Monday, February 27, 2012

Covering Raw Edges - part 1Ibland skapar broderier i sig själv idéer om vad man ska göra med dem.

Jag tycker "Raw Edge" broderier är väldigt vackra. Normalt är ju kanterna på en applikation täckta med en satinsöm, en sicksack söm eller en langettsöm. Men faktiskt så är raksöm som bara går flera varv runt en applikation riktigt coolt. Här har jag låtit maskinen sy samma färg två gånger bara för att ytterligare förstärka effekten av raksömmen.

Sometimes an  embroidery design itself creates ideas of what to do with it.

I find "Raw Edge" embroideries really beautiful. Normally the edges of an appliqué are covered with satin stitches, a Zigzag stitch or a blanket stitch. But just running stitches going around the appliqué several laps is really cool. Here I have sewn the same colour twice, just to emphasize the effect of the running stitches.

Jag letade igenom mina broderidesigns häromdagen och hittade några riktigt coola, geometriska mönster från en Embroidery Collection som heter "Mega Decór" från Husqvarna Viking. Tyvärr är det svårt att få en bra bild av det röda och svarta tillsammans, men jag hoppas ni kan se lite hur det ser ut.

I was looking through my design collections the other day and found some really cool, geometric designs from an Embroidery Collection called “Mega Decór” from Husqvarna Viking. Unfortunately it is difficult to get a good photo of the red and black together, but I hope you can see a bit what it looks like.
Jag har gjort en skiss av hur jag vill att kassen ska se ut och hur jag vill att broderiet ska placeras. Jag tänkte också att ni kanske skulle vilja sy en kasse tillsammans med mig i ett antal kommande blogg inlägg. Därmed kan vi göra denna skiss till en riktig kasse. Däremot kan man ju använda vanliga applikationer eller något annat broderi som mittdel.  

The idea is to use this piece of fabric as the middle part of a tote bag. I have made a sketch of what I want it to look like and how I want the appliqué designs to be placed. I also thought maybe you would like to join me in creating this tote bag in a number of upcoming blog posts. Then we can make this sketch into a real tote bag.Design Facts

Mega Décor # 178 from Husqvarna Viking


Saturday, February 25, 2012

From good - to disaster – to success – part 3
Jag tänkte att jag skulle visa hur ni syr på ett Sicksack band som kantning.

Jag antar att det finns flera metoder att göra detta och vissa är kanske bättre än dessa. Men detta är vad jag har provat och hur jag gjorde det.

I thought I would show you how to sew on the Rick Rack to be used as a "binding".

I guess there are several methods to do this and perhaps some are better than these. But this is what I have tried and how I did it.
Börja med "quilt sandwichen" som har klippts längst med yttersta kanten.

Start with the “quilt sandwich” that has been cut to the “final edge”.
Sicksacka två gånger runt kanterna.

Zig Zag stitch twice around the edges.
Om du har en Gimping fot med trådledare kan du använda den till "att guida" Sicksackbandet. Jag trodde att jag hade en Gimpingfot - eftersom jag har så många pressarfötter - men uppenbarligen inte :-) - så jag använde en vanlig pressarfot samt trådledaren.

If you have a Gimping/Braiding guide with the Gimping presser foot you could use that one to “guide” the Rick Rack. I thought I had the Gimping foot – as I have “a lot” of presser feet – but obviously I didn’t have it :-), so I used my ordinary presser foot and the Braiding guide.Man sätter trådledaren på “skaftet” som håller pressarfötterna – åtminstone är det så på mina Husqvarna maskiner – här använder jag en Emerald 116. Men det kan säkert skilja på olika maskiner av andra märken.

You put it on into the shank, well at least on my Husqvarna machines – here I am using the Emerald 116. This can probably be different on machines of other brands.På så sätt hjälper trådledaren till att guida bandet/snöret.

Then you will have some help to guide the “ribbon”.

 

Om “quilt sandwichen” är lite mer volym i kan det vara en god idé att använda en övermatare. På bilden är en övermatare till Emerald. Vissa symaskiner har till och med inbyggd övermatare.

If the “quilt sandwich” is a bit voluminous you might be better off with a walking foot. Here is a walking foot for the Emerald. Some machines even have a “walking foot” attachment built in.

 

Sen syr man sakta och guidar bandet med ena handen. När jag sydde på Emerald tyckte jag att det blev bättre med övermataren.

Then you will simply sew slowly guiding the Rick Rack yourself. When I sewed on the Emerald I thought the result was better with the walking foot.
Slutligen, kan man även experimentera och se om man tycker det är bättre att lägga en del av bandet ovanpå pressarfotens främre del.

Finally, you could also experiment with putting the Rick Rack over the front edge of the presser foot like in the photo.Normalt ligger ju hela pressarfoten på det man syr.

Normally you would sew like this, the entire presser foot would be on top of the item you are sewing.
Här är resultatet - som ni kan se kunde jag ha varit mer noggrann när jag sydde på bandet. Sen skulle jag aldrig sy detta med olika färger på tyg, tråd och Sicksackband. Men detta är bara för att visa så att ni kan se ordentligt. Ni kanske också förstår vikten av textila färgpennor när ni ser de lösa trådarna.

Självklart klipper man bort det som går att klippa bort :-)

Well here is the result, as you can see I could have been more careful sewing it on and no I would never do this with different colours on fabric, thread and Rick Rack. But this is just to show you so that you can see properly. You might also understand the importance of textile colour pens when you see the loose threads.

Of course you cut away the threads that are possible to cut away :-)

Friday, February 24, 2012

From good - to disaster – to success – part 2
Allt började när jag skulle sy fast vadd och baksida mot framsidan.

Intet ont anande sätter jag igång att sy. Tygerna och vadden ska bara sys samman och sen vändas ut och in. Inget märkvärdigt egentligen. Jag syr som man ska och lämnar en liten öppning. Jag klipper ner sömsmånen, klipper lite jack här och där och klipper ner i spetsarna. Men när jag vänder allt så ser det inte alls snyggt ut. Det stretar och drar och är bubbligt. Jag justerar sömsmånen lite till och klipper fler jack och nu är katastrofen ett faktum. Sömmarna spricker och det är hål här och där.

OK – så vad gör jag nu? Jo, jag syr på ett kantband. Jag klipper till ett kantband i 45 graders vinkel, alltså på diagonalen – eftersom det är runda former som ska kantas. Jag lägger samman topp, vadd och baksidestyg och syr samman de 3 lagren utmed de redan sydda linjerna på blombladen. Sen börjar jag sy på kantbandet - men det fungerar inget bra heller.

It all started when I would sew the batting and back fabric to the finished top.

Unsuspecting do I get started sewing. The fabrics are just to be sewn together and then turned inside out. No big deal - really. I trim the seam allowances, cut some notches where the seams are “rounded” and trim the fabric in the “v-shaped” area between each petal. But when I turn it inside out it doesn’t look good at all. The fabric pulls almost everywhere – it is not a pretty sight. I adjust the seam allowances a bit more and cut more notches and now the disaster is a fact. The seams burst and there are holes here and there.


OK - so what do I do now? Well, I can sew on a binding. So I cut a binding on the bias. I put the top, batting and back side fabric together like a sandwich and sew the 3 layers together along the already stitched lines on the petals. Then I start to sew on the binding - but it doesn’t look good either.


Nu börjar paniken så smått sprida sig. Jag kan ju inte låta allt jobb vara förgäves. Då slår det mig plötsligt att jag köpt lite sicksack band på Syfestivalen förra veckan – i och för sig till ett annat projekt. Men som man säger ”nöden har ingen lag”.  Skulle det vara en lösning? Nu får jag börja improvisera.

Now the panic is slowly spreading. I cannot let all the work done be in vain. Then it suddenly strikes me that I bought some Rick Rack on the Sewing Festival last week – actually for another project. But as they say “necessity has no law”. Perhaps that would be a solution? Now I must start improvising.

Showing the cutting line
Jag börjar med att klippa ner tyget till den sydda linjen längst ut på blombladen. Sen sicksackar jag två varv runt blomman med en sicksack söm som är hyfsat tät men fortfarande ser ut som sicksack. Den får heller inte vara bredare än sicksack bandet. Sedan klipper jag bort eventuella trådar som sticker ut.

I begin by cutting down the fabric to the sewn line at the edge of the petals. Then I sew a zigzag stitch twice around the edges of the table cloth. The zigzag stitch should be pretty tight but still look like zigzag. It must not be wider than the Rick Rack. Then I cut away “loose thread ends” showing through the zigzag stitch.


Sedan tar jag och syr fast sicksack bandet över de sydda linjerna inuti duken med en sicksack söm.

Then I sew the Rick Rack over the stitched lines inside the table cloth with a zigzag stitch.Slutligen syr jag fast ett sicksack band längst ut på kanten på blomduken – även här med en sicksack söm. Sy sakta, håll upp bandet lite och ”guida det” medan du syr så att det hamnar snyggt på kanten.

Finally, I sew the Rick Rack along the outer edge of the floral table cloth – with a zigzag stitch. You have to guide it while sewing so that it follows the edge nicely.


Ett tips när man gör så här är att ha lite färgpennor för textil till hands. Det kan synas lite ”lösa trådar” som inte går att klippa bort så då kan man ”måla över dem”. 

A tip when you do this is to have some colour pens for textiles on hand. It may show some "loose thread ends” at the back that cannot be cut away so instead you can "paint over them".Slutet gott – allting gott.

Everything did turn out to a success – so it was a happy ending.


Designs: Blumendecke+Kissen from “Der Stickbär”

Wednesday, February 22, 2012

From good - to disaster - to success – part 1

Jag har gjort en helt underbar blomduk – men det är en blomduk som efter många sorger och bedrövelser faktiskt blev riktigt bra. Kanske till och med bättre än jag kunnat föreställa mig.

Har ni någon gång varit med om att ett projekt börjar riktigt bra för att sen helt plötsligt mot slutet ta en vändning som nästan liknar en katastrof?

Denna blomduk är väldigt lik den stjärnduk jag gjorde före jul.

Den var hur enkel som helst att göra – nåja, lite vana krävs väl kanske :-)  Men det viktigaste var att allt fungerade perfekt.

Samma princip  är det med denna duk – man gör delarna ”in-the-hoop”. Detta innebär att varje del är identisk och allt passar perfekt när man sen ska sy ihop dem.

Nåväl jag blev ”eld och lågor” när jag såg detta mönster och satte igång. Jag visste ju hur man skulle göra och att det var ”lätt som en plätt”.

Allt gick som en dans – bitarna blev färdiga en efter en. Broderiet var perfekt. Brodermaskinen var snäll och strulade bara en enda gång när undertråden tog slut och det blev lite trassel men det var enkelt fixat.

Jag lyckades till och med passa ihop alla bitarna i det närmaste perfekt och det var bara en satinsöm jag fick passa om. Jag kände en lycka över det fina resultatet och ser framför mig en jättevacker duk. Det var nästan för bra och då………händer det. Känner ni igen det?

Vill ni veta vad som hände och hur jag lyckades vända motgång till framgång?

Det ska jag berätta om i mitt nästa blogginlägg.I have made the most wonderful flower table cloth – but it is a flower table cloth that, after many sorrows actually turned out really good. Perhaps even better than I could ever have imagined.

Have you ever been involved in a project that starts really well and then suddenly at the end take a turn that almost looks like a disaster?

This flower table cloth is very similar to the star table cloth I did before Christmas.
It was quite easy to make - well, a little experience may be required :-)  But the most important thing is that the whole procedure went flawlessly.

This table cloth is done in the same way – meaning you sew the parts "in-the-hoop". This means that every part is identical, and everything matches perfectly when you sew them together.

Well, I was delighted when I saw this pattern and started to embroider the pieces. This would be a “piece of cake”.

Everything went like clockwork - the pieces were completed one after another. The embroidery was perfect.

The Embroidery machine was nice and behaved well – well actually it did misbehave once when the bobbin was empty and there were some nests at the back - but that was easy to fix.

I felt successful and even had all the pieces matched almost perfectly. There was just one satin stitch I had to rematch the position of.

I was so happy with the result and saw this beautiful table cloth in front of me. It was almost too good to be true and then ......... it happens.
Do you recognize it? 

Do you want to know what happened and how I eventually succeeded to turn it into a success after all? 

Well, I will tell you the rest of the story in my next blog post.

Tuesday, February 21, 2012

Semlor

Idag är semmeldagen – behöver jag säga något mer :-)
 

Today is what we in Sweden called ”Semmeldagen” – the day we eat
a bun called “Semla”. 

A “Semla” is basically a cardamom spiced wheat bun. You cut the top off and then you take some of the bread in the middle and make crumbs from it. Then you mix the bread crumbs with some almond paste (almost like marzipan) and some milk so that it becomes a soft paste. Then you fill the hole in the bun with this paste. The bun is then topped with some whipped cream and the cut off bread top is put on the whipped cream like a lid. Finally you sprinkle the lid with some powdered sugar.

När vi ändå är inne på ämnet bakning så är en trevlig sak att sy en brödpåse och en brödservett att hålla på brödet när man skär det. Jag har gjort en brödpåse till mina bagetter. I regel räcker de inte längre än en dag och då tycker jag att de håller sig fräschare i en tygpåse än i en plastpåse.

While we're on the subject of baking a nice thing to sew is a bread bag and a bread napkin that you put on the bread when you cut it. I made a bread bag for my baguettes. Normally they will be eaten within a day and I think they stay fresher in a cloth bag than a plastic bag.
Var noga med att tvätta påsen regelbundet.

Be sure to wash the bag regularly.

Design Facts 

Designs from "Der Stickbär" 
Text created in 5 D Embroidery Software

Sunday, February 19, 2012

Triangles


Ibland ser man saker som verkar kul och är söta men som man kanske egentligen inte har daglig nytta av – förutom det faktum att de var roliga och söta. Kanske räcker det?

Är en triangel söt? Tja, vad vet jag - men nu är det inte triangeln i sig som är det slutliga resultatet.

Agnetaquiltar har skrivit två inlägg om dels hur man gör en 60 graders triangel av papper samt vad man sen kan göra av den.


Sometimes you see things that seem fun and look cute, but you might not really have a daily use for them - besides the fact that they are fun and look cute. Maybe that’s reason enough?

Is a triangle cute? Well, what do I know - but now it’s not the triangle itself which is the final result.

Agnetaquiltar has written two blog posts on how to make a 60 degree triangle of paper, and then what to do with it.
Sagt och gjort – jag vek en triangel av ett A3 papper enligt beskrivningen. Sen klippte jag ut i tyg och sydde ihop den enligt bildserien i bloggen.

Jag sydde däremot ihop kanterna utåt – för jag ville ha en mer markerad triangel form.

Jag använde sen min fiffiga yo-yo maker och gjorde 3 små yo-yo's och dekorerade med.


Said and done - I folded a triangle of an A3 paper according to the description. Then I cut it out in fabric and sewed it together following the series of pictures in her blog.

I did however sew the edges outward - because I wanted a more pronounced triangular shape.

I then used the clever yo-yo maker and did 3 yo-yo's very quick as decoration.

I min lilla triangelförvaring ligger nu mina pärlor.

In my little triangle storage I now keep my pearls.
Saturday, February 18, 2012

Another small purse
 


Den som jag skulle göra som present?  Nu kan jag visa den – så här blev den.

Det bästa med denna typ av väska är att man  i princip kan skräddarsy den efter de mått man vill ha.


The one I would make as a gift?  Now I can show it - this is the result.

The best thing about this type of bag is that you can basically customize it according to the dimensions you want.
Här dekorerade jag den med lite DMC brodergarn i bomull - mycket enkelt - bara små stygn. Jag började med att knyta en knut på garnet för att den ska ligga kvar i ”vadden”. Här får man dra lite - men det brukar gå bra.  Sen "skrapar" man lite med nageln på det lilla hålet  så går det igen. Prova först på en bit tyg så att det tål detta.

Here, I decorated it with some DMC cotton embroidery floss - very simple - just small stitches.  I started by tying a knot in the yarn for it to remain in the batting. Here you might have to “pull the thread” a bit to get it through the fabric into the batting. Try first on a piece of fabric so that the “hole from the knot” can be closed by “scratching” a bit with the nail over it.
Sen är det bara att sy på – upp och ner – upp och ner.

Then it's just to sew on - up and down - up and down.Design Facts

Bag pattern from LinneaArtLine.com

Friday, February 17, 2012

Key ringI ett av mina tidigare blogginlägg visade jag tyger och ett blad. Bladet tyckte jag skulle passa utmärkt som nyckelring.

Hobbyfilt är utmärkt för småsaker man syr och gör och därför kommer jag även använda det till baksidan av nyckelringen.

Nu slumpade det sig så att jag köpt 2 gröna filtbitar till mina äggvärmare som visade sig matcha lövet perfekt. Ibland ska man ha tur.


In one of my previous blog posts I showed some fabrics and a leaf. I have planned to make a key ring.

Hobby felt is great for little things to sew and other crafts and so I will use it to the back of the key ring.

What a coincidence that I bought 2 green felt pieces to my egg warmers which turned out to match the leaf perfectly. Sometimes you get lucky.
Börja med att välja ut en bit hobbyfilt till baksidan av lövet.

Start by choosing a piece of felt for the back of the leaf.
Klipp till en bit filt som täcker hela lövet

Cut a piece of felt to cover the entire leaf.
Eftersom det är en skåra på baksidan av lövet för att vända det - så kommer jag att täcka baksidan med filt. Filten använder jag vanligt hobbylim för att klistra fast.

Because it is a slit on the back of the leaf to turn it - I will cover the back with felt. I use ordinary crafts glue to glue the felt to the back of the leaf.
Fördela klister over baksidan på lövet och bred ut det till ett jämt lager. Låt klistret vila några minuter.

Spread the glue evenly over the back of the leaf. Let the glue be for a couple of minutes.
Lägg lövet på filtbiten och pressa samman försiktigt.

Place the leaf on the felt piece and press gently.
För att lövet ska förbli helt platt lägger jag på en linjal med en tyngd ovanpå och låter limmet torka.

For the leaf to remain completely flat I put a ruler with a weight on and let the glue dry.
Sen klipper jag runt lövet med en taggsax.

Then I cut around the leaf with a pair of pinking shears.
Slutligen klämmer jag dit en öljett och sätter dit en liten nyckelring. Jag har även satt på en lite längre nyckelring.

Finally I put on an eyelet and then I put on the key ring. I have also added a longer key ring.
Detta är baksidan. Visst var det enkelt och visst är filt praktiskt att arbeta med för småsaker som denna?

This is the back of the key ring. Isn't felt a very handy fabric to work with for “small crafts” like this one?
Wednesday, February 15, 2012

"Owl egg warmers"

Vill du helst ha bruna eller vita ägg till frukost?
Spelar det någon roll?
Smakar de verkligen olika?

Jag vet att vissa människor säger att bruna ägg smakar bättre medan andra säger samma sak om vita ägg.
Jag vet inte - men det är förmodligen en smaksak.

Do you prefer brown or white eggs for breakfast?
Does it really matter?
Do they really taste different?

I do know that some people say brown eggs taste better while others say the same about white eggs.
I don’t know - but it is probably a matter of taste.

Däremot vet jag att frukostägg smakar bättre om de är varma - och det kan lösas med äggvärmare.

Dessa roliga äggvärmare - den trötta Herr Uggla och Fru Uggla som älskar färgglada kläder - är riktigt snabba och lätta att göra ”in-the-hoop”.

However, I do know that breakfast eggs taste better if they are warm - and that can be solved with an egg warmer.

These fun egg warmers – the tired Mr. Owl and Mrs. Owl who loves colourful clothes –are really fast and easy to make “in-the-hoop”.Design Facts

http://www.stickbaer.de/product_info.php?products_id=694/Tuesday, February 14, 2012

Planning for some gifts
Jag har fått så många komplimanger för den lilla väskan som kan hängas runt halsen - som jag visade er i min förra blogg.

En vän till mig gillade den så mycket att jag har lovat att göra en till. Inte för att jag har något emot det - jag älskar ju att sy :-)

Eftersom jag vet att personen älskar grönt tänkte jag att en vårgrön färg skulle vara perfekt, med lite svart till naturligtvis :-)

Jag tänkte också använda ett grönt DMC bomulls brodérgarn för vissa effekter. Visst är det gröna tyget en härlig vårfärg – även om det inte är så mycket vår just nu med all snö?I have received so many compliments for the small purse that can be put around your neck – which I showed you in my last blog.

A friend of mine liked it so much that I have promised to make another one. Not that I mind – I love to sew :-)

As I know that person loves green I thought a spring green colour would be perfect, with some black of course :-)

I might also use some green DMC cotton embroidery floss for some effects. Isn’t the green fabric a lovely spring colour – even though it isn’t that much spring right now with all the snow?
Sen hittade jag ett blad som "bara låg där". Jag tänkte att jag skulle göra en nyckelring av det. Jag köpte dessa nyckelhållare för en tid sedan - kanske jag kommer att använda dem eller bara använda en vanlig rund ring.


Then I found a leaf "just lying there". I thought I would make a key holder from it. I bought these key holders some time ago – perhaps I will use them or just use a plain round ring.