att alla sömmar är sydda. Ja, det är samma byxor som på bilden ovan. Jag lyckas bara inte få färgen lika, men å andra sidan är detta utsidan och den övre bilden insidan, så det kan ju förklara en del. Jag har markerat de ditsydda områdena med blåa streck.

Here you can see how the crotch and inner leg parts look like after being mended and all seams are sewn. Yes, it's the same pants as the picture above. I just cannot get the same color, but then, this is the outside and the top picture is the inside of the pants, so that can explain a lot. I have marked the new fabric areas with a dotted blue line.Här kan ni se en detaljbild av det vackra ”cutwork” broderiet som täcker nedre delen av ena benet. Jag gillar att det ser lite olika ut, allt behöver inte var lika så därför har jag bara broderiet på ena benet.

Here you can see a detail of the beautiful "cutwork" embroidery covering the lower part of one leg. I like that it looks slightly different, everything doesn't need to be the same, and therefore, I only have the embroidery on one leg.Eftersom byxorna var blekta och färgen ganska grådaskig så kan man helt enkelt bara färga dem. Här har jag en textilfärg som används för att ”tvätta tillbaka det svarta”, den räcker till 800 gram så jag ”slängde” i några svarta t-shirts också J.

Since the pants black color was faded and the color was pretty grayish, you can simply wash them with textile color. Here I have a textile color that is used to “wash the black back”, which is enough for 800 grams, so I "threw" in some black t-shirts as well J.Så här blev resultatet - betydligt bättre. Byxan är en enkel ¾ lång modell med ganska vida ben.

This is the result - much better. The pants are a simple ¾ length model with fairly wide legs.
Ytterligare en närbild på broderiet – nu lite svartare.

Another close up of the embroidery - now a bit more black.


Embroidery design information

Embroidery Collection # 165 Venetian Embroideries from Husqvarna Viking