Tuesday, January 23, 2018

Does ”size” matter?

Well depends on what you will use it for. A small embroidery hoop – maybe too big for a necklace but I will try. The larger one for a small wallhanging.
Jo beror på vad du kommer att använda den till. En liten broderi båge -kanske för stor för ett halsband men jag kommer att prova. Den större en för en liten väggtavla.