Sunday, July 31, 2011

Penny Rug Wall hanging – made in a smaller hoop but still large


Som jag sa i min förra blog så älskar jag små väggbonader som är quiltade och helst med applikationer. Här är ytterligare en ”Penny Rug” väggbonad från - ”Der Stickbär” - (se länk nedan). Den är gjord som en in–the-hoop design och broderad i en 180x130 mm båge.


As I said in my last blog, I love small wall hangings that are quilted and preferably with appliqué designs. Here is another "Penny Rug" wall hanging from - "Der Stickbär" - (see link below). It is designed as an in-the-hoop design and embroidered in a 180x130 mm hoop.


Det fiffiga med denna väggbonad, förutom att de som inte har så stora broderbågar också kan få en större väggbonad, är att du kan välja att använda dem en och en eller två eller alla tre. Men du kan också använda dem som ”Mug Rugs” om du inte sätter dit hängarna. Tänk så trevligt med Mug Rugs som det står ”Welcome” på. Dock bör du kanske inte dekorera med knappar om du vill använda dem som Mug Rugs.


 
The clever thing with this wall hanging, except that those who do not have large hoops can also make a larger wall hanging, is that you can choose to use them individually or just two or use all three. But you can also use them as "Mug Rugs" if you are not attaching the hangers. Imagine how nice it would look with Mug Rugs that says "Welcome" on. However, you may not decorate with buttons if you wish to use them as Mug Rugs.


Design Facts (copy and paste address into browser)
http://www.stickbaer.de/product_info.php?products_id=624

Thursday, July 28, 2011

Penny Rug Wallhanging


Jag älskar små väggbonader som är quiltade och helst med applikationer. De ger ett så hemtrevligt intryck. Här är en ”Penny Rug” väggbonad som är gjord som en in–the-hoop design och broderad i min stora 360x200 mm båge (det krävs dock en båge som är minst 300x200 mm).

Applikationer blir underbart fina i brodérmaskinen och att sätta ihop en fyrkantig väggbonad i broderbågen gör att sömmarna blir perfekt raka. Jag använde dessutom Vliesofix på applikationerna så de sitter bättre.

I love small wall hangings that are quilted and especially those that have appliqué designs. They give such a homely appearance. Here is a "Penny Rug" wall hanging that is designed as an in-the-hoop design and embroidered in my large 360x200 millimeters hoop (a 300x200 millimeters hoop is required).

Appliqué designs are wonderful to make in the embroidery machine and putting together a square wall hanging in the hoop makes the seams perfectly straight. I also used fusible web on the appliqué pieces which makes them much more stable when the project is finished.Designs: Stickbaer.de

Monday, July 25, 2011

Cross Stitch Biscornu

Nu har jag gjort ytterligare en Biscornu. Ni vet dessa 8-kantiga små nåldynor som oftast görs för hand och med korsstygn på Aida väv.
I den 5D Embroidery Software grupp jag är med i (på nätet) har vi denna månad en ”utmaning” – att lära oss korsstygn. Kanske inget nytt för mig men det är alltid trevligt att ha ett syfte med det man gör.
Now I have made another Biscornu. You know those eight-sided small pincushions that most often are done by hand and with cross stitch on Aida fabric.
In the 5D Embroidery Software group (on the internet), we have a "challenge" this month - to learn Cross Stitch. Maybe nothing new to me but it's always nice to have a purpose in what you do.

Dessutom skulle vi sy en Biscornu. Jag har ju gjort en Biscornu förut men inte med korsstyg, så äntligen har jag en sådan också.

Min Biscornu är sydd på lite kraftigare linnetyg och har ett bomullstyg som baksida. Den är också sydd helt på maskin förutom den öppning som behövdes för att vända den ut och in och fylla den. Öppningen stängdes sedan med textil lim.

In addition, we would sew a Biscornu. I have sewn a Biscornu before but not with cross stitch, so finally I have one of those as well.

My Biscornu is sewn on linen fabric and has a cotton fabric on the back. I also sewed it completely on the machine, except from the opening that was needed to turn it inside out and fill it. Then I used textile glue to close the opening.

 

Friday, July 22, 2011

Seam allowances / Sömsmåner

Jag ska visa ett mycket "coolt trick" på hur man får en viss sömsmån på  symaskinen. Du måste dock kunna flytta nålens position till höger eller vänster. Naturligtvis finns det andra sätt att göra detta:
  • du kanske har märken på stygnplåten på din maskin
  • du kan sätta en bit maskeringstejp på symaskins”bädden” beroende på bredden på sömsmånen har du kanske en speciell pressarfot för detta ändamål

I will show you a very “cool trick” in how to get a specific seam allowance on your sewing machine. You need to be able to move your needle position to the right or left. Of course there are other ways to do this: 

  • you might have marks on the stitch plate of your machine
  • you can put a piece of masking tape on the bed of your sewing machine depending on the width, you might have specific presser feet 

Men ett sätt som jag tycker mycket enkelt är att ta en bit vanligt papper. Mät avståndet till kanten och rita en linje som är måttet på sömsmånen du vill ha. Börja med att placera kanten på pressarfoten  kanten av papperet.

But a way I find very easy is to take a piece of ordinary paper. Measure the distance to the edge and draw a line that is the measurement of the seam allowance you want. Start by positioning the edge of your presser foot to the edge of the paper.


Sen ska du flytta positionen på nålen så att den går ner i linjen.
Nu du sen ska börja att sy sätter du kanten av pressarfoten på kanten av tyget. 
Jag tycker att detta fungerar riktigt bra.

Then you will move the needle position so that the needle goes down into the line. Then when you are ready to sew you will put the edge of the presser foot on the edge of the fabric. I think this works really good.

Tuesday, July 19, 2011

Var är pennan?/ Where is the pencil?


Känns det igen? Helt plötsligt finns den inte där – pennan. Nåja, det finns ju fler pennor – men var?  Så det verkar praktiskt att ha dem samlade - så när jag såg dessa fiffiga pennfodral beslutade jag mig för att sy ett stort och ett litet. Man rullar lätt ihop dem och knyter ihop rullen med en bit snöre. Detta är en sk "in-the-hoop" design.

Recognize this? Suddenly, it is not there - the pencil. Well, there are the more pencils of course – but where are they?  So it seems like a good idea to have them in one place - so when I saw these clever pencil cases I decided to sew one large and one small. You roll them up easily and tie them together with a piece of string. This is an "in-the-hoop" design.


Det stora fodralet rymmer hela 15 pennor så där kan man förvara en stor del av sina pennor. Det mindre fodralet rymmer 6 pennor och är utmärkt ha med i väskan. Eller varför inte ha sminkpennor eller virknålar (med tjockare skaft) i det mindre fodralet?

The large case holds a full 15 pencils so that you can store a large part of your pencils there. The small case holds six pens, and is excellent to bring with you or have in your bag. Or why not have make-up pencils or crochet hooks (with a thicker handle) in the smaller case?

Jag hade sytt några ”Raw Edge Appliqué” bokstäver som jag klistrade på det stora fodralet med textillim. Bokstävernas kanter förseglade jag med decoupage lim för textil. 

I had made some "Raw Edge Appliqué" letters that I glued to the large case with textile glue. I sealed the edges of the letters with decoupage glue for fabric.


Designs from Stickbaer.de

Sunday, July 17, 2011

T-shirts 4

Using a ”cardboard frame” to position the T-shirt in the hoop II

Skriv ut en ”template” (pappersmall) av designen ur Embroidery Software och klipp ut den. Accentuera mittlinjerna horisontellt och vertikalt om det behövs. Här har jag lagt på en bit rivbart mellanlägg ovanpå pappersmallen och överfört mittlinjerna så att du kan se bättre. Lägg mallen där du vill ha den på T-shirten och lägg sen ”kartong ramen” ovanpå. Matcha linjerna. Fäst ramen med lite maskerings tejp.

Start by printing a template of the design from the Embroidery Software and cut it out. Accentuate the horizontal and vertical middle lines. I have put a piece of paper on top of the template and drawn the middle lines there to make it more visible. Position the template where you want it on your T-shirt. Put the ”cardboard frame” on top of it - aligning the middle lines. Fasten the ”cardboard frame” with some masking tape.


Vik in ena sidan av maskeringstejpen och fäst den delen på insidan när du fäster ”kartong ramen” på tyget. Det blir mycket lättare att ta bort tejpen sedan.

Fold one side of the masking tape and put that side on the "inside" of the frame when you fasten the “cardboard frame” to the fabric. That way you will be able to remove it much easier.


Sätt rivbart mellanlägg i broderbågen och ”dutta” på lite vattenlösligt limstift. Lägg på en bit “Cut away stabilizer” (ej rivbart). Du kan naturligtvis spänna både ett lager ”Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg) och ett lager “Cut away stabilizer” (ej rivbart) på samma gång. Dutta på vattenlösligt limstift även på “Cut away stabilizer” (ej rivbart).

Hoop “Tear away stabilizer”. Put some water soluble glue stick dots on the stabilizer and put a piece of “Cut away stabilizer” on top of that. If you like you can hoop the two layers of stabilizer at the same time. Put some water soluble glue stick dots on the "Cut away stabilizer" as well.


Håll ena handen på ”kartong ramen” och vik upp den "nedre delen" av T-shirten över ”kartong ramen”. Lyft försiktigt upp den och "vik den bakåt" medan när du håller i den delen. Nu har du den nedre delen överst så att säga och tyget "kommer att hänga" längs "väggen" av ”kartong ramen”. Jämna ut det.

While holding one hand on the ”cardboard frame” fold the "bottom part" of the T-shirt over the "cardboard frame". Carefully lift it and "fold it backwards" as you hold that part. Now you will have it with the bottom part at the top so to speak and the fabric "will hang" along the "wall” of the cardboard frame. Smooth it out.


Vik försiktigt tyget över ”kartong ramen” och ”håll det på plats”. Vänd så att den nedre delen av ramen kommer neråt igen men håll fortfarande ”ihop tyget”. Passa in den nedre delen av ”kartong ramen” mot den nedre delen av broderbågen och lägg sedan försiktigt ner den och se till att den går ner inuti broderbågen. Se till att det inte finns något ”extra tyg” under ”kartong ramen”. Du kan justera smärre misstag medan du håller ned ”kartong ramen” med ena handen, och försiktigt rättar till tyget med den andra.

Carefully "fold the fabric" over the “cardboard frame” and let the bottom part be at the bottom again, but keep the fabric together. Align the bottom part of the ”cardboard frame” to the bottom part of the hoop and then carefully lay it down making sure it goes down inside the hoop. Make sure there is no extra fabric under the “cardboard frame”. You can adjust minor mistakes while holding down the ”cardboard frame” with one hand, carefully pulling out the fabric with the other.Ta bort "kartong ramen" och ”stryktorka” limmet försiktigt med ett ministrykjärn på låg värme. Se till att du inte stryker mot bågen så den smälter. Men om du använder en broderbåge som rymmer strykjärnet och bara "lyfter och sätter ner" strykjärnet ska det inte behöva hända - men var medveten om detta!

Remove the "cardboard frame" and carefully "dry the glue stick dots" with a mini iron on low heat - don't melt the hoop. But if you have a hoop the iron "fits within" and you just "press and lift" the iron you shouldn't have to touch the plastic - but be aware of this!!Sätt några knappnålar utanför "broderi området" för att se till att T-shirten sitter på plats.

Put some pins outside the “embroidery area” to make sure it stays in place.
Sätt broderbågen i maskinen och lägg på vattenlösligt mellanlägg. ”Tråckla fast” T-shirten i broderbågen – har din maskin en sådan funktion så använder du den eller så använder du en ”basting frame” (tråckel ram) som du stygnsatt själv. Se till att det inte ligger något tyg under broderbågen! Fortsätt sedan med själva broderiet.

Put the hoop in the machine and put some plastic water soluble stabilizer on top. Make a basting stitch around the hoop area. Use that function if your machine has one – or digitize one yourself. Make sure there isn’t any T-shirt fabric under the hoop! Proceed with the embroidery.


Denna ”kartong ram” kan användas utan en pappersmall om du vet precis var du vill placera ditt broderi. Placera mallen med hjälp av linjerna där du vill ha broderiet. Fortsätt enligt beskrivningen ovan.

This ”cardboard frame” can be used without a paper template if you know just about where you will place your embroidery. Position it where you want the embroidery design with help of the lines in the ”cardboard frame” window. Proceed as described above.

Friday, July 15, 2011

T-shirts 3Making a cardboard frame to assist you in hooping your T-shirt

Så här ser de färdiga “ramarna” ut – de ser ut som en passepartout med en bit plast i mitten. Linjer för att markera mitten horisontellt och vertikalt är ritade med en vattenfast penna.  

Here are the finished "cardboard frames" - they look like a Mat with a piece of plastic in the middle. Lines to mark the center horizontally and vertically are drawn with a permanent marker.


Börja med att skära ut en bit tjockare kartong och lägg den inre broderbågen ovanpå den. Fäst med tejp så den ligger still. Du kan också göra som jag gjort här - ta en färdigköpt passepartout och passa in broderbågen över den. Det enda man ska se till är att det efter det att den är utskuren ska vara en ram på minst 2 centimeter runt om den utskurna fyrkanten/fönstret i mitten. 

Start by cutting a piece of thick cardboard and place the inner hoop on it. Secure with tape so it is stationary. Alternatively, as I have done here -  take a pre-bought Mat and fit the hoop over it. All you have to ensure is that after it is cut out - the frame needs to be at least 2 centimeters around the cut-out square / window in the middle.


Rita med en penna runt den inre broderbågens kant. Så här ser det ut. 

Draw with a pencil around the inner edge of the inner hoop. Here's how it looks.


Ta nu en vass kniv och linjal och skär ut ramen strax innanför den ritade linjen. Det bör nämligen vara 1-2 millimeters mellanrum för att tyg och ram sen ska kunna ”pressas ner” i bågen. Akta fingrarna när du skär!
Markera mittenlinjerna efter markeringarna på broderbågen. Gör även en markering vilken sida som är upp och ner. Själv har jag även skrivit storlek på broderbågen ramen är till för.

Now take a sharp knife and ruler and cut the frame out just inside the drawn line. It should in fact be 1-2 millimeter intervals so that fabric and frame then can be "pushed down" into the inner hoop. Watch your fingers when you cut!
Mark the center lines according to the markings on the hoop. Also mark which side is up and down. I have also written the size of the hoop for which the frame is made for.Om du nu använt en bit hel kartong papper ska du även skära ut en fyrkant inuti ramen så det ser ut som en passepartout. Ta sen och klipp till en bit tjockare plast. En lite stabilare plastficka är utmärkt. Lägg den på baksidan av ramen och fäst med genomskinklig tejp eller självhäftande plast. 

Now if you used the whole card stock, you should also cut out a square inside the frame so it looks like a Mat. Then cut a piece of thick plastic. A stable plastic folder is excellent. Add it to the back of the frame and fasten it with transparent tape or self adhesive plastic.Rita nu alla mittlinjer över hela ramen inklusive plasten med en vattenfast penna på framsidan. Sätt nu även genomskinlig tejp eller självhäftande plast på kartong-ramens framsida och skär rent. Prova så att ramen fortfarande passar att lägga ner i broderbågen och att det fortfarande är lite ”luftrum” emellan kanten och kartongbiten. Det lättaste är att lägga ett lager T-shirt tyg över ramen och sen se att kartong-ramen går att ”trycka” ner. Ramen blir lätt lite större om man får tejp som går utanför kanterna. Om det är så skär man bort den ”överflödiga” tejpen. Anledningen till att du vill sätta tejp på kartong ramen är att du sen ska fästa med tejp bitar och när man river bort tejp på papper följer det ofta med ett lager.

I mitt nästa blogginlägg ska jag visa hur du använder denna ram för att passa in T-shirten i bågen.

Draw the middle lines over the entire frame including the plastic with a "waterproof pen” on the front. Put clear tape or self adhesive plastic on the cardboard frame front and cut clean. Test that the frame still fits to drop in the hoop and that it is still a little "air space" between the edge of the inner hoop and the piece of cardboard. The easiest is to add a layer of T-shirt fabric over the hoop and check that the cardboard frame can be "pressed down”. The frame can easily be too large if the tape goes beyond the edges. If so cut away the surplus tape. The reason you want to put clear tape or self adhesive plastic on the cardboard frame is that you will use masking tape to fasten the cardboard frame on the T-shirt and when you tear the tape off on paper - a layer of the paper is often torn away with the tape.

In my next blog post I will show how to use this frame to hoop and align the T-shirt into the hoop.


Tuesday, July 12, 2011

T-shirts 2


Det finns förmodligen lika många sätt att brodera på T-shirts som det finns personer som gör det – nåja kanske inte riktigt, men många finns det:-). En del använder bara rivbart mellanlägg och är nöjda med det – andra sådant mellanlägg man klipper bort. Sen finns det de som föredrar vattenlösligt mellanlägg. Personligen använder jag alla tre – på en och samma gång. 

Jag ska visa två sätt som man kan spänna fast och positionera T-shirten i broderbågen på. Naturligtvis kan du spänna både T-shirt och mellanlägg i bågen om du föredrar det. Jag föredrar personligen att inte spänna fast allt på samma gång men det är en smaksak.

There are probably as many ways to embroider on T-shirts as there are people who do that - well maybe not quite, but there are many:-). Some people only use "Tear away stabilizer" and are happy with that – others like "Cut away stabilizer". Then there are those who prefer "Water soluble stabilizer". Personally, I use all three - at the same time.

I'll show two ways that you can hoop and position your t-shirt in the hoop in addition to hooping both the fabric and stabilizer in the hoop. I personally prefer not to hoop everything in the same hooping but it is a matter of taste.


Detta är hur jag gör och jag tycker jag har lyckats ganska bra med denna metod. Den största förbättringen var att jag började använda både ”Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg) och ”Cut away stabilizer” (ej rivbart mellanlägg). Tidigare använde jag bara ”Iron-on Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg med klistersida) eller vanligt rivbart mellanlägg tillsammans med ”Temporary adhesive spray”. OK visst kan du få ett ganska bra resultat med det också beroende på design. Men skillnaden visar sig efter ett antal tvättat, åtminstone som jag ser det, speciellt om det är lite fler stygn i en design.

This is what I do and I think I have been fairly successful with this method. The biggest improvement was that I began to use to use both ”Tear away stabilizer” and ”Cut away stabilizer”. Earlier I only used “Iron-on Tear away stabilizer” or ordinary "Tear away stabilizer" with ”Temporary adhesive spray”. OK you can get fairly good results with that too, depending on the design. But the difference shows after frequent washing, at least the way I see it, especially if the stitch count is higher.

Stabilizers and hooping options – method I

Jag väljer designen noga - alla designs är inte lämpliga att sy på alla typer av material. Skriv ut en ”template” (mall) av designen och klipp ut den. Accentuera mittlinjerna horisontellt och vertikalt om det behövs. Spänn ett lager av ”Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg) i broderbågen och markera mittlinjerna. Ovanpå det rivbara melllanlägget lägger jag ett lager av ”Cut away stabilizer” (ej rivbart mellanlägg). Jag använder ibland ett par ”duttar” av vattenlösligt limstift mellan lagren av mellanlägg .

I carefully choose the design; all designs are not suitable to sew on all kind of materials. Print a template of the design and cut out the design. Accentuate the middle lines if necessary. I hoop one layer of “Tear away stabilizer” and mark the middle lines. On top of that I put a layer of “Cut away stabilizer”. I sometimes use a few dots of water soluble glue stick between the layers of stabilizer.


Lägg mallen där du vill ha den på T-shirten. Här har jag lagt på en bit rivbart mellanlägg ovanpå pappersmallen och överfört mittlinjerna så att du kan se bättre, men detta är faktiskt en mycket bra idé eftersom du kommer att få en mycket stabilare mall. Om du vill kan du ”dutta” på lite vattenlösligt limstift som du ”stryker torrt”. Fäst även mallen med ett par knappnålar. Sätt några ”duttar” limstift på mellanlägget i bågen. 

Sätt sen en knappnål i mitten av mallen på T-shirten och positionera den i mitten av bågen. Passa in övriga linjer på liknande sätt. Använd gärna en knappnål för att få dem att passa in exakt. Du kanske förstår nu varför det är så mycket lättare att passa in tyget om det är lite stadga på det. (Du kan naturligtvis också stryka på mellanlägg med limsida på baksidan av tyget, det ger samma resultat)

Put the template where you want it on the T-shirt. Here I have put a piece of “Tear away stabilizer” on the template and drawn the middle lines there so that you get a better view, but actually this is a very good idea as you will get a much more stable template. If you like you could fasten it with some small dots of glue stick (that you press “dry” with the iron) as well as a couple of pins. Start by putting some dots of glue stick on the stabilizer in the hoop.

Then I put a pin in the centre of the template on the T-shirt and put the same needle in the middle of the stabilizer in the hoop. Align all other lines, using pins if necessary to put them exactly on top of eachother. You can see now why it is so much easier to align the lines if you have a “stable” fabric. (You could of course also iron on some fusible stabilizer on the back of the T-shirt to obtain the same result).


När alla linjer är matchade – ”torka limmet” med mini strykjärnet – använd låg värme och stryk inte på eller emot bågen. Det bästa är att bara lyfta och sätta ner strykjärnet – som att ”pressa”.

When all lines are matched – “dry” the glue with a mini iron - low heat. Don’t melt the hoop- don't iron just "lift and press"


Sätt några knappnålar utanför sömnadsytan och sätt broderbågen i maskinen. Var noga med att inget tyg ligger under bågen. Kontrollera att nålen går ner i mitten. Ta bort pappersmallen. Lägg vattenlösligt mellanlägg ovanpå T-shirten i broderbågen och använd ”fix funktionen” som tråcklar fast T-shirten i bågen. Om du inte har en ”fix funktion” som tråcklar fast tyget i bågen på din maskin kan du stygnsätta en själv och sätta som första objekt i designen. Brodera designen

Put some pins outside the sewing area and put the hoop onto the machine. Check that needle is going down in the center  Check that no fabric is under the hoop. Remove the paper template. Put water soluble stabilizer on top of the T-shirt in the hoop and  use the “fix function” to baste the T-shirt onto the stabilizer in the hoop. If you don't have a “fix function” to baste on you machine you can digitize one yourself and put as the first object in the design. Embroider the design.


 
Ta bort broderbågen från maskinen. Vänd bågen upp och ner och skär av tråckel stygnen lite här och där på baksidan.
Vänd bågen och nu kan man bara lyfta av tråckelstygnen framifrån
Ta bort plasten runt designen på framsidan. Plasten inuti designen sköljs bort med vatten när du broderat färdigt. För ännu snabbare borttagning häll ett par droppar sköljmedel i vattnet.

Remove the hoop from the machine. Turn the hoop upside down and cut the basting stitches in a couple of places on the back. Turn the hoop and just lift of the basting stitches from the front. Remove the plastic around the design at the front. The plastic that is inside the design can easily be removed by rinsing in water when the embroidery is finished. To dissolve it quickly put a few drops of fabric softener in the water.


Ta bort det rivbara mellanlägget från baksidan. Klipp bort det ej rivbara mellanlägget med en sömsmån om ca 1 cm.

Remove the tear away from the back. Cut away the “Cut away” stabilizer with a seam allowance about 1/2 inch (about 1 centimeters)


Bry dig inte om limfläckarna de går bort jättelätt med kallt eller ljummet vatten när du ändå ska skölja bort det vattenlösliga mellanlägget. I mina nästa bloggar ska jag visa en annan metod att passa in T-shirten i broderbågen. Det är min absoluta favorit metod. Först måste du dock tillverka en sak – men det ska jag visa nästa gång.

Don’t worry about the glue stains. I know that the water soluble glue stick I use disappears easily with cold or lukewarm water. You are going to rinse the T-shirt anyway when removing the water soluble stabilizer inside the numbers. In my next blogs I will show you the other method I use to align the T-shirt in the hoop. That is my favorite method. You will need to make something to assist you with that – but that will be next.


Saturday, July 9, 2011

T-shirts 1


T-shirts är verkligen mitt absoluta favorit “basplagg”. Jag använder dem året runt - med lång ärm, kort ärm och som linne. Jag använder också väldigt många färger – nämligen svart.

Svart är verkligen min älsklingsfärg och ibland kan jag faktiskt ”slå till” och brodera något färgglatt på dem.

T-shirts are really my favorite "basics". I use them all year round with - long sleeves, short sleeves and sleeveless (“tank top”). I also use a lot of colors –which is  black.

Black is really my favorite colour, and sometimes I can actually embroider something colourful on them. 


Här har jag tagit ett enkelt svart linne som jag broderat en rosa fjäril på. Jag tyckte fjärilen var så söt, sen var den enkel och gick snabbt att sy ut.

En annan fördel var att en stor del av den var applikation vilket är perfekt på ”stickade tyger”. Man kan ju tycka att det inte ska vara så svårt att brodera något på en T-shirt men faktum är att det är svårt - för att man måste tänka på hur man ska stabilisera tyget, vilket/vilka mellanlägg ska användas och är designen lämplig att brodera på det här tyget.

Here, I have a simple black sleeveless T-shirt (“tank top”) that I have embroidered a pink butterfly on.  I think the butterfly is so pretty plus that it is quick to embroider.

Another advantage is that a large part of the design is an appliqué which is perfect for "knit fabrics". You might think that it should not be too difficult to embroider something on a T-shirt but the fact is that it is difficult - because you have to think about how to stabilize the fabric, what kind of stabilizer/stabilizers should be used and if the design is suitable for embroidery on this sort of fabric.


Visst passar de rosa sulorna jag sydde för ett par veckor sedan perfekt till detta linne? Nu kan jag vara perfekt färgmatchad med svart linne, svarta jogging byxor och ett par gympaskor med rosa sulor i när jag går ut på ”power walking”.

Doesn’t the pink insoles I made a couple of weeks ago, match this sleeveless T-shirt (“tank top”)  perfectly? Now I can be “perfectly colour-matched” with a black sleeveless T-shirt (“tank top”), black jogging pants and a pair of sneakers with pink insoles when I go for “power walking”.Design: Stickbaer.de